XAMIOL

Toimeained: kaltsipotriool+beetametasoon

Ravimi vorm: geel

Ravimi tugevus: 50mcg+0,5mg 1g 30g 1TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on XAMIOL ja milleks seda kasutatakse

Ravimit Xamiol kasutatakse peanaha psoriaasi paikseks raviks täiskasvanutel. Psoriaas on põhjustatud
teie naharakkude liiga kiirest paljunemisest. See põhjustab naha punetust, ketendust ja paksenemist.

Xamiol'i toimeained on kaltsipotriool ja beetametasoon. Kaltsipotriool aitab normaliseerida
naharakkude kasvu ja beetametasoonil on põletikuvastane toime.

2. Mida on vaja teada enne XAMIOL võtmist

Ärge kasutage Xamiol'i:

kui olete kaltsipotriooli, beetametasooni või Xamiol'i mõne koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline;
- kui teil on probleeme kaltsiumisisaldusega organismis (küsige oma arstilt);
- kui teil on teatud tüüpi psoriaas: näiteks erütrodermiline psoriaas, eksfoliatiivne ja villiline
psoriaas (küsige oma arstilt).

Kuna Xamiol sisaldab tugevat steroidi, ÄRGE kasutage seda nahal, mida on kahjustanud:
- viirustest põhjustatud nakkused (nt külmavillid või tuulerõuged);
- seentest põhjustatud nakkused (nt jalaseen- või nahaseenhaigus);
- bakteritest põhjustatud nakkused;
- parasiitidest põhjustatud nakkused (nt sügelised);
- tuberkuloos või süüfilis;
- perioraalne dermatiit (punane lööve suu ümbruses);
- õhuke nahk, kergesti kahjustatavad veenid, venitusarmid;
- ihtüoos (kuiv nahk koos kalasoomuseid meenutava ketendusega);
- akne (vistrikud);
- rosacea (näonaha tugevalt väljendunud õhetus või punetus);
- haavandid või vigastatud nahk;
- päraku või genitaalide (suguelundite) sügelus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Xamiol’i kasutamist pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga:
- kui te kasutate mõnda muud ravimit, mis sisaldab kortikosteroide, sest teil võivad tekkida
kõrvaltoimed;
- kui te olete kasutanud käesolevat ravimit pikaaegselt ja kavatsete kasutamist lõpetada (kui
steroidhormooni kasutamine lõpetatakse järsult, võib psoriaas ägeneda või vallanduda);
- kui teil on suhkurtõbi (diabeet), sest steroidhormoonid võivad mõjutada teie veresuhkru
(glükoosi) taset;
- kui teil tekib nahainfektsioon, sest sel juhul on võimalik, et peate ravi katkestama;
- kui teil on teatud tüüpi psoriaas, mida kutsutakse tilgakujuliseks psoriaasiks;
- kui teil on tõsine maksa- või neeruhaigus.

Spetsiaalsed ettevaatusabinõud
- vältige ravimi kasutamist rohkem kui 30 %-l teie kehapinnast või rohkem kui 15 grammi päevas;
- vältige ravimi kasutamist vannimütsi, plaastrite või sidemete all, sest see suurendab
steroidhormooni imendumist;
- vältige kasutamist suurel pinnal kahjustatud nahal või nahavoltides (kubemed, kaenlaalused,
rindade alused), kuna see suurendab steroidi imendumist;
- vältige ravimi kasutamist näol või genitaalidel (suguelunditel), kuna need on steroidide suhtes
väga tundlikud;
- vältige liigset päevitamist, liigset solaariumi kasutamist jt valgusteraapia vorme.

Lapsed
Xamiol ei ole soovitatav kasutada alla 18-aastastel lastel.

Muud ravimid ja Xamiol
Teatage oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid
muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Ärge kasutage Xamiol’i kui olete rase (või arvate olevat rase) või toidate last rinnaga enne, kui olete
saanud selleks loa oma arstilt. Kui teie arst on nõustunud, et te võite rinnaga toita, olge ettevaatlik.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Sellel ravimil ei ole toimet autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.

Xamiol sisaldab butüülhüdroksütolueeni
Xamiol sisaldab butüülhüdroksütolueeni (E321), mis võib põhjustada lokaalseid nahareaktsioone (nt
kontaktdermatiit) või silmade ja limaskestade ärritust.

3. Kuidas XAMIOL võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

: Kasutamiseks nahal. Ravimit võib kasutada ainult peanahal.

Juhised õigeks kasutamiseks
- Kasutage ravimit ainult peanaha psoriaasi raviks ning ärge kasutage seda nahal, kus psoriaasi ei
ole.
- Juuste pesemine enne Xamiol'i kasutamist ei ole vajalik.
- Loksutage pudelit enne kasutamist ning eemaldage kork.
- Enne Xamiol'i kandmist peanahale kammige eelnevalt juuksed, et eemaldada vabad koorikud.
Kallutage oma pead nii, et Xamiol ei voolaks teile näole. Ravimit võib olla lihtsam peale kanda,
kui kammite oma juuksed lahku. Kandke Xamiol kahjustatud peanahale sõrmeotstega ja hõõruge
õrnalt.
- Tavaliselt piisab peanaha raviks 1...4 g geelist päevas (4 g vastab ühele teelusikatäiele).
- Ärge asetage ravitavale nahale sidet, ärge mässige seda kinni ega katke muul viisil.
- Pärast ravimi Xamiol kasutamist peske korralikult käed. See väldib ravimi juhuslikku sattumist
teistele kehaosadele (eriti näole, suhu ja silma).
- Ärge muretsege, kui natuke geeli peaks sattuma psoriaasist kahjustatud kollete ümbruses olevale
tervele nahale, kuid pühkige see ära kui geeli peaks sattuma liiga kaugele,.
- Et saavutada optimaalset toimet, on soovitatav juukseid vahetult pärast Xamiol geeli kasutamist
mitte pesta. Xamiol geel peab peanahale jääma kogu ööks või kogu päevaks.
- Pärast geeli pealekandmist vältige kokkupuudet tekstiilidega, mis määrduvad hõlpsasti (nt siid).

Enne ravimi Xamiol pealekandmist ei ole vaja juukseid pesta.


Loksutage pudelit enne kasutamist. Kandke tilk Xamiol’i sõrmeotsale. Kandke Xamiol nendele peanaha
piirkondadele,kus tunnete kõrgemaid
moodustisi ning hõõruge Xamiol
peanahale..
Sõltuvalt haigestunud piirkonna
suurusest on piisav kogus 1...4 g ( kuni
1 teelusikatäis).

Et saavutada parim mõju, ei soovitata juukseid pesta kohe pärast Xamiol’i pealekandmist.
Laske Xamiol’il peanahal püsida kogu öö või terve päeva. Juuste pesemisel võivad olla abiks
järgmised soovitused:Kandke õrnatoimelist šampooni Hoidke šampooni peas mõni minut Peske oma juukseid nagu tavaliselt.
kuivadesse juustesse, eriti enne mahapesemist.
nendesse kohtadesse, kuhu
kandsite geeli.

Vajadusel korrake punkte 4...6 üks või kaks korda.

Ravi kestus
- Kasutage geeli üks kord päevas. Mugavam võib olla geeli kasutada õhtuti.
- Tavaliselt kestab esmakordne ravi 4 nädalat.
- Teie arst võib otsustada teistsuguse raviperioodi kasuks.
- Teie arst võib otsustada ravi korrata.
- Ärge kasutage rohkem kui 15 g geeli päevas.

Xamiol’iga võib ravida kõiki haigusest haaratud piirkondi. Kui te aga kasutate ka teisi kaltsipotriooli
sisaldavaid ravimeid, ei tohi kaltsipotriooli sisaldavate preparaatide üldkogus ületada 15 grammi
päevas ja ravitava piirkonna suurus ei tohi ületada 30 % kogu kehapinnast.

Milliseid tulemusi võiks oodata Xamiol’i kasutamisel?
Enamus patsiente näevad ilmseid tulemusi 2 nädala pärast, isegi kui psoriaas ei ole selleks hetkeks
veel täielikult taandunud.

Kui te kasutate Xamiol’i rohkem kui ette nähtud
Võtke ühendust oma arstiga, kui olete ravimit kasutanud rohkem kui 15 g päevas.
Liiga pikaaegne Xamiol’i kasutamine võib põhjustada probleeme ka vere kaltsiumisisaldusega, mis
tavaliselt normaliseerub, kui ravi katkestada.
Teie arst võib vajada teha vereanalüüse, et kontrollida, kas geeli liigne kasutamine on põhjustanud
probleeme vere kaltsiumisisaldusega.
Liiga pikaaegne kasutamine võib põhjustada ka, et teie neerupealised lakkavad korralikult töötamast
(neerupealised asuvad neerude lähedal ja toodavad hormoone).

Kui te unustate Xamiol’i kasutada
Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui te lõpetate Xamiol’i kasutamise
Xamiol’i kasutamine tuleb lõpetada arsti ettekirjutuste kohaselt. Võimalik, et peate ravi lõpetama järk-
järgult, eriti juhul, kui olete seda kasutanud pikema aja vältel.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimeid võib tekkida ligikaudu ühel inimesel kaheteistkümnest, kuid enamjaolt on need
manustamiskohaga seotud reaktsioonid.

Tõsised Kui teil peaks tekkima mistahes järgnevalt kirjeldatud kõrvaltoimetest, siis rääkige sellest kohe oma
arstile või meditsiiniõele. Võimalik, et peate ravi katkestama.
Xamiol’i kasutamisel on teatatud järgmistest tõsistest kõrvaltoimetest.
Aeg-ajalt (esineb vähem kui ühel inimesel 100-st)
- Psoriaasi ägenemine. Kui teil psoriaas ägeneb, teavitage sellest oma arsti niipea kui võimalik.

On teada, et mõned tõsised kõrvaltoimed on põhjustanud beetametasoon (tugevatoimeline
steroidhormoon), mis on Xamiol’i üks koostisosa. Kui teil peaks mõni neist tõsistest kõrvaltoimetest
tekkima, rääkige sellest oma arstile niipea kui võimalik. Nende kõrvaltoimete teke on tõenäolisem
pärast pikaaegset kasutamist või kui ravitav pind on kaetud sidemega.
Kõrvaltoimed võivad olla järgnevad:
- Teie neerupealised võivad lakata korralikult töötamast. See avaldub väsimuse, depressiooni ja
ärevusena.
- Katarakt (tunnusteks on udune ja ähmane nägemine, nägemise halvenemine pimedas ja silmade
suurenenud valgustundlikkus) või silmasisese rõhu tõus (tunnusteks on silmavalu, silmade
punetus, nägemise langus või ähmastumine).
- Infektsioonid (sest teie immuunsüsteem, mis võitleb nakkustega, on alla surutud või nõrgenenud).
- Villiline psoriaas (punetav nahapind, millel on kollakad mädavillid; tekib tavaliselt kätel või
jalalabadel). Juhul, kui te märkate seda, katkestage Xamiol’i kasutamine ja teavitage sellest oma
arsti niipea kui võimalik.
- Mõju veresuhkruainevahetusele diabeedi korral (kui teil on diabeet, võivad veresuhkruväärtused
teil rohkem kõikuda).
Tõsised kõrvaltoimed, mida teadaolevalt põhjustab kaltsipotriool
- Allergilised reaktsioonid koos näo või muude kehaosade, nt käte või jalgade raske tursega.
Tekkida võivad suu-/kõriturse ja hingamisraskused. Kui teil tekib allergiline reaktsioon, lõpetage
Xamiol’i kasutamine, teavitage viivitamatult oma arsti või pöörduge lähima haigla erakorralise
meditsiini osakonda.
- Ravi selle geeliga võib põhjustada kaltsiumitaseme tõusu veres või uriinis (tavaliselt siis, kui
kasutatud on liiga palju geeli). Vere kaltsiumitaseme tõusu sümptomiteks on luuvalu,
kõhukinnisus, halb söögiisu, iiveldus ja oksendamine. See võib olla tõsine ning te peaksite
viivitamatult võtma ühendust oma arstiga. Siiski, kui ravi katkestatakse, siis tase normaliseerub.

Vähem tõsised kõrvaltoimed
Xamiol’i kasutamisel on teatatud järgmiste kergemate kõrvaltoimete esinemisest.
Sageli (esineb vähem kui 1 inimesel 10-st)
- Naha sügelus.

Aeg-ajalt (vähem kui ühel inimesel 100-st)
- Silmade ärritus.
- Põletustunne nahal.
- Nahaärritus või -valu.
- Juuksejuure põletik või turse (follikuliit).
- Lööve koos nahapõletikuga (dermatiit).
- Naha punetus väikeste veresoonte laienemise tõttu (erüteem).
- Akne (vistrikud).
- Kuiv nahk.
- Lööve.
- Pustuloosne lööve.

Beetametasooni pikaaegsel kasutamisel võivad tekkida järgnevad kergemad kõrvaltoimed. Te peaksite
oma arsti või meditsiiniõde nendest teavitama niipea kui võimalik, kui neid märkate.
- Naha õhenemine.
- Naha pindmiste veenide nähtavaletulek või venitusarmid.
- Muutused juuste kasvus.
- Punane lööve suu ümbruses (perioraalne dermatiit).
- Nahalööve koos põletiku või tursega (allergiline kontaktdermatiit).
- Väikesed valged täpikesed (kolloidmiilium).
- Depigmentatsioon (naha värvuse helenemine).

Kergemad kõrvaltoimed, mida teadaolevalt põhjustab kaltsipotriool, on järgmised:
-
Valgusest tingitud naha tundlikkus, mille tulemusena võib tekkida lööve.
- Ekseem.


Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas XAMIOL säilitada

- Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
- Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil. Kõlblikkusaeg viitab
selle kuu viimasele päevale.
- Mitte hoida külmkapis. Hoida pudel välispakendis, valguse eest kaitstult.
- Pärast esmast avamist kasutada 3 kuu jooksul.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Xamiol sisaldab
- Toimeained on kaltsipotriool ja beetametasoon.
Üks gramm geeli sisaldab 50 mikrogrammi kaltsipotriooli (monohüdraadina) ja 0,5 mg
beetametasooni (dipropionaadina).
- Teised koostisosad on: vedel parafiin, polüoksüpropüleen-11-stearüüleeter, hüdrogeenitud
riitsinusõli, butüülhüdroksütolueen (E321), all-rac-alfa-tokoferool.

Kuidas Xamiol välja näeb ja pakendi sisu
Xamiol on peaaegu läbipaistev, värvitu kuni kergelt kahvatuvalge geel, mis on pakitud kõrgtihedast
polüetüleenist pudelisse, millel on madaltihedast polüetüleenist otsik ja kõrgtihedast polüetüleenist
keeratav kork.
Pudelid on kartongkarbis.
Pakendi suurused: 15 g, 30 g, 60 g ja 2 x 60 g.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
LEO Pharma A/S
Industriparken 55
2750 Ballerup
Taani

Tootjad:
LEO Pharma A/S
Industriparken 55
2750 Ballerup
Taani

Või

Leo Laboratories Limited
285 Cashel Road,
Dublin 12
Iirimaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Meda Pharma SIA
Narva mnt. 11 D,
10151 Tallinn
Tel: 6261025
Faks: 6261845

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:
Xamiol: Austria, Belgia, Küpros, TÅ¡ehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa,
Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Norra, Poola,
Rumeenia, Slovakkia Vabariik, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Ühendkuningriigid
Ксамиол: Bulgaaria


Infoleht on viimati uuendatud novembris 2013Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Xamiol, 50 mikrogrammi/0,5 mg/g geel

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks gramm geeli sisaldab 50 mikrogrammi kaltsipotriooli (monohüdraadina) ja 0,5 mg
beetametasooni (dipropionaadina).
INN. Calcipotriolum, betamethasonum

Teadaolevat toimet omav abiaine: butüülhüdroksütolueen (E321) 160 mikrogrammi 1 g geeli kohta.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Geel.
Peaaegu läbipaistev värvitu kuni kergelt valkjas geel.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Peanaha psoriaasi paikne ravi täiskasvanutel.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Xamiol'i tuleb kanda peanaha haigestunud piirkondadele üks kord ööpäevas. Soovitatav ravi kestus
on 4 nädalat. Kui pärast 4 nädala möödumist ravi on vaja jätkata või uuesti alustada, tuleb seda teha
pärast arstlikku läbivaatust ning regulaarse meditsiinilise järelevalve all.

Kaltsipotriooli sisaldavate ravimite kasutamisel ei tohi maksimaalne ööpäevane annus ületada 15 g.
Kaltsipotriooli sisaldavate ravimitega ravitav kehapinna suurus ei tohi ületada 30 % (vt lõik 4.4).

Xamiol’iga võib ravida haigusest haaratud kõiki peapiirkondi. Tavaliselt piisab peanaha ravis 1...4 g
päevas (4 g vastab ühele teelusikatäiele).

Patsientide eripopulatsioonid
Neeru- ja maksakahjustused
Xamiol geeli ohutust ja efektiivsust raske neerupuudulikkusega või raske maksafunktsiooni häirega
patsientidel ei ole hinnatud.

Lapsed
Xamiol geeli ohutust ja efektiivsust alla 18-aastastel lastel ei ole uuritud. Antud hetkel teadaolevad
andmed laste puhul vanuses 12 kuni 17 aastat on esitatud lõikudes 4.8 ja 5.1, aga soovitusi
annustamise kohta ei ole võimalik anda.


Loksutage pudelit enne kasutamist ja kandke Xamiol geeli haigestunud piirkonnale. Xamiol geeli ei
tohi kanda otseselt näole või silmadele. Pärast kasutamist tuleb pesta käed. Et saavutada optimaalset
toimet, ei ole soovitatav juukseid pesta vahetult pärast Xamiol geeli kasutamist. Xamiol geel peaks
peanahale jääma kogu ööks või kogu päevaks.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Xamiol geel on vastunäidustatud erütrodermilise, eksfoliatiivse ja pustuloosse psoriaasi korral.

Kaltsipotriooli sisalduse tõttu on Xamiol geel vastunäidustatud patsientidel, kellel on teadaolevad
kaltsiumi ainevahetuse häired.
Kortikosteroidi sisalduse tõttu on Xamiol geel vastunäidustatud järgmiste seisundite korral: naha
viiruskahjustused (nt herpes või varicella), seente põhjustatud või bakteriaalsed nahainfektsioonid,
parasiitnakkused, tuberkuloosi või süüfilise manifesteerumine nahal, perioraalne dermatiit, atroofiline
nahk, atroofilised striiad, nahaveenide haprus, ihtüoos, acne vulgaris, acne rosacea, rosacea,
haavandid, haavad, perianaalne ja suguelundite sügelus.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Toimed endokriinsüsteemile
Xamiol geel sisaldab tugevatoimelist III grupi steroidi ning samaaegset peanaha ravi teiste
steroididega tuleb vältida. Süsteemse imendumise tõttu võivad ka kortikosteroidide lokaalse
manustamise korral tekkida kortikosteroidide süsteemse raviga seotud kõrvaltoimed, nt
adrenokortikaalne supressioon või mõju diabeedi metaboolsele kontrollile. Vältida tuleb kasutamist
oklusioonsidemete all, kuna see suurendab kortikosteroidide süsteemset imendumist. Vältida tuleb
kasutamist kahjustatud naha suurtel pindadel või limaskestadel või nahavoltides, kuna sel moel
suureneb kortikosteroidide süsteemne imendumine (vt lõik 4.8).

Uuringus, kuhu kaasati peanaha ja keha ulatusliku psoriaasiga patsiendid, kellel kasutati Xamiol geeli
suurte annuste (kasutati peanahale) ja Daivobet salvi suurte annuste (kasutati kehale) kombinatsiooni,
täheldati 5-l patsiendil 32-st pärast adrenokortikotroopse hormooniga (AKTH) stimuleerimist
kortisooli vastuse vähenemist pärast 4-nädalast ravi (vt lõik 5.1).

Toimed kaltsiumi ainevahetusele
Kaltsipotriooli sisalduse tõttu võib maksimaalse ööpäevase annuse (15 g) ületamisel tekkida
hüperkaltseemia. Seerumi kaltsiumisisaldus normaliseerub siiski kiiresti ravi katkestamisel. Kui
järgitakse kaltsipotriooli puudutavaid soovitusi, on hüperkaltseemia risk minimaalne.
Tuleb vältida rohkem kui 30 % kehapinna ravimist (vt lõik 4.2).

Lokaalsed kõrvaltoimed
Näonahk ja suguelundid on kortikosteroidide suhtes väga tundlikud. Nendes piirkondades ei tohi seda
ravimit kasutada. Kui ravimit manustati kogemata näo piirkonda või kogemata silma või
konjunktiivile, täheldati aeg-ajalt paikseid kõrvaltoimeid (nt silma- või näonaha ärritus) (vt lõigud 4.8
ja 5.1). Patsiendile tuleb selgitada ravimi õiget kasutamist vältimaks selle manustamist ja juhuslikku
sattumist näole, suhu ja silma. Et vältida juhuslikku sattumist nendesse piirkondadesse, tuleb pärast
igat manustamist käed pesta.

Kaasnevad nahainfektsioonid
Kui nahakahjustustele tekib sekundaarne infektsioon, tuleb neid ravida antimikroobsete ravimitega.
Kui infektsioon siiski süveneb, tuleb kortikosteroidravi lõpetada.

Ravi katkestamine

Psoriaasi ravimisel lokaalsete kortikosteroididega võib ravi katkestamisel esineda generaliseerunud
pustuloosse psoriaasi risk või tagasilöögi efekt. Seetõttu tuleb ka ravijärgses perioodis patsienti
meditsiiniliselt jälgida.

Pikaajaline kasutamine
Pikaajalise kasutamise korral on suurenenud risk kortikosteroidide paiksete ja süsteemsete
kõrvaltoimete tekkeks. Kortikosteroidide pikaajalisest kasutamisest tingitud kõrvaltoimete korral tuleb
ravi katkestada (vt lõik 4.8).

Hindamata kasutusalad
Xamiol geeli kasutamise kohta väikeselaigulise psoriaasi puhul kogemus puudub.

Samaaegne ravi ja kokkupuude UV-kiirgusega
Keha psoriaasi kollete raviks mõeldud Daivobeti salvi on kasutatud koos peanaha psoriaasi raviks
mõeldud Xamiol geeliga, kuid Xamiol’i kasutamise kohta koos teiste paikseks kasutamiseks mõeldud
psoriaasivastaste ravimitega samas ravitavas piirkonnas, teiste süsteemselt manustatavate
psoriaasivastaste ravimitega või koos valgusraviga kogemus puudub.

Ravi ajal Xamiol geeliga on soovitatav arstidel patsientidele selgitada nii loodusliku kui kunstliku
päikesevalguse liigse kokkupuute piiramise või vältimise vajadust. Lokaalset kaltsipotrioolravi tohib
koos UV-kiirgusega kasutada vaid juhul, kui arst ja patsient leiavad, et ravist saadav võimalik kasu
kaalub üles võimaliku kaasuva ohu (vt lõik 5.3).

Kõrvaltoimed abiainete suhtes
Xamiol geel sisaldab butüülhüdroksütolueeni (E321), mis võib tekitada paikseid nahareaktsioone (nt
kontaktdermatiit) või silmade ja limaskestade ärritust.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Xamiol geeli kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Loomkatsed glükokortikoididega on
näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3), kuid mitmed epidemioloogilised uuringud
ei ole näidanud kaasasündinud anomaaliaid lastel, kelle emad on raseduse ajal saanud
kortikosteroidravi. Võimalik risk inimesele ei ole teada. Seetõttu tohib Xamiol geeli raseduse ajal
kasutada vaid juhul, kui ravist saadav võimalik kasu kaalub üles võimaliku kaasuva ohu.

Imetamine
Beetametasoon eritub rinnapiima, kuid terapeutiliste annuste kasutamisel on kõrvaltoimete teke
imikul ebatõenäoline. Kaltsipotriooli eritumise kohta rinnapiima andmed puuduvad. Xamiol geeli
määramisel rinnaga toitvatele naistele on vajalik ettevaatus.

Fertiilsus
Rottidel suukaudse kaltsipotriooli või beetametasoondipropionaadiga tehtud uuringutes ei täheldatud
isas- ega emasloomade fertiilsuse häireid.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Xamiol geelil ei ole toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Xamiol geeli kliinilise uuringu programmi on seni kaasatud üle 4400 patsiendi, kellest rohkem kui
1900 on ravitud Xamiol geeliga. Ligikaudu 8 %-l Xamiol geeliga ravitud patsientidest tekkisid
mittetõsised kõrvaltoimed.
Need reaktsioonid on tavaliselt kerged ning esinevad peamiselt erinevate nahareaktsioonidena koos
kihelusega, mis on kõige sagedasem.

Kliiniliste uuringute ja turuletulekujärgse kasutamise andmete põhjal on Xamiol geelil täheldatud
järgmisi kõrvaltoimeid.
Kõrvaltoimed on loetletud MedDRA organsüsteemi klasside kaupa ja individuaalsed kõrvaltoimed on
loetletud alates kõige sagedamini teatatutest. Igas esinemissageduse rühmas on kõrvaltoimed loetletud
raskusastme vähenemise järjekorras.
Kõrvaltoimete esinemissageduste klassifitseerimiseks on kasutatud alljärgnevat terminoloogiat:

Väga sage
≥1/10
Sage

≥1/100 kuni <1/10
Aeg-ajalt

≥1/1000 kuni <1/100
Harv

≥1/10 000 kuni <1/1000
Väga harv
<1/10 000
Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Silma kahjustused
Aeg-ajalt
silmaärritus
Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Sage
sügelus
Aeg-ajalt
psoriaasi ägenemine

põletustunne nahal
nahavalu või nahaärritus
follikuliit
dermatiit
erüteem
akne
naha kuivus
lööve
pustuloosne lööve

Arvatakse, et allpool loetletud kõrvaltoimed on seotud vastavalt kaltsipotriooli ja beetametasooni
ravimklassidesse kuuluvate ravimite toimega.

Kaltsipotriool
Kõrvaltoimeteks on manustamiskoha reaktsioonid, kihelus, nahaärritus, põletus- ja torkimistunne,
naha kuivus, erüteem, lööve, dermatiit, ekseem, psoriaasi ägenemine, valgustundlikkus- ja
ülitundlikkusreaktsioonid, sh väga harvad angioödeemi ja näo ödeemi juhud. Pärast lokaalset
kasutamist võivad väga harva esineda süsteemsed toimed, mis põhjustavad hüperkaltseemiat või
hüperkaltsuuriat (vt lõik 4.4).

Beetametasoon (dipropionaadina)
Pärast paikset kasutamist, eriti pikaajalisel manustamisel, võivad tekkida lokaalsed reaktsioonid, sh
naha atroofia, teleangiektaasia, striiad, follikuliit, hüpertrihhoos, perioraalne dermatiit, allergiline
kontaktdermatiit, depigmentatsioon ja kolloidmiiliumid. Psoriaasi ravimisel on risk generaliseerunud
pustuloosse psoriaasi tekkimiseks.
Kortikosteroidide lokaalsest kasutamisest tingitud süsteemsed toimed esinevad täiskasvanutel harva,
kuid siiski võivad need olla rasked. Tekkida võib adrenokortikaalne supressioon, katarakt,
infektsioonid, toime suhkru ainevahetusele diabeedi korral ja silmasisese rõhu tõus, eriti pärast
pikaajalist ravi. Süsteemsed kõrvaltoimed tekivad sagedamini, kui manustamiskoht on umbne (kaetud
kilega, nahavoldid), kui manustatakse suurtele pindadele ja pikaajaliselt (vt lõik 4.4).


Lapsed
Raviti 109 peanaha psoriaasiga noorukit vanuses 12...17 aastat Xamiol geeliga kaheksa nädala
jooksul, ühtegi uut kõrvaltoimet ei tähendatud. Siiski ei anna uuringu suurus võimalust teha
konkreetseid järeldusi Xamiol geeli ohutusprofiili kohta laste ning noorukite puhul. Vaata lõik 5.1

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Soovitatud annusest suuremate annuste kasutamine võib põhjustada seerumi kaltsiumisisalduse tõusu,
mis normaliseerub kiiresti ravi katkestamisel.
Paiksete kortikosteroidide laiaulatuslik pikaajaline kasutamine võib pärssida pituitaar-adrenaalseid
funktsioone, põhjustada sekundaarse adrenaalse puudulikkuse, mis on tavaliselt pöörduv. Sellistel
juhtudel on näidustatud sümptomaatiline ravi.
Kroonilise toksilisuse korral tuleb kortikosteroidravi lõpetada järk-järgult.

On teatatud ühest ulatusliku erütrodermilise psoriaasiga patsiendist, kellel Daivobet salvi
väärkasutamise tõttu, raviti 240 g salviga nädalas (vastab ligikaudu annusele 34 g päevas) 5 kuu
jooksul (maksimaalne soovituslik annus 15 g päevas), tekkis pärast ravi järsku katkestamist Cushingi
sündroom ja pustuloosne psoriaas.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Psoriaasivastased ained. Teised psoriaasivastased ained paikseks
kasutamiseks, kaltsipotriool, kombinatsioonid.
ATC-kood: D05AX52

Kaltsipotriool on vitamiin D analoog. In vitro andmete kohaselt indutseerib kaltsipotriool
keratinotsüütide diferentseerumist ja pärsib nende proliferatsiooni. See on tõenäoline alus toimele
psoriaasi korral.

Nagu teiste paiksete kortikosteroidide puhul, on ka beetametasoondipropionaadil põletikuvastane,
sügelusvastane, vasokonstriktiivne ja immunosupressiivne toime, mis aga ei ravi haigust ennast.
Oklusiooni abil saab seda toimet tugevdada, kuna suureneb ravimi penetratsioon sarvkihti. Seetõttu
suureneb ka kõrvaltoimete sagedus. Üldiselt on paiksete steroidide põletikuvastase toime mehhanism
ebaselge.

Neerupealiste vastus AKTH-le määrati seerumi kortisoolitaseme mõõtmisega patsientidel, kellel oli
nii ulatuslik peanaha kui ka keha psoriaas ning kes kasutasid nädalas kuni 106 g Xamiol geeli ja
Daivobet salvi kombinatsiooni. Kortisooli vastuse piiripealset vähenemist, 30 minutit pärast AKTH-
ga stimuleerimist, täheldati 5-l patsiendil 32-st (15,6 %) pärast 4-nädalast ravi ning 2-l patsiendil 11-st
(18,2 %), kes jätkasid ravi kuni 8 nädalat. Kõikidel juhtudel oli 60 minutit pärast AKTH-ga
stimuleerimist seerumi kortisoolitase normaalne. Nendel patsientidel ei täheldatud kaltsiumi
metabolismi muutusi. HPA supressiooni osas näitab see uuring mõningal määral, et väga suurtes
annustes Xamiol geelil ja Daivobet salvil võib olla nõrk toime HPA teljele.

Üks kord päevas kasutatava Xamiol geeli efektiivsust uuriti kahes randomiseeritud 8-nädalases
kliinilises topeltpimeuuringus, mis hõlmasid enam kui 2900 peanaha psoriaasiga patsienti, kellel oli
vähemalt kerge raskusastmega psoriaas vastavalt IGA-le (Investigator’s Global Assessment of disease

severity). Võrdluspreparaatidena kasutati beetametasoondipropionaati geelalusel, kaltsipotriooli
geelalusel ja (ühes uuringutest) ainult geelalust, kõiki neid kasutati üks kord päevas. Primaarse
ravivastuse kriteeriumi (8. nädalal puuduv või väga kerge haigus vastavalt IGA-le) uuringu tulemused
näitasid, et Xamiol geel oli statistiliselt olulisel määral efektiivsem kui võrdluspreparaadid. Toime
alguse kiirus, mis leiti sarnaste andmete põhjal 2. nädalal, oli samuti Xamiol geelil statistiliselt
olulisel määral suurem kui võrdluspreparaatidel.

% patsientidest, kellel
Xamiol geel
Beetametasoon-
Kaltsipotriool
Geelalus
haigust ei esinenud või oli
(n=1108)
dipropionaat
(n=558)
(n=136)
see väga kerge
(n=1118)
2. nädal
53,2 %
42,8 %1
17,2 %1
11,8 %1
8. nädal
69,8 %
62,5 %1
40,1 %1
22,8 %1
1Statistiliselt olulisel määral vähem efektiivne kui Xamiol geel (P<0,001)

Teine randomiseeritud kliiniline pimeuuring hõlmas 312 patsienti, kellel oli vastavalt IGA-le
vähemalt keskmise raskusega peanaha psoriaas ning uuriti kuni 8 nädala jooksul üks kord päevas
kasutatavat Xamiol geeli võrreldes kaks korda päevas kasutatava Daivonex nahalahusega. Primaarse
ravivastuse kriteeriumi (puuduv või väga kerge haigus vastavalt IGA-le 8. nädalal) uuringu tulemused
näitasid, et Xamiol geel oli statistliselt olulisel määral efektiivsem kui Daivonex nahalahus.

% patsientidest, kellel
Xamiol geel
Daivonex
haigust ei esinenud või oli
(n=207)
nahalahus
see väga kerge
(n=105)
8. nädal
68,6 %
31,4 %1
1Statistiliselt olulisel määral vähem efektiivne kui Xamiol geel (P<0,001)

Pikaajalises randomiseeritud kliinilises topeltpimeuuringus, mis hõlmas 873 vähemalt mõõduka
raskusastmega (vastavalt IGA-le) peanaha psoriaasiga patsienti, uuriti Xamiol geeli kasutamist
võrreldes kaltsipotriooliga geelalusel. Mõlemat ravimit kasutati vajadusel vaheldumisi kord päevas
kuni 52 nädala jooksul. Sõltumatu, ravimi suhtes pimendatud, dermatoloogide nõukogu tuvastas
peanahal tõenäoliselt kortikosteroidide pikajalisest kasutamisest tingitud kõrvaltoimed. Ravigruppide
vahel selliste kõrvaltoimete protsentuaalses esinemises erinevusi ei olnud (2,6 % Xamiol geeli ja 3,0
% kaltsipotriooli grupis; P=0,73). Naha atroofiat ei esinenud.

Lapsed
Mõju kaltsiumi metabolismile uuriti kahes avatud, kontrollimata 8-nädalase uurngu käigus, milles
osales kokku 109 noorukit vanuses 12...17 aastat, kes põdesid peanaha psoriaasi ja kasutasid Xamiol
geeli kuni 69 g nädalas. Ühtegi hüperkaltseemia juhtu ei tähendatud, kaltsiumi koguse tõus uriinis ei
osutunud kliiniliselt oluliseks. Neerupealiste vastust AKTH suhtes mõõdeti 30 patsiendil; ühe
patsiendi puhul vähenes kortisooli kogus vastuseks AKTH stimulatsioonile pärast 4 nädalast ravi, tegu
oli kerge juhuga, kliinilisi süptomeid ei avaldunud ning episood oli pöörduv.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Kaltsipotriooli ja beetametasoondipropionaadi süsteemne ekspositsioon paikselt manustatud Xamiol
geelist on võrreldav Daivobet salviga rottidel ja minisigadel. Kliinilised uuringud radioloogiliselt
märgistatud salviga näitavad, et kaltsipotriooli ja beetametasooni süsteemne imendumine Daivobet
salvist on tervele nahale manustatuna (625 cm2) vähem kui 1 % annusest (2,5 g) 12 tunni jooksul.
Kasutamine psoriaasinaastudel ja tihedate sidemete all võib suurendada paiksete kortikosteroidide
imendumist. Imendumine kahjustatud naha kaudu on ligikaudu 24 %.

Süsteemse ekspositsiooni järgselt mõlemad toimeained, kaltsipotriool ja beetametasoondipropionaat,
metaboliseeritakse kiiresti ja ulatuslikult. Seonduvus valkudega on ligikaudu 64 %. Plasma
eliminatsiooni poolväärtusaeg pärast veenisisest manustamist on 5...6 tundi. Kuna nahas moodustub
depoo, kestab eliminatsioon pärast manustamist nahale päevi. Beetametasoon metaboliseeritakse

peamiselt maksas, kuid ka neerudes glükuroniidiks ja sulfaatestriteks. Kaltsipotriool eritub peamiselt
väljaheitega (rotid ja minisead) ning beetametasoondipropionaat uriiniga (rotid ja hiired). Rottidel
näitasid kudedesse jaotumise uuringud radioloogiliselt märgistatud kaltsipotriooli ja
beetametasoondipropionaadiga, et suurim radioaktiivsus esines vastavalt neerus ja maksas.

Kõigi 34 keha ja peanaha ulatusliku psoriaasiga 4...8 nädalat Xamiol geeli ja Daivobet salviga ravitud
patsientide vereproovides olid kaltsipotriooli ja beetametasoondipropionaadi sisaldused tuvastamise
alumisest piirist madalamad. Üks kaltsipotriooli ja üks beetametasoondipropionaadi metaboliit olid
mõnel patsiendil tuvastatavad.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Kortikosteroididega tehtud loomkatsed on näidanud reproduktsioonitoksilisust (suulaelõhe, skeleti
väärarengud). Kortikosteroidide pikaajalistes suukaudse manustamise kohta rottidel läbi viidud
reproduktsioonitoksilisuse uuringutes täheldati pikenenud gestatsiooniaega ja pikenenud ning rasket
poegimist. Lisaks täheldati järeltulija elulemuse vähenemist, kehakaalu langust ja väiksemat
kehakaalu juurdekasvu. Toimet fertiilsusele ei täheldatud. Nende leidude tähendus inimesele ei ole
teada.

Kaltsipotriooliga hiirtel läbi viidud dermaalse kartsinogeensuse uuringus ei täheldatud inimestele
erilisi riske.

Foto(ko)kartsinogeensuse uuringud hiirtel näitavad, et kaltsipotriool võib tugevdada UV-kiirguse
nahatuumoreid indutseerivat toimet.

Beetametasoondipropionaadiga ei ole teostatud kartsinogeensuse ega fotokartsinogeensuse uuringuid.

Paikse talutavuse uuringutes küülikutel põhjustas Xamiol-geel kerget kuni mõõdukat nahaärritust ning
silma kerget mööduvat ärritust.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Vedel parafiin
Polüoksüpropüleen-11-stearüüleeter
Hüdrogeenitud riitsinusõli
Butüülhüdroksütolueen (E321)
All-rac-alfa-tokoferool

6.2. Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Pärast esmast avamist: 3 kuud.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Mitte hoida külmkapis.
Hoida pudel välispakendis, valguse eest kaitstult.


6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kõrge tihedusega polüetüleenist pudel madala tihedusega polüetüleenist otsikuga ja kõrge tihedusega
polüetüleenist keeratava korgiga. Pudelid on kartongkarbis.
Pakendi suurused: 15 g, 30 g, 60 g ja 2 x 60 g.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
2750 Ballerup
Taani

8. Müügiloa number

652009

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 02.11.2009
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 03.10.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud oktoobris 2014