METFOGAMMA 850

Toimeained: metformiin

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 850mg 120TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on METFOGAMMA 850 ja milleks seda kasutatakse

Metfogamma 850 sisaldab metformiini, mida kasutatakse suhkurtõve ravis. See kuulub ravimite klassi,
mida nimetatakse biguaniidideks. Metformiinil on veresuhkrut langetav toime

Metfogamma 850 kasutatakse II tüüpi suhkurtõvega (nimetatakse ka insuliinsõltumatuks suhkurtõveks)
patsientide raviks, kui ainult dieet ja füüsiline koormus ei ole veresuhkru taseme kontrolli all hoidmiseks
piisavad. Seda kasutatakse eriti ülekaalulistel patsientidel.

Insuliin on hormoon, mida toodetakse kõhunäärmes ja mis aitab organismil omastada verest glükoosi
(suhkur). Organism kasutab glükoosi energia tootmiseks või säilitab selle, et seda tulevikus kasutada.
Kui teil on II tüüpi suhkurtõbi, siis ei tooda teie kõhunääre piisavalt insuliini või ei suuda teie organism
enda toodetud insuliini õigesti kasutada. See põhjustab veres suurt glükoosisisaldust. Metfogamma 850
aitab langetada teie veresuhkru nii normaalsele tasemele kui võimalik.

Kui te olete ülekaaluline täiskasvanu, aitab Metfogamma 850 võtmine pika aja jooksul samuti vähendada
suhkurtõvega seotud tüsistuste riski.

Täiskasvanud võivad võtta Metfogamma 850 üksi voi koos muude suhkurtõve raviks kasutatavate
ravimitega (suu kaudu võetavate ravimite või insuliiniga).

Üle 10-aastased lapsed ja noorukid voivad Metfogamma 500 võtta üksi või koos insuliiniga

2. Mida on vaja teada enne METFOGAMMA 850 võtmist

Ärge võtke Metfogamma 850't
- kui te olete metformiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline;
- kui teil on neeruprobleemid;
- kui teil on kontrollimatu suhkurtõbi, näiteks raske hüperglükeemiaga (kõrge veresuhkur),
iiveldusega, oksendamisega, dehüdratsiooniga, kiire kehakaalu kaotusega voi ketoatsidoosiga.
Ketoatsidoos on seisund, mille puhul ketoonkehadeks nimetatavad ained kogunevad verre ja mis
voib põhjustada diabeetilise prekooma. Sümptomite hulka kuuluvad kõhuvalu, kiire ja sügav
hingamine, unisus voi ebatavaline puuviljalõhn väljahingatavas õhus;
- kui te olete oma organismist kaotanud liiga palju vett (dehüdratsioon), näiteks pikaajalise või raske
kõhulahtisuse tagajärjel või kui olete oksendanud mitu korda järjest. Dehüdratsioon võib põhjustada
neeruprobleeme, mis võib suurendada laktatsidoosi riski (vt lõik “Hoiatused ja ettevaatusabinõud”
allpool);
- kui teil on raske infektsioon, nagu kopsu voi bronhisüsteemi voi neere mõjutav infektsioon. Rasked
infektsioonid voivad põhjustada neeruprobleeme, mis võib suurendada laktatsidoosi riski (vt lõik
“Hoiatused ja ettevaatusabinõud” allpool);
- kui teid ravitakse südamepuudulikkuse tõttu või teil on hiljuti olnud südameinfarkt, teil on rasked
vereringeprobleemid (nagu šokk) või hingamisraskused. Need võivad viia kudede hapnikuvarustuse
puuduseni, mis võib suurendada laktatsidoosi riski (vt lõik “Hoiatused ja ettevaatusabinõud”);
- kui teil on maksaprobleemid;
- kui te tarbite palju alkoholi.

Kui teil on kahtlusi või arvate, et midagi ülaltoodust kehtib teie puhul, pidage enne Metfogamma 850
võtmise alustamist nõu oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Metfogamma 850 võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
- kui teil on vaja läbida uuring, näiteks röntgenuuring või muu, mis hõlmab joodi sisaldavate
kontrastainete süstimist vereringesse;
- kui teil on vaja minna suuremale operatsioonile,
Te peate lõpetama Metfogamma 850 võtmise teatud ajaperioodiks enne ja pärast uuringut või
operatsiooni. Teie arst otsustab, kas te vajate sel ajal mingit muud ravi. On tähtis, et te järgiksite täpselt
oma arsti soovitusi.
- kui teil on laktatsidoosi sümptomid:
Palun pange tähele järgnevat infot laktatsidoosi tekkeriski kohta: Metfogamma võib põhjustada
väga harva esinevat, kuid tõsist tüsistust, mida nimetatakse laktatsidoosiks, eriti juhul kui teie
neerud ei tööta õigesti. Laktatsidoosi sümptomiteks on oksendamine, kõhuvalu koos
lihaskrampidega, üldine halb enesetunne koos tugeva väsimusega ja hingamisraskused. Kui see
juhtub teiega, vajate te otsekohe ravi. Lõpetage sümptomite avastamisel Metfogamma 850
võtmine ja rääkige sellest koheselt oma arstile.

- kui te võtate teisi diabeediravimeid: Metfogamma 850 iseenesest hüpoglükeemiat (liiga madal
veresuhkru tase) ei põhjusta. Siiski esineb risk hüpoglükeemia tekkeks, kui te võtate Metfogamma
850 koos teiste suhkurtõve ravimitega, mis võivad hüpoglükeemiat esile kutsuda (nt
sulfonüüluuread, insuliin, meglitiniidid). Kui teil tekivad hüpoglükeemia sümptomid, nt nõrkus,
pearinglus, suurenenud higistamine, kiire südame löögisagedus, nägemishäired või
kontsentreerumisraskused, on tavaliselt abiks, kui sööte või joote midagi, mis sisaldab suhkrut.

Täiendav jälgimine
- Teie arst testib regulaarselt teie vere glükoosi taset ning kohandab Metfogamma 850 annust
vastavalt vere glükoosi tasemele. Pidage oma arstiga regulaarselt nõu. See on eriti oluline laste, noorukite
ja eakate puhul.

- Teie arst kontrollib teie neerude tööd vähemalt korra aastas. Kui te olete eakas või kui teie neerud
ei tööta korralikult, võib olla vajalik sagedasem kontrollimine.

Lapsed ja noorukid
Metfogamma 850 võib kasutada noorukitel ja lastel alatest 10-st eluaastast, kui arst on kinnitanud 2. tüüpi
suhkurtõve olemasolu. Arst kohandab annuse vastavalt vere glükoosi tasemele. Regulaarsed vere glükoosi
taseme mõõtmised on eriti olulised lastele ja noorukitele (vt „Täiendav jälgimine“ ülal).

Muud ravimid ja Metfogamma 850
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis
tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Eriti peaksite rääkima oma arstile,
- kui teile on tarvis süstida vereringesse joodi sisaldavaid kontrastaineid (nt röntgen- või
skaneeringuuringu puhul), peate te teatud ajaperioodiks enne ja pärast uuringut lõpetama
Metfogamma 850 võtmise (vt eespool „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

- kui te võtate või olete hiljuti võtnud samaaegselt Metfogamma 850 ja mõnda järgmistest
ravimitest. Võib-olla peab teil sagedamini kontrollima veresuhkrut või peab arst kohandama teie
Metfogamma 850 annust:

diureetikumid (kasutatakse vee eemaldamiseks organismist, suurendades erituva uriini kogust)

beeta-2 agonistid, nt salbutamool või terbutaliin (kasutatakse astma raviks)

kortikosteroidid (kasutatakse erinevate seisundite raviks, nt tugev nahapõletik või astma)

angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid, nagu kaptopriil, ramipriil, lisinopriil (kasutusel
mitmesuguste südame ja veresoonte seisundite raviks, nagu kõrge vererõhk või
südamepuudulikkus)

teised diabeediravimid (vt „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“ eespool).

- kui teil tekib vajadus võtta MSPVAsid, nagu aspiriin, ibuprofeen, naprokseen (kasutusel valu ja
põletiku raviks), sest need ravimid võivad mõjutada neerude talitlust.

Metfogamma 850 koos toidu, joogi ja alkoholiga
Selle ravimi võtmise ajal ärge jooge alkoholi. Alkohol võib suurendada laktatsidoosi riski, eriti kui teil on
maksaprobleeme või teie organismis on vähem vedelikku. See kehtib ka alkoholi sisaldavate ravimite
kohta.

Rasedus ja imetamine
Raseduse ajal vajate te suhkurtõve raviks insuliini. Rääkige oma arstile, kui te olete rase, arvate, et võite
olla rase või plaanite rasestuda, et ta saaks muuta teie ravi.
Seda ravimit ei soovitata kasutada, kui te imetate last või plaanite seda tegema hakata.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Metfogamma 850 iseenesest hüpoglükeemiat (liiga madalat veresuhkru taset) ei põhjusta. See tähendab, et
see ei mõjuta teie autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

Siiski peate te olema eriti ettevaatlik, kui te kasutate Metfogamma 850 samal ajal teiste suhkurtõve
ravimitega, mis võivad esile kutsuda hüpoglükeemiat (nt sulfonüüluuread, insuliin, meglitiniidid).
Hüpoglükeemia sümptomiteks on nõrkus, pearinglus, suurenenud higistamine, kiire südame löögisagedus,
nägemishäired või kontsentreerumisraskused. Ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid, kui teil tekivad
need sümptomid.

3. Kuidas METFOGAMMA 850 võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu
oma arsti või apteekriga.
Metfogamma 850 ei saa asendada tervislikust eluviisist saadavat kasu. Jätkake kõigi dieedisoovituste
järgimist, mille saite oma arstilt. Tegelege regulaarse füüsilise treeninguga.

Kui palju ravimit võtta
Täiskasvanud alustavad harilikult annusega 500 mg või 850 mg metformiinvesinikkloriidi kaks või kolm
korda ööpäevas. Maksimaalne ööpäevane annus on 3000 mg, mis võetakse jagatuna 3-ks annuseks.
10-aastased ja vanemad lapsed ning noorukid alustavad tavaliselt 500 mg või 850 mg
metformiinvesinikkloriidi annusega üks kord ööpäevas. Maksimaalne annus 2000 mg võetakse sisse 2 või
3 annuseks jagatuna. 10…12-aastaste laste ravi on soovitatav ainult arsti erisoovituse korral, sest selle
vanuserühma kohta on olemas vähe andmeid.

Arst räägib teile, kuidas kasutada Metfogamma 850, kui te kasutate ka insuliini.

Kuidas Metfogamma 850 võtta
Võtke tabletid sisse söögi ajal või pärast sööki. Sedasi väldite seedetrakti kõrvaltoimeid.
Ärge purustage ega närige tablette. Neelake iga tablett alla koos klaasitäie veega.
- Kui te võtate ööpäevas ühe annuse, võtke see hommikul (hommikusöögi ajal).
- Kui te võtate ööpäevas kaks annust, võtke need sisse hommikul (hommikusöögi ajal) ja õhtul
(õhtusöögi ajal).
- Kui te võtate ööpäevas kolm annust, võtke need sisse hommikul (hommikusöögi ajal), lõuna ajal
(lõunasöögi ajal) ja õhtul (õhtusöögi ajal).

Kui teile tundub mõne aja pärast, et Metfogamma 850 toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma
arsti või apteekriga.

Te peaksite jätkama oma dieediga Metfogamma 850 ravi ajal ning hoolitsema selle eest, et süsivesikute
tarbimine oleks jagatud võrdselt kogu päevale. Kui te olete ülekaaluline, jätkake oma piiratud
energiasisaldusega dieeti.

Poolitusjoon on mõeldud vaid tableti murdmise lihtsustamiseks, kui teil on raskusi terve tableti
neelamisel.

Kui te võtate Metfogamma 850 rohkem kui ette nähtud
Kui te olete võtnud rohkem Metfogamma 850 kui ette nähtud, võib teil tekkida laktatsidoos. Laktatsidoosi
sümptomid on oksendamine, kõhuvalu koos lihaskrampidega, üldine halb enesetunne koos tugeva
väsimusega ja hingamisraskused. Kui see juhtub teiega, võite vajada otsekohe haiglaravi, sest laktatsidoos
võib põhjustada kooma tekke. Võtke otsekohe ühendust arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse.

Kui te unustate Metfogamma 850 võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmine annus tavalisel ajal.

Kui te lõpetate Metfogamma 850 võtmise
Kui te lõpetate Metfogamma 500 võtmise, ilma et teie arst oleks soovitanud teil seda teha, peate olema
teadlik, et kontroll veresuhkru taseme üle võib kaduda ning samuti peate teadma diabeedi pikaajalisi
tagajärgi, nagu silmade neerude ja veresoonte kahjustused.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Võivad tekkida järgmised kõrvaltoimed:
Väga harva on metformiini võtvatel patsientidel esinenud laktatsidoos. See on väga harva esinev, kuid
tõsine tüsistus, mis tekib eeskätt juhul kui teie neerud ei tööta õigesti. Selle tüsistuse tekkimisel vajate te
otsekohe ravi.
Laktatsidoosi sümptomid on oksendamine, kõhuvalu koos lihaskrampidega, üldine halb enesetunne koos
väsimusega ja hingamisraskused. Kui see juhtub teiega, võite vajada otsekohe haiglaravi, sest
laktatsidoos võib põhjustada koomat. Võtke otsekohe ühendust arstiga või pöörduge lähimasse
haiglasse.

Muud kõrvaltoimed, millest on teatatud Metfogamma 850 võtmisel, on:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1-l inimesel 10-st)
- seedeprobleemid, nt iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhuvalu ja söögiisu kaotus. Need
kõrvaltoimed esinevad sagedamini Metfogamma 850 ravi alguses. On abiks, kui jaotate annused
päeva peale ja võtate tabletid sisse söögi ajal või kohe pärast sööki. Kui need sümptomid jäävad
püsima, lõpetage Metfogamma 850 võtmine ja rääkige sellest oma arstile.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda vähem kui 1-l inimesel 10-st)
- maitsetundlikkuse muutused.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda vähem kui 1-l inimesel 10 000-st)
- kõrvalekalded maksafunktsiooni analüüsides või hepatiit (maksapõletik, mis võib põhjustada
väsimust, söögiisu kaotust, kehakaalu langust, millega võib, aga ei pruugi kaasneda naha või
silmavalgete muutumine kollaseks). Kui see juhtub teiega, lõpetage otsekohe Metfogamma 850
võtmine ja rääkige sellest kohe oma arstile.
- nahareaktsioonid, nt nahapunetus (erüteem), sügelus või sügelev lööve (urtikaaria).
- B12 vitamiini madal tase veres.

Lapsed ja noorukid
Kõrvaltoimete kohta lastel ja noorukitel on praeguseks saadaval vaid piiratud andmed, mis viitavad
sarnastele kõrvaltoimete esinemissagedustele ja raskusastmetele kui täiskasvanutel.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas METFOGAMMA 850 säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Metfogamma 850 pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil/blistril. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate nähtavaid riknemise märke.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Metfogamma 850 sisaldab
- Toimeaine on metformiinvesinikkloriid. 1 õhukese polümeerkattega tablett sisaldab 850 mg
metformiinvesinikkloriidi, mis vastab 663 mg metformiinile.
- Abiained on povidoon K25, hüpromelloos, titaandioksiid (E171), magneesiumstearaat (Ph. Eur.),
makrogool 6000.

Kuidas Metfogamma 850 välja näeb ja pakendi sisu

Metfogamma 850 on valge piklik poolitusjoonega õhukese polümeerkattega tablett

Metfogamma 850 on saadaval pakendi suurustes 30 õhukese polümeerikattega tabletti ja 120 õhukese
polümeerikattega tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Calwer Str. 7
71034 Böblingen
Saksamaa

Tootja

Artesan Pharma GmbH & Co. KG
Wendlandstr. 1
29439 Lüchow
Saksamaa

või

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH
Göllstraße 1
84529 Tittmoning
Saksamaa

Infoleht on viimati kooskõlastatud detsembris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Metfogamma 850, 850 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks tablett sisaldab 850 mg metformiinvesinikkloriidi, mis vastab 663 mg metformiinile.
INN. Metforminum.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.

Valged piklikud poolitusjoonega õhukese polümeerikattega tabletid. Poolitusjoon on mõeldud
murdmise kergendamiseks, et lihtsustada neelamist, mitte võrdseteks annusteks jagamiseks.

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed