PLAVIX

Toimeained: klopidogreel

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 75mg 84TK

Retseptiravim