Eesnäärme healoomuline suurenemine e. eesnäärme adenoom

Eesnäärme healoomuline suurenemine e. eesnäärme adenoom

Eesnäärme adenoom on kõige sagedasem healoomuline kasvaja meestel, mille esinemissagedus on otseses sõltuvuses mehe vanusest.

Nii leitakse eesnäärme adenoomi 20% meestest vanuses 41-50 eluaastat, 50% vanuses 51-60 eluaastat ja üle 80 eluaastastel meestel juba enam kui 90%. Kuigi puudub otsene seos eesnäärme suuruse ja kusemishäirete vahel kasvab ka kusemishäirete esinemissagedus vastavalt vanuse tõusuga. Nii kaebab kusejoa olulise nõrgenemise üle umbes 25% 55 aasta vanustest meestest, aga vanuses 75 eluaastat on neid mehi juba 50%.

Eesnäärme adenoomi tekke põhjused on senini ebaselged. Kindlasti on üheks haiguse teket mõjutavaks teguriks meessuguhormoonide tase.

Eesnäärme suurenemise puhul tekivad nii kusemistakistuse kui ka kusemisärrituse kaebused. Takistuse põhjustab peamiselt eesnäärme suurenemine, mis surub kokku eesnääret läbiva kusiti ja nõuab kuse väljutamiseks tavalisest palju tugevamat põielihase pressi. Ärrituse põhjustab ühelt poolt takistusest tingitud põielihase ärritus, aga olulist rolli võib mängida ka eesnäärme alaäge põletik.

Haiguse diagnoosimisel ja eriti ravivalikute tegemisel on kõige olulisemaks uuringuks kusemishäirete küsimustik. Teiseks väga oluliseks uuringuks on kusevoolu kiirus, aga eelkõige sellega seostuv peale kusemise lõpetamist põide jääv jääkuriin. Kui jääkuriin põies on >100 ml, siis vajavad mehed ravi sõltumata kaebustest.

Raviotsused sõltuvad suurel määral kaebuste raskusest, mida hinnatakse spetsiaalse küsimustikuga. Väheste kaebustega meestel soovitatakse enamasti vaid perioodilist jälgimist (kord aastas) ja taimeravi.

Mõõdukate ja raskemate kaebuste korral on kindlasti vajalik alustada koheselt raviga. Viimase paari aastakümne jooksul eesnäärme adenoomi ja kusemishäirete ravi võimalused oluliselt paranenud. Enamikel juhtudel saab mehi edukalt aidata tablettraviga.

Operatiivne ravi on otseselt näidustatud vaid suhteliselt harvadel juhtudel nagu ravile mittealluv kusepeetus, eesnäärme adenoomist tingitud verikusesus (hematuuria), adenoomist tingitud põiekivid, ülemäärasest jääkuriinist tingitud neerupuudulikkus ja kusetakistusest tingitud oluline põielihase kahjustus. Kuna eesnäärme konservatiivne (tablettravi) ravi kestab aastaid valitakse operatiivne ravi sageli ka lihtsalt ökonoomilistel kaalutlustel. Põhjuseks asjaolu, et operatiivne ravi on haigekassa poolt pea täismahus kaetud, aga ravimite hinnast peab mees ise püsivalt kandma vähemalt 50%.

Eesnäärme adenoom on enamasti aeglaselt kulgev haigus. Eesnääre suureneb ja kusevoolu kiirus väheneb ühe aasta jooksul keskmiselt umbes 2% võrra. Neljakümnendates eluaastates on see muutus aeglasem, kuid kiireneb kuuekümnendates ja seitsmekümnendates eluaastates meestel. Kusemisvaevused muutuvad enamasti veelgi aeglasemalt. Nii kasvab kusemishäirete küsimustiku kogusumma neljakümnendates aastates keskmiselt 0,05 punkti aastas ja kuuekümnendates eluaastates 0,44 punkti aasta kohta. Paljudel meestel on kaebuste põhjuseks hoopis alaäge eesnäärme põletik, mille vaibumisel vaevused vähenevad või kaovad täielikult.

Seetõttu soovitataksegi väheste ja mõõdukate kaebuste kompleksiga meestele sageli vaid jälgimist. Jälgimise sisuks on enamasti visiit arstile kord aastas, mille käigus registreeritakse kaebuste muutused, jääkuriin põies, teostatakse eesnäärme kontroll sõrmega ja eesnäärme kasvaja välistamiseks tehakse PSA test verest.

Taimeravi on viimastel aastatel saavutanud suurt populaarsust, sest need preparaadid on ainsana kättesaadavad ilma arstiretseptita. Suureks plussiks on samuti puuduvad või harvaesinevad negatiivsed kõrvaltoimed. Taimed sisaldavad fütosteriine, mis nõrgalt blokeerivad meessuguhormoon testosterooni muundumist eesnäärme kasvu mõjutavaks dihüdrotestosterooniks, vähendades sellega mõnevõrra eesnäärme mahtu ning turset.

Eesti rahvameditsiin on eesnäärme kaebuste puhul soovitanud kasutada väikeseõielise pajulille teed ja kõrvitsaseemneid. Kõige tõhusamaks Eestis kättesaadavaks taimseks preparaadiks on serenoapalmi ekstrakt (Prostamol-UNO).

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada