JEANINE

Toimeained: dienogest+etünüülöstradiool

Ravimi vorm: kaetud tablett

Ravimi tugevus: 2mg+0,03mg 21TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on JEANINE ja milleks seda kasutatakse

• Jeanine on rasestumisvastane ravim, mida kasutatakse rasestumise ärahoidmiseks.
• Jeanine't kasutatakse mõõduka akne ning seborröa raviks naistel, kes soovivad kasutada
rasestumisvastaseid tablette.
• Kõik 21 tabletti sisaldavad väikeses koguses naissuguhormoone: etünüülöstradiooli ja
dienogesti.
• Kahte hormooni sisaldavaid rasestumisvastaseid tablette nimetatakse kombineeritud
pillideks või kombineeritud suukaudseteks kontratseptiivideks.

2. Mida on vaja teada enne JEANINE võtmist

Üldised märkused
Enne Jeanine kasutama hakkamist lugege lõigust 2 teavet verehüüvete kohta. Eriti oluline on
lugeda verehüüvete sümptomite kohta, vt lõik 2 “Verehüübed”.
Enne Jeanine võtmise alustamist esitab arst teile küsimusi teie ja teie lähisugulaste tervisliku
seisundi kohta. Samuti mõõdetakse teie vererõhku ja olenevalt teie tervislikust seisundist
tehakse mõned analüüsid.
Selles infolehes on kirjeldatud mitmeid seisundeid, mille korral tuleks Jeanine võtmine
katkestada, või millal Jeanine toime võib väheneda. Neis olukordades tuleb teil rasedusest
hoidumiseks vältida vahekordi või kasutada lisaks mitte-hormonaalset rasestumisvastast
vahendit, nt kondoomi või muud barjäärimeetodit. Ärge kasutage rütmi ja temperatuuri
meetodit. Need meetodid pole usaldusväärsed, kuna Jeanine kasutamine moonutab
menstruaaltsükliga kaasnevaid temperatuuri ja emakakaela lima muutusi.

Sarnaselt teiste hormonaalsete rasestumisvastaste vahenditega ei kaitse Jeanine teid
HIV-infektsiooni (AIDS) ega teiste sugulisel teel levivate haiguste eest.

Ärge kasutage Jeanine’t

Te ei tohi Jeanine’t kasutada, kui teil esineb mis tahes allpool nimetatud seisund. Kui teil on
mõni neist seisunditest, peate sellest rääkima oma arstile. Teie arst arutab koos teiega, milline
teine rasestumisvastane meetod sobiks teile paremini.

Ärge kasutage Jeanine’t:
• kui teil on (või on kunagi olnud) verehüüve jalgade veresoontes (süvaveenitromboos),
kopsudes (kopsuembol) või teistes elundites;
• kui te teate, et teil on vere hüübimist mõjutav häire, nt C-valgu või S-valgu vaegus,
antitrombiin-III vaegus, V faktori Leideni mutatsioon või fosfolipiidivastased antikehad;
• kui teile plaanitakse teha operatsioon või kui te ei saa pikemat aega liikuda (vt lõik
„Verehüübed");
• kui teil on kunagi olnud südameinfarkt või insult;
• kui teil on (või on olnud) stenokardia (seisund, mis põhjustab tugevat valu rindkeres ja
võib olla südameinfarkti esimene tunnus) või mööduv isheemiline atakk (mööduvad
insuldi sümptomid);
• kui teil on mõni järgmistest haigustest (see võib suurendada verehüübe tekkeriski
arterites):
o raske suhkurtõbi koos veresoonte kahjustusega;
o väga kõrge vererõhk;
o väga suur rasvade (kolesterool või triglütseriidid) sisaldus veres;
o seisund, mida nimetatakse hüperhomotsüsteineemiaks;
• kui teil on (või on olnud) teatud tüüpi migreen, mida nimetatakse „auraga migreeniks“;
• kui teil on (või on varem olnud) maksahaigus (sümptomiteks võib olla kollane nahk või
üle kogu keha esinev sügelus) ning teie maks ei tööta veel korralikult;
• kui teil on (või on kunagi olnud) suguhormoonidest sõltuv kasvaja (nt rinnanäärme- või
suguorganite vähk);
• kui teil on (või on varem olnud) hea- või pahaloomuline maksakasvaja;
• kui teil esineb ebaselge põhjusega tupekaudseid verejookse;
• kui te olete või arvate, et võite olla rase;
• kui olete etünüülöstradiooli, dienogesti või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud
lõigus 6) suhtes allergiline. Allergia võib põhjustada sügelust, löövet või paistetust.

Kui mõni neist seisunditest esineb esmakordselt pillide võtmise ajal, siis tuleb pillide
võtmine koheselt lõpetada ning konsulteerida arstiga. Sel ajal kasutage rasedusest
hoidumiseks mittehormonaalseid meetodeid, vt ka “Üldised märkused”.

Lisainfo patsientide erirühmade kohta

Lapsed
Jeanine ei ole näidustatud kasutamiseks neidudel/naistel, kellel menstruatsioonid ei ole veel
alanud.

Eakad
Jeanine ei ole näidustatud kasutamiseks pärast menopausi.

Maksakahjustusega patsiendid
Ärge võtke Jeanine’t maksahaiguste korral (vt ka lõik „Ärge võtke Jeanine’t“ ja „Hoiatused
ja ettevaatusabinõud“).

Neerukahjustusega patsiendid
Pidage nõu oma arstiga. Olemasolevate andmete alusel ei ole neerukahjustusega patsientide
ravi vaja muuta.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Millal peate pöörduma oma arsti poole?
Pöörduge viivitamatult arsti poole
kui te märkate võimalikke verehüübe sümptomeid, mis võib tähendada, et teil on
-
verehüüve jalas (st süvaveenitromboos), verehüüve kopsus (st kopsuemboolia),
südameinfarkt või insult (vt allolevat lõiku „Verehüübed“).
Nende raskete kõrvaltoimete sümptomite kirjelduse leiate lõigust „Kuidas tunda ära verehüübe
tunnuseid“.

Mõnel juhul peab Jeanine või mis tahes muu kombineeritud pilli kasutamisel olema
ettevaatlik ja vajalikuks võib osutuda regulaarne arstlik kontroll. Teatage oma arstile, kui
teil esineb ükskõik milline järgmistest seisunditest. Samuti teavitage oma arsti, kui mõni
neist seisunditest tekib või muutub ägedamaks Jeanine kasutamise ajal:
- kui te suitsetate;
- kui teil on suhkurtõbi;
- kui te olete ülekaaluline;
- kui teil on kõrge vererõhk;
- kui teil on südameklapi rike või südame rütmihäired;
- kui kellelgi teie lähisugulastest on olnud tromboosi (jalas, kopsus või mujal),
südamelihaseinfarkt või insulti noores eas;
- kui teil esineb migreeni;
- kui teil on epilepsia (vt lõik „Muud ravimid ja Jeanine“);
- kui teil või kellelgi teie lähisugulastest on kunagi olnud kõrge kolesterooli tase veres;
- kui kellelgi teie lähisugulastest on või on kunagi olnud rinnanäärmevähk;
- kui teil on maksa või sapipõie haigus;
- kui teil on Crohni tõbi või haavandiline koliit (krooniline põletikuline soolehaigus);
- kui teil on süsteemne erütematoosluupus (haigus, mis kahjustab teie organismi loomulikku
kaitsevõimet);
- kui teil on hemolüütilis-ureemiline sündroom (vere hüübimishäire, mis põhjustab
neerupuudulikkust);
- kui teil on sirprakuline aneemia (pärilik vere punaliblede haigus);
- kui teie vere rasvasisaldus on suurenenud (hüpertriglütserideemia) või kui seda on
esinenud teie perekonnas. Hüpertriglütserideemiat seostatakse pankreatiidi (kõhunäärme
põletik) suurema tekkeriskiga;
- kui teile plaanitakse teha operatsioon või kui te ei saa pikemat aega liikuda (vt lõik 2
„Verehüübed");
- kui te olete äsja sünnitanud, on teil suurem oht verehüüvete tekkimiseks. Te peate küsima
oma arstilt, kui ruttu pärast sünnitust saate hakata Jeanine’t võtma;
- kui teil on nahaaluste veenide põletik (pindmine tromboflebiit);
- kui teil on veenilaiendid;
- kui teil esineb seisund, mis esmakordselt tekkis või halvenes raseduse ajal või eelneva
suguhormoonide kasutamise ajal (nt kuulmise kadu; teatud ainevahetushaigus, mida
nimetatakse porfüüriaks; nahahaigus herpes gestationis või närvisüsteemi haigus chorea
Sydenham);
- kui teil on (või on varem esinenud) kloasme (kollakas-pruunid pigmendilaigud nahal, eriti
näol; nn raseduslaigud). Sellisel juhul hoiduge otsesest päikese- ja ultraviolett-kiirgusest.
- kui teil on pärilik angioödeem. Kui teil tekivad angioödeemi sümptomid nagu näo-, keele- ja/või neeluturse ja/või neelamisraskused või nõgestõbi koos hingamisraskustega,
pöörduge kohe oma arsti poole. Östrogeene sisaldavad ravimid võivad angioödeemi
sümptomeid esile kutsuda või neid ägedamaks muuta.

Kui mõni eelpool loetletud seisunditest ägeneb või ilmneb teil pillide kasutamise ajal esimest
korda, siis pöörduge oma arsti poole.

VEREHÜÜBED

Kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite, nagu Jeanine, kasutamine
suurendab verehüüvete tekkimise riski, võrreldes nendega, kes neid ei kasuta. Harvadel
juhtudel võib verehüüve veresooned ummistada ja põhjustada tõsiseid probleeme.
Verehüübed võivad tekkida:
- veenides (nimetatakse venoosseks tromboosiks, venoosseks trombembooliaks või
VTE-ks);
- arterites (nimetatakse arteriaalseks tromboosiks, arteriaalseks trombembooliaks või
ATE-ks).
Verehüüvetest paranemine ei ole alati täielik. Harvadel juhtudel võivad verehüübed tekitada
raskeid pikaajalisi tüsistusi, väga harva võivad need lõppeda surmaga.
Oluline on meeles pidada, et üldiselt on risk kahjuliku verehüübe tekkimiseks Jeanine
kasutamisel väike.

KUIDAS TUNDA ÄRA VEREHÜÜBE TUNNUSEID

Pöörduge viivitamatult arsti poole, kui te märkate mis tahes järgmist nähtu või sümptomit.

Kas teil esineb neid nähte?
Millisele haigusele see
viitab?
• Ühe jala paistetus või paistetus piki jala või jalalaba veeni,
Süvaveenitromboos
eriti juhul, kui sellega kaasneb:
• valu või hellus jalas, mida võib olla tunda ainult seistes
või kõndides;
• haige jala kõrgem temperatuur;
• jalanaha värvimuutus, nt kahvatus, punetus või sinakaks
värvumine.
• Teadmata põhjusega, äkki tekkinud õhupuudus või kiire
Kopsuemboolia
hingamine.
• Teadmata põhjusega, äkki tekkinud köha (võib kaasneda
veriköha).
• Terav valu rindkeres, mis võib tugevneda sügaval
hingamisel.
• Tugev peapööritus või pearinglus.
• Kiire või ebakorrapärane südamerütm.
• Tugev kõhuvalu.

Kui te ei ole kindel, pöörduge oma arsti poole, sest osa
sümptomeid (nt köha või õhupuudus) võivad ekslikult viidata
ka vähemtõsistele haigustele nagu nt hingamisteede nakkus (nt
külmetushaigus).
Enamasti ühes silmas tekkivad sümptomid:
Tromboos silma võrkkesta
• kohene nägemiskaotus või
veenis (verehüüve silmas)
• valutu nägemise ähmastumine, mis võib viia
nägemiskaotuseni.
• Valu, ebamugavus-, surve- või raskustunne rindkeres.
Südameinfarkt
• Pigistus- või täistunne rindkeres, käsivarres või rinnaku all.
• Täistunne, seedehäired või lämbumistunne.
• Ebamugavustunne ülakehas, mis kiirgub selga, lõuga,
kõripiirkonda, käsivarde ja kõhtu.
• Higistamine, iiveldus, oksendamine või pearinglus.
• Äärmine nõrkus, ärevus või õhupuudus.
• Kiire või ebakorrapärane südamerütm.
• Äkki tekkinud tuimus või nõrkus näos, käes või jalas, eriti
Insult
ühel kehapoolel.
• Äkki tekkinud segasusseisund, rääkimis- või
mõistmisraskus.
• Äkki tekkinud ühe või mõlema silma nägemishäired.
• Äkki tekkinud kõndimisraskus, pearinglus, tasakaalu- või
koordinatsioonikaotus.
• Äkki tekkinud, tugev või pikaajaline teadmata põhjusega
peavalu.
• Teadvusekaotus või minestamine krampidega või ilma.

Mõnikord võivad insuldi sümptomid olla lühiajalised ning
taanduvad peaaegu kohe ja täielikult. Te peate siiski pöörduma
viivitamatult arsti poole, sest teil võib olla oht teise insuldi
tekkeks.
• Jäsemete paistetamine ja kergelt sinakas värvus.
Teisi veresooni ummistavad
• Tugev kõhuvalu (äge kõht).
verehüübed

VEREHÜÜBED VEENIS

Mis võib juhtuda, kui veenis tekib verehüüve?
• Kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamist on seostatud
verehüüvete tekkeriski suurenemisega veenides (venoosne tromboos). Need kõrvaltoimed
ilmnevad siiski harva. Kõige sagedamini esinevad need kombineeritud hormonaalsete
rasestumisvastaste vahendite kasutamise esimesel aastal.
• Kui verehüüve tekib jalas või jalalabas, võib see põhjustada süvaveenitromboosi.
• Kui verehüüve liigub jalast kopsu, võib see põhjustada kopsuembooliat.
• Väga harva võib verehüüve tekkida teiste organite, nt silma veresoontes (tromboos silma
võrkkesta veenis).

Millal on verehüübe tekkimise oht veenis kõige suurem?
Verehüübe tekkimise oht veenis on kõige suurem kombineeritud hormonaalse
rasestumisvastase vahendi kasutamise esimesel aastal. Risk võib suureneda ka siis, kui
hakkate kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast vahendit (kas sama või mõnda muud
ravimit) uuesti võtma pärast 4-nädalast või pikemat pausi.
Pärast esimest aastat jääb risk väiksemaks, kuid see on alati veidi suurem sellest, kui te ei
kasutaks kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast vahendit.
Kui te lõpetate Jeanine võtmise, langeb verehüübe tekkerisk tavalisele tasemele mõne nädala
jooksul.

Kui suur on verehüübe tekkerisk?
Risk sõltub teie individuaalsest riskist VTE tekkeks ja sellest, millist kombineeritud
hormonaalset rasestumisvastast vahendit te kasutate.
Verehüübe tekkimise risk jalas (süvaveenitromboos) või kopsus (kopsuemboolia) Jeanine
võtmise ajal on väike.

Naistel, kes ei kasuta kombineeritud hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid ja
-
ei ole rasedad, tekib verehüüve ühe aasta jooksul ligikaudu kahel naisel 10 000-st.
Ühe aasta jooksul tekib verehüüve ligikaudu 5…7 naisel 10 000-st, kes kasutavad
-
levonorgestreeli, noretisterooni või norgestimaati sisaldavat kombineeritud
hormonaalset rasestumisvastast vahendit.
Veel ei ole teada, milline on verehüübe tekkimise risk Jeanine kasutamisel
-
võrrelduna levonorgestreeli sisaldava kombineeritud hormonaalse rasestumisvastase
vahendi kasutamisega.
Verehüübe tekkerisk on erinev, see sõltub teie tervislikust seisundist (vt allolevat
-
lõiku „Faktorid, mis suurendavad verehüübe tekkimise riski“).


Verehüübe tekkerisk ühe aasta
jooksul
Naised, kes ei kasuta kombineeritud hormonaalseid pille Ligikaudu kahel naisel 10 000-st
ja kes ei ole rasedad.
Naised, kes kasutavad levonorgestreeli, noretisterooni
Ligikaudu 5…7 naisel 10 000-st
või norgestimaati sisaldavaid kombineeritud
hormonaalseid tablette.
Naised, kes kasutavad Jeanine’t.
Veel teadmata.

Faktorid, mis suurendavad veenis verehüübe tekkeriski
Verehüübe tekkerisk Jeanine kasutamisel on väike, kuid mõned seisundid suurendavad seda
riski. Teil on suurem risk:
• kui te olete väga ülekaaluline (kehamassiindeks üle 30 kg/m2);
• kui kellelgi teie lähisugulastest on nooreas eas (nt enne 50. eluaastat) olnud verehüüve
jalas, kopsus või mõnes muus elundis. Sel juhul võib teil esineda pärilikku vere
hüübimishäiret.
• kui teile plaanitakse teha operatsioon või kui te ei saa kehavigastuse või haiguse tõttu
pikka aega liikuda või kui teil on jalg lahases. Vajalikuks võib osutuda Jeanine
kasutamise peatamine mitu nädalat enne operatsiooni või ajaks kui te olete vähem
liikuvam. Kui te peate lõpetama Jeanine kasutamise, küsige oma arstilt, millal võite jälle
ravimit võtma hakata;
• vanemaks saades (eriti üle 35. eluaasta);
• kui te sünnitasite vähem kui mõni nädal tagasi.

Mida rohkem on teil neid eespool loetletud seisundeid, seda suurem on teie verehüübe
tekkerisk.
Lennureisid (> 4 tundi) võivad ajutiselt suurendada verehüübe tekkeriski, eriti kui teil esineb
ka teisi eelpool loetletud riskifaktoreid.
Oluline on oma arsti teavitada, kui teil esineb mõni nimetatud seisunditest, isegi juhul, kui te
ei ole selles päris kindel. Teie arst võib otsustada, et Jeanine kasutamine tuleb lõpetada.
Kui mõni nimetatud seisunditest muutub Jeanine kasutamise ajal, nt kui lähiperekonna
liikmel tekib teadmata põhjusel tromboos või kui teie kehakaal oluliselt suureneb, rääkige
oma arstiga.

VEREHÜÜBED ARTERIS

Mis võib juhtuda, kui arteris tekib verehüüve?
Nagu verehüüve veenis, võib ka verehüüve arteris põhjustada raskeid probleeme. Nt võib see
põhjustada südameatakki või insulti.

Faktorid mis suurendavad arteris verehüübe tekkeriski
On oluline märkida, et südameataki või insuldi oht Jeanine kasutamisel on väga väike, kuid
see võib suureneda:
• vanuse suurenedes (üle 35. eluaasta);
• kui te suitsetate. Kombineeritud hormonaalse rasestumisvastase vahendi nagu
Jeanine kasutamise ajal on soovitatav suitsetamine lõpetada. Kui te ei suuda
suitsetamist lõpetada ja olete üle 35-aastane, võib arst teile soovitada teist tüüpi
rasestumisvastase vahendi kasutamist;
• kui te olete ülekaaluline;
• kui teil on kõrge vererõhk;
• kui kellelgi teie lähisugulastest on olnud noores eas (enne 50. eluaastat)
südameatakki või insulti. Sellisel juhul võib teil olla suurem risk südameataki või
insuldi tekkeks;
• kui teil või kellelgi teie lähisugulastest on kõrge rasvade (kolesterool või
triglütseriidid) sisaldus veres;
• kui teil esinevad migreenihood, eriti auraga migreen;
• kui teil on probleeme südamega (klapirike, südamerütmihäire, mida nimetatakse
kodade virvenduseks);
• kui teil on suhkurtõbi.
Kui teil on rohkem kui üks nendest seisunditest või kui mõni neist on eriti tõsine, võib
verehüübe tekkimise oht veelgi suureneda.
Kui mõni nimetatud seisunditest muutub Jeanine kasutamise ajal, nt kui te hakkate
suitsetama, kui lähiperekonna liikmel tekib teadmata põhjusel tromboos või kui teie kehakaal
oluliselt suureneb, rääkige oma arstiga.

Pillid ja vähk

Naistel, kes kasutavad kombineeritud pille, on rinnanäärmevähki diagnoositud veidi
sagedamini, kuid pole teada, kas see on põhjustatud ravist. Põhjuseks võib olla asjaolu, et
kombineeritud pille kasutavaid naisi kontrollitakse sagedamini. Pärast kombineeritud
hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamise lõpetamist väheneb rinnanäärmevähi
risk järk-järgult. Tähtis on oma rindu regulaarselt kontrollida. Kui tunnete rinnas mis tahes
tükki, pöörduge oma arsti poole.

Harva on pillide kasutajatel esinenud healoomulisi ning veelgi harvem pahaloomulisi
maksakasvajaid. Üksikutel juhtudel on sellised kasvajad põhjustanud eluohtlikku
kõhuõõnesisest verejooksu. Tugeva kõhuvalu esinemisel võtke koheselt ühendust oma
arstiga.

Emakakaelavähi olulisim riskifaktor on püsiv inimese papilloomiviirus (HPV). Mõne uuringu
kohaselt võib pikaajaline pillide kasutamine emakakaelavähi riski suurendada. Siiski ei ole
selge, mil määral suurendavad emakakaelavähi riski seksuaalkäitumine ja muud tegurid, nt
inimese papilloomiviirus.

Need eelpool nimetatud kasvajad võivad olla eluohtlikud või lõppeda surmaga.

Tsükliväline veritsus

Esimestel kuudel võib kõigi pillide kasutamisel esineda ebaregulaarset vaginaalset veritsust
(määrimine või tsüklivälised verejooksud). Vajadusel kasutage hügieenisidemeid, kuid
jätkake tavapärasel viisil tablettide kasutamist. Tavaliselt lõpeb ebaregulaarne vaginaalne
veritsemine siis, kui teie keha on pillidega kohanenud (tavaliselt pärast 3 tabletivõtmise
tsüklit). Kui veritsemine jätkub, algab uuesti või muutub tugevamaks, siis rääkige sellest oma
arstile.

Mida teha, kui veritsemine ei alga

Kui te olete õigel ajal ära võtnud kõik tabletid, te ei ole oksendanud, teil ei ole esinenud
ägedat kõhulahtisust ning te ei ole kasutanud muid ravimeid, siis on rasedus väga
ebatõenäoline. Võtke Jeanine’t tavapäraselt edasi.
Kui te ei ole tablette õigesti võtnud, või kui te olete tablette õigesti võtnud, kuid oodatud
veritsust ei esine kahel korral järjest, siis võite olla rase. Võtke kohe ühendust oma arstiga.
Ärge alustage järgmise pakendiga enne, kui olete veendunud, et te ei ole rase. Vahepeal
kasutage mittehormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid. Vaadake ka lõik “Üldised
märkused”.

Muud ravimid ja Jeanine

Öelge alati oma arstile, milliseid ravimeid ja taimseid preparaate te kasutate. Samuti teavitage
iga arsti või hambaarsti, kes teile mõnda ravimit välja kirjutab (või apteekrit, kellelt ravimi
ostsite), et te kasutate Jeanine’t. Nemad oskavad teile öelda, kas ja kui kaua peate te
rasestumise vältimiseks kasutama lisameetodit (nt kondoom); samuti seda, kas peate muutma
teise samaaegselt kasutatava ravimi kasutamist.

Teatud ravimid võivad mõjutada Jeanine sisaldust veres ning muuta seeläbi
rasestumisvastase toime vähem efektiivseks või põhjustada ootamatut veritsust. Need on:
- mõned epilepsia ravimid (nt primidoon, fenütoiin, barbituraadid, karbamasepiin,
okskarbasepiin, topiramaat, felbamaat);
- tuberkuloosi ravimid (nt rifampitsiin);
- HI-viiruse või C-hepatiidi ravimid (nn proteaasi inhibiitorid ja mittenukleosiidsed
pöördtranskriptaasi inhibiitorid) või teised infektsioonivastased ained (griseofulviin);
- ravimtaim naistepuna (Hypericum perforatum).

Mõned ravimid võivad suurendada Jeanine toimeainete sisaldust veres. Need on:
- seeninfektsioonide ravimid (nt ketokonasool);
- mao ülihappesuse ravim (tsimetidiin);
- kõrge vererõhu ravimid (verapamiil, diltiaseem);
- bakteriaalsete infektsioonide ravimid (makroliid-antibiootikumid, nt erütromütsiin);
- depressiooni ravimid (antidepressandid);
- greibimahl.

Samuti võib Jeanine mõjutada teiste ravimite (nt epilepsiaravimi lamotrigiini ja
immuunsupressandi tsüklosporiini) toimet.

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis
tahes muid ravimeid.

Laboratoorsed analüüsid

Kui teile plaanitakse teha vereanalüüs või mõni muu analüüs, siis öelge arstile või
laboritöötajatele, et kasutate pille, kuna suukaudsed rasestumisvastased ravimid võivad
mõjutada mõne analüüsi tulemusi.

Rasedus

Ärge võtke Jeanine’t, kui te olete rase või kahtlustate rasedust. Kui te rasestute Jeanine
kasutamise ajal, lõpetage koheselt ravimi kasutamine ning võtke ühendust oma arstiga. Kui te
soovite rasestuda, võite ravimi kasutamise katkestada mis tahes ajal (vt lõik „Kui te lõpetate
Jeanine kasutamise“).

Imetamine

Rinnaga toitmise ajal ei soovitata üldjuhul Jeanine't kasutada. Kui te aga soovite kasutada
pille imetamise ajal, pidage nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Uuringuid Jeanine mõju kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole läbi
viidud.

Jeanine sisaldab laktoosi
Iga selle ravimi tablett sisaldab 27 mg laktoosi. Kui te ei talu teatud suhkruid, peate enne
Jeanine kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas JEANINE võtta

Jeanine pakend sisaldab 21 tabletti. Iga tablett pakendis on märgistatud kindla nädalapäevaga,
millal tablett tuleb manustada. Tablett tuleb sisse võtta iga päev enam-vähem samal kellaajal,
vajadusel koos vähese vedelikuga. Järgige noolt pakendil, kuni kõik 21 tabletti on ära võetud.
Järgmised 7 päeva tablette ei võeta. Nende seitsme päeva jooksul peaks algama
menstruatsioonilaadne vereeritus. Tavaliselt algab vereeritus 2…3. päeval pärast viimase
Jeanine tableti võtmist. Uue pakendiga alustage vaheaja kaheksandal päeval isegi siis, kui
vereeritus veel kestab. Seega alustate te uut pakendit iga kord ühel ja samal nädalapäeval.
Samas on teil ka menstruatsioonilaadne vereeritus iga kuu samal ajal.

Kombineeritud suukaudsete rasestumisvastaste tablettide õigel kasutamisel on rasestumise
võimalus ligikaudu 1% aastas. Juhul kui unustatakse pille võtta või neid ei kasutata vastavalt
juhendile, võib rasestumise tõenäosus suureneda.

Esimese Jeanine pakendiga alustamine

Kui te pole viimase kuu jooksul kasutanud ühtegi hormonaalset rasestumisvastast vahendit

Alustage Jeanine võtmist tsükli esimesel päeval, st menstruatsiooni esimesel päeval. Võtke
tablett käesoleva nädalapäeva märgistuse alt, st kui täna on reede, siis võtke tablett
märgistuse alt „R“. Seejärel järgige nädalapäevi. Jeanine toime avaldub esimese tableti
sissevõtmise hetkest, seega puudub vajadus kasutada rasestumisvastast lisameetodit.
Te võite tablettide võtmist alustada ka tsükli 2…5. päeval, kuid siis peate te esimese tsükli
esimesel 7 päeval kasutama lisaks mõnda muud rasestumisvastast vahendit (nt
barjäärimeetodit).

Kui te lähete üle kombineeritud pillilt, tuperõngalt või transdermaalselt rasestumisvastaselt
plaastrilt

Te võite alustada Jeanine kasutamist järgmisel päeval pärast viimase pilli võtmist eelnevalt
kasutatud pakendist (st ilma tabletivaba perioodita). Kui teie eelmiste pillide pakend sisaldas
ka hormoonivabu tablette, siis tuleb Jeanine võtmist alustada kohe pärast viimase hormoone
sisaldava tableti võtmist (kui te pole kindel, siis küsige oma arsti või apteekri käest nõu). Te
võite alustada ka hiljem, kuid mitte hiljem, kui päeval pärast eelmiste pillide tabletivaba
perioodi (või päeval pärast viimase hormoonivaba tableti võtmist). Juhul kui te kasutasite
tuperõngast või transdermaalset plaastrit, alustage Jeanine tablettide võtmist eelistatult
eelneva tuperõnga või plaastri eemaldamise päeval, kuid mitte hiljem kui päeval, mil pidi
toimuma järgmine manustamine. Järgides neid juhiseid, ei ole vaja kasutada täiendavat
rasestumisvastast vahendit.

Kui te lähete üle ainult progestageeni sisaldavalt meetodilt (progestageeni sisaldavad pillid,
süst, implantaat või progestageeni vabastav emakasisene ravivahend)

Ainult progestageeni sisaldavatelt pillidelt võib Jeanine’le üle minna suvalisel päeval
(implantaadilt või emakasiseselt süsteemilt selle eemaldamise päeval; süstitavalt preparaadilt
päeval, mil teile peaks tehtama järgmine süst), kuid kõigil nendel juhtudel peaksite te
esimesel seitsmel Jeanine võtmise päeval kasutama täiendavat rasestumisvastast vahendit (nt
kondoom).

Pärast nurisünnitust

Järgige oma arsti nõuandeid.

Pärast sünnitust

Pärast sünnitust võib arst soovitada teil enne Jeanine kasutamise alustamist oodata ära
esimene normaalne menstruatsioon. Vahel võib alustada ka varem, kuid ainult arsti
soovitusel.
Kui te olete pärast sünnitust olnud seksuaalvahekorras, siis veenduge enne Jeanine
kasutamise alustamist, et te ei ole rase, või oodake ära järgmine menstruatsioon.
Kui te toidate last rinnaga ning soovite kasutada Jeanine’t, pidage eelnevalt nõu oma arstiga.

Kui te ei ole kindel, millal alustada Jeanine kasutamist, pidage nõu oma arstiga.

Kui te võtate Jeanine’t rohkem kui ette nähtud

Puuduvad teated üleannustamisega seotud tõsistest kahjustustest.
Kui te võtate korraga sisse mitu tabletti, võib teil esineda iiveldust või oksendamist. Noortel
tüdrukutel võib esineda tupekaudset veritsust.
Kui te võtsite liiga palju Jeanine tablette või kui te avastate, et Jeanine’t on sisse võtnud laps,
siis pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kui te unustate Jeanine’t võtta

Olenevalt sellest, millisel tsükli päeval te unustasite ühe tableti võtta, võib olla vajalik
täiendava rasestumisvastase vahendi (nt kondoom) kasutamine. Võtke tablette vastavalt
allpool toodud juhistele (vt ka unustatud tablettide kohta käivat joonist). Kahtluse korral
konsulteerige oma arstiga.

• Kui te hilinesite tableti võtmisega vähem kui 12 tundi, siis on rasestumisvastane toime
säilinud. Võtke tablett niipea, kui see teile meenub, ning jätkake tablettide võtmist
tavalisel ajal.
• Kui te hilinesite tableti võtmisega rohkem kui 12 tundi, siis võib pillide toime olla
vähenenud. Mida rohkem järjestikku asetsevaid tablette te vahele jätate, seda suurem on
risk rasestuda. Suurim risk rasestuda on siis, kui te jätate tableti võtmata pakendi alguses
või lõpus. Seetõttu peate järgima järgnevaid juhiseid (vt ka allpool toodud joonist).

Te unustasite võtta rohkem kui ühe tableti
Küsige nõu oma arstilt.

Ärge võtke ühel päeval rohkem kui 2 tabletti, et korvata vahelejäänud tablette.
Kui te unustasite tablette võtta ning tabletivabal perioodil ei teki oodatud veritsust, siis te
võite olla rase. Enne uue pakendiga alustamist pidage nõu arstiga.

1 tablett jäi vahele esimesel nädalal
Kui te unustasite alustada uue pakendiga või kui te unustasite tabletti võtta esimese 7 päeva
jooksul, esineb võimalus, et võite olla rase (kui olete olnud tableti unustamisele eelnenud 7
päeva jooksul vahekorras). Sellisel juhul konsulteerige arstiga enne, kui te alustate tablettide
võtmist uuest pakendist (vt ka allpool toodud joonist).
Kui te ei olnud tableti unustamisele eelnenud 7 päeva jooksul vahekorras, võtke vahelejäänud
tablett niipea, kui see teile meenub (isegi kui see tähendab, et peate võtma kaks tabletti
korraga), ning võtke järgmised tabletid tavalisel ajal. Järgmise 7 päeva jooksul kasutage
täiendavat rasestumisvastast vahendit (kondoom).

1 tablett jäi vahele teisel nädalal
Võtke vahele jäänud tablett niipea, kui see teile meenub (isegi kui see tähendab, et peate
võtma korraga kaks tabletti) ning võtke järgmised tabletid tavalisel ajal. Pillide toime säilib.
Muid rasestumisvastaseid meetodeid pole lisaks vaja kasutada.

1 tablett jäi vahele kolmandal nädalal
Võite valida ühe järgnevatest võimalustest. Muid rasestumisvastaseid meetodeid pole lisaks
vaja kasutada.

1. Võtke vahelejäänud tablett niipea, kui see teile meenub (isegi kui see tähendab, et peate
võtma kaks tabletti korraga) ning võtke järgmised tabletid tavalisel ajal. Alustage järgmise
pakendiga kohe, kui käesolev on lõppenud, st ärge jätke tabletivaba perioodi kahe
pakendi vahele. Teil ei pruugi tekkida menstruatsioonilaadset vereeritust enne teise
pakendi lõpetamist, kuid teil võib tablettide võtmise ajal esineda määrimist ja
läbimurdeveritsust.

või

2. Lõpetage tablettide võtmine käesolevast pakist ja tehke 7-päevane või lühem paus
(arvestades sisse ka päeva, mil unustasite tabletti võtta) ning alustage uue pakendiga.

Ununes rohkem
Pöörduge arsti poole.
kui üks tablett

Uue pakendiga
JAH
alustamine
ununes
1. nädal
Kas te olite 7 päeva jooksul enne tableti unustamist vahekorras?
EI
• Võtke vahele jäänud tablett ja jätkake tavapärast
tabletivõtmise skeemi (see võib tähendada, et peate samal
päeval võtma kaks tabletti).
• Kasutage järgmised 7 päeva barjäärimeetodit (kondoom).
Ununes ainult üks
tablett (rohkem
kui 12 tundi
• Võtke vahele jäänud tablett ja jätkake tavapärast
2. nädal
hiljem)
tabletivõtmise skeemi (see võib tähendada, et peate samal
päeval võtma kaks tabletti).
• Võtke vahele jäänud tablett.
• Kasutage pakend lõpuni.
• Ärge jätke tabletivaba perioodi kahe pakendi vahele.
• Jätkake järgmise pakendiga.

3. nädal
või
• Käesolevast pakendist ärge enam tablette võtke.
• Tehke tabletivaba paus (mitte rohkem kui 7 päeva, k.a
võtmata jäänud tableti päev).
• Jätkake uue pakendiga.Mida teha oksendamise või ägeda kõhulahtisuse puhul

Kui te oksendate või teil on äge kõhulahtisus pärast tableti võtmist, võivad tabletis sisalduvad
toimeained jääda täielikult imendumata. Kui te oksendate 3…4 tunni jooksul pärast tableti
võtmist, on see võrdne tableti vahelejätmisega. Seetõttu tuleb teil järgida nõuandeid, mis
kehtivad vahelejäänud tablettide kohta (vt lõik „Kui te unustate Jeanine’t võtta“). Raske
kõhulahtisuse korral konsulteerige palun oma arstiga.

Kui te lõpetate Jeanine kasutamise


Jeanine võtmise võib lõpetada mis tahes ajal. Kui te ei soovi rasestuda, siis küsige oma arstilt
teavet muude usaldusväärsete rasestumisvastaste meetodite kohta.
Kui te soovite rasestuda, siis on üldiselt soovitatav ära oodata järgmine normaalne
menstruatsioon ning proovida alles seejärel rasestuda. Sellisel juhul on lihtsam välja arvutada
lapse eeldatavat sünniaega.

Kui te tahate menstruatsioonilaadset vereeritust edasi lükata

Menstruatsiooni edasilükkamiseks peate alustama järgmise Jeanine pakendiga kohe, kui te
olete käesoleva pakendi lõpuni kasutanud. Te võite uue pakendiga jätkata seni kuni soovite,
st kuni pakend saab tühjaks. Kui te soovite, et vereeritus algaks, lõpetage tablettide
kasutamine. Teise pakendi tablettide kasutamise ajal võib teil esineda läbimurde vereeritust
ja määrimist ka tableti võtmise päevadel. Alustage järgmise pakendiga pärast tavapärast 7-
päevast tabletivaba perioodi.

Kui te tahate muuta vereerituse alguspäeva

Kui te järgite tablettide võtmise juhiseid, siis algab teil menstruatsioonilaadne vereeritus iga
nelja nädala järel samal nädalapäeval. Kui soovite menstruatsiooni aega muuta, siis
lühendage (mitte kunagi ärge pikendage) järgmist tabletivaba perioodi. Näiteks, kui teil algas
siiani menstruatsioonilaadne vereeritus reedel ja te tahate, et see edaspidi algaks teisipäeval
(3 päeva varem), siis tuleb teil alustada järgmise pakendiga 3 päeva varem kui tavaliselt. Kui
tabletivaba periood jääb väga lühikeseks (3 päeva või lühem), võib teil vereeritust mitte
tekkida. Järgmise pakendi kasutamise ajal võib teil esineda läbimurde vereeritust ja
määrimist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, eriti kui see on raske ja püsiv; või kui teil tekib
mõni tervisehäire, mis võib olla tingitud Jeanine kasutamisest, siis rääkige sellest oma arstile.
Kõikidel kombineeritud hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid kasutavatel naistel
suureneb verehüüvete tekkerisk veenides (venoosne trombemboolia) või arterites (arteriaalne
trombemboolia). Täpsemat teavet kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite
kasutamisega seotud erinevate riskide kohta vt lõigust 2 „Mida on vaja teada enne Jeanine
kasutamist“.

Tõsised Pillide kasutamisega seotud tõsiseid kõrvaltoimeid on lähemalt kirjeldatud lõikudes
„Hoiatused ja ettevaatusabinõud“, „Verehüübed”, „Pillid ja vähk” ning „Ärge kasutage
Jeanine’t“. Palun lugege need lõigud tähelepanelikult läbi ning vajadusel pöörduge oma arsti
poole.

Jeanine’ga läbi viidud uuringutes on esinenud järgmisi kõrvaltoimeid

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda ühel kuni 10-l kasutajal 100-st):
- peavalu;
- rindade valulikkus, sh ebamugavustunne rindades ja rindade hellus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda ühel kuni 10-l kasutajal 1000-st):
- vaginiit/vulvovaginiit (suguelundite põletik);
- vaginaalne kandidoos või muud vulvovaginaalsed seeninfektsioonid;
- söögiisu tõus;
- depressiivne meeleolu;
- pearinglus;
- migreen;
- kõrge või madal vererõhk;
- kõhuvalu (sh üla- ja alakõhuvalu, kõhupuhitus ja ebamugavustunne);
- iiveldus, oksendamine või kõhulahtisus;
- akne;
- alopeetsia (juuste väljalangemine);
- lööve (sh laiguline lööve);
- sügelus (mõnel juhul üle kogu keha);
- menstruatsioonihäired, sh menorraagia (vererohked menstruatsioonid), hüpomenorröa
(vähese verehulgaga menstruatsioonid), oligomenorröa (harvad menstruatsioonid) ja
amenorröa (menstruatsiooni puudumine);
- tsükliväline veritsus;
- rindade suurenemine, sh rindade suurenemine ja paistetus;
- rindade turse;
- düsmenorröa (valulikud menstruatsioonid);
- eritis tupest;
- munasarjatsüstid;
- vaagnavalu;
- väsimus, sh asteenia (nõrkus) ja üldine halb enesetunne;
- kehakaalu muutused (sh kehakaalu suurenemine ja vähenemine).

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda ühel kuni 10-l kasutajal 10 000-st):
- salpingo-ooforiit (munajuha ja munasarja põletik);
- kuseteede infektsioon;
- põiepõletik;
- rinnapõletik;
- emakakaelapõletik;
- kandidoos või muu seeninfektsioon;
- suuherpes;
- gripp;
- bronhiit;
- sinusiit;
- ülemiste hingamisteede infektsioonid;
- viirusinfektsioonid;
- emaka leiomüoom (emaka healoomuline kasvaja);
- rinna lipoom (healoomuline rasvkasvaja);
- aneemia;
- ülitundlikkus (allergiline reaktsioon);
- virilism (meestele omaste sekundaarsete sugutunnuste teke);
- anoreksia (söögiisu tugev langus);
- depressioon;
- vaimsed häired;
- unetus;
- unehäired;
- agressiivsus;
- isheemiline insult (verevarustuse vähenemine või katkemine ühes aju osas);
- ajuvereringe häired;
- düstoonia (lihaste tahtmatu kokkutõmbumine);
- silmade kuivus või ärritus;
- ostsillopsia (mille puhul paistavad objektid kõikuvatena) või muud nägemishäired;
- äkiline kuulmislangus;
- tinnitus;
- vertiigo;
- kuulmise halvenemine;
- südame verevarustuse häire;
- tahhükardia (südamepekslemine);
- ohtlikud verehüübed veenis või arteris, nt:
o
jalas või jalalabas (süvaveenitromboos);
o
kopsus (kopsuemboolia);
o
südameatakk;
o
insult;
o
miniinsult või ajutised insuldilaadsed sümptomid, mida nimetatakse mööduvaks
isheemiliseks atakiks;
o
verehüübed maksas, maos/soolestikud, neerudes või silmas.
Verehüüvete tekkerisk võib tõusta, kui teil esineb ka teisi seda riski suurendavaid
seisundeid (lisateavet verehüübe tekkeriski suurendavate seisundite ja verehüübe
sümptomite kohta vt lõigust 2).
- tromboflebiit (trombi poolt põhjustatud veenipõletik);
- diastoolse (südamelöökide vaheline madalaim rõhk veresoontes) vererõhu tõus;
- ortostaatiline vereringe regulatsioonihäire (pearinglus või minestustunne istuvast või
lamavast asendist püstitõusmisel);
- kuumahood;
- veenilaiendid;
- venoossed häired või veenivalu;
- astma;
- hingeldus;
- gastriit;
- enteriit;
- düspepsia (seedehäired);
- nahareaktsioonid;
- nahahaigused, sh allergiline dermatiit, neurodermatiit/atoopiline dermatiit, ekseem,
psoriaas;
- liighigistamine;
- kloasmid (kuldpruunid pigmendilaigud nn raseduslaigud nahal, eriti näol);
- pigmentatsioonihäire/hüperpigmentatsioon;
- seborröa (rasune nahk);
- kõõm;
- hirsutism (meestele omane karvakasv);
- apelsinikooretaoline nahk;
- ämblikneevus;
- seljavalu;
- ebamugavustunne luudes või lihastes;
- lihasvalu;
- valud kätes või jalgades;
- emakakaela düsplaasia (ebatavaliste rakkude vohamine emakakaelal);
- valu või tsüstid munasarjades või munajuhades;
- rinnanäärmetsüst;
- fibrotsüstiline rinnahaigus (healoomulised kasvajad rinnas);
- valulik vahekord;
- galaktorröa (piimaeritus rinnast);
- menstruatsioonihäired;
- valu rinnus;
- perifeerne turse;
- gripisarnane haigus;
- põletik.

Pillide kasutamisel on teatatud järgmiste kõrvaltoimete esinemisest, mille täpne
esinemissagedus on teadmata: meeleolude vaheldumine, libiido suurenemine või
vähenemine, kontaktläätsede talumatus, urtikaaria (nõgestõbi), nahahaigused nagu nodoosne
erüteem ja mitmekujuline erüteem, eritis rinnast, vedelikupeetus.

Kui teil esineb pärilik angioödeem, võivad östrogeene sisaldavad ravimid esile kutsuda
angioödeemi sümptomeid või neid ägedamaks muuta (vt lõik “Hoiatused ja
ettevaatusabinõud”).

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada
rohkem infot ravimi ohutusest.

Lisateave rasestumisvastaste tablettide kohta

Kombineeritud pillidel võib olla ka mitmeid teisi mittekontratseptiivseid omadusi.
Menstruatsioonilaadsed veritsused võivad olla lühemad ning vähema verehulgaga, mille
tulemuseks on väiksem aneemia oht. Menstruatsioonivalud jäävad vähemaks või kaovad
sootuks.
Dienogestil on lisaks antiandrogeenne toime, mis aitab vähendada aknelöövet.

5. Kuidas JEANINE säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Jeanine sisaldab

Toimeained on dienogest (2000 mikrogrammi) ja etünüülöstradiool (30 mikrogrammi).

Abiained on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, maltodekstriin, magneesiumstearaat,
sahharoos, veeldatud glükoos, kaltsiumkarbonaat, polüvidoon, makrogool 35000,
karnaubavaha, titaandioksiid.

Kuidas Jeanine välja näeb ja pakendi sisu

Jeanine blisterpakend sisaldab 21 kaetud tabletti.

Jeanine tabletid on valged kaksikkumerad, ümara kujuga, diameetriga 5 mm.
Tabletid paiknevad blisterpakendis, mis koosneb läbipaistvast polüvinüülkloriidkilest ja
alumiiniumfooliumist.

Müügiloa hoidja:
Bayer Pharma AG
Müllerstraße 178
13353 Berlin
Saksamaa


Tootja:
Bayer Weimar GmbH und Co. KG
Döbereinerstraße 20
99427 Weimar
Saksamaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku
esindaja poole:

Bayer OÜ
Lõõtsa 2, Tallinn
Telefon: +372 655 8565

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Tableti võtmises ei tohi tekkida pikemat pausi kui 7 päeva.

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Hüpotaalamus-hüpofüüs-munasari telje adekvaatseks pärssimiseks kulub 7 päeva tablettide pidevat
kasutamist.

Sellest lähtudes võib anda järgnevaid soovitusi:

• 1. nädal

Vahelejäänud tablett tuleb võtta niipea, kui see meenub, isegi kui sel juhul tuleb korraga võtta kaks
tabletti. Edasi tuleb tablette võtta tavalisel ajal. Järgneva 7 päeva jooksul tuleb kasutada
lisakaitsemeetodit (kondoom). Kui eelnenud 7 päeva jooksul toimus suguline vahekord, tuleb
arvestada võimaliku rasedusega. Mida rohkem tablette on vahele jäänud ja mida lähemale jääb see
tabletivabale perioodile, seda suurem on risk rasestuda.

• 2. nädal

Tablett tuleb võtta niipea, kui see meenub, isegi kui sel juhul tuleb korraga võtta kaks tabletti. Edasi
tuleb tablette võtta tavapärastel aegadel. Kui naine on unustatud tabletile eelnenud 7 päeva jooksul
korralikult tablette võtnud, puudub vajadus kasutada lisakaitsemeetodeid raseduse vältimiseks. Kui see
aga nii ei ole, või kui võtmata on jäänud rohkem kui üks tablett, tuleb järgneva 7 päeva jooksul
kasutada raseduse vältimiseks lisakaitsevahendeid.

3. Ravimvorm

nädal

Läheneva tabletivaba perioodi tõttu on tableti ununemise korral toime vähenemise risk suur.
Rasedusvastase kaitse langust saab siiski vältida, reguleerides tablettide võtmise graafikut. Järgides
ühte alljärgnevast kahest meetodist ja tingimusel, et eelnevad 7 päeva on korralikult tablette võetud, ei
ole vajadust kasutada lisakaitsemeetodeid. Kui see aga nii ei ole, siis tuleb järgida alljärgnevatest
nõuannetest esimest ning lisaks kasutada järgneva 7 päeva jooksul lisakaitsevahendeid:

1.
Naine peab manustama viimase unustatud tableti niipea, kui see talle meenub, isegi kui sel juhul
tuleb võtta kaks tabletti korraga. Edasi tuleb jätkata tablettide võtmist tavapärasel ajal. Järgmise
pakendiga tuleb alustada kohe pärast eelmise lõpetamist, st ilma tabletivaba perioodita.
Menstruatsioonisarnast vereeritust ei teki tõenäoliselt enne, kui teine pakend on ära kasutatud,
kuid ka tablettide võtmise ajal võib esineda määrivat või läbimurde vereeritust.

2.
Naisele võib ka soovitada lõpetada tablettide võtmine kasutusel olevast pakendist. Seejärel tuleb
teha kuni 7-päevane tabletivaba paus, arvestades sinna sisse ka tableti võtmata jätmise päeva, ja
edasi alustada uue pakendiga.

Kui naisel jäi tablett võtmata ning sellele järgneval tabletivabal perioodil ei esinenud
menstruatsioonilaadset vereeritust, tuleb arvestada võimaliku rasedusega.

Mida teha seedetrakti häirete puhul?

Tõsiste seedetrakti häirete esinemise korral ei pruugi imendumine olla täielik ning kasutada tuleks
rasestumisvastast lisameetodit.
Kui naine oksendab 3...4 tundi pärast tableti võtmist, tuleks rakendada sama skeemi, mida
vahelejäänud tableti puhul (vt lõik „Mida teha, kui tablett jäi võtmata?“). Kui naine ei taha senist
tabletivõtmise graafikut muuta, peab ta võtma vajamineva(d) lisatableti(d) teisest pakendist.

Kuidas muuta või lükata edasi menstruatsioonilaadse vereerituse aega?

Menstruatsiooni edasilükkamiseks tuleb ära jätta tabletivaba periood ning alustada uue Jeanine
pakendiga kohe peale eelmise lõpetamist. Tsüklit võib pikendada vastavalt soovile kuni teise pakendi
lõppemiseni. Tsükli pikendamise ajal võib tekkida määriv vereeritus või nn läbimurde verejooks.
Regulaarset Jeanine võtmist soovitatakse seejärel jätkata pärast tavalist 7-päevast tabletivaba perioodi.

Kui soovitakse menstruatsiooni algust nihutada mõnele teisele nädalapäevale (tuua ettepoole), tuleb
tabletivaba perioodi lühendada vastavalt nii mitu päeva, kui soovitakse. Mida lühemaks jääb
tabletivaba periood, seda väiksem on menstruatsioonilaadse vereerituse esinemise võimalus ning seda
suurem on määriva vereerituse võimalus teise pakendi kasutamise ajal (sarnaselt menstruatsiooni
edasilükkamisele).

Lisainfo patsientide erirühmade kohta

Lapsed ja noorukid
Jeanine on näidustatud kasutamiseks pärast menarhet.

Eakad patsiendid
Ei kohaldata. Jeanine ei ole näidustatud pärast menopausi.

Maksakahjustusega patsiendid
Jeanine on vastunäidustatud raske maksahaigusega naistele. Vaata ka lõik 4.3.

Neerukahjustusega patsiendid
Neerukahjustusega patsientidel ei ole Jeanine kasutamist uuritud. Olemasolevate andmete alusel ei ole
neerukahjustusega patsientide ravi vaja muuta.

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed