FEMOSTON CONTI

Toimeained: düdrogesteroon+östradiool

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 5mg+1mg 28TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on FEMOSTON CONTI ja milleks seda kasutatakse

Femoston conti on hormoonasendusravi (HAR). Femoston conti sisaldab kahte tüüpi
naissuguhormoone: östrogeeni, mida nimetatakse östradiooliks ja gestageeni, mida nimetatakse
düdrogesterooniks. Femoston conti’t kasutatakse menopausijärgses eas naistel, kellel on viimasest
loomulikust menstruatsioonist möödunud vähemalt 12 kuud.

Femoston conti’t kasutatakse
Menopausijärgselt esinevate sümptomite leevendamiseks
Menopausi jooksul väheneb naise organismis toodetava östrogeeni kogus. See võib põhjustada
sümptomeid nagu näo, kaela ja rinna õhetus („kuumahood“). Femoston conti leevendab neid
sümptomeid menopausijärgselt. Teile määratakse Femoston conti’t vaid siis, kui need sümptomid teie
igapäevast elu tõsiselt segavad.

Osteoporoosi ennetamiseks
Mõnel naisel võib pärast menopausi tekkida luude hõrenemine (osteoporoos). Arutage oma arstiga
kõiki saadaolevaid ravivõimalusi.
Kui teil on osteoporoosi tõttu suurenenud risk luumurdude tekkeks ja teised ravimid teile ei sobi, võite
te kasutada Femoston conti't osteoporoosi ennetamiseks pärast menopausi.

2. Mida on vaja teada enne FEMOSTON CONTI võtmist

Eelnevad haigused ja regulaarne tervisekontroll

HARi kasutamine toob endaga kaasa ka riske, millega tuleb arvestada kui otsustatakse ravi alustada
või jätkata.

Munasarjade puudulikkusest või kirurgilisest sekkumisest põhjustatud enneaegse menopausiga naiste
ravimise kogemus on piiratud. Kui teil on enneaegne menopaus, võivad HARi kasutamisel esinevad
ohud olla teistsugused. Palun rääkige sellest oma arstiga.

Enne HARi alustamist (või taasalustamist) küsib arst teilt teie isiklikku ja teie perekonna haiguse
eellugu. Teie arst võib otsustada, et teile on vaja teostada füüsikaline läbivaatus. See võib vajadusel
sisaldada rindade uurimist ja/või günekoloogilist läbivaatust.

Kui te olete alustanud Femoston conti kasutamist, peate te käima regulaarselt kontroll-läbivaatustel
(vähemalt üks kord aastas). Nende kontroll-läbivaatuste käigus arutage oma arstiga Femoston conti’ga
ravi jätkamise kasu ja riske.

Käige vastavalt arsti soovitusele regulaarselt rinnanäärmete uuringul.

ÄRGE VÕTKE Femoston conti’t, kui midagi alljärgnevast kehtib teie kohta. Kui te ei ole ükskõik
millise alljärgneva punkti osas kindel, pidage enne Femoston conti võtmist nõu oma arstiga.

Ärge võtke Femoston conti’t
kui teil on või on kunagi olnud rinnanäärmevähk või kahtlustatakse selle olemasolu
- kui teil on östrogeensõltuv kasvaja, nt emaka limaskesta (endomeetrium)
- vähk või
kahtlustatakse selle olemasolu
kui teil on või arst kahtlustab, et teil on gestageensõltuv kasvaja, nt ajukasvaja (meningioom)
- kui teil on ebaselge põhjusega tupeverejooks
- kui teil on emaka limaskesta liigne paksenemine (endomeetriumi hüperplaasia), mida ei ole
- ravitud
kui teil on või on kunagi olnud tromb veenis (tromboos), nt jalgades (süvaveenitromboos) või
- kopsudes (kopsuemboolia)
kui teil on vere hüübimishäire (nt C-valgu, S-valgu või antitrombiini puudulikkus)
- kui teil on või hiljuti on olnud haigus, mille põhjustasid trombid arterites, nt südameatakk,
- insult või stenokardia
kui teil on või on kunagi olnud maksahaigus, ning teie maksafunktsiooni näitajad ei ole
- normaliseerunud
- kui teil on harvaesinev pärilik verepigmendi häire mida nimetatakse „porfüüriaks“
kui olete östradiooli, düdrogesterooni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus
- 6) suhtes allergiline.

Kui teil ilmneb Femoston conti võtmise ajal esmakordselt ükskõik milline ülal loetletud seisunditest,
lõpetage koheselt selle võtmine ja kosulteerige oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne ravi alustamist rääkige oma arstile, kui teil on kunagi esinenud ükskõik milline allpool loetletud
seisunditest, kuna need võivad taastekkida või ägeneda ravi ajal Femoston conti’ga. Sellisel juhul
peate te käima sagedamini arsti juures kontroll-läbivaatustel:
- fibroidid emakas
emaka limaskest paikneb väljaspool emakat (endometrioos) või varem esinenud emaka
- limaskesta paksenemine (endomeetriumi hüperplaasia)
kõrgenenud risk trombide tekkeks (vt „Trombid veenides”)
- kõrgenenud risk östrogeensõltuva kasvaja tekkeks (nt rinnanäärmevähk emal, õel või vanaemal)
- kõrge vererõhk (hüpertensioon)
- maksahäired, nt healoomuline maksakasvaja
- diabeet
- sapikivid
- migreen või tugev peavalu
- - immuunsüsteemi haigus, mis kahjustab mitmeid organeid (süsteemne erütematoosne luupus)
epilepsia
- astma
- sisekõrva ja kuulmist kahjustav haigus (otoskleroos)
- - väga kõrge rasvade (triglütseriidid) tase veres
- südame- või neeruprobleemidest tingitud vedelikupeetus

Lõpetage Femoston conti võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole
kui te märkate HARi võtmise ajal ükskõik millist alljärgnevatest seisunditest:
- mistahes seisund, mida on mainitud lõigus „Ärge võtke Femoston conti’t“
- naha või silmavalgete muutumine kollaseks (ikterus). Need võivad olla maksahaiguse nähud
- oluline vererõhu tõus (sümptomite hulka võivad kuuluda peavalu, väsimus, pearinglus)
- migreenilaadsed peavalud esimest korda elus
- kui te rasestute
- kui te märkate trombide esinemise märke, nt:

- jalgade valulik turse ja punetus

- äkiline valu rinnus

- hingamisraskus
Lisainformatsiooni vaadake lõigust “Trombid veenides”.

Pange tähele: Femoston conti ei ole rasestumisvastane vahend. Kui teie viimasest menstruatsioonist
on möödunud vähem kui 12 kuud või kui te olete alla 50-aastane, peaksite te rasestumise vältimiseks
kasutama täiendavaid rasestumisvastaseid vahendeid. Konsulteerige oma arstiga.

Hormoonasendusravi ja vähk

Emaka limaskesta liigne paksenemine (endomeetriumi hüperplaasia) ja emaka limaskestavähk
(endomeetriumivähk)

Ainult östrogeeni sisaldava HARi võtmine suurendab emaka limaskesta liigse paksenemise
(endomeetriumi hüperplaasia) ja emaka limaskestavähi (endomeetriumivähk) tekkeriski.
Femoston conti koostises olev gestageen kaitseb teid selle lisariski eest.

Ebaregulaarne veritsus
Femoston conti võtmise esimesel 3...6 kuul võib esineda ebaregulaarset veritsust ja määrimist. Kui
ebaregulaarne veritsus:
-
püsib kauem kui esimesed 6 kuud
- tekib pärast seda kui te olete Femoston conti’t võtnud kauem kui 6 kuud
- jätkub pärast Femoston conti võtmise lõpetamist
pöörduge oma arsti poole niipea kui võimalik.

Rinnanäärmevähk

Tõendusmaterjal viitab sellele, et östrogeen-gestageen kombinatsiooni ja võimalik et ka ainult
östrogeeni sisaldava HARi kasutamine suurendab rinnanäärmevähi tekkeriski. Lisarisk sõltub sellest,
kui kaua te HARi kasutate. Lisarisk ilmneb mõne aasta jooksul. Siiski see taandub normi piiridesse
mõne (kõige rohkem 5) aasta jooksul pärast ravi lõpetamist.

Võrdlus
50….79-aastaste naiste seas, kes ei kasuta HARi, diagnoositakse 5-aastase perioodi jooksul
rinnanäärmevähk keskmiselt 9...17-l naisel 1000-st. 50….79-aastaste naiste seas, kes võtavad
östrogeen-gestageen HARi kauem kui 5 aastat, esineb 1000 kasutaja kohta 13...23 juhtu (st 4...6
lisajuhtu).

Kontrollige regulaarselt oma rindu. Pöörduge oma arsti poole kui te märkate mistahes muutusi, nt:
- lohud nahal
- rinnanibude muutused
- mistahes tuntavad või nähtavad tükid

Munasarjavähk

Munasarjavähki esineb harva. Naistel, kes võtavad HARi vähemalt 5…10 aasta jooksul, on täheldatud
munasarjavähi tekkeriski vähest suurenemist.

Võrdlus
50…69-aastastel naistel, kes ei kasuta HARi, diagnoositakse 5-aastase perioodi jooksul
rinnanäärmevähk keskmiselt kahel naisel 1000-st. Naistel, kes on võtnud HARi 5 aasta jooksul, esineb
2...3 juhtu 1000 kasutaja kohta (st kuni 1 lisajuht).

Hormoonasendusravi toimed südamele ja vereringele

Trombid veenides (tromboos)

HARi kasutajatel on veenitrombide tekkerisk ligikaudu 1,3…3 korda suurem kui mittekasutajatel,
eriti esimesel raviaastal.

Trombid võivad olla ohtlikud ning kui need liiguvad kopsudesse võivad nad põhjustada valu rinnus,
hingeldust, minestamist või isegi surma.
Teil võib tekkida tromb veenis suurema tõenäosusega kui te jääte vanemaks ja kui ükski alljärgnevast
kehtib teie kohta. Rääkige oma arstile kui mistahes olukord järgnevatest situatsioonidest kehtib teie
kohta:
- kui te ei suuda kõndida pikema aja jooksul seoses suure operatsiooni, vigastuse või haigusega
(vt ka lõik 3 „Kui teil seisab ees operatsioon“)
- kui te olete tugevalt ülekaaluline (KMI > 30 kg/m2)
- teil kellelgi teie lähisugulastest on kunagi esinenud tromb jalas, kopsus või mõnes muus organis
- kui teil on süsteemne erütematoosne luupus (SEL)
- kui teil on vähk

Trombi sümptomeid vaata lõigust „Lõpetage Femoston’i võtmine ja võtke koheselt ühendust arstiga“.

Võrdlus
50ndates eluaastates naistel, kes ei võta HARi, võib keskmiselt 4...7 juhul 1000-st tekkida 5 aasta
jooksul veenis tromb.
50ndates eluaastates naistel, kes võtavad östrogeen-gestageen HARi kauem kui 5 aastat, esineb 9...12
juhtu 1000 kasutaja kohta (st 5 lisajuhtu).

Südamehaigus (südameatakk)

Puuduvad tõendid selle kohta, et HAR ennetaks südameatakki.
Östrogeen-gestageeni sisaldavat HARi võtvatel üle 60-aastastel naistel on veidi suurem tõenäosus
südamehaiguste tekkeks kui nendel, kes HARi ei kasuta.

Insult

HARi kasutajatel on insuldi tekkeriski ligikaudu 1,5 korda suurem kui mittekasutajatel. HARi
kasutamisest põhjustatud insuldi lisajuhtude arv suureneb koos vanusega.

Võrdlus
50ndates eluaastates naistel, kes ei võta HARi, võib keskmiselt 8 juhul 1000-st tekkida 5-aastase
perioodi jooksul insult. 50ndates eluaastates naiste seas, kes võtavad östrogeen-gestageen HARi,
esineb 5 aasta jooksul 11 juhtu 1000 kasutaja kohta (st 3 lisajuhtu).

Muud seisundid

HAR ei hoia ära mälukaotust. On mõned tõendid selle kohta, et naistel, kes hakkavad HARi kasutama
pärast 65. eluaastat, võib olla mälukaotuse tekkerisk suurem. Palun pidage nõu oma arstiga.

Rääkige oma arstile, kui teil on või on varem olnud mõni järgmistest haigusseisunditest, sest sel juhul
jälgib arst teid hoolikamalt:
- südamehaigus
- neerukahjustus
- teatud vererasvade normaalsest kõrgem tase (hüpertriglütserideemia)

Femoston conti ei ole rasestumisvastane vahend ja ei ole mõeldud kasutamiseks naistel, kes võivad
rasestuda.
Palun pidage nõu oma arstiga.

Lapsed
Femoston conti on näidustatud ainult menopausijärgses eas naistele.

Muud ravimid ja Femoston conti
Mõned ravimid võivad mõjutada Femoston conti toimet. See võib viia ebaregulaarse veritsuseni. See
kehtib alljärgnevate ravimite kohta:

Alljärgnevad ravimid võivad vähendada Femoston conti toimet ja põhjustada veritsemist või
määrimist:
epilepsiavastased ravimid (nt fenobarbitaal, karbamasepiin, fenütoiin),
- tuberkuloosivastased ravimid (nt rifampitsiin, rifabutiin),
- HIV-infektsiooni[AIDS]vastased ravimid (nt ritonaviir, nelfinaviir, nevirapiin, efavirens),
- liht-naistepuna (
- Hypericum perforatum) sisaldavad taimsed preparaadid.

Femoston conti võtmisel võivad järgmiste ravimite kontsentratsioonid veres suureneda ohtlikult
kõrgele tasemele:
- takroliimus, tsüklosporiin - kasutatakse nt organsiirdamisel
- fentanüül - valuvaigisti
- teofülliin - kasutatakse astma ja teiste hingamisprobleemide puhul

Seetõttu on vajalik hoolikas jälgimine mõne aja jooksul ja vajadusel tuleb vähendada annust.

Teatage oma arstile või apteekrile kui te võtate või olete hiljuti võtnud mis tahes muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid, taimseid preparaate või muid loodustooteid.

Laboratoorsed analüüsid
Kui teile on vaja teha vereanalüüs, rääkige arstile või laboritöötajatele, et te kasutate Femoston conti’t,
kuna see ravim võib mõjutada mõnede analüüside tulemusi.

Femoston conti koos toidu ja joogiga
Femoston conti't võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine
Femoston conti on mõeldud ainult menopausijärgses eas naistele.

Kui te jääte rasedaks, lõpetage Femoston conti võtmine ja rääkige sellest oma arstile.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Femoston conti toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuritud. Toime on
ebatõenäoline.

Femoston conti sisaldab laktoosi.
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist
konsulteerima arstiga.

3. Kuidas FEMOSTON CONTI võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Millal alustada Femoston conti võtmist
Ärge alustage Femoston conti võtmist varem kui 12 kuud pärast viimast loomulikku menstruatsiooni.

Võite alustada Femoston conti võtmist teile sobival päeval, kui:
- te ei kasuta praegu HAR preparaate
- te lähete üle mõnelt pidevalt kombineeritud HAR preparaadilt. Sel juhul võtate nii östrogeeni
kui gestageeni sisaldavaid tablette või kasutate plaastreid iga päev
Võite alustada Femoston conti võtmist esimesel päeval pärast 28-päevase tsükli lõpetamist, kui:
- te lähete üle tsükliliselt või järjestikuselt HAR preparaadilt. Sel juhul võtate ainult östrogeeni
sisaldavaid tablette või kasutate plaastreid tsükli esimesel poolel. Seejärel võtate tablette või
kasutate plaastreid, mis sisaldavad nii östrogeeni kui gestageeni kuni 14 päeva.

Ravimi võtmine
- Neelake tablett alla veega.
- Võite tablette võtta koos toiduga või ilma.
- Proovige võtta tablette iga päev samal kellaajal. See kindlustab teie organismis ravimi püsiva
koguse. See aitab teil ka tabletivõtmist meeles pidada.
- Võtke iga päev üks tablett, jätmata vahet erinevate pakendite vahele. Blistirel on märgitud
nädalapäevad. See hõlbustab tableti võtmist meeles pidada.

Kui palju ravimit võtta
- Teie arsti eesmärgiks on määrata teile väikseim annus nii lühikese aja jooksul kui võimalik, mis
on vajalik teie sümptomite raviks. Rääkige oma arstiga kui teile tundub, et teie annus on liiga
tugev või ei ole piisavalt tugev.

- Kui te võtate Femoston conti’t osteoporoosi ennetamiseks, kohandab arst annuse teile sobivaks.
See sõltub teie luutihedusest.

- Võtke iga päev üks lõheroosa tablett 28-päevase tsükli jooksul.

Kui teil seisab ees operatsioon
Kui teile plaanitakse teha operatsiooni, rääkige arstile et te võtate Femoston conti’t. Teil võib olla
vajalik lõpetada Femoston conti võtmine ligikaudu 4 kuni 6 nädalat enne operatsiooni, et vähendada
trombide tekkeriski (vt lõik 2 „Trombid veenides“). Küsige arstilt, millal te võite Femoston conti’t
uuesti võtma hakata.

Kui te võtate Femoston conti’t rohkem kui ette nähtud
Kui teie (või keegi teine) võtab liiga palju Femoston conti tablette, ei kaasne sellega tõenäoliselt
mingit ohtu. Teil võib tekkida iiveldus või oksendamine, rindade hellus või valulikkus, pearinglus,
kõhuvalu, unisus/väsimus või ärajätuveritsus. Puudub vajadus raviks. Kahtluse korral küsige nõu oma
arstilt.

Kui te unustate Femoston conti’t võtta
Võtke ununenud tablett niipea kui see teile meenub. Kui on möödunud rohkem kui 12 tundi
tabletivõtmise ajast, võtke järgmine annus tavalisel ajal. Ärge võtke ununenud tabletti. Ärge võtke
kahekordset annust. Võib esineda veritsust või määrimist kui te unustate annuse võtmata.

Kui te lõpetate Femoston conti võtmise
Ärge lõpetage Femoston conti võtmist ilma esmalt oma arstiga konsulteerimata.

- Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgmistest haigustest on teatatud sagedamini HARi võtvatel naistel võrreldes naistega, kes HARi ei
kasuta:
- rinnanäärmevähk
- emaka limaskesta paksenemine või vähk (endomeetriumi hüperplaasia või -vähk)
- munasarjavähk
- trombid jalgade või kopsude veenides (venoosne trombemboolia)
- südamehaigus
- insult
- võimalikud mäluhäired (dementsus), kui HARi alustatakse pärast 65. eluaastat

Lisainformatsiooni nende kõrvaltoimete kohta vaadake lõigust 2.

Selle ravimi võtmisel võivad ilmneda järgmised kõrvaltoimed:

Väga sage (võib esineda rohkem kui ühel patsiendil 10-st):
- peavalu
- kõhuvalu
- seljavalu
- rindade hellus või valulikkus

Sage (võib esineda kuni ühel patsiendil 10-st):
- tupeseen (tupeinfektsioon, mis on põhjustatud seene Candida albicans poolt)
- masendustunne, närvilisus
- migreen. Kui teil on esimest korda elus migreenilaadne peavalu, lõpetage Femoston conti
võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole
- iiveldus, oksendamine, puhitus (flatulents)
- veritsushäired, nt ebaregulaarne veritsemine või määrimine, valulikud menstruatsioonid
(düsmenorröa), suurenenud või vähenenud veritsus
- valu vaagna piirkonnas
- voolus emakakaelast
- nõrkus- või väsimustunne, üldine halb enesetunne
- pahkluude, jalalabade või sõrmede turse (perifeerne ödeem)
- kehakaalu tõus

Aeg-ajalt (võib esineda kuni ühel patsiendil 100-st):
- emakakasvaja (fibroid) suurenemine
- ülitundlikkusreaktsioonid, nt düspnoe (allergiline astma), või muud kogu keha haaravad
reaktsioonid, nt iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus või hüpotensioon
- suguiha muutused
- trombid jalgades või kopsudes (venoosne trombemboolia või kopsuemboolia)
- maksafunktsiooni häired, millega võib kaasneda nahakollasus (kollatõbi), nõrkus (asteenia),
üldine halb enesetunne ja kõhuvalu. Kui märkate naha või silmavalgete muutumist kollaseks,
lõpetage Femoston conti võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole.
- rinnanäärmete turse,
- premenstruaalne sündroom (PMS)
- kehakaalu langus

Harv (võib esineda kuni ühel patsiendil 1000-st):
- südameatakk (müokardiinfarkt)
- näo ja kaela piirkonna naha turse. See võib põhjustada hingamisraskust (angioödeem)
- violetsed laigud või täpid nahal (vaskulaarne purpura)

Seoses HARiga, sh Femoston conti’ga on teadmata sagedusega teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:
- hea- või pahaloomulised kasvajad, mis võivad sõltuda östrogeeni tasemest, nt emaka
limaskestavähk, munasarjavähk (lisainformatsiooni vt lõigust 2)
- gestageeni tasemest sõltuva kasvaja mõõtmete suurenemine (nt meningioom)
- haigusseisund, mis on tingitud punaste vereliblede lagunemisest (hemolüütiline aneemia)
- haigus, mille korral immuunsüsteem kahjustab organismi mitmeid organeid (süsteemne
erütematoosne luupus)
- krambihoogude (epilepsia) süvenemine
- tahtmatud lihastõmblused, mida te ei saa kontrollida (koorea)
- trombid arterites (arteriaalne trombemboolia)
- kõhunäärme põletik (pankreatiit) naistel, kellel on eelnevalt teatud vererasvade kõrge tase
(hüpertriglütserideemia)
- erinevad nahakahjustused: naha värvuse muutus, eriti näo ja kaela piirkonnas, mida tuntakse ka
kui “raseduslaigud” (kloasm), punased valulikud nahasõlmekesed (nodoosne erüteem),
nahalööve koos märklauakujulise punetuse või haavanditega (multiformne erüteem)
- krambid jalgades
- kusepidamatus
- valulikud/muhklikud rinnad (rindade fibrotsüstilised haigused)
- emakakaela haavand (emakakaela erosioon)
- harvaesineva verepigmendi häire (porfüüria) halvenemine
- teatud vererasvade kõrge tase (hüpertriglütserideemia)
- silma sarvkesta muutused (kurvatuuri järsenemine), võimetus kanda kontaktläätsi
(kontaktläätsede talumatus)
- kilpnäärme hormoonide kogusisalduse suurenemine

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas FEMOSTON CONTI säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab
selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Femoston conti sisaldab:

Toimeained on östradiool (östradioolhemihüdraadina) ja düdrogesteroon.
-
Femoston conti sisaldab 1 mg östradiooli ja 5 mg düdrogesterooni.

Abiained on: laktoosmonohüdraat, hüpromelloos, maisitärklis, kolloidne veevaba ränidioksiid,
- magneesiumstearaat
Opadry OY-8734 (titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172),
- hüpromelloos, makrogool 400

Kuidas Femoston conti välja näeb ja pakendi sisu

Ümar kaksikkumer lõheroosa õhukese polümeerikattega tablett, mille ühel küljel on märgistus „379”.

Tabletid on pakendatud 28- või 84-tabletilistesse (3x28) blisterpakenditesse.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Blisterpakend on valmistatud PVC/PVDC või PVC kilest, mida katab alumiinium foolium.


Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja
BGP Products B.V.
Wegalaan 9
2132 JD Hoofddorp
Holland

Tootja
Abbott Biologicals B.V.
Veerweg 12
8121 AA Olst
Holland


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Abbott Laboratories SA Eesti Filiaal
Liivalaia 13/15
10118 Tallinn
Tel: + 372 6363 052

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2015Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Femoston conti, 1 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks tablett sisaldab 1 mg 17β-östradiooli (hemihüdraaadina) ja 5 mg düdrogesterooni.

INN. Estradiolum, dydrogesteronum

Teadaolevat toimet omav abiaine: laktoosmonohüdraat.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.
Ümar kaksikkumer lõheroosa õhukese polümeerikattega tablett, mille ühel küljel on märgistus "379".

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Östrogeenide puudusest tingitud sümptomite hormoonasendusravi (HAR) postmenopausis naistel,
kellel on viimasest menstruatsioonist möödunud vähemalt 12 kuud.

Osteoporoosi profülaktika postmenopausis naistel, kellel on kõrgenenud risk luumurdude tekkeks ja
kes ei talu või kellele on vastunäidustatud ravi teiste ravimitega, mis on näidustatud osteoporoosi
profülaktikaks.

Eakad
Üle 65-aastaste naiste ravimise kogemus on piiratud.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Pidev kombineeritud annustamine.
Östrogeeni ja gestageeni manustatakse iga päev ilma katkestusteta.
Annus on üks tablett ööpäevas 28-päevase tsükli jooksul.
Femoston conti’t tuleb võtta pidevalt ilma katkestusteta pakendite vahel.

Menopausijärgsete sümptomite ravi alustamiseks ja jätkamiseks tuleb kasutada väikseimat toimivat
annust ja lühimat ravikestust (vt ka lõik 4.4).

Pidevat kombineeritud ravi Femoston conti või Femoston conti 0,5 mg/2,5 mg’ga võib alustada
sõltuvalt menopausist möödunud ajast ning sümptomite raskusest.

Sõltuvalt kliinilisest ravivastusest võib annust edaspidi kohandada.

Patsiendid, kes vahetavad ravi mõnelt teiselt pidevalt sekventsiaalselt või tsükliliselt manustatavalt
ravimpreparaadilt, peavad lõpetama 28-päevase tsükli ning võivad seejärel üle minna Femoston conti
kasutamisele.
Patsiendid, kes vahetavad ravi pidevalt manustatavalt kombineeritud ravimpreparaadilt, võivad ravi
alustada mistahes ajal.
Annuse ununemise korral tuleb see võtta esimesel võimalusel. Kui möödunud on rohkem kui 12 tundi,
tuleb ravi jätkata järgmise tabletiga ilma ununenud annust võtmata. Verejooksu või määrimise
tekkerisk võib suureneda.

Femoston conti't võib võtta sõltumatult toidukordadest
Pediaatriline populatsioon
Puudub asjakohane näidustus Femoston conti kasutamiseks lastel.

4.3. Vastunäidustused

- Teadaolev, varem esinenud või kahtlustatav rinnanäärmevähk;
- Teadaolevad või kahtlustatavad östrogeensõltuvad pahaloomulised kasvajad (nt endomeetriumi
vähk);
- Teadaolevad või kahtlustatavad gestageensõltuvad kasvajad (meningioom);
- Diagnoosimata genitaalne verejooks;
- Ravimata endomeetriumi hüperplaasia;
- Varem esinenud või olemasolev venoosne trombemboolia (süvaveenitromboos, kopsuarteri
trombemboolia);
- Teadaolev trombofiilne häire (nt C-valgu, S-valgu või antitrombiini puudulikkus, vt lõik 4.4)
- Aktiivne või hiljutine arteriaalne trombembooliline haigus (nt stenokardia, müokardiinfarkt)
- Äge maksahaigus või varem esinenud maksahaigus, mille tõttu muutused maksa
funktsionaalsetes uuringutes ei ole taastunud normiväärtusteni
- Porfüüria.
- Teadaolev ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Postmenopausi sümptomite raviks tohib HAR-ga alustada ainult selliste sümptomite puhul, millel on
ebasoodne mõju elukvaliteedile. Kõigil juhtudel tuleb vähemalt kord aastas hoolikalt kaaluda ravist
saadava kasu ja võimalike ohtude vahekorda ning hormoonasendusravi jätkata vaid senikaua, kuni
kasu ületab ohud.

HAR-ravi saajatel on enneaegse menopausi korral tõendusmaterjal riskide kohta piiratud. Tulenevalt
madalast absoluutsest riskist noorematel naistel, võib nendel kasu/riski tasakaal olla soodsam kui
vanematel naistel.

Meditsiiniline läbivaatus/jälgimine
Enne HAR alustamist või taasalustamist on võimalike ravi vastunäidustuste ja eriolukordade
välistamiseks vajalik võtta patsiendilt põhjalik isiklik ja perekondlik anamnees. Füüsikalise (sh
vaagnaelundite ja rindade) uuringu teostamisel tuleb sellest juhinduda ning arvestada vastunäidustuste
ja hoiatustega. Ravi ajal on perioodiliselt vajalik teostada kontroll-läbivaatusi, mille sagedus ja
iseloom sõltuvad naise ravivajadusest. Naisi tuleb nõustada, millistest muutustest oma rindades nad
peaksid arstile või õele teatama (vt allpool „Rinnanäärmevähk“). Uuringud, sealhulgas vastavad
uurimismeetodid, nt mammograafia, tuleb läbi viia tavakohaseid sõeluuringu nõudeid järgides ja
vastavalt patsiendi kliinilistele vajadustele.

Jälgimist vajavad seisundid
Kui mõni all-loetletud seisunditest esineb, on varem esinenud ja/või on raseduse või eelneva HAR ajal
ägenenud, tuleb patsienti väga hoolikalt jälgida.
Tuleb arvestada, et need seisundid võivad korduda või ägeneda Femoston conti ravi ajal:

- Leiomüoom (emaka fibroidid) või endometrioos
- Trombemboolilise haiguse riskifaktorid (vt allpool)
- Östrogeen-sõltuvate kasvajate riskifaktorid, nt rinnanäärmevähi esinemine esimese astme

lähisugulastel
- Hüpertensioon
- Maksafunktsioonihäired (nt maksa adenoom)
- Suhkurtõbi koos veresoonte kahjustusega või ilma
- Kolelitiaas
- Migreen või (tugev) peavalu
- Süsteemne erütematoosne luupus
- Anamneesis endomeetriumi hüperplaasia (vt allpool)
- Epilepsia
- Astma
- Otoskleroos

Ravi kohest lõpetamist nõudvad seisundid:
Ravi tuleb viivitamatult lõpetada vastunäidustuse ilmnemisel ja järgmiste seisundite puhul:
- ikterus või maksafunktsiooni häired
- märkimisväärne vererõhu tõus
- migreenitaolise peavalu esmakordne teke
- rasedus

Endomeetriumi hüperplaasia ja vähk
- Intaktse emakaga naistel on endomeetriumi hüperplaasia ja vähi tekkerisk suurenenud kui
pikema aja jooksul manustatakse ainult östrogeene. Endomeetriumivähi tekkeriski suurenemine
ainult östrogeeni kasutajate seas on vahemikus 2...12 korda suurem võrreldes mittekasutajatega,
see sõltub ravi kestusest ja östrogeeni annusest (vt lõik 4.8). Ravi lõpetamise järgselt võib risk
püsida vähemalt 10 aastat.

- Gestageeni lisamine tsükliliselt vähemalt 12-l päeval ühe kuu/28 päevase tsükli või pideva
kombineeritud östrogeen-gestageen ravi jooksul võimaldab naiste puhul, kellel ei ole teostatud
hüsterektoomiat, oluliselt vähendada ainult östrogeeni sisaldava HAR-iga seotud riski.

- Esimestel ravikuudel võib üksikjuhtudel esineda ebaregulaarset vereeritust ja määrimist.
Kui vereeritus või määrimine tekib pärast mõnda aega kestnud ravi või jätkub pärast ravi
katkestamist, tuleb kindlaks teha selle põhjus, pahaloomulise protsessi välistamiseks võib
vajalikuks osutuda endomeetriumi biopsia.

Rinnanäärmevähk
Üldise tõendusmaterjali alusel võib eeldada, et östrogeen-gestageen kombineeritud ravi saavatel
naistel ja võimalik, et ka ainult östrogeeni sisaldava HAR korral on rinnanäärmevähi tekkerisk
suurenenud, see sõltub HAR kasutamise kestusest.

Östrogeen-gestageen kombineeritud ravi

- Randomiseeritud, platseebokontrolliga uuring (Women’s Health Initiative (WHI)) ja
epidemioloogilised uuringud on näidanud, et ligikaudu 3 aasta pärast suureneb rinnanäärmevähi
risk naistel, kes saavad HAR-ks östrogeen-gestageen kombinatsioone (vt lõik 4.8).

Ainult östrogeeni sisaldav ravi

- WHI uuringus ei leitud rinnavähi riski suurenemist hüsterektoomia läbinud naistel, kes
kasutasid ainult östrogeeni sisaldavat HAR. Epidemioloogilistes uuringutes on peamiselt
teatatud rinnavähi riski vähesest suurenemisest, mis on oluliselt väiksem kui östrogeen-
gestageeni kombinatsiooni kasutajatel täheldatud (vt lõik 4.8).

Risk ilmneb mõne aasta jooksul kasutamisest, kuid pärast ravi lõpetamist taandub lähteväärtuseni
mõne aasta (kõige rohkem viie) jooksul.
HAR, eriti östrogeeni-gestageeni kombinatsioonid, suurendab mammogrammil kudede tihedust, mis
võib takistada rinnanäärmevähi radioloogilist avastamist.

Munasarjavähk
Munasarjavähki esineb märksa harvem kui rinnanäärmevähki. Ainult östrogeeni sisaldava HAR
pikaajalist (vähemalt 5...10 aastat) kasutamist on seostatud munasarjavähi tekkeriski vähese tõusuga
(vt lõik 4.8). Mõnede uuringute, sealhulgas WHI-uuring, põhjal võib eeldada, et kombineeritud HAR
pikaajalisel kasutamisel võib risk olla sarnane või veidi väiksem (vt lõik 4.8).

Venoosne trombemboolia
- HAR on seotud venoosse trombemboolia (VTE), sh süvaveenide tromboosi või kopsuarteri
trombemboolia tekkeriski 1,3...3 kordse suurenemisega. Nende juhtude esinemine on
tõenäolisem HAR esimesel aastal kui hiljem (vt lõik 4.8).

- Teadaoleva trombofiilse seisundiga patsientidel on kõrgendatud risk VTE tekkeks ja HAR võib
suurendada seda riski. Seetõttu on HAR vastunäidustatud sellistel patsientidel (vt lõik 4.3).

- VTE üldiste teadaolevate riskifaktorite hulka kuuluvad: östrogeenide kasutamine, vanem iga,
ulatuslik kirurgiline vahelesegamine, pikaajaline liikumatus, ülekaalulisus (BMI >30 kg//m2),
rasedus/sünnitusjärgne periood, süsteemne erütematoosne luupus (SEL) ja vähk. Puudub ühtne
seisukoht varikoossete veenide võimaliku rolli kohta VTE kulus.


- Nagu kõikidel postoperatiivsetel patsientidel, tuleb rakendada profülaktilisi meetmeid
ennetamaks operatsioonijärgse VTE teket. Kui on ette näha pikaajalist liikumatust, tuleks HAR
4...6 nädalat enne operatsiooni ajutiselt katkestada. Ravi tohib taasalustada, kui naise liikuvus
on täielikult taastunud.

- Naistele, kellel anamneesis ei ole VTE esinenud, kuid kelle esimese astme sugulasel on
esinenud noores eas tromboos, võib sõeluuringut pakkuda pärast hoolikat nõustamist seoses
piirangutega (ainult osa trombofiilsetest defektidest avastatakse uuringu käigus).


- Kui trombofiilne defekt avastatakse perekondlikust trombooliast eraldi või defekt on
raskekujuline (nt antitrombiini, S-valgu või C-valgu puudulikkus või kombineeritud defektid),
on HAR vastunäidustatud.

- Pidevat antikoagulant-ravi saavatel naistel tuleb hoolikalt kaaluda HAR kasu-riski suhet.

- Kui VTE tekib pärast ravi alustamist, tuleb ravimi manustamine katkestada. Patsiente tuleb
teavitada vajadusest koheselt arstiga ühendust võtta võimalike trombembooliliste sümptomite
tekkel (nt valulik turse jalas, ootamatu valu rindkeres, düspnoe).

Südame pärgarterite haigus (SPH)
Randomiseeritud kontrollitud uuringud ei ole kinnitanud östrogeen-gestageen kombinatsiooni või
ainult östrogeeni sisaldava HAR kasutamisel kaitsvat mõju müokardiinfarkti suhtes naistel, kellel
esineb SPH või ilma selleta.

Kombineeritud östrogeen-gestageen ravi
Östrogeen-gestageen HAR kasutamisel on SPH suhteline tekkerisk veidi suurenenud. SPH absoluutse
riski lähteväärtus on east sõltuv, SPH juhtude arv tervetel menopausi eas naistel östrogeen-gestageeni
kasutamisel on väga väike, kuid ea tõustes suureneb.

Ainult östrogeeni sisaldav ravi
Randomiseeritud kontrollitud uuringutes ei täheldatud SPH riski suurenemist hüsterektoomia läbinud
naistel, kes kasutavad ainult östrogeeni sisaldavat ravi.

Isheemiline insult
Östrogeen-gestageeni kombinatsioon ja ainult östrogeeni sisaldav ravi on seotud isheemilise insuldi
tekkeriski kuni 1,5 kordse suurenemisega. Suhteline risk ei muutu sõltuvalt east ega menopausi
kestusest. Insuldi tekkerisk on east sõltuv, HAR kasutavate naiste üldine risk insuldi tekkeks ea tõustes
suureneb (vt lõik 4.8).

Teised seisundid
- Östrogeenid võivad põhjustada vedelikupeetust, mistõttu tuleb hoolikalt jälgida südame- või
neerufunktsiooni häiretega patsiente.
- Varasema hüpertriglütserideemiaga naisi tuleks östrogeeni sisaldava või kombineeritud
hormoonasendusravi ajal pidevalt jälgida, kuna harvadel juhtudel on kirjeldatud sellises
seisundis patsientidele östrogeenide manustamisel triglütseriidide sisalduse olulist suurenemist
vereplasmas, mis põhjustas pankreatiidi teket.
- Östrogeenid suurendavad türoksiini siduva globuliini (TBG) hulka, mis viib
kilpnäärmehormoonide (mõõdetud valgule seotud joodina, PBI), T4 (mõõdetud
kolonnkromatograafial või radioimmuunanalüüsil) või T3 (mõõdetud radioimmuunanalüüsil)
sisalduse tõusule vereringes. T3 resiini tagasihaare on vähenenud, mis viitab TBG tõusule. Vaba
T3 ja T4 kontsentratsioonid ei muutu. Seerumis võib suureneda ka teiste sidumisvalkude,
näiteks kortikoide siduva globuliini (CBG) ja suguhormoone siduva globuliini (SHBG) sisaldus.
See põhjustab vastavalt kortikosteroidide ja suguhormoonide koguse suurenemist vereringes.
Vabade või bioloogiliselt aktiivsete hormoonide kontsentratsioonid ei muutu. Suureneda võib
teiste plasmavalkude (angiotensinogeeni/reniini substraat, alfa-1-antitrüpsiin, tseruloplasmiin)
sisaldus.
- HAR ei paranda kognitiivset funktsiooni. On mõningaid tõendeid võimaliku dementsuse
suurenenud tekkeriski kohta naistel, kes alustasid pideva kombineeritud või ainult östrogeeni
sisaldava HAR-ga pärast 65 eluaastat.
- Harvaesineva päriliku galaktoositalumatuse, laktaasipuudulikkuse või glükoosi-galaktoosi
malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.
See östrogeen-gestageeni kombineeritud preparaat ei ole kontratseptiiv.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeuuringuid ei ole teostatud.

Östrogeenide ja gestageenide toimet võivad vähendada:

- Östrogeenide ja gestageenide metabolism võib kiireneda samaaegsel ravimite metabolismi
spetsiifiliselt tsütokroom P450 ensüüme 2B6, 3A4, 3A5, 3A7 indutseerivate ravimite
manustamisel, nt krambivastased ravimid (nt fenobarbitaal, karbamasepiin, fenütoiin), ja
infektsioonivastased ravimid (nt rifampitsiin, rifabutiin, nevirapiin, efavirens).
- Ritonaviir ja nelfinaviir, teadaolevalt CYP450 3A4, A5, A7 tugevad inhibiitorid, vastupidi,
ilmutavad steroidhormoonidega koosmanustamisel hoopis indutseerivaid omadusi.
- Naistepuna ürti (Hypericum perforatum) sisaldavad taimsed preparaadid võivad kiirendada
östrogeenide ja gestageenide metabolismi üle CYP450 3A4 raja.
- Kliiniliselt võib viia östrogeenide ja gestageenide kiirenenud metabolism toime vähenemisele ja
emakaverejooksu profiili muutusele.

Östrogeenid võivad takistada teiste ravimite metabolismi:
östrogeenid võivad per se inhibeerida ravimeid metaboliseerivaid CYP450 ensüüme konkureeriva
inhibeerimise kaudu. Sellega tuleb eriti arvestada kitsa terapeutilise indeksiga ravimite puhul nagu
- takroliimus ja tsüklosporiin A (CYP450 3A4, 3A3)
- fentanüül (CYP450 3A4)
- teofülliin (CYP450 1A2).
Kliiniliselt võib see viia mõjutatud ainete plasmataseme tõusule kuni toksiliste kontsentratsioonideni.
Seega võib olla näidustatud hoolikas ravimi kontsentratsiooni jälgimine pikema ajaperioodi jooksul
ning vajadusel takroliimuse, fentanüüli, tsüklosporiin A ja teofülliini annuse vähendamine.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Femoston conti ei ole raseduse ajal näidustatud. Kui Femoston conti ravi ajal rasestutakse, tuleb ravi
otsekohe lõpetada.

Praeguseks hästi läbiviidud epidemioloogilised uuringud ei näidanud östrogeeni ja gestageeni
kombinatsiooni teratogeenset ega lootetoksilist toimet.
Puuduvad piisavad andmed östradiooli/düdrogesterooni kasutamise kohta rasedatel naistel.

Imetamine
Femoston conti ei ole imetamise ajal näidustatud.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Femoston conti ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Kliinilistes uuringutes kõige sagedamini teatatud ravimi kõrvaltoimed östradiooli/düdrogesterooniga
ravitud patsientidel on peavalu, kõhuvalu, rindade hellus/valulikkus ja seljavalu.

Kliinilistes uuringutes (n=4929) on täheldatud alltodud sagedustega järgmisi kõrvaltoimeid:

MedDRA- Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
organsüsteemi
≥1/10
≥1/100 kuni <1/10
≥1/1000 kuni
≥1/10 000 kuni
klasside andmebaas
<1/100
<1/1000
Infektsioonid ja

Vaginaalne


infestatsioonid
kandidiaas
Hea-,


Leiomüoomi

pahaloomulised ja
suuruse
täpsustamata
muutused
kasvajad (sealhulgas

tsüstid ja polüübid)
Immuunsüsteemi


Ülitundlikkus-

häired
reaktsioonid
Psühhiaatrilised

Depressioon,
Libiido

häired
närvilisus
muutused

Närvisüsteemi
Peavalu
Migreen,


häired
pearinglus
Südame häiredMüokardiinfarkt
Vaskulaarsed


Venoosne

häired
trombemboolia*
Seedetrakti häired
Kõhuvalu
Iiveldus,


oksendamine,
kõhupuhitus
Maksa ja sapiteede


Maksafunkt-

häired
siooni häired,
mõnikord
asteenia ja
üldise halva
enesetunde,
nahakollasuse ja
kõhuvaluga,
sapipõie
haigused
Naha ja

Allergilised

Angioödeem,
nahaaluskoe
nahareaktsioonid,
vaskulaarne
kahjustused
lööve, urtikaaria,
purpur
pruritus

Lihas-skeleti ja
SeljavaluMedDRA- Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
organsüsteemi
≥1/10
≥1/100 kuni <1/10
≥1/1000 kuni
≥1/10 000 kuni
klasside andmebaas
<1/100
<1/1000
sidekoe kahjustused
Reproduktiivse
Rindade
Menstruatsiooni-
Rindade

süsteemi ja
valulikkus/
häired (sh
suurenemine,
rinnanäärme häired tundlikkus
menopausijärgnem
premenstruaal-
äärimine,
ne sündroom
metrorraagia,

menorraagia, oligo-
/amenorröa,
ebaregulaarne
menstruatsioon,
düsmenorröa, valu
vaagna piirkonnas,
voolus
emakakaelast
Üldised häired ja

Asteenilised


manustamiskoha
seisundid (asteenia,
reaktsioonid
väsimus, jõuetus),
perifeersed tursed
Uuringud

Kehakaalu
Kehakaalu

suurenemine
vähenemine

*vt allpool lisainfot

Rinnanäärmevähi tekkerisk
- Enam kui 5 aastat östrogeen-gestageen kombineeritud ravi võtnud naistel on täheldatud
rinnanäärmevähi tekkeriski kuni 2-kordset suurenemist.
- Ainult östrogeen-ravi kasutajatel on igasugune risk oluliselt madalam kui östrogeen-gestageen
kombinatsiooni kasutajatel.
- Riski tase sõltub kasutamise kestusest (vt lõik 4.4).
- Suurima randomiseeritud platseebokontrolliga uuringu (WHI uuring) ja suurima
epidemioloogilise uuringu (MWS) tulemused on järgnevad:

Million Women uuring - eeldatav rinnanäärmevähi tekkerisk pärast 5 aastast kasutamist
Lisajuhud 1000
HAR
Vanusevahemik
Risksuhe ja
Lisajuhud 1000 HAR kasutaja kohta 5 aasta
mittekasutaja
(aastad)
95% CI#
jooksul (95% CI)
kohta 5 aasta
jooksul1

Ainult östrogeeni sisaldav HAR
50-65
9-12
1,2
1-2 (0-3)

Östrogeen-gestageen kombinatsioon
50-65
9-12
1,7
6 (5-7)
1 lähteväärtuse esinemissagedus arenenud riikides
# üldine riskisuhe. Riskisuhe ei ole püsiväärtus, vaid suureneb ajalise kestusega.
Märkus: rinnanäärmevähi esinemissagedus erineb EL riikides, rinnanäärmevähi lisajuhtude arv
muutub proportsionaalselt.


US WHI uuringud - rinnanäärmevähi lisarisk pärast 5 aastast kasutamist
Vanusevahemik Esinemissagedus 1000
Lisajuhud 1000 HAR kasutaja
Riskisuhe ja 95%
(aastad)
naise kohta platseebo
kohta 5 aasta jooksul (95% CI)
CI
rühmas 5 aasta jooksul

CEE ainult östrogeen
50-79
21
0,8 (0,7 - 1,0)
-4 (-6 - 0)2

CEE+MPA östrogeen ja gestageen‡
50-79
17
1,2 (1,0 - 1,5)
+4 (0 - 9)
2 WHI uuringus emakata naised, kellel rinnanäärmevähi tekkerisk ei suurenenud
‡ ravi esimese 5 aasta jooksul riski suurenemist ei esinenud kui analüüsiti naisi, kes varem ei olnud
HAR kasutanud: pärast 5 aastat oli risk suurem kui mittekasutajatel.

Endomeetriumivähi tekkerisk

Postmenopausis emakaga naised
Endomeetriumivähi tekkerisk on ligikaudu 5 naisel 1000-st emakaga HAR mittekasutajast.

Emakaga naistel ainult östrogeeni sisaldava HAR kasutamine ei ole soovitatav, kuna see suurendab
endomeetriumivähi tekkeriski (vt lõik 4.4).
Sõltuvalt ainult östrogeeni sisaldava ravi kestusest ja östrogeeni annusest, varieerub
epidemioloogilistes uuringutes endomeetriumivähi tekkeriski suurenemine vahemikus 10 ja 55
lisajuhtu iga 1000 naise kohta vanuses 50...65.

Gestageeni lisamine ainult östrogeeni sisaldavale ravile vähemalt 12 päeval tsükli jooksul võib
ennetada riski suurenemist. Million Women uuringus ei esinenud kombineeritud HAR (järjestikuline
või pidev) kasutamisel 5 aasta jooksul endomeetriumivähi tekkeriski suurenemist (RR 1,0 (0,8…1,2)).

Munasarjavähk

Pikaaegne ainult östrogeeni sisaldava ja östrogeen-gestageen kombinatsiooni HAR kasutamist on
seostatud munasarjavähi tekkeriski vähese suurenemisega. Viis aastat kestnud Million Women
uuringus HAR kasutamisel esines 1 lisajuht 2500 kasutaja kohta.

Venoosse trombemboolia tekkerisk

HAR seostatakse venoosse trombemboolia (VTE) 1,3...3 kordse suhtelise riski suurenemisega, sh
süvaveenide tromboos või kopsuemboolia. Selliste juhtude esinemissagedus on tõenäolisem HAR
kasutamise esimesel aastal (vt lõik 4.4). WHI uuringu tulemused on järgnevad:

WHI uuringud - VTE lisarisk pärast 5 aastast kasutamist
Vanusevahemik
Esinemissagedus 1000
Riskisuhe ja 95% CI Lisajuhud 1000 HAR
(aastad)
naise kohta platseebo
kasutaja kohta
rühmas 5 aasta jooksul
Suukaudne ainult östrogeen3
50-59
7
1,2 (0,6- - 2,4)
1 (-3 - 10)
Suukaudne kombineeritud östrogeen-gestageen
50-59
4
2,3 (1,2 - 4,3)
5 (1 - 13)
3 Uuringus emakata naised

Pärgarterite haiguse tekkerisk
Pärgarterite haiguse tekkerisk on vähesel määral suurenenud kombineeritud östrogeen-gestageen HAR
kasutajatel vanuses üle 60 eluaasta (vt lõik 4.4).

Isheemilise insuldi tekkerisk
Ainult östrogeeni sisaldava ja östrogeen-gestageen ravi kasutamist on seostatud isheemilise insuldi
suhtelise riski 1,5-kordse suurenemisega. HAR kasutamise ajal hemorraagilise insuldi tekkerisk ei ole
suurenenud.

Suhteline risk ei sõltu east ega kasutamise ajast, aga riski lähteväärtus on east sõltuv, HAR kasutavatel
naistel suureneb üldine insuldi tekkerisk ea suurenedes (vt lõik 4.4).

WHI kombineeritud uuringud - isheemilise insuldi4 lisariskid kasutamisel 5 aasta jooksul
Vanusevahemik
Esinemissagedus 1000
Riskisuhe ja
Lisajuhud 1000
(aastad)
naise kohta platseebo
95% CI
HAR kasutaja kohta 5
rühmas 5 aasta jooksul
aasta jooksul
50-59
1,3 (1,1 - 1,6)
3 (1 - 5)
4 Isheemilist ja hemorraagilist insulti ei eristatud

Teiste östrogeeni/gestageeni (sh östradiooli/düdrogesterooni) preparaatidega seoses on kirjeldatud
järgmisi kõrvaltoimeid:

Hea-, pahaloomulised ja täpsustamata kasvajad:
Östrogeen-sõltuvad nii hea- kui ka pahaloomulised kasvajad, s.h endomeetriumivähk, munasarja vähk.
Gestageen-sõltuva neoplasma mõõtmete suurenemine, nt meningioom.

Vere ja lümfisüsteemi häired:
Hemolüütiline aneemia

Immuunsüsteemi häired:
Süsteemne erütematoosne luupus

Ainevahetus- ja toitumishäired:
Hüpertriglütserideemia

Närvisüsteemi häired:
Võimalik dementsus, korea, epilepsia ägenemine

Silma kahjustused:
Kontaktläätsede talumatus, sarvkesta kurvatuuri järsenemine

Vaskulaarsed häired:
Arteriaalne trombemboolia

Seedetrakti häired:
Pankreatiit (olemasoleva hüpertriglütserideemiaga naistel)

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:
Multiformne erüteem, nodoosne erüteem, kloasmid ja melasmid, mis võivad pärast ravimi võtmise
lõpetamist püsida

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused:
Jalgade krambid

Neerude ja kuseteede häired:
Uriinipidamatus

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired:
Fibrotsüstiline rindade haigus, emakakaela erosioon

Kaasasündinud, perekondlikud ja geneetilised häired:
Porfüüria ägenemine

Uuringud:
Kilpnäärme hormoonide koguhulga suurenemine

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Femoston conti'ga ei ole üleannustamisest teatatud.

Nii östradiool kui düdrogesteroon on madala toksilisusega ained. Üleannustamisel võib tekkida
iiveldus, oksendamine, rindade tundlikkus, pearinglus kõhuvalu, unisus/väsimus ja ärajätu verejooks.
Tõenäoliselt puudub vajadus spetsiifiliseks sümptomaatiliseks raviks. Ülalnimetatud informatsioon
kehtib ka üleannustamise kohta lastel.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid, gestageenide ja östrogeenide
fikseeritud kombinatsioonid,
ATC-kood: G03FA14.

Östradiool
Toimeaine on 17β-östradiool, mis on keemiliselt ja bioloogiliselt identne inimese endogeense
östradiooliga. See asendab östrogeeni menopausis naistel ja leevendab menopausiga seotud
sümptomeid.
Östrogeenid ennetavad luude hõrenemist pärast menopausi või ovariektoomiat.

Düdrogesteroon
Düdrogesteroon on suukaudselt toimiv gestageen, mille aktiivsus on võrreldav parenteraalselt
manustatud progesterooniga.
Östrogeenid edendavad endomeetriumi kasvu, antiöstrogeenid suurendavad endomeetriumi
hüperplaasia ja vähi tekkeriski. Progestageeni lisamine vähendab tunduvalt naistel, kellel ei ole
teostatud hüsterektoomiat, östrogeenidega seotud endomeetriumi hüperplaasia tekkeriski.

Kliiniliste uuringute andmed
- Östrogeenivaeguse sümptomite ja verejooksude leevenemine.
- Klimakteeriliste vaevuste vähenemine saavutati esimeste ravinädalate jooksul.

Amenorröa esines 88% naistest 10…12. ravikuul. Ebaregulaarset veritsemist ja/või määrimist esines
15% naistest esimesel kolmel ravikuul ja 12% naistest 10…12. ravikuul.

- Osteoporoosi preventsioon
Östrogeenide vaegust menopausi ajal seostatakse luu suurenenud ainevahetuse ja luutiheduse
vähenemisega. Östrogeenide toime luu mineraalide tihedusele on annusest sõltuv. Kaitsetoime tundub
olema sama pikk kui ravipikkus, Pärast hormoonasendusravi katkestamist kaob luumass samal määra
ravi mittesaanud naistega.
WHI uuringu kogemused ja meta-analüüsiga uuringud näitavad, et hormoonasendusravi, üksi või
kombinatsioonis gestageeniga - manustatuna peamiselt tervetele naistele - vähendab puusaluu,
selgroolülide ja teiste osteoporootiliste murdude riski. Hormoonasendusravi võib ka ära hoia
luumurdude teket madala luutihedusega naistel ja/või teadaoleva osteoporoosi korral, kuid kogemused
selle kinnitamiseks on piiratud.

Pärast üheaastast ravi suurenes luude mineraalne tihedus lumbaallülides ligikaudu 4,0% ± 3,4%
(keskmine ± SH). 90%-l uuritavatel luude mineraalne tihedus kas suurenes või püsis ravi jooksul
samal tasemel. Femoston conti omab toimet ka puusaluu mineraalsele tihedusele. Suurenemine pärast
üheaastast ravi Femoston conti 1/5CC oli 1,5% ± 4,5% (keskmine ± standardhälve) reieluukaelas,
10
3,7% ± 6,0% (keskmine ± standardhälve) trohhanteris ja 2,1% ± 7,2% (keskmine ± standardhälve)
Ward’i kolmnurgas. Nende naiste osakaal, kelle LMT püsis 3 puusapiirkonnas pärast ravi Femoston
conti 1/5-ga sama või tõusis, oli vastavalt 71%, 66% ja 81%.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Östradiool
- Imendumine
Östradiooli imendumine sõltub partikli suurusest: kontrastina suukaudselt manustatud kristallilisele
östradioolile, mis imendub halvasti, imendub mikroniseeritud östradiool seedetraktist täielikult.

Järgnevas tabelis on esitatud östradiooli (E2), östriooni (E1) ja östroonsulfaadi (E1S) keskmised
tasakaaluoleku farmakokineetilised omadused mikroniseeritud östradiooli iga annuse kohta. Andmete
esitamisel on toodud keskmine (standardhälve).

1 mg östradiool
Omadus
E2
E1
Omadus
E1S
C (pg/ml)
71 (36)
310 (99)
C (ng/ml)
9,3 (3,9)
max
max
C (pg/ml)
18,6 (9,4)
114 (50)
C (ng/ml)
2,099 (1,340)
min
min
C (pg/ml)
30,1 (11,0)
194 (72)
C (ng/ml)
4,695 (2,350)
av
av
AUC

725 (270)
4767 (1857)
AUC

112,7 (55,1)
0-24
0-24
(pg·h/ml)
(ng·h/ml)

- Jaotumine
Östrogeenid võivad olla seondunud või seondumata. Ligikaudu 98...99% östradiooli annusest seondub
plasmavalkudega, millest ligikaudu 30...52% on seotud albumiiniga ja 46...69% suguhormoone siduva
globuliiniga (SHBG).

- Metabolism
Pärast suukaudset manustamist metaboliseerub östradiool laialdaselt. Peamised konjugeerimata ja
konjugeeritud metaboliidid on östroon ja östroonsulfaat. Need metaboliidid aitavad kaasa östrogeeni
toimele, kas siis otseselt või pärast konversiooni östradiooliks. Östroonsulfaat võib läbida
enterohepaatilise ringe.

- Eliminatsioon
Peamised ühendid uriinis on östrooni ja östradiooli glükuroniidid. Eliminatsiooni poolväärtusaeg on
vahemikus 10…16 tundi.
Östrogeenid erituvad imetava ema rinnapiima.

- Seos annuse ja ajaga
Pärast Femoston conti suukaudset manustamist üks kord päevas saavutas östradiooli kontsentratsioon
tasakaaluseisundi umbes viie päeva pärast.
Üldiselt saavutatakse tasakaalukontsentratsioonid ilmselt 8…11-päevase annustamise jooksul.
Düdrogesteroon
- Imendumine
Pärast suukaudset manustamist imendub düdrogesteroon kiiresti, kusjuures T on vahemikus
max
0,5…2,5 tundi. Düdrogesterooni absoluutne biosaadavus (suukaudne annus 20 mg versus intravenoosse
infusiooni annus 7,8 mg) on 28%.

Järgnevas tabelis on esitatud düdrogesterooni (D) ja dihüdrodüdrogesterooni (DHD) keskmised
tasakaaluoleku farmakokineetilised omadused. Andmete esitamisel on toodud keskmine (standardhälve).

Düdrogesteroon 5 mg
Omadus
D
DHD
C
(ng/ml)
0,90 (0,59)
24,68 (10,89)
max
AUC
1,55 (1,08)
98,37 (43,21)
0-t
11
(ng·h/ml)
AUC
- 121,36 (63,63)
inf
(ng·h/ml)

- Jaotumine
Pärast intravenoosset manustamist on düdrogesterooni tasakaaluseisundi jaotusmaht ligikaudu 1400 l.
Rohkem kui 90% düdrogesteroonist ja DHD-st seondub plasmavalkudele.

- Metabolism
Pärast suukaudset manustamist metaboliseeritakse düdrogesteroon kiiresti DHD-ks. Peamise aktiivse
metaboliidi 20 α-dihüdrodüdrogesterooni (DHD) maksimaalne tase saabub ligikaudu 1,5 tundi pärast
annustamist. DHD tase plasmas on oluliselt kõrgem võrreldes eelühendiga. DHD ja düdrogesterooni
AUC ja C
suhted on vastavalt 40 ja 25. Düdrogesterooni ja DHD keskmised poolväärtusajad
max
kõiguvad vastavalt vahemikes 5…7 ja 14…17 tundi. Kõikide metaboliitide ühine iseloomulik omadus
on eelühendi 4,6-een-3-oon konfiguratsiooni säilimine ja 17α-hüdroksülisatsiooni puudumine. See
seletab düdrogesterooni östrogeense ja androgeense toime puudumist.

- Eliminatsioon
Pärast märgistatud düdrogesterooni suukaudset manustamist eritub keskmiselt 63% annusest uriiniga.
Plasma kogukliirens on 6,4 l/min. Täielik eritumine toimub 72 tunni jooksul. DHD esineb uriinis
peamiselt glükuroonhappe konjugaadina.

- Seos annuse ja ajaga
Üksik- ja korduvate annuste farmakokineetika on lineaarne suukaudse annuse vahemikus 2,5…10 mg.
Üksik- ja korduvate annuste kineetika võrdlemisel selgus, et düdrogesterooni ja DHD
farmakokineetika ei muutu korduval annustamisel. Tasakaaluseisund saavutatakse 3-päevase ravi
järel.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Puuduvad prekliinilised ohutusandmed lisaks nendele, mis juba on esitatud ravimi omaduste kokkuvõtte
(SPC) teistes peatükkides, mis oleks arstile sihtmärkpopulatsioonile väljakirjutamiseks asjakohased.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Laktoosmonohüdraat
Hüpromelloos
Maisitärklis
Kolloidne veevaba ränidioksiid
Magneesiumstearaat
Värvained

Toimeained tabletis
Tableti värvus
Värvained
5 mg düdrogesterooni ja 1 mg östradiooli
lõheroosa
Oprady OY-8734:
Titaandioksiid
(E171),
kollane
raudoksiid (E172),
punane raudoksiid
(E172),
hüpromelloos,
makrogool 400.

6.2. Sobimatus

12

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Tabletid on pakendatud 28 või 84 (3 x 28) kaupa blisterpakendisse.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
Blisterpakend on valmistatud PVC/PVDC või PVC kilest, mida katab alumiinium foolium.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

BGP Products B.V.
Wegalaan 9
2132 JD Hoofddorp
Holland

8. Müügiloa number

478605

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 17.06.2005
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 31.05.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2015
13