NIQUITIN

Toimeained: nikotiin

Ravimi vorm: transdermaalne plaaster

Ravimi tugevus: 7mg 24h 7TK

Käsimüügiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on NIQUITIN ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on NiQuitin plaaster ja milleks seda kasutatakse

NiQuitin plaaster on abivahend suitsetamisest loobumisel. Suitsetamisest loobumisel kogetakse sageli
ebameeldivaid aistinguid ehk võõrutusnähte, mis on tingitud sellest, et organism ei saa enam nikotiini.
Just nikotiin on sigarettides see, mis tekitab füüsilist sõltuvust. NiQuitin plaaster sisaldab nikotiini, mis
imendub läbi naha vereringesse ja tagab püsiva nikotiini sisalduse teie organismis sellisel tasemel, mis
on üldiselt madalam suitsetamisel tekkivast tasemest. See aitab leevendada suitsetamise lõpetamisega
seotud võõrutusnähte ja suitsetamistungi ning vältida suitsetamise taasalustamist. Sellist ravi
nimetatakse nikotiinasendusraviks.

Näidustused
Tubakasõltuvuse ravi, sealhulgas võõrutusnähtude ja suitsetamise tungi leevendamine suitsetamisest
motiveeritud loobumisel.

2. Mida on vaja teada enne NIQUITIN võtmist

Mida on vaja teada enne NiQuitin plaastri kasutamist

Suitsetamine on tervisele kahjulik. Nikotiinasendusravi kasutamine aitab suitsetamisest vabaneda.
Kasutades NiQuitin plaastrit, tuleb suitsetamine täielikult lõpetada.
Kui te suitsetate kasvõi ühe sigareti ravi ajal, võite jätkata suitsetamisest loobumise katset, kuid pidage
enne nõu oma arsti, meditsiiniõe, suitsetamisest loobumise nõustaja või apteekriga.

Ärge kasutage NiQuitin plaastrit:
• kui olete nikotiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline;
• kui olete mittesuitsetaja, juhusuitsetaja või alla 12 aasta vanune.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne NiQuitin plaasrti kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
- kui teil on maksa- või neeruhaigus (suurem oht kõrvaltoimete tekkeks);
- kui teil on ravile allumatu kilpnäärme liigtalitlus või feokromotsütoom (neerupealise kasvaja,
mis võib mõjutada vererõhku) (nikotiin võib haiguse sümptomeid süvendada);
- kui te olete haiglas südameataki, tõsiste südamerütmihäirete või insuldi tõttu;
- kui te olete hiljuti läbi elanud raske südameveresoonkonna haiguse (insuldi või
südamelihaseinfarkt) või teil on raske südamerütmi häire, ebastabiilne või süvenev stenokardia
(valu rinnus) või puhkeoleku stenokardia, proovige suitsetamisest loobuda NAR-i tooteid
kasutamata, välja arvatud juhul, kui teie arst teile nende kasutamist soovitab;
- kui teil on suhkurtõbi (peate nikotiiniplaastrite kasutamise alustamisel jälgima tavalisest
sagedamini oma veresuhkru sisaldust. Insuliini või muu diabeediravimi annust tuleb võib-olla
kohandada);
- kui teil esinevad allergilised reaktsioonid (nikotiiniplaastrite kasutamine võib mõnikord
vallandada allergilise reaktsiooni);
- kui teil tekib allergiline ekseem või dermatiit (nahapõletik).

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kõige parem on, kui te loobute raseduse ajal suitsetamisest ilma nikotiinasendusravi kasutamata. Kui
see ei õnnestu, võib suitsetamisest loobumiseks kasutada nikotiinasendusravi. See on teie sündimata
lapse jaoks parem kui suitsetamise jätkamine. Nikotiinasendusravi tuleks teha nii varases raseduse
staadiumis kui võimalik ja võimalikult lühiajaliselt. Nikotiiniplaastrite asemel võib eelistada
perioodiliselt kasutatavaid preparaate nagu närimiskumm või losengid. Kui teil esineb iiveldus või
südamepööritus, tuleks eelistada plaastrite kasutamist. Kui hakkate kasutama NiQuitin plaastrit,
eemaldage see enne magamaminekut.

Nikotiin imendub rinnapiima väikestes kogustes, mis võivad imikut kahjustada isegi raviannustes.
Kui te toidate last rinnaga, on kõige parem kasutada selliseid nikotiinasendusravi preparaate, mida
saab tarvitada perioodiliselt (nt närimiskummi või losenge) ja toita last rinnaga vahetult enne
preparaadi kasutamist. Selle tulemusel saab teie laps väikseima võimaliku nikotiinikoguse.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
NiQuitin plaaster ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Alla 12-aastased lapsed
Nikotiinasendusraviga saadav nikotiini kogus on mõeldud täiskasvanutele ja noorukitele, kes loobuvad
suitsetamisest, kuid mitte alla 12-aastastele lastele. Lapsed on nikotiini toime suhtes tundlikumad ja
see võib neil põhjustada tõsise, surmaga lõppeva mürgistuse. Hoidke nikotiini sisaldavaid tooteid alati
laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas ning plaastrite äraviskamisel murdke need hoolikalt kokku
nii, et liimikiht jääb sissepoole.

Muud ravimid ja NiQuitin plaaster
Informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid.See on eriti
oluline, kui te kasutate teisi ravimeid, mis sisaldavad: teofülliini (astmaravim), klosapiini (skisofreenia
ravim), ropinirooli (Parkinsoni tõve ravim).
Suitsetamisest loobumise järgselt on mõnikord vaja kohandada teiste kasutatavate ravimite annuseid.

Teil on suurem võimalus edukalt suitsetamisest loobuda, kui lisaks nikotiinasendusravile saate abi ja
toetust arstilt, meditsiiniõelt, suitsetamisest loobumise nõustajalt, apteekrilt või osalete käitumuslikes
toetusprogrammides.

3. Kuidas NIQUITIN võtta

Kuidas NiQuitin plaastrit kasutada

NiQuitin on saadaval 3 tugevusega plaastrina:
NiQuitin 21 mg/24 tundi
NiQuitin 14 mg/24 tundi
NiQuitin 7 mg/24 tundi

Kasutusjuhend
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage kindlasti nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud (ja üle 12-aastased noorukid*)
Kasutades NiQuitin’i abivahendina suitsetamisest loobumisel, on soovitatav järgida astmelist
raviskeemi. Ravi alustatakse suurema nikotiinisisaldusega plaastritega ja vastavalt skeemile
vähendatakse aste-astmelt nikotiinikogust.

Kui suitsetate päevas rohkem kui 10 sigaretti:
1. aste - NiQuitin 21 mg/24 tundi 6 nädala jooksul, seejärel jätkake;
2. aste - NiQuitin 14 mg/24 tundi 2 nädala jooksul, seejärel jätkake;
3. aste - NiQuitin 7 mg/24 tundi 2 nädala jooksul.

Kui suitsetate päevas 10 või vähem sigaretti:
2. aste - NiQuitin 14 mg/24 tundi 6 nädala jooksul, seejärel jätkake;
3. aste - NiQuitin 7 mg/24 tundi 2 nädala jooksul.

Parimate tulemuste saavutamiseks tuleb kümnenädalane raviskeem lõpuni läbida (suitsetamisest
loobujatele, kes alustasid raviskeemi 2. astmelt, on ravi pikkus kaheksa nädalat). Ravi ei tohiks kesta
järjest kauem kui kümme nädalat.

*Noorukitel vanuses 12...17 aastat tuleb kasutada sama 3-astmelist raviskeemi, mis täiskasvanute
puhul (vt. eespool).

Nikotiinasendusravi võib kesta üle 10 nädala ainult pärast arstiga nõu pidamist.

Ärge ületage teile määratud annust.
Kui teil on tunne, et NiQuitin plaastri toime on liiga tugev või liiga nõrk või kui hakkate uuesti
suitsetama, küsige nõu oma arstilt või apteekrilt.

Kuidas plaastreid paigaldada
Plaastri paigaldamiseks valige puhas kuiv ja karvadeta piirkond nahal. See tagab plaastri korraliku
kleepumise. Vältige piirondi, kus nahk on kortsus (nt liigese peal) või kus liikumisel tekivad
nahavoldid. Samuti vältige plaastri asetamist punetavale, vigastatud ja ärritatud nahale. Ärge
eemaldage plaastrit suletud pakendist enne kui te olete valmis seda kasutama. Avage kotike mööda
punktiirjoont, vältides plaastri sisepinna vigastamist. Võtke plaaster ettevaatlikult välja. Plaastri
kleepuvat poolt, st vastu nahka asetatavat poolt katab läbipaistev kaitsekile. Hoides kleepuvat poolt
enda poole, eemaldage pool kaitsekilest, alustades plaastri keskelt. Hoides plaastrit välimisest küljest
(puudutage kleepuvat poolt nii vähe kui võimalik), eemaldage kaitsekile ülejäänud osa. Asetage
plaaster kohe kleepuva poolega vastu nahka. Suruge plaastrit käega tihedalt vastu nahka vähemalt 10
sekundi jooksul. Veenduge, et see on hästi nahale kleepunud, eriti äärtest. Plaastri nahale asetamisel
vältige kokkupuudet silmade ja ninaga. Kui olete lõpetanud, peske käsi alati puhta veega. Ärge
kasutage seepi, sest see võib suurendada nikotiini imendumist. Vesi ei kahjusta korralikult paigaldatud
plaastrit. Võite lühiajaliselt käia vannis, duši all või ujumas.

Kuidas plaastreid vahetada
Plaastreid tuleb vahetada üks kord päevas, iga päev umbes samal ajal, eelistatavalt kohe pärast
ärkamist. Jätke iga plaaster nahale 24 tunniks (kui olete rase, eemaldage see enne magamaminekut).
Uue plaastri paigaldamiseks valige alati uus piirkond nahal. Ärge kasutage sama nahapiirkonda uuesti
vähemalt 7 päeva jooksul. Plaastri eemaldamisel murdke see nii kokku, et kleepuv pool jääb
sissepoole ja pange plaaster tagasi kotikesse, millest te just uue plaastri välja võtsite. Visake kasutatud
plaastrit sisaldav kotike ära ja veenduge, et see ei satu lastele või koduloomadele kättesaadavasse
kohta. Kui unustate plaastrit õigeaegselt vahetada, tehke seda niipea, kui see teile meelde tuleb. Edasi
jätkake nii nagu enne.
Plaastrid kleepuvad tavaliselt hästi enamike inimeste nahale. Kui juhuslikult plaaster ära tuleb, siis
paigaldage uus plaaster uude karvadeta nahapiirkonda, mis on puhas ja kuiv. Edasi jätkake nii nagu
enne. Soovi korral võib plaastri enne magamaminekut eemaldada (umbes 16 tunni pärast) ja ärgates
panna peale uue plaastri. Kuid plaastri eemaldamine 16 tunni pärast vähendab selle tõhusust
hommikuse suitsetamistungi leevendamisel.

Kui te kasutate NiQuitin plaastreid rohkem kui ette nähtud
Kui kasutate korraga liiga palju plaastreid, võite end tunda haigena, uimasena ja ebamugavalt.
Eemaldage kõik plaastrid, peske nahk puhta veega (ilma seebita) puhtaks ja kuivatage ära. Pöörduge
kohe nõu saamiseks arsti poole või minge haigla erakorralise meditsiini osakonda; võimalusel näidake
neile pakendit või pakendi infolehte.

Plaastrid ei sobi kasutamiseks alla 12-aastastel lastel ja mittesuitsetajatel. Neil võivad tekkida nikotiini
üleannustamise nähud nagu peavalu, haiglane enesetunne, kõhuvalu ja kõhulahtisus.
Kui laps on plaastri oma nahale kleepinud, eemaldage plaastrid nahalt ja peske nahk puhta veega (ilma
seebita) puhtaks ning kuivatage. Kui laps on plaastri alla neelanud, pöörduge kohe arsti poole või
lähimasse haigla erakorralise meditsiini osakonda; võimalusel näidake neile pakendit või pakendi
infolehte.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Suitsetamisest loobumine võib ise tekitada mõningaid sümptome, näiteks nõrkustunnet, peapööritust,
peavalu, köha ja gripilaadseid sümptome. Sellised sümptomid nagu meeleolu kõikumine, unetus,
langenud meeleolu, ärrituvus, ärevus, uimasus, rahutus, närvilisus, keskendumisvõimetus ja unehäired
võivad samuti olla seotud suitsetamise mahajätmisega kaasnevate ärajätunähtudega.
Teised kõrvaltoimed on loetletud allpool. Need on jaotatud rühmadesse esinemise tõenäosuse järgi.
Sagedus
Kõrvaltoime
Väga sage (>1/10)
Unehäired, sealhulgas unetus ja ebanormaalsed
unenäod, peavalu, pearinglus, iiveldus,
oksendamine, manustamiskoha reaktsioon.
Sage (>1/100; <1/10)
Närvilisus, värisemine, südamepekslemine, hin-
geldus, köha, kurguvalu ja -turse, seedehäired,
kõhuvalu, kõhulahtisus, kõhukinnisus,
suurenenud higistamine, suukuivus, valu
liigestes, lihastes, rindkeres ja jäsemetes, väsimus
või nõrkus.
Aeg-ajalt (>1/1000; <1/100 )
Allergilised reaktsioonid.
Väga harva, sealhulgas üksikjuhud (<1/10000 )
Nahareaktsioonid, naha suurenenud tundlikkus
päikesekiirguse suhtes ja rasked allergilised
reaktsioonid, nende seas ootamatu vilistamine või
pigistustunne rindkeres, lööve ja minestustunne.
Kohas, kus on olnud plaaster, võib tekkida kerge punetus ja sügelus, põletus ning kipitus. Pärast
plaastri äravõtmist kaovad need nähud tavaliselt kiiresti. Harvadel juhtudel võib kleepimiskohas
tekkita raskem reaktsioon. Sel juhul lõpetage plaastrite kasutamine ja rääkige oma arstiga.
Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas NIQUITIN säilitada

Kuidas NiQuitin plaastreid säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoidke kõik plaastrid karbis nende kaitsekotikestes kuni kasutamiseni.
Ärge kasutage NiQuitin plaastrit, kui plaastrit ümbritsev pakend on vigastatud või avatud.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida NiQuitin plaaster sisaldab:
Toimeaine on nikotiin.

NiQuitin, transdermaalne plaaster, 7mg/24 tundi sisaldab 36 mg nikotiini, mis võrdub 5,1 mg/cm2
nikotiiniga ja millest vabaneb 24 tunni jooksul 7 mg nikotiini. Kontaktpinna suuruseks 7 cm2.

NiQuitin, transdermaalne plaaster, 14mg/24 tundi sisaldab 78 mg nikotiini, mis võrdub 5,1 mg/cm2
nikotiiniga ja millest vabaneb 24 tunni jooksul 14 mg nikotiini. Kontaktpinna suuruseks 15 cm2.

NiQuitin, transdermaalne plaaster, 21mg/24 tundi sisaldab 114 mg nikotiini, mis võrdub 5,1 mg/cm2
nikotiiniga ja millest vabaneb 24 tunni jooksul 21 mg nikotiini Kontaktpinna suuruseks 22 cm2.

Abiained on: etüleenvinüülatsetaatkopolümeer, polüetüleentereftalaat/etüleenvinüülatsetaatkile,
polüetüleenkile, polüisobutüleen kleepkiht ja trükitint.

Kuidas NiQuitin plaaster välja näeb ja pakendi sisu:
7 või 14 läbipaistvat plaastrit pappkarbis. Iga plaaster paikneb kihilisest materjalist kotikeses. Iga
plaaster on nelinurkne ja koosneb läbipaistvast tagaküljest ja kaitseribast, mis enne kasutamist
eemaldatakse.

Müügiloa hoidja:
GlaxoSmithKline Export Ltd, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS,
Ühendkuningriik.

Tootjad:
FAMAR A.V.E. AVLON PLANT (48th), 48th km National Road Athens - Lamia, Avlona Attiki,
19011, Kreeka
või
Catalent UK Packaging Limited, Wingates Industrial Park, Lancaster Way, Westhoughton, Bolton
BL5 3XX, ÜhendkuningriikLisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja
poole:
GlaxoSmithKline Eesti OÜ
Lõõtsa 8a
11415 Tallinn
Telefon 6676 900

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

NiQuitin, 7 mg/24 tundi transdermaalne plaaster
NiQuitin, 14 mg/24 tundi transdermaalne plaaster
NiQuitin, 21 mg/24 tundi transdermaalne plaaster

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

NiQuitin, transdermaalne plaaster, 7mg/24 tundi sisaldab 36 mg nikotiini, mis võrdub 5,1 mg/cm2
nikotiiniga ja millest vabaneb 24 tunni jooksul 7 mg nikotiini. Kontaktpinna suuruseks 7 cm2.
NiQuitin, transdermaalne plaaster, 14mg/24 tundi sisaldab 78 mg nikotiini, mis võrdub 5,1 mg/cm2
nikotiiniga ja millest vabaneb 24 tunni jooksul 14 mg nikotiini. Kontaktpinna suuruseks 15 cm2.
NiQuitin, transdermaalne plaaster, 21mg/24 tundi sisaldab 114 mg nikotiini, mis võrdub 5,1 mg/cm2
nikotiiniga ja millest vabaneb 24 tunni jooksul 21 mg nikotiini Kontaktpinna suuruseks 22 cm2.

INN. Nicotinum

Abiainete täielik loetelu vt. lõik 6.1

3. Ravimvorm

Transdermaalne plaaster.

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed