Penisonieas töötamine on tervisele kasulik

Penisonieas töötamine on tervisele kasulik

NEW YORK (Reuter Health). Uue uuringu kohaselt võib pärast pensionile jäämist oma elualal osaliselt edasi töötavatel inimestel olla parem füüsiline ja vaimne tervis kui neil, kes töötamise täielikult lõpetavad.

Uurijate sõnul viitavad uuringu tulemused sellele, et tulevased pensionärid võiksid kaaluda pigem nn „osalist tööhõivet“ kui täielikult pensionile minekut.
 
Marylandi ülikooli psühholoogia abiprofessor dr Mo Wang rääkis Reuters Healthile: „Sisuliselt tähendab see seda, et kui inimene töötab elualal, kus on võimalik töötada osalise tööajaga või saab inimene ise olla oma tööandja, tuleb neid võimalusi enne pensionile minekut kaaluda.“
 
Oma uuringus kasutasid dr Wang ja tema kaastöötajad 1992. aastal alanud USA tervise- ja pensioniuuringus (ingl U.S. Health and Retirement Study) osalenud enam kui 12 000 töötaja andmeid. Uuringus osalenud 51–61-aastaseid inimesi hinnati kuue aasta jooksul iga kahe aasta järel.
 
Uurijad leidsid, et inimestel, kes ei läinud täielikult pensionile, esines võrreldes kohe täielikult pensionile läinutega vähem selliseid sageli esinevaid haigusi nagu kõrgvererõhktõbi, südamehaigused, diabeet ja artriit.
 
Ajakirja The Journal of Occupational Health Psychology oktoobrinumbris kirjutavad teadlased, et tulemused ei olnud seletatavad täielikult pensionile jäänud inimeste vanema ea ega juba algselt halvema tervisega.
 
Lisaks paremale füüsilisele tervisele oli osalise tööajaga töötavate inimeste seas ka vähem vaimse tervise probleeme, nt depressiooni.
 
Osalise tööajaga mitteerialase töö puhul soodne toime vaimsele tervisele ei avaldunud. Dr Wangi sõnul võib selle põhjuseks olla asjaolu, et need inimesed ei pruukinud seda tööd teha oma vabal valikul, vaid majanduslikel kaalutlustel.
 
Soodsa toime puudumine võis neil pensionäridel tuleneda ka sellest, et neil tuli kohaneda uue ametikohaga või teha muutusi elustiilis.
 
Dr Wangi sõnul võib osalise tööajaga töötamine, eriti oma erialal, mõjuda füüsilisele ja vaimsele tervisele soodsalt mitmel põhjusel.
 
Ta selgitas, et üldiselt võib selline tööga hõivatus aidata eakamatel täiskasvanutel säilitada nagu täiskohaga töötamise puhulgi aktiivset elustiili ja seeläbi vähendada stressi, mis võib kaasneda täielikult pensionile suundumisega. Mis puutub vaimsesse tervisesse, siis dr Wangi sõnul aitab näiteks osalise tööajaga töötamine inimestel säilitada osa sellest „rolli identiteedist“, mis neil on karjääri jooksul kujunenud.
 
Dr Wang märkis, et pensionil oleva inimese füüsilisele tervisele mõjub soodsalt mitte ainult töötamine, vaid ka üldine aktiivsus. Ta lisas, et igasugune soodne mõju vaimsele tervisele sõltub üsna palju aga tegevuse iseloomust ehk sellest, kas see on midagi, mida inimene tõeliselt naudib ja aitab leevendada pensionile jäämisega kaasnevat stressi.
 
„Uuringust nähtub, et pensionäridel ja tulevastel pensionäridel on oluline põhjalikult kaaluda osalise tööajaga töötamist. Kui otsustatakse osalise tööajaga töötamise kasuks, tuleb kaaluda, millist tööd tegema hakata,“ rääkis dr Wang.
 
J Occup Healht Psychol 2009;14: 374–389.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada