FEMODEN

Toimeained: gestodeen+etünüülöstradiool

Ravimi vorm: kaetud tablett

Ravimi tugevus: 0,075mg+0,03mg 21TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on FEMODEN ja milleks seda kasutatakse


Femoden on rasestumisvastane ravim, mida kasutatakse rasestumise ärahoidmiseks.


Kõik 21 tabletti sisaldavad väikeses koguses kahte erinevat naissuguhormooni:

gestodeeni ja etünüülöstradiooli.

Kahte hormooni sisaldavaid rasestumisvastaseid tablette nimetatakse kombineeritud

pillideks või kombineeritud suukaudseteks kontratseptiivideks.

2. Mida on vaja teada enne FEMODEN võtmist

Üldised märkused
Enne Femoden'i kasutama hakkamist lugege lõigust 2 teavet verehüüvete kohta. Eriti oluline
on lugeda verehüüvete sümptomite kohta, vt lõik 2 “Verehüübed”.
Enne ravi alustamist Femoden’iga esitab arst teile küsimusi teie ja teie lähisugulaste
tervisliku seisundi kohta. Samuti mõõdetakse teie vererõhku ja olenevalt teie tervislikust
seisundist tehakse mõned analüüsid.
Selles infolehes on kirjeldatud mitmeid seisundeid, mille korral tuleks Femoden’i võtmine
peatada, või millal Femoden’i toime võib väheneda. Neis olukordades tuleb teil rasedusest
hoidumiseks vältida vahekordi või kasutada lisaks mitte-hormonaalset rasestumisvastast
vahendit, nt kondoomi või muud barjäärimeetodit. Ärge kasutage rütmi või temperatuuri
meetodit. Need meetodid pole usaldusväärsed, kuna Femoden’i kasutamine moonutab
menstruaaltsükliga kaasnevaid temperatuuri ja emakakaela lima muutusi.

Sarnaselt teiste hormonaalsete rasestumisvastaste vahenditega ei kaitse Femoden teid
HIV-infektsiooni (AIDS) ega teiste sugulisel teel levivate haiguste eest.

Ärge kasutage Femoden’i

Te ei tohi Femoden’i kasutada, kui teil esineb mis tahes allpool nimetatud seisund. Kui teil
on mõni neist seisunditest, peate sellest rääkima oma arstile. Teie arst arutab koos teiega,
milline teine rasestumisvastane meetod sobiks teile paremini.
Ärge kasutage Femoden’i:

kui teil on (või on kunagi olnud) verehüüve jalgade veresoontes

(süvaveenitromboos), kopsudes (kopsuembol) või teistes elundites;

kui te teate, et teil on vere hüübimist mõjutav häire, nt C-valgu või S-valgu vaegus,

antitrombiin-III vaegus, V faktori Leideni mutatsioon või fosfolipiidivastased
antikehad;

kui teile plaanitakse teha operatsioon või kui te ei saa pikemat aega liikuda (vt lõik

„Verehüübed");

kui teil on kunagi olnud südameinfarkt või insult;


kui teil on (või on olnud) stenokardia (seisund, mis põhjustab tugevat valu rindkeres

ja võib olla südameinfarkti esimene tunnus) või mööduv isheemiline atakk
(mööduvad insuldi sümptomid);

kui teil on mõni järgmistest haigustest (see võib suurendada verehüübe tekkeriski

arterites):
raske suhkurtõbi koos veresoonte kahjustusega;
- väga kõrge vererõhk;
- väga suur rasvade (kolesterool või triglütseriidid) sisaldus veres;
- seisund, mida nimetatakse hüperhomotsüsteineemiaks;
- •
kui teil on (või on olnud) teatud tüüpi migreen, mida nimetatakse „auraga

migreeniks“;
• kui teil on (või on varem olnud) maksahaigus (sümptomiteks võib olla kollane nahk
või üle kogu keha esinev sügelus) ning teie maks ei tööta veel korralikult;
• kui teil on (või on kunagi olnud) suguhormoonidest sõltuv kasvaja (nt rinnanäärme
või suguorganite vähk);
• kui teil on (või on varem olnud) hea- või pahaloomuline maksakasvaja;
• kui teil esineb ebaselge põhjusega tupekaudseid verejookse;
• kui te olete rase või arvate, et võite olla rase;
• kui olete etünüülöstradiooli, gestodeeni või selle ravimi mis tahes koostisosade
(loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Allergia võib põhjustada sügelust, löövet või
paistetust.

Kui mõni neist seisunditest peaks tekkima esmakordselt pillide võtmise ajal, tuleb pillide
võtmine koheselt lõpetada ning konsulteerida arstiga. Sel ajal kasutage rasedusest
hoidumiseks mittehormonaalseid meetodeid (vt “Üldised märkused”).

Lisainfo patsientide erirühmade kohta

Lapsed
Femoden ei ole näidustatud kasutamiseks neidudel/naistel, kellel menstruatsioonid ei ole veel
alanud.

Eakad
Femoden ei ole näidustatud kasutamiseks pärast menopausi.

Maksakahjustusega patsiendid
Ärge kasutage Femoden’i maksahaiguste korral (vt ka lõik „Ärge kasutage Femoden’i“ ja
„Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Neerukahjustusega patsiendid
Pidage nõu oma arstiga. Olemasolevate andmete alusel ei ole neerukahjustusega patsientide
ravi vaja muuta.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Millal peate pöörduma oma arsti poole?
Pöörduge viivitamatult arsti poole
kui te märkate võimalikke verehüübe sümptomeid, mis võib tähendada, et teil on
- verehüüve jalas (st süvaveenitromboos), verehüüve kopsus (st kopsuemboolia),
südameinfarkt või insult (vt allolevat lõiku „Verehüübed“).
Nende raskete kõrvaltoimete sümptomite kirjelduse leiate lõigust „Kuidas tunda ära verehüübe
tunnuseid“.

Mõnel juhul peab Femoden’i või mis tahes muu kombineeritud pilli kasutamisel olema
ettevaatlik ja vajalikuks võib osutuda regulaarne arstlik kontroll. Teatage oma arstile, kui
teil esineb ükskõik milline järgmistest seisunditest. Samuti teavitage oma arsti, kui mõni
neist seisunditest tekib või muutub ägedamaks Femoden’i kasutamise ajal:
- kui te suitsetate;
- kui teil on suhkurtõbi;
- kui te olete ülekaaluline;
- kui teil on kõrge vererõhk;
- kui teil on südameklapi rike või südame rütmihäired;
- kui kellelgi teie lähisugulastest on olnud tromboosi (jalas, kopsus või mujal) või
südamelihaseinfarkti või insulti noores eas;
- kui teil esineb migreeni;
- kui teil on epilepsia (vt lõik „Muud ravimid ja Femoden“);
- kui teil või kellelgi teie lähisugulastest on kunagi olnud kõrge kolesterooli tase veres;
- kui kellelgi teie lähisugulastest on või on kunagi olnud rinnanäärmevähk;
- kui teil on maksa või sapipõie haigus;
- kui teil on Crohni tõbi või haavandiline koliit (krooniline põletikuline soolehaigus);
kui teil on süsteemne erütematoosluupus (haigus, mis kahjustab teie organismi
- loomulikku kaitsevõimet);
kui teil on hemolüütilis-ureemiline sündroom (vere hüübimishäire, mis põhjustab
- neerupuudulikkust);
kui teil on sirprakuline aneemia (pärilik vere punaliblede haigus);
- kui teie vere rasvasisaldus on suurenenud (hüpertriglütserideemia) või kui seda on
- esinenud teie perekonnas. Hüpertriglütserideemiat seostatakse pankreatiidi
(kõhunäärme põletik) suurema tekkeriskiga;
kui teile plaanitakse teha operatsioon või kui te ei saa pikemat aega liikuda (vt lõik 2
- „Verehüübed");
kui te olete äsja sünnitanud, on teil suurem oht verehüüvete tekkimiseks. Te peate
- küsima oma arstilt, kui ruttu pärast sünnitust saate hakata Femoden’i võtma;
kui teil on nahaaluste veenide põletik (pindmine tromboflebiit);
- kui teil on veenilaiendid;
- - kui teil esineb seisund, mis esmakordselt tekkis või halvenes raseduse ajal või
eelneva suguhormoonide kasutamise ajal (nt kuulmise kadu; teatud
ainevahetushaigus, mida nimetatakse porfüüriaks; nahahaigus herpes gestationis või
närvisüsteemi haigus chorea Sydenham);
- kui teil on (või on varem esinenud) kloasme (kollakas-pruunid pigmendilaigud nahal,
eriti näol, nn raseduslaigud); nende esinemisel hoiduge otsesest päikese- või
ultraviolett-kiirgusest;
- kui teil esineb pärilik angioödeem. Kui teil tekivad angioödeemi sümptomid nagu
näo-, keele- ja/või neeluturse ja/või neelamisraskused või nõgestõbi koos
hingamisraskustega, pöörduge koheselt oma arsti poole. Östrogeene sisaldavad
ravimid võivad angioödeemi sümptomeid esile kutsuda või neid ägedamaks muuta.
Kui mõni eelpool loetletud seisunditest ägeneb või ilmneb teil pillide kasutamise ajal esimest
korda, siis peaksite te konsulteerima oma arstiga.

VEREHÜÜBED

Kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite, nagu Femoden, kasutamine
suurendab verehüüvete tekkimise riski, võrreldes nendega, kes neid ei kasuta. Harvadel
juhtudel võib verehüüve veresooned ummistada ja põhjustada tõsiseid probleeme.
Verehüübed võivad tekkida:
veenides (nimetatakse venoosseks tromboosiks, venoosseks trombembooliaks või
- VTE-ks);
arterites (nimetatakse arteriaalseks tromboosiks, arteriaalseks trombembooliaks või
- ATE-ks).
Verehüüvetest paranemine ei ole alati täielik. Harvadel juhtudel võivad verehüübed tekitada
raskeid pikaajalisi tüsistusi, väga harva võivad need lõppeda surmaga.
Oluline on meeles pidada, et üldiselt on risk kahjuliku verehüübe tekkimiseks
Femoden’i kasutamisel väike.

KUIDAS TUNDA ÄRA VEREHÜÜBE TUNNUSEID

Pöörduge viivitamatult arsti poole, kui te märkate mis tahes järgmist nähtu või sümptomit.

Kas teil esineb neid nähte?
Millisele haigusele see
viitab?

Ühe jala paistetus või paistetus piki jala või jalalaba veeni,
Süvaveenitromboos

eriti juhul, kui sellega kaasneb:
• valu või hellus jalas, mida võib olla tunda ainult seistes
või kõndides;
• haige jala kõrgem temperatuur;

• jalanaha värvimuutus, nt kahvatus, punetus või sinakaks
värvumine.

Teadmata põhjusega, äkki tekkinud õhupuudus või kiire
Kopsuemboolia

hingamine.

Teadmata põhjusega, äkki tekkinud köha (võib kaasneda

veriköha).

Terav valu rindkeres, mis võib tugevneda sügaval

hingamisel.

Tugev peapööritus või pearinglus.


Kiire või ebakorrapärane südamerütm.


Tugev kõhuvalu.


Kui te ei ole kindel, pöörduge oma arsti poole, sest osa
sümptomeid (nt köha või õhupuudus) võivad ekslikult viidata
ka vähemtõsistele haigustele nagu nt hingamisteede nakkus (nt
külmetushaigus).
Enamasti ühes silmas tekkivad sümptomid:
Tromboos silma võrkkesta

kohene nägemiskaotus või
veenis (verehüüve silmas)


valutu nägemise ähmastumine, mis võib viia

nägemiskaotuseni.

Valu, ebamugavus-, surve- või raskustunne rindkeres.
Südameinfarkt


Pigistus- või täistunne rindkeres, käsivarres või rinnaku all.


Täistunne, seedehäired või lämbumistunne.


Ebamugavustunne ülakehas, mis kiirgub selga, lõuga,

kõripiirkonda, käsivarde ja kõhtu.

Higistamine, iiveldus, oksendamine või pearinglus.


Äärmine nõrkus, ärevus või õhupuudus.


Kiire või ebakorrapärane südamerütm.


Äkki tekkinud tuimus või nõrkus näos, käes või jalas, eriti
Insult

ühel kehapoolel.

Äkki tekkinud segasusseisund, rääkimis- või

mõistmisraskus.

Äkki tekkinud ühe või mõlema silma nägemishäired.


Äkki tekkinud kõndimisraskus, pearinglus, tasakaalu- või

koordinatsioonikaotus.

Äkki tekkinud, tugev või pikaajaline teadmata põhjusega

peavalu.

Teadvusekaotus või minestamine krampidega või ilma.


Mõnikord võivad insuldi sümptomid olla lühiajalised ning
taanduvad peaaegu kohe ja täielikult. Te peate siiski pöörduma
viivitamatult arsti poole, sest teil võib olla oht teise insuldi
tekkeks.

Jäsemete paistetamine ja kergelt sinakas värvus.
Teisi veresooni ummistavad


Tugev kõhuvalu (äge kõht).
verehüübed


VEREHÜÜBED VEENIS

Mis võib juhtuda, kui veenis tekib verehüüve?

Kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamist on seostatud

verehüüvete tekkeriski suurenemisega veenides (venoosne tromboos). Need kõrvaltoimed
ilmnevad siiski harva. Kõige sagedamini esinevad need kombineeritud hormonaalsete
rasestumisvastaste vahendite kasutamise esimesel aastal.

Kui verehüüve tekib jalas või jalalabas, võib see põhjustada süvaveenitromboosi.


Kui verehüüve liigub jalast kopsu, võib see põhjustada kopsuembooliat.


Väga harva võib verehüüve tekkida teiste organite, nt silma veresoontes (tromboos silma

võrkkesta veenis).

Millal on verehüübe tekkimise oht veenis kõige suurem?
Verehüübe tekkimise oht veenis on kõige suurem kombineeritud hormonaalse
rasestumisvastase vahendi kasutamise esimesel aastal. Risk võib suureneda ka siis, kui
hakkate kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast vahendit (kas sama või mõnda muud
ravimit) uuesti võtma pärast 4-nädalast või pikemat pausi.
Pärast esimest aastat jääb risk väiksemaks, kuid see on alati veidi suurem sellest, kui te ei
kasutaks kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast vahendit.
Kui te lõpetate Femoden’i võtmise, langeb verehüübe tekkerisk tavalisele tasemele mõne
nädala jooksul.

Kui suur on verehüübe tekkerisk?
Risk sõltub teie individuaalsest riskist VTE tekkeks ja sellest, millist kombineeritud
hormonaalset rasestumisvastast vahendit te kasutate.
Verehüübe tekkimise risk jalas (süvaveenitromboos) või kopsus (kopsuemboolia) Femoden’i
võtmise ajal on väike.
Naistel, kes ei kasuta kombineeritud hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid ja
- ei ole rasedad, tekib verehüüve ühe aasta jooksul ligikaudu kahel naisel 10 000-st.
Ühe aasta jooksul tekib verehüüve ligikaudu 5…7 naisel 10 000-st, kes kasutavad
- levonorgestreeli, noretisterooni või norgestimaati sisaldavat kombineeritud
hormonaalset rasestumisvastast vahendit.
Ühe aasta jooksul tekib verehüüve ligikaudu 9…12 naisel 10 000-st, kes kasutavad
- gestodeeni (sisaldub ka Femoden’is) sisaldavat kombineeritud hormonaalset
rasestumisvastast vahendit.
Verehüübe tekkerisk on erinev, see sõltub teie tervislikust seisundist (vt allolevat
- lõiku „Faktorid, mis suurendavad verehüübe tekkimise riski“).


Verehüübe tekkerisk ühe aasta
jooksul
Naised, kes ei kasuta kombineeritud hormonaalseid pille Ligikaudu kahel naisel 10 000-st
ja kes ei ole rasedad.
Naised, kes kasutavad levonorgestreeli, noretisterooni
Ligikaudu 5…7 naisel 10 000-st
või norgestimaati sisaldavaid kombineeritud
hormonaalseid tablette.
Naised, kes kasutavad Femoden’i.
Ligikaudu 9…12 naisel 10 000-st

Faktorid, mis suurendavad veenis verehüübe tekkeriski
Verehüübe tekkerisk Femoden’i kasutamisel on väike, kuid mõned seisundid suurendavad
seda riski. Teie risk on suurem:

kui te olete väga ülekaaluline (kehamassiindeks üle 30 kg/m2);


kui kellelgi teie lähisugulastest on nooreas eas (nt enne 50. eluaastat) olnud verehüüve

jalas, kopsus või mõnes muus elundis. Sel juhul võib teil esineda pärilikku vere
hüübimishäiret.

kui teile plaanitakse teha operatsioon või kui te ei saa kehavigastuse või haiguse tõttu

pikka aega liikuda või kui teil on jalg lahases. Vajalikuks võib osutuda Femoden’i
kasutamise peatamine mitu nädalat enne operatsiooni või ajaks kui te olete vähem
liikuvam. Kui te peate lõpetama Femoden’i kasutamise, küsige oma arstilt, millal võite
jälle ravimit võtma hakata;

vanemaks saades (eriti üle 35. eluaasta);


kui te sünnitasite vähem kui mõni nädal tagasi.


Mida rohkem on teil neid eespool loetletud seisundeid, seda suurem on teie verehüübe
tekkerisk.
Lennureisid (> 4 tundi) võivad ajutiselt suurendada verehüübe tekkeriski, eriti kui teil esineb
ka teisi eelpool loetletud riskifaktoreid.
Oluline on oma arsti teavitada, kui teil esineb mõni nimetatud seisunditest, isegi juhul, kui te
ei ole selles päris kindel. Teie arst võib otsustada, et Femoden’i kasutamine tuleb lõpetada.
Kui mõni nimetatud seisunditest muutub Femoden’i kasutamise ajal, nt kui lähiperekonna
liikmel tekib teadmata põhjusel tromboos või kui teie kehakaal oluliselt suureneb, rääkige
oma arstiga.

VEREHÜÜBED ARTERIS

Mis võib juhtuda, kui arteris tekib verehüüve?
Nagu verehüüve veenis, võib ka verehüüve arteris põhjustada raskeid probleeme. Nt võib see
põhjustada südameatakki või insulti.

Faktorid mis suurendavad arteris verehüübe tekkeriski
On oluline märkida, et südameataki või insuldi oht Femoden’i kasutamisel on väga väike,
kuid see võib suureneda:

vanuse suurenedes (üle 35. eluaasta);


kui te suitsetate. Kombineeritud hormonaalse rasestumisvastase vahendi nagu

Femoden kasutamise ajal on soovitatav suitsetamine lõpetada. Kui te ei suuda
suitsetamist lõpetada ja olete üle 35-aastane, võib arst teile soovitada teist tüüpi
rasestumisvastase vahendi kasutamist;

kui te olete ülekaaluline;


kui teil on kõrge vererõhk;


kui kellelgi teie lähisugulastest on olnud noores eas (enne 50. eluaastat)

südameatakki või insulti. Sellisel juhul võib teil olla suurem risk südameataki või
insuldi tekkeks;

kui teil või kellelgi teie lähisugulastest on kõrge rasvade (kolesterool või

triglütseriidid) sisaldus veres;

kui teil esinevad migreenihood, eriti auraga migreen;


kui teil on probleeme südamega (klapirike, südamerütmihäire, mida nimetatakse

kodade virvenduseks);

kui teil on suhkurtõbi.

Kui teil on rohkem kui üks nendest seisunditest või kui mõni neist on eriti tõsine, võib
verehüübe tekkimise oht veelgi suureneda.
Kui mõni nimetatud seisunditest muutub Femoden’i kasutamise ajal, nt kui te hakkate
suitsetama, kui lähiperekonna liikmel tekib teadmata põhjusel tromboos või kui teie kehakaal
oluliselt suureneb, rääkige oma arstiga.

Pillid ja vähk

Naistel, kes kasutavad kombineeritud pille, on rinnanäärmevähki diagnoositud veidi
sagedamini, kuid pole teada, kas see on põhjustatud pillide kasutamisest. Põhjuseks võib olla
asjaolu, et kombineeritud pille kasutavaid naisi kontrollitakse tihedamini. Pärast
kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamise lõpetamist väheneb
rinnanäärmevähi risk järk-järgult. Tähtis on oma rindu regulaarselt kontrollida. Kui tunnete
rinnas mistahes tükki, pöörduge oma arsti poole.

Harva on pillide kasutajatel esinenud healoomulisi ning veelgi harvem pahaloomulisi
maksakasvajaid. Üksikutel juhtudel on sellised kasvajad põhjustanud eluohtlikku
kõhuõõnesisest verejooksu. Tugeva kõhuvalu esinemisel võtke koheselt ühendust oma
arstiga.

Emakakaelavähi olulisim riskifaktor on püsiv inimese papilloomi viirus (HPV). Mõne
uuringu kohaselt võib pikaajaline pillide kasutamine emakakaelavähi riski suurendada.
Siiski ei ole selge, mil määral suurendavad emakakaelavähi riski seksuaalkäitumine ja muud
tegurid, nt inimese papilloomiviirus.

Need eelpool nimetatud kasvajad võivad olla eluohtlikud või lõppeda surmaga.

Tsükliväline veritsus

Esimestel kuudel võib kõigi pillide kasutamisel esineda ebaregulaarset vaginaalset veritsust
(määrimine või tsüklivälised verejooksud). Vajadusel kasutage hügieenisidemeid, kuid
jätkake tavapärasel viisil tablettide kasutamist. Tavaliselt lõpeb ebaregulaarne vaginaalne
veritsemine siis, kui teie keha on pillidega kohanenud (tavaliselt pärast 3 tabletivõtmise
tsüklit). Kui veritsemine jätkub, algab uuesti või muutub tugevamaks, siis rääkige sellest oma
arstile.

Mida teha kui veritsemine ei alga

Kui te olete õigel ajal ära võtnud kõik tabletid, te ei ole oksendanud, teil ei ole esinenud
ägedat kõhulahtisust ning te ei ole kasutanud muid ravimeid, siis on rasedus väga
ebatõenäoline. Võtke Femoden’i tavapäraselt edasi.
Kui te ei ole tablette õigesti võtnud, või kui te olete tablette õigesti võtnud, kuid oodatud
veritsust ei esine kahel korral järjest, siis võite olla rase. Võtke koheselt ühendust oma
arstiga. Ärge alustage järgmise paki võtmist enne kui olete veendunud, et te ei ole rase.
Vahepeal kasutage mittehormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid. Vt ka lõik “Üldised
märkused”.

Muud ravimid ja Femoden

Öelge alati oma arstile, milliseid ravimeid ja taimseid preparaate te kasutate. Samuti
teavitage iga arsti või hambaarsti, kes teile mõnda ravimit välja kirjutab (või apteekrit, kellelt
te ravimi ostsite), et kasutate Femoden’i. Nemad oskavad teile öelda, kas ja kui kaua peate
rasestumise vältimiseks kasutama lisameetodit (nt kondoom); samuti seda, kas peate muutma
teise samaaegselt kasutatava ravimi kasutamist.

Teatud ravimid võivad mõjutada Femoden’i sisaldust veres ning muuta seeläbi
rasestumisvastase toime vähem efektiivseks või põhjustada ootamatut veritsust. Need on:
-
mõned epilepsia ravimid (nt primidoon, fenütoiin, barbituraadid, karbamasepiin,

okskarbasepiin, topiramaat, felbamaat);
-
tuberkuloosi ravimid (nt rifampitsiin);

-
HI-viiruse või C-hepatiidi ravimid (nn proteaasi inhibiitorid ja mittenukleosiidsed

pöördtranskriptaasi inhibiitorid) või teised infektsioonivastased ained (nt
griseofulviin);
-
ravimtaim naistepuna (

Hypericum perforatum).

Samuti võib Femoden mõjutada teiste ravimite (nt lamotrigiin ja tsüklosporiin) toimet.

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis
tahes muid ravimeid.

Laboratoorsed analüüsid
Kui teile plaanitakse teha vereanalüüs või mõni muu analüüs, siis öelge arstile või
laboritöötajatele, et kasutate pille, kuna suukaudsed rasestumisvastased ravimid võivad
mõjutada mõne analüüsi tulemusi.

Rasedus
Ärge võtke Femoden’i, kui te olete rase, või kahtlustate rasedust. Kui te rasestute Femoden’i
kasutamise ajal lõpetage koheselt ravimi kasutamine ning võtke ühendust oma arstiga. Kui te
soovite rasestuda, võite ravimi kasutamise katkestada mis tahes ajal (vt lõik „Kui te lõpetate
Femoden’i kasutamise“).

Imetamine
Rinnaga toitmise ajal ei soovitata üldjuhul Femoden’i kasutada. Kui te soovite kasutada pille
imetamise ajal, pidage nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Uuringuid Femoden’i mõju kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole läbi
viidud.

Femoden sisaldab laktoosmonohüdraati ja sahharoosi
Iga selle ravimi kaetud tablett sisaldab 36 mg laktoosi. Kui te ei talu teatud suhkruid, peate
enne Femoden'i kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas FEMODEN võtta

Femoden'i pakend sisaldab 21 tabletti. Iga tablett pakendis on märgistatud kindla
nädalapäevaga, mil see tuleb sisse võtta. Tablett tuleks sisse võtta iga päev enam-vähem
samal kellaajal, vajadusel koos vähese veega. Järgige noolt pakendil kuni kõik 21 tabletti on
ära võetud. Järgnevad seitse päeva ärge tablette võtke. Nende seitsme päeva jooksul peaks
algama menstruatsioonilaadne vereeritus. Tavaliselt algab see 2…3. päeval pärast viimase
Femoden'i tableti võtmist. Alustage uue Femoden'i pakendiga vaheaja kaheksandal päeval
(järgmisel päeval pärast 7-päevast tabletivaba perioodi), isegi juhul, kui vereeritus pole veel
lõppenud. Seega alustate te uut pakendit iga kord ühel ja samal nädalapäeval. Samas on teil
ka menstruatsioonilaadne vereeritus iga kuu samal ajal.

Kombineeritud suukaudsete rasestumisvastaste tablettide õigel kasutamisel on rasestumise
võimalus ligikaudu 1% aastas. Juhul kui unustatakse pille võtta või neid ei kasutata vastavalt
juhendile, võib rasestumise tõenäosus suureneda.

Esimese Femoden’i pakendiga alustamine

Kui te pole viimase kuu jooksul kasutanud ühtegi hormonaalset rasestumisvastast vahendit

Alustage Femoden’i võtmist tsükli esimesel päeval, st menstruatsiooni esimesel päeval.
Võtke tablett käesoleva nädalapäeva märgistuse alt, st kui täna on reede, siis võtke tablett
märgistuse alt „R”. Seejärel järgige nädalapäevi. Femoden’i toime avaldub esimese tableti
sissevõtmise hetkest, seega puudub vajadus kasutada rasestumisvastast lisameetodit.
Te võite alustada tablettide võtmist ka tsükli 2…5. päeval, kuid siis peate te esimese tsükli
esimesel seitsmel päeval kasutama lisaks mõnda muud rasestumisvastast vahendit (nt
barjäärimeetodit).

Kui te lähete üle kombineeritud pillilt, tuperõngalt või transdermaalselt rasestumisvastaselt
plaastrilt

Te võite alustada Femoden’i võtmist järgmisel päeval pärast viimase pilli võtmist eelmisest
pakendist (ilma tabletivaba perioodita). Kui teie eelmiste pillide pakend sisaldas ka
hormoonivabasid tablette, siis tuleb Femoden’i võtmist alustada kohe pärast viimase
hormoone sisaldava tableti võtmist (kui te pole kindel, siis küsige oma arsti või apteekri käest
nõu). Te võite alustada ka hiljem, kuid mitte hiljem, kui päeval pärast eelmiste pillide
tabletivaba perioodi (või päeval pärast viimase hormoone mitte-sisaldava pilli võtmist). Juhul
kui te kasutasite tuperõngast või transdermaalset plaastrit, alustage Femoden’i võtmist
eelistatult eelneva tuperõnga või plaastri eemaldamise päeval, kuid mitte hiljem kui päeval,
mil pidi toimuma järgmine manustamine. Järgides neid juhiseid, ei ole vaja kasutada
täiendavat rasestumisvastast vahendit.

Kui te lähete üle ainult progestageeni sisaldavalt meetodilt (progestageeni sisaldavad pillid,
süst, implantaat või progestageeni vabastav emakasisene ravivahend)

Ainult progestageeni sisaldavatelt pillidelt võib Femoden’ile üle minna suvalisel päeval
(implantaadilt või emakasiseselt süsteemilt selle eemaldamise päeval, süstitavalt preparaadilt
päeval, mil teile peaks tehtama järgmine süst), kuid kõigil nendel juhtudel peaksite te
esimesel seitsmel Femoden’i võtmise päeval kasutama täiendavat rasestumisvastast vahendit
(nt kondoom).

Pärast nurisünnitust

Järgige oma arsti nõuandeid.

Pärast sünnitust

Pärast sünnitust võib arst soovitada teil enne Femoden’i kasutamise alustamist oodata ära
esimene normaalne menstruatsioon. Vahel võib alustada ka varem, kuid ainult arsti soovitusel.
Kui te olete pärast sünnitust olnud seksuaalvahekorras, siis veenduge enne Femoden’i
kasutamise alustamist, et te ei ole rase või oodake ära järgmine menstruatsioon.
Kui te toidate last rinnaga ja soovite kasutada Femoden’i, siis pidage nõu oma arstiga.

Kui te ei ole kindel, millal alustada Femoden’i kasutamist, pidage nõu oma arstiga.

Kui te võtate Femoden’i rohkem kui ette nähtud

Puuduvad teated üleannustamisega seotud tõsistest kahjustustest.
Kui olete korraga sisse võtnud mitu Femoden’i tabletti, võib teil esineda iiveldust või
oksendamist ning noortel neidudel ka tupekaudset vereeritust.
Kui te võtsite liiga palju Femoden’i tablette, või kui te avastate, et Femoden’i on sisse võtnud
laps, pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kui te unustate Femoden’i võtta

Olenevalt sellest, millisel tsükli päeval te unustasite ühe tableti võtta, võib olla vajalik
täiendava rasestumisvastase vahendi (nt kondoom) kasutamine. Võtke tablette vastavalt
allpool toodud juhistele (vt ka unustatud tablettide kohta käivat joonist). Kahtluse korral
konsulteerige oma arstiga.


Kui te hilinesite tableti võtmisega vähem kui 12 tundi, siis on rasestumisvastane toime

säilinud. Võtke tablett niipea, kui see teile meenub, ning jätkake tablettide võtmist
tavalisel ajal.

Kui te hilinesite tableti võtmisega rohkem kui 12 tundi, siis võib rasestumisvastane

toime olla vähenenud. Mida rohkem järjestikku asetsevaid tablette te vahele jätate, seda
suurem on risk rasestuda. Suurim risk rasestuda on siis, kui te jätate tableti võtmata
pakendi alguses või lõpus (viimased tabletid pakendis). Seetõttu järgige allpool toodud
juhendit (vt ka diagrammi).

Te unustasite võtta rohkem kui ühe tableti
Küsige nõu oma arstilt.

Ärge võtke ühel päeval rohkem kui 2 tabletti, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.
Kui te unustasite tablette võtta ning tabletivabal perioodil ei tekkinud teil
menstruatsioonilaadset vereeritust, siis te võite olla rase. Konsulteerige arstiga enne, kui te
alustate uue pakendiga.

1 tablett jäi vahele 1. nädalal
Kui te unustasite alustada uue pakendiga või kui te unustasite võtta tabletti esimese 7 päeva
jooksul, esineb võimalus, et võite olla rase (kui olete olnud tableti unustamisele eelnenud 7
päeva jooksul vahekorras). Sellisel juhul konsulteerige arstiga enne, kui te alustate tablettide
võtmist uuest pakendist (vt ka allpool toodud joonist).
Kui te ei olnud tableti unustamisele eelnenud 7 päeva jooksul vahekorras, võtke vahelejäänud
tablett niipea, kui võimalik (isegi kui see tähendab kahe tableti samaaegset võtmist) ning
võtke järgmised tabletid tavalisel ajal. Järgmise 7 päeva jooksul kasutage lisaks muid
rasestumisvastaseid vahendeid (nt kondoom).

1 tablett jäi vahele 2. nädalal
Võtke vahelejäänud tablett niipea, kui see teile meenub (isegi kui see tähendab, et peate
võtma kaks tabletti korraga) ning võtke järgmised tabletid tavalisel ajal. Pillide toime säilib.
Muid rasestumisvastaseid meetodeid pole vaja lisaks kasutada.

1 tablett jäi vahele 3. nädalal
Võite valida ühe järgnevatest võimalustest. Muid rasestumisvastaseid meetodeid pole vaja
lisaks kasutada.

1. Võtke vahelejäänud tablett niipea, kui see teile meenub (isegi kui see tähendab, et peate
võtma kaks tabletti korraga) ning võtke järgmised tabletid tavalisel ajal. Alustage järgmise
pakendiga kohe, kui käesolev on lõppenud, st ärge jätke tabletivaba perioodi kahe
pakendi vahele. Teil ei pruugi tekkida menstruatsioonilaadset vereeritust enne teise
pakendi lõpetamist, kuid teil võib tablettide võtmise ajal esineda määrimist ja
läbimurdeveritsust.

või

2. Lõpetage tablettide võtmine käesolevast pakendist, tehke 7-päevane või lühem paus
(arvestades sisse ka päeva, mil unustasite tabletti võtta) ning alustage uue pakendiga.

Unustatud rohkem
Pöörduge arsti poole.
kui üks tablett
tsükli ajal

JAH
Uue pakendiga
alustamine
ununes
1. nädal
Kas te olite 7 päeva jooksul enne tableti unustamist vahekorras?
EI
• Võtke vahele jäänud tablett (see võib tähendada,
et peate samal päeval võtma 2 tabletti) ja jätkake
tavapärast tabletivõtmise skeemi.
• Kasutage järgmised 7 päeva barjäärimeetodit
(kondoom).
Ununes ainult
üks tablett
(rohkem kui
• Võtke vahele jäänud tablett (see võib tähendada,
2. nädal
12 tundi hiljem)
et peate samal päeval võtma 2 tabletti) ja jätkake
tavapärast tabletivõtmise skeemi.
• Võtke vahele jäänud tablett.
• Kasutage pakend lõpuni.
• Ärge jätke tabletivaba perioodi kahe pakendi
vahele.
• Jätkake järgmise pakendiga.
3. nädal

või
• Käesolevast pakendist ärge enam tablette võtke.
• Tehke tabletivaba vahe (mitte rohkem kui 7 päeva
k.a võtmata jäänud tableti päev).
• Jätkake uue pakendiga.Mida teha oksendamise või ägeda kõhulahtisuse puhul

Kui te oksendate või teil on pärast tableti võtmist äge kõhulahtisus, võivad Femoden’is
sisalduvad toimeained jääda täielikult imendumata. Kui te oksendate 3…4 tundi pärast tableti
võtmist, on see võrdne tableti vahelejätmisega. Seetõttu tuleb teil järgida nõuandeid, mis
kehtivad vahelejäänud tablettide kohta (vt lõik „Kui te unustate Femoden’i võtta“). Raske
kõhulahtisuse korral konsulteerige palun oma arstiga.

Kui te lõpetate Femoden’i kasutamise

Femoden’i võtmise võib lõpetada mis tahes ajal. Kui te ei soovi rasestuda, siis küsige oma
arstilt teavet muude usaldusväärsete rasestumisvastaste meetodite kohta.
Kui te soovite rasestuda, siis on üldiselt soovitatav ära oodata järgmine normaalne
menstruatsioon ning proovida alles seejärel rasestuda. Sellisel juhul on lihtsam välja arvutada
lapse eeldatavat sünniaega.

Kui te tahate menstruatsioonilaadset vereeritust edasi lükata

Selleks tuleb teil järgmise Femoden’i pakendiga alustada kohe, kui te olete käesoleva pakendi
lõpetanud. Te võite uue pakendiga jätkata seni kuni soovite, st kuni pakend saab tühjaks. Kui
te soovite, et vereeritus algaks, lõpetage tablettide võtmine. Teise pakendi tablettide
kasutamise ajal võib teil esineda määrimist või läbimurdeverejookse. Järgmise pakendiga
alustage pärast tavapärast 7-päevast tabletivaba perioodi.

Kui te tahate muuta vereerituse alguspäeva

Kui te järgite tablettide võtmise juhiseid, siis algab teil menstruatsioonilaadne vereeritus iga
nelja nädala järel samal nädalapäeval. Kui soovite veritsuse algusaega muuta, siis lühendage
(mitte kunagi ärge pikendage) järgmist tabletivaba perioodi. Näiteks, kui teil algas siiani
menstruatsioonilaadne vereeritus reedel ja te tahate, et see edaspidi algaks teisipäeval (3
päeva varem), siis tuleb teil alustada järgmise pakendiga 3 päeva varem kui tavaliselt. Kui te
jätate tabletivaba perioodi väga lühikeseks (nt 3 või vähem päeva), võib teil vereeritust mitte
tekkida. Järgmise pakendi kasutamise ajal võib teil esineda määrimist või
läbimurdeverejookse.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, eriti kui see on raske ja püsiv; või kui teil tekib
mõni tervisehäire, mis võib olla tingitud Femoden’i kasutamisest, siis rääkige sellest oma
arstile.
Kõikidel kombineeritud hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid kasutavatel naistel
suureneb verehüüvete tekkerisk veenides (venoosne trombemboolia) või arterites (arteriaalne
trombemboolia). Täpsemat teavet kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite
kasutamisega seotud erinevate riskide kohta vt lõigust 2 „Mida on vaja teada enne Femoden’i
kasutamist“.

Tõsised
Pillide kasutamisega seotud tõsiseid kõrvaltoimeid on lähemalt kirjeldatud lõikudes
„Hoiatused ja ettevaatusabinõud“, “Verehüübed“, „Pillid ja vähk” ja „Ärge kasutage
Femoden’i“. Palun lugege need lõigud tähelepanelikult läbi ning vajadusel pöörduge oma
arsti poole.

Pillide kasutajatel on esinenud järgmisi kõrvaltoimeid

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda ühel kuni 10-l kasutajal 100-st):
-
iiveldus;

-
kõhuvalu;

-
kehakaalu tõus;

-
peavalu;

-
depressiivne meeleolu või meeleolu muutused;

-
rindade valulikkus sh rindade hellus.


Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda ühel kuni 10-l kasutajal 1000-st):
-
oksendamine;

-
kõhulahtisus;

-
vedelikupeetus;

-
migreen;

-
libiido vähenemine;

-
rindade suurenemine;

-
lööve;

-
urtikaaria (nõgestõbi).


Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda ühel kuni 10-l kasutajal 10 000-st):
-
kontaktläätsede talumatus;

-
allergilised reaktsioonid (ülitundlikkus);

-
kehakaalu langus;

-
libiido suurenemine;

-
eritis tupest;

-
eritis rinnast;

-
sõlmeline või mitmekujuline erüteem;

-
ohtlikud verehüübed veenis või arteris, nt:

o
jalas või jalalabas (süvaveenitromboos);

o
kopsus (kopsuemboolia);

o
südameatakk;

o
insult;

o
miniinsult või ajutised insuldilaadsed sümptomid, mida nimetatakse

mööduvaks isheemiliseks atakiks;
o
verehüübed maksas, maos/soolestikud, neerudes või silmas.

Verehüüvete tekkerisk võib tõusta, kui teil esineb ka teisi seda riski suurendavaid
seisundeid (lisateavet verehüübe tekkeriski suurendavate seisundite ja verehüübe
sümptomite kohta vt lõigust 2).

Kui teil esineb pärilik angioödeem, võivad östrogeene sisaldavad ravimid esile kutsuda
angioödeemi sümptomeid või neid ägedamaks muuta (vt lõik “Hoiatused ja
ettevaatusabinõud”).

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada
rohkem infot ravimi ohutusest.

Lisateave rasestumisvastaste tablettide kohta

Kombineeritud pillidel võib olla ka teisi mittekontratseptiivseid omadusi.
Menstruatsioonilaadsed veritsused võivad olla lühemad ning vähema verehulgaga, mille
tulemuseks on väiksem aneemia oht. Menstruatsioonivalud jäävad vähemaks või kaovad
sootuks.

5. Kuidas FEMODEN säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Femoden sisaldab

Toimeained on gestodeen (75 mikrogrammi) ja etünüülöstradiool (30 mikrogrammi).
Abiained on
-
tableti tuumas: povidoon, sahharoos, makrogool 6000, kaltsiumkarbonaat, talk,

montanglükoolvaha;
-
tableti kattes: laktoosmonohüdraat, maisitärklis, povidoon, naatriumkaltsiumedetaat,

magneesiumstearaat.

Kuidas Femoden välja näeb ja pakendi sisu

Femoden’i tabletid on valged, ümarad, kaksikkumerad, diameetriga 5 mm.

Femoden’i tabletid paiknevad blisterpakendis, mis koosneb läbipaistvast
polüvinüülkloriidkilest ja alumiiniumlehest (kuumsuletava kattega).
Pakendis on 21 tabletti.

Müügiloa hoidja:
Bayer Pharma AG
Müllerstraße 178
13353 Berlin
Saksamaa

Tootjad
Bayer Pharma AG

või

Bayer Weimar GmbH & Co. KG
Müllerstraße 170-178


Doebereinerstraße 20
13353 Berlin99427 Weimar
Saksamaa
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku
esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:
Bayer OÜ
Lõõtsa 2, Tallinn
Telefon: +372 655 8565

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Femoden, 75/30 mikrogrammi kaetud tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis


21 hormoone sisaldavat valget kaetud tabletti.
Üks tablett sisaldab 75 mikrogrammi gestodeeni ja 30 mikrogrammi etünüülöstradiooli.
INN. Gestodenum, Ethinylestradiolum

Teadaolevat toimet omavad abiained: laktoosmonohüdraat, sahharoos.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1

3. Ravimvorm

Kaetud tablett.
Tabletid on valged, ümarad, kaksikkumerad, diameetriga 5 mm.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Raseduse vältimine.

Femoden’i väljakirjutamisel tuleb võtta arvesse konkreetsel naisel käesoleval hetkel esinevaid
riskifaktoreid, eriti venoosse trombemboolia (VTE) riskifaktoreid, ja seda, milline on VTE risk koos
Femoden'iga võrreldes teiste kombineeritud hormonaalsete kontratseptiividega (KHK) (vt lõigud 4.3
ja 4.4).

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Suukaudne


Kuidas võtta Femoden'i?

Kombineeritud suukaudsete kontratseptiivide õigel kasutamisel on rasestumise võimalus ligikaudu 1%
aastas. Juhul kui unustatakse pille võtta või neid ei kasutata vastavalt juhendile, võib rasestumise
tõenäosus suureneda.

Tablette tuleb võtta pakendil näidatud korras, iga päev enam-vähem samal kella-ajal, vajadusel vähese
koguse veega. Võtta tuleb üks tablett päevas 21 päeva järjest. Enne iga järgneva pakendi alustamist
tuleb pidada 7-päevane tabletivaba periood, mille jooksul esineb tavaliselt menstruatsioonilaadne
vereeritus. See algab tavaliselt 2…3 päeval pärast viimase tableti võtmist ning ei pruugi lõppeda enne
järgmise pakendi alustamist.

Kuidas alustada Femoden’i kasutamist?

• Eelnevalt (viimase kuu vältel) ei ole hormonaalseid rasestumisvastaseid preparaate kasutatud

Tablettide võtmine peab algama naise normaalse tsükli esimesel päeval (menstruaalverejooksu
esimene päev). Alustada võib ka 2…5 päeval, kuid sellisel juhul soovitatakse esimese tsükli esimese
7 tabletivõtmise päeva jooksul kasutada lisaks barjäärimeetodit.

• Üleminek kombineeritud hormonaalselt kontratseptiivilt (kombineeritud suukaudne
kontratseptiiv/KSK), tuperõngalt või transdermaalselt plaastrilt

Eelistatult tuleb Femoden’iga alustada päeval, mis järgneb viimasele toimeainet sisaldavale
kombineeritud suukaudsele rasestumisvastasele tabletile, kuid hiljemalt eelneva KSK tabletivaba või
platseebotablettide perioodi järgsel päeval. Tuperõngalt või transdermaalselt plaastrilt üleminekul
tuleb Femoden’iga alustada eelistatult tuperõnga või plaastri eemaldamise päeval, kuid hiljemalt
päeval, mil pidi toimuma järgmine manustamine.

• Üleminek ainult-progestageenmeetodilt (minipill, süst, implantaat) või progestageeni-vabastavalt
intrauteriinselt ravivahendilt

Naine võib minipillilt ümber lülituda suvalisel päeval (implantaadi või intrauteriinse ravivahendi
kasutamisel - selle eemaldamise päeval; süstitava vahendi kasutamisel - päeval, millal peaks tehtama
järgmine süst), kuid peab kõigil neil juhtudel kasutama lisaks esimese 7 tabletivõtmise päeval
barjäärimeetodit.

• Esimese trimestri abordi järgselt

Alustada võib kohe. Sel juhul ei ole vajadust täiendavate rasestumisvastaste meetmete kasutamiseks.

• Sünnituse või teise trimestri abordi järgselt

Rinnaga toitvate naiste kohta vt lõik 4.6.

Soovitatav on alustada 21…28.päeval pärast sünnitust või teise trimestri aborti. Kui alustatakse hiljem,
peab naisele soovitama lisaks barjäärimeetodi kasutamist esimese 7 tableti võtmise päeval. Kui
vahekord on siiski eelnevalt toimunud, tuleb enne KSK’de kasutamise alustamist välistada rasedus või
oodata ära esimene menstruatsioon.

Mida teha, kui tablett jäi võtmata?

Kui möödunud on vähem kui 12 tundi, on rasestumisvastane toime säilinud ning unustatud tablett
tuleb võtta niipea, kui see meenub. Edasi tuleb tablette võtta tavalisel kellaajal.

Kui möödunud on rohkem kui 12 tundi, võib rasestumisvastane toime olla nõrgenenud.
Unustatud tablettide korral on vaja järgida kahte põhireeglit:

1. Tabletivõtmises ei tohi tekkida pikemat pausi kui 7 päeva.
2. Hüpotaalamus-hüpofüüs-munasari telje adekvaatseks pärssimiseks kulub 7 päeva tablettide pidevat
kasutamist.

Sellest lähtudes võib anda järgnevaid soovitusi:

1. nädal

Naine peab võtma vahelejäänud tableti niipea, kui see talle meenub, isegi kui sel juhul tuleb korraga
võtta kaks tabletti. Seejärel tuleb tablettide võtmist jätkata tavalisel ajal. Järgneva 7 päeva jooksul
tuleb kasutada ka barjäärimeetodit (kondoom). Kui eelnenud 7 päeva jooksul oli naine vahekorras, siis
tuleb arvestada võimaliku rasedusega. Mida rohkem tablette on vahele jäänud ning mida lähemale jääb
see tabletivabale perioodile, seda suurem on rasestumise risk.

2. nädal

Naine peab võtma unustatud tableti niipea, kui see talle meenub, isegi kui sel juhul tuleb korraga võtta
kaks tabletti. Seejärel tuleb jätkata tablettide võtmist tavapärasel ajal. Kui naine on enne võtmata
jäänud tabletti 7 päeva jooksul korralikult tablette võtnud, siis puudub vajadus kasutada lisaabinõusid
raseduse vältimiseks. Kui see aga nii ei ole, või kui võtmata on jäänud rohkem kui üks tablett, siis
tuleb raseduse vältimiseks naisele soovitada täiendava kaitsevahendi kasutamist järgneva 7 päeva
jooksul.

3. nädal

Rasestumisvastase toime nõrgenemise risk on suur läheneva tabletivaba perioodi tõttu. Rasedusvastase
kaitse langust saab siiski vältida, reguleerides tablettide võtmise graafikut. Järgides ühte kahest
alltoodud nõuandest, ei teki vajadust rasestumisvastaste lisaabinõude järele. Seda tingimusel, et
eelnevad 7 päeva on korralikult tablette võetud. Kui see aga nii ei ole, tuleb järgida kahest alltoodud
soovitusest esimest ning kasutada järgmise 7 päeva jooksul ka täiendavat kaitsevahendit.

1. Naine peab võtma unustatud tableti niipea, kui see talle meenub, isegi kui sel juhul tuleb korraga
võtta kaka tabletti. Seejärel tuleb jätkata tablettide võtmist tavapärasel ajal. Järgmise pakendiga tuleb
algust teha kohe pärast eelmise lõpetamist, st ilma tabletivaba perioodita. Kasutajal ei teki
menstruatsioonilaadset vereeritust tõenäoliselt enne, kui teine pakend on ära kasutatud, kuid tal võib
esineda määrivat vereeritust tablettide võtmise ajal.

2. Naisele võib soovitada ka tablettide võtmise lõpetamist käigusolevast pakendist. Seejärel peab ta
pidama kuni 7-päevase tabletivaba perioodi, arvestades sinna sisse ka tableti võtmata jätmise päeva,
ning jätkama uue pakendiga.

Kui naisel jäi tablett võtmata ning sellele järgnevalt ei tekkinud tabletivaba perioodi ajal
menstruatsioonilaadset vereeritust, tuleb arvestada võimaliku rasedusega.

Mida teha seedetrakti häirete puhul?

Tõsiste seedetrakti häirete esinemise korral ei pruugi imendumine olla täielik ning kasutada tuleks
rasestumisvastast lisameetodit.

Kui naine oksendab 3…4 tundi pärast tableti võtmist, tuleks rakendada sama skeemi, mida
vahelejäänud tableti puhul (vt lõik „Mida teha kui tablett jäi võtmata?“).
Kui naine ei taha muuta senist tabletivõtmise graafikut, siis peaks ta võtma lisatableti teisest pakendist.

Kuidas muuta või lükata edasi menstruatsioonilaadse vereerituse aega?

Menstruatsiooni edasilükkamiseks peab ära jätma tabletivaba perioodi ning alustama uue pakendiga
kohe pärast eelmise lõpetamist. Tsüklit võib pikendada vastavalt soovile kuni teise pakendi
lõppemiseni. Tsükli pikendamisega seoses võib naisel esineda määrivat vereeritust või
läbimurdeveritsust. Regulaarset Femoden’i võtmist jätkatakse seejärel pärast 7-päevast tabletivaba
perioodi.

Kui soovitakse menstruatsioonilaadse vereerituse algust nihutada mõnele teisele nädalapäevale, tuleb
tabletivaba perioodi lühendada nii mitu päeva, kui soovitakse. Mida lühemaks jääb tabletivaba
periood, seda väiksem on menstruatsiooni esinemise võimalus ning seda suurem on määriva
vereerituse võimalus teise pakendi kasutamise ajal (sarnaselt menstruatsiooni edasilükkamisele).

Lisainfo patsientide erirühmade kohta

Lapsed ja noorukid
Femoden on näidustatud kasutamiseks pärast menarhet.

Eakad patsiendid
Ei kohaldata. Femoden ei ole näidustatud pärast menopausi.

Maksakahjustusega patsiendid
Femoden on vastunäidustatud raske maksahaigusega naistele. Vaata ka lõik 4.3.

Neerukahjustusega patsiendid
Neerukahjustusega patsientidel ei ole Femoden'i kasutamist uuritud. Olemasolevate andmete alusel ei ole
neerukahjustusega patsientide ravi vaja muuta.

4.3. Vastunäidustused

KHK-sid ei tohi kasutada järgmiste seisundite esinemisel. Kui mõni alltoodud seisunditest ilmneb
esmakordselt KHK kasutamise ajal, tuleb ravi koheselt lõpetada.
• Venoosne trombemboolia (VTE) või selle tekkerisk
o Venoosne trombemboolia - käesolev (antikoagulant-ravil) või anamneesis (nt
süvaveenitromboos või kopsuemboolia).
o Teadaolev pärilik või omandatud eelsoodumus venoosse trombemboolia tekkeks, nt
aktiveeritud C-valgu (APC) resistentsus (sh V faktori Leideni mutatsioon), antitrombiin-
III vaegus, C-valgu vaegus, S-valgu vaegus.
o Suurem kirurgiline protseduur koos pikaajalise liikumatusega (vt lõik 4.4).
o Mitme riskifaktori esinemisest tingitud venoosse trombemboolia kõrge risk (vt lõik 4.4).
• Arteriaalne trombemboolia (ATE) või selle tekkerisk
o Arteriaalne trombemboolia - käesolev või anamneesis (nt müokardiinfarkt) või selle eelne
seisund (nt stenokardia).
o Tserebrovaskulaarne haigus - insult praegu või anamneesis või selle eelne seisund (nt
mööduv isheemiline atakk).
o Teadaolev pärilik või omandatud eelsoodumus arteriaalse trombemboolia tekkeks, nt
hüperhomotsüsteineemia ja fosfolipiidivastased antikehad (kardiolipiinivastased
antikehad, luupusantikoagulant).
o Varem esinenud koldeliste neuroloogiliste sümptomitega migreen.
o Kõrge risk arteriaalse trombemboolia tekkeks mitme riskifaktori esinemise tõttu (vt
lõik 4.4) või kui esineb üks tõsine riskifaktor näiteks:
• vaskulaarsete sümptomitega suhkurtõbi;
• raske hüpertensioon;
• raske düslipoproteineemia.
• Tõsine maksahaigus, kuni maksafunktsiooni näitajad ei ole normaliseerunud.
• Maksakasvaja (hea- või pahaloomuline) käesolevalt või anamneesis.
• Teadaolev või kahtlustatav hormoon-sõltuv suguelundite või rinnanäärmete pahaloomuline
seisund.
• Ebaselge etioloogiaga vaginaalne verejooks.
• Teadaolev või kahtlustatav rasedus.
• Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoiatused

Mis tahes allpool nimetatud seisundi või riskifaktori esinemisel tuleb Femoden'i sobivust arutada koos
naisega.
Naisele tuleb öelda, et nimetatud seisundite või riskifaktorite ägenemisel või esmakordsel ilmnemisel
tuleb pöörduda oma arsti poole, et teha kindlaks, kas Femoden'i kasutamine tuleb katkestada.

Venoosse trombemboolia (VTE) risk
Mis tahes kombineeritud hormonaalse kontratseptiivi (KHK) kasutamine suurendab venoosse
trombemboolia (VTE) tekkeriski, võrreldes mittekasutamisega. Levonorgestreeli, norgestimaati või
noretisterooni sisaldavad ravimid on madalaima VTE tekkeriskiga. Teistel ravimitel, nt
Femoden'il, võib VTE risk olla kuni kaks korda suurem. Otsus mis tahes ravimi kasutamise
kohta, mis ei ole madalaima VTE tekkeriskiga, tuleb teha alles pärast naisega nõu pidamist,
veendumaks, et ta mõistab Femoden'i kasutamisega seotud VTE tekkeriski; seda, kuidas tema
olemasolevad riskifaktorid seda riski mõjutavad ja et tema VTE tekkerisk on kõige kõrgem
esimesel kasutamisaastal. On olemas ka mõned tõendid selle kohta, et VTE risk suureneb ka
KHK-de uuesti võtma hakkamisel pärast 4-nädalast või pikemat pausi.

Naistel, kes ei kasuta KHK-d ja ei ole rasedad, tekib VTE ühe aasta jooksul ligikaudu kahel naisel
10 000-st. Sõltuvalt olemasolevatest riskifaktoritest (vt allpool), võib see risk olla individuaalselt ka
palju kõrgem.
Hinnanguliselt1 tekib VTE ühe aasta jooksul 9…12 naisel 10 000-st, kes kasutavad gestodeeni
sisaldavaid KHK-sid; levonorgestreeli sisaldavate KHK-de kasutajate seas on vastav näitaja ligikaudu
kuus juhtu2.
VTE juhtude arv aastas on mõlemal juhul väiksem, kui VTE eeldatav esinemissagedus raseduse ajal
või sünnitusjärgsel perioodil.
VTE võib 1…2% juhtudest lõppeda surmaga.

VTE juhtude arv 10 000 naise kohta ühes aastas
VTE juhtude
arv
KHK-de mitte-kasutajad
Levonorgestreeli sisaldavad KHK-d
Gestodeeni sisaldavad KHK-d
(2 juhtu)
(5…7 juhtu)
(9…12 juhtu)

Väga harva on KHK-de kasutajatel teatatud tromboosi esinemisest teistes veresoontes, nt maksa,
mesenteeriumi, neeru või silma võrkkesta veenides ja arterites.

VTE riskifaktorid
KHK kasutajatel võib venoosse trombemboolia tüsistuste risk märkimisväärselt suureneda naistel,
kellel esinevad täiendavad riskifaktorid, eriti, kui neid on mitu (vt tabel).
Femoden on vastunäidustatud, kui naisel on mitu riskifaktorit, mille tõttu on risk venoosse tromboosi
tekkeks kõrge (vt lõik 4.3). Kui naisel on riskifaktoreid rohkem kui üks, võib riski suurenemine olla
suurem kui üksikute riskifaktorite summa. Sellisel juhul tuleb arvestada naise VTE koguriskiga. Kui
ravimi kasu/riski suhet peetakse negatiivseks, ei tohi KHK-d määrata (vt lõik 4.3).

1 Need juhud määratleti epidemioloogilise uuringu kõikide andmete alusel, kasutades erinevate ravimite suhtelisi riske
võrrelduna levonorgestreeli sisaldavate KHK-dega.
2 Levonorgestreeli sisaldavate KHK-de kasutajate suhteline risk 10 000 naiseaasta kohta on vahemikus 5...7 võrrelduna
näitajaga ligikaudu 2,3…3,6 mittekasutajatel.

Tabel. VTE riskifaktorid
Riskifaktor
Märkus
Rasvumine (kehamassiindeks üle
KMI tõusuga suureneb risk märkimisväärselt.
30 kg/m²)
Eriti oluline on seda arvestada juhul, kui esineb ka teisi
riskifaktoreid.
Pikaajaline liikumatus, suurem
Nendel juhtudel on soovitatav pillide kasutamine
kirurgiline protseduur, mis tahes
katkestada (plaanilise kirurgilise protseduuri korral
jalgade või vaagnapiirkonna
vähemalt neli nädalat varem) ja mitte taasalustada enne,
operatsioon, neurokirurgia või ulatuslik kui täielikust liikumisvõime taastumisest on möödunud
trauma
kaks nädalat. Soovimatu raseduse vältimiseks tuleb

kasutada muud rasestumisvastast vahendit.
Märkus: ajutine liikumatus, sh
Kui Femoden’i kasutamist ei ole eelnevalt katkestatud,
lennureis kestusega üle 4 tunni, võib
tuleb kaaluda tromboosivastast ravi.
samuti olla VTE riskifaktoriks, eriti

naistel, kellel esineb ka teisi
riskifaktoreid
Esinemine perekonnas (venoosne
Päriliku eelsoodumuse kahtlusel tuleb enne mis tahes
trombemboolia õdedel/vendadel või
KHK määramise otsust saata naine eriarsti
vanematel, eriti just suhteliselt noores
konsultatsioonile.
eas, nt enne 50. eluaastat)
Teised VTE-ga seotud haigusseisundid Vähkkasvaja, süsteemne erütematoosluupus,
hemolüütilis-ureemiline sündroom, krooniline
põletikuline soolehaigus (Crohni tõbi või haavandiline
koliit) ja sirprakuline aneemia.
Vanuse tõus
Eriti üle 35 aasta.

Puudub üksmeel varikoossete veenide ja pindmise tromboflebiidi võimaliku rolli kohta venoosse
tromboosi tekkimisel või progresseerumisel.
Arvestada tuleb trombemboolia tekkeriski suurenemist raseduse ajal ja eriti 6 nädala vältel pärast
sünnitust (teavet raseduse ja imetamise kohta vt lõigust 4.6).

VTE sümptomid (süvaveenitromboos ja kopsuemboolia)
Sümptomite ilmnemisel tuleb soovitada naistele kohest arsti poole pöördumist ning tervishoiutöötajate
teavitamist sellest, et ta kasutab KHK-d.
Süvaveenitromboosi sümptomid võivad olla:
- ühepoolne jala ja/või jalalaba paistetus või paistetus piki jalaveeni;
- valu või tundlikkus jalas, mis võib tunda anda ainult seistes või kõndides;
- haige jala kõrgem temperatuur, jalanaha punetus või värvimuutus.
Kopsuemboolia sümptomid võivad olla:
- äkki tekkinud ebaselge põhjusega õhupuudus või kiire hingamine;
- äkki tekkinud köha, millega võib kaasneda veriköha;
- terav valu rindkeres;
- tugev peapööritus või pearinglus;
- kiire või ebakorrapärane südamerütm.
Mõned nendest sümptomitest (nt õhupuudus, köha) on mittespetsiifilised ja neid võidakse ekslikult
tõlgendada tavalisemate või vähemtõsiste haigustena (nt hingamisteede nakkused).
Veresoone sulgusele viitavad teised nähud võivad olla jäseme äkiline valu, paistetus ja kergelt sinine
värvus.
Kui veresoone sulgus tekib silmas, võivad sümptomid varieeruda valutust hägustunud nägemisest kuni
nägemiskaotuseni. Mõnikord võib nägemiskaotus tekkida peaaegu kohe.

Arteriaalse trombemboolia (ATE) risk
Epidemioloogilised uuringud on seostanud KHK-de kasutamist arteriaalse trombemboolia
(müokardiinfarkt) või tserebrovaskulaarse haiguse (nt mööduv isheemiline atakk, insult) suurema
tekkeriskiga. Arteriaalne trombemboolia võib lõppeda surmaga.

ATE riskifaktorid
Riskifaktoritega KHK-de kasutajatel suureneb arteriaalse trombemboolia tüsistuste või
tserebrovaskulaarse haiguse risk veelgi (vt tabel). Femoden on vastunäidustatud, kui naisel on üks
tõsine või mitu ATE riskifaktorit, mille tõttu on tal kõrge risk arteriaalse tromboosi tekkeks (vt
lõik 4.3). Kui naisel on riskifaktoreid rohkem kui üks, võib riski suurenemine olla suurem, kui
üksikute riskifaktorite summa. Sellisel juhul tuleb arvestada ATE koguriski naisele. Kui ravimi
kasu/riski suhet peetakse negatiivseks, ei tohi KHK-d määrata (vt lõik 4.3).

Tabel. ATE riskifaktorid
Riskifaktor
Märkus
Vanuse tõus
Eriti üle 35 aasta.
Suitsetamine
Naistel tuleb soovitada mitte suitsetada, kui nad
soovivad kasutada KHK-d. Üle 35-aastastel naistel, kes
jätkavad suitsetamist, tuleb tungivalt soovitada kasutada
mõnda teist rasestumisvastast meetodit.
Hüpertensioon

Rasvumine (kehamassiindeks üle
KMI tõusuga suureneb risk märkimisväärselt.
30 kg/m²)
Eriti oluline naistel, kellel esineb ka teisi riskifaktoreid.
Esinemine perekonnas (arteriaalne
Päriliku eelsoodumuse kahtluse korral tuleb enne mis
trombemboolia õdedel/vendadel või
tahes KHK määramise otsust saata naine eriarsti
vanematel, eriti just suhteliselt noores
konsultatsioonile.
eas, nt enne 50. eluaastat)
Migreen
Migreeni esinemissageduse või raskusastme
suurenemine (mis võib olla tserebrovaskulaarse häire
varajaseks sümptomiks) KHK kasutamise ajal võib olla
ravimi kasutamise kohese katkestamise põhjuseks.
Teised vaskulaarsete häiretega seotud
Suhkurtõbi, hüperhomotsüsteineemia, südameklapi
haigusseisundid
kahjustus ja kodade virvendus, düslipoproteineemia ja
süsteemne erütematoosluupus.

ATE sümptomid
Sümptomite ilmnemisel tuleb naistele soovitada kohest arsti poole pöördumist ning tervishoiutöötajate
teavitamist sellest, et ta kasutab KHK-d.
Tserebrovaskulaarse haiguse sümptomid võivad olla:
- äkki tekkinud tuimus või nõrkus näos, käsivarres või jalas, eriti ühel kehapoolel;
- äkki tekkinud kõndimisraskus, pearinglus, tasakaalu- või koordinatsioonihäired;
- äkki tekkinud segasusseisund, rääkimis- või mõistmisraskus;
- äkki tekkinud nägemishäire ühes või mõlemas silmas;
- äkki tekkinud, tugev või pikaajaline teadmata põhjusega peavalu;
- teadvusekaotus või minestamine krampidega või ilma.
Ajutised sümptomid viitavad mööduvale isheemilisele atakile (TIA).
Müokardiinfarkti sümptomid võivad olla:
- valu, ebamugavustunne, survetunne, raskustunne, pigistus- või täistunne rindkeres,
käsivarres või rinnaku all;
- ebamugavustunne, mis kiirgub selga, lõuga, kõripiirkonda, käsivarde, kõhtu;
- täistunne, seedehäired või lämbumistunne;
- higistamine, iiveldus, oksendamine või pearinglus;
- äärmine nõrkus, ärevus või õhupuudus;
- kiire või ebakorrapärane südamerütm.

• Kasvajad

Emakakaelavähi olulisim riskifaktor on püsiv inimese papilloomi viirus (HPV). Mõnede
epidemioloogiliste uuringute kohaselt võib pikaajaline kombineeritud suukaudsete kontratseptiivide
kasutamine emakakaelavähi riski veelgi suurendada, kuigi jätkuvalt ollakse lahkarvamusel, kuivõrd
võib seda riski kasvu seostada muude faktoritega, nt emakakaela uuringute ning seksuaalkäitumisega
(k.a barjäärimeetodite kasutamine).

54 epidemioloogilise uuringu meta-analüüs näitas, et KSK’de kasutajatel on veidi kõrgenenud
suhteline risk (RR=1,24) rinnavähi suhtes. Risk väheneb astmeliselt 10 aasta jooksul pärast KSK’de
kasutamise lõpetamist. Kuivõrd rinnavähk on alla 40-aastaste naiste seas haruldane, siis on KSK’de
kasutajate/hiljutiste kasutajate hulgas diagnoositud rinnavähi lisajuhtude arv väike võrreldes rinnavähi
üldise esinemissagedusega. Need uuringud ei tõesta seoseid rinnavähi ja KSK’de vahel. Suurenenud
riski põhjuseks võib olla varasem rinnavähi diagnoosimine KSK’de kasutajatel, KSK’de bioloogiline
toime või nende mõlema koostoime. KSK’de kasutajatel diagnoositud rinnavähi juhud kalduvad olema
kliiniliselt varasemas arengustaadiumis kui mittekasutajatel.

Harvadel juhtudel on KSK’de kasutajatel täheldatud maksa healoomuliste kasvajate teket, veel harvem
pahaloomuliste kasvajate teket, mis võivad üksikjuhtudel põhjustada eluohtlikku verejooksu
kõhuõõnde. Tugevate ülakõhuvalude, maksa suurenemise ja intraabdominaalse verejooksu
sümptomite korral tuleb KSK’de kasutajatel diferentsiaaldiagnostiliselt arvestada ka maksakasvaja
võimalusega.
Pahaloomulised kasvajad võivad olla eluohtlikud või lõppeda surmaga.

• Muud seisundid

Naised, kellel on hüpertriglütserideemia või kellel on see haigus perekonna anamneesis, võivad
KSK’de kasutamise ajal olla rohkem ohustatud pankreatiidi tekkest.

Kuigi paljudel kombineeritud suukaudseid kontratseptiive kasutavatel naistel on täheldatud väikest
vererõhu tõusu, on kliiniliselt märkimisväärset vererõhu tõusu esinenud harva. Sellele vaatamata tuleb
silmas pidada, et kui KSK’de kasutajatel ilmneb kliiniliselt oluline vererõhu tõus, tuleb KSK’de
kasutamine lõpetada ning ravida hüpertensiooni. Vajadusel võib KSK’de kasutamist jätkata, kui
antihüpertensiivse raviga on saavutatud normaalsed vererõhu väärtused.

Järgmised seisundid võivad ilmneda või ägeneda nii raseduse kui ka KSK’de kasutamise ajal, kuid
tõendus seose kohta KSK’de kasutamisega ei ole lõplik: kolestaasiga seotud ikterus ja/või sügelemine;
sapikivide teke; porfüüria; dissemineerunud erütematoosluupus; hemolüütilis-ureemiline sündroom;
Sydenham’i korea; herpes gestationis; otoskleroosiga seotud kuulmise halvenemine.

Päriliku angioödeemiga naistel võivad eksogeensed östrogeenid esile kutsuda või ägestada
angioödeemi sümptomeid.

Ägedate või krooniliste maksahaiguste puhul võib ilmneda vajadus KSK’de võtmise peatamiseks, kuni
maksafunktsiooni näitajad on normaliseerunud. Raseduse või varasema suguhormoonide varasema
kasutamise ajal esinenud kolestaatilise ikteruse taastekkimisel tuleb KSK’de kasutamine peatada.

Kuigi KSK’d võivad mõjutada perifeerset insuliini resistentsust ja glükoositolerantsust, puudub
vajadus insuliinravi režiimi muutmiseks madala-annuselisi KSK’sid (<0,05 mg etünüülöstradiooli)
kasutavatel diabeetikutel. Diabeeti põdevaid naisi tuleb KSK’de kasutamise ajal siiski hoolikalt
jälgida.

Crohni tõbe ja haavandilist koliiti on seostatud KSK’de kasutamisega.

Esineda võivad kloasmid, iseäranis naistel, kellel on esinenud raseduseaegseid kloasme. Naised, kellel
on kalduvus kloasmide tekkeks, peaksid KSK’de võtmise ajal hoiduma otsese päikesevalguse ning
ultraviolettkiirguse eest.

Iga kaetud tablett sisaldab 36 mg laktoosi. Harvaesineva päriliku galaktoosi talumatuse, laktaasi
puudulikkuse või glükoosi-galaktoosi imendumishäirega patsiendid, kes on laktoosivabal dieedil,
peavad selle laktoosikogusega arvestama.

Meditsiiniline läbivaatus/konsultatsioon

Enne Femoden’iga alustamist või taasalustamist tuleb naiselt võtta täielik meditsiiniline anamnees (sh
perekonna anamnees) ja välistada rasedus. Tuleb mõõta vererõhku ja teostada füüsiline läbivaatus
lähtudes vastunäidustustest (vt lõik 4.3) ja hoiatustest (vt lõik 4.4). Oluline on juhtida naise tähelepanu
venoosse ja arteriaalse tromboosiga seotud teabele, sh Femoden’i riskile võrreldes teiste KHK-dega,
VTE ja ATE sümptomitele, teadaolevatele riskifaktoritele ja sellele, mida teha tromboosikahtluse
korral.
Naisele tuleb rõhutada ravimi pakendi infolehte tähelepaneliku lugemise vajadust ja seal antud
soovituste järgimist. Uuringute sagedus ja olemus peavad põhinema kehtivatel ravijuhistel ning neid
tuleb kohandada igale naisele eraldi.
Naistele tuleb selgitada, et hormonaalsed rasestumisvastased vahendid ei kaitse HIV-nakkuste (AIDS)
ega teise sugulisel teel levivate haiguste eest.

Vähenenud efektiivsus

KSK’de efektiivsus võib väheneda nt võtmata jäänud tablettide korral (vt lõik 4.2 „Mida teha kui
tablett jõi võtmata?“), seedetrakti häirete esinemisel (vt lõik 4.2 „Mida teha seedetrakti häirete
puhul?“) või samaaegselt kasutatavate ravimite toimel (vt lõik 4.5).

Vähenenud tsükli kontroll

Kõigi KSK’de kasutamise ajal võib eriti esimeste kasutamiskuude jooksul esineda ebaregulaarset
vereeritust (määrimine või läbimurdeveritsus). Seetõttu on ebaregulaarset veritsust võimalik hinnata
alles pärast ravimiga kohanemist - umbes kolme tsükli möödumisel.

Kui veritsused jäävad ebaregulaarseks või muutuvad ebaregulaarseteks pärast eelnevalt regulaarseid
tsükleid, tuleb arvestada mittehormonaalse põhjusega ning rakendada adekvaatseid diagnostilisi
meetmeid pahaloomuliste kasvajate ja raseduse välistamiseks. Kõne alla tuleb ka küretaaž.

Mõnel naisel ei pruugi tabletivaba perioodi ajal menstruatsioonilaadset vereeritust esineda. Juhul kui
naine on võtnud KSK’sid vastavalt juhendile (lõigus 4.2), siis on vähetõenäoline, et naine oleks rase.
Kui tablette ei ole võetud vastavalt juhendile, või kui vahele on jäänud kaks menstruatsioonilaadset
vereeritust, tuleb enne KSK’de võtmise jätkamist lülitada välja raseduse võimalus.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Teiste ravimite mõju Femoden'ile

Koostoimed võivad tekkida ravimitega, mis indutseerivad mikrosomaalseid ensüüme, mille
tulemusena võib kiireneda suguhormoonide kliirens ja tekkida läbimurdeveritsus ja/või ebaõnnestuda
kontratseptsioon.

Naised, keda ravitakse samaaegselt mõne mikrosomaalseid ensüüme indutseeriva ravimiga, peavad
lisaks KSK’le kasutama ajutiselt ka barjäärimeetodit või valima muu rasestumisvastase meetodi.
Barjäärimeetodit tuleb kasutada ravimite koosmanustamise vältel ning 28 päeva pärast ravi lõpetamist.
Kui ajavahemik, mille jooksul barjäärimeetodit kasutatakse, kestab pärast tablettide lõppemist KSK
pakendist, tuleb uue KSK pakendiga alustada ilma tavapärase tabletivaba perioodita.

KSK’de kliirensit suurendavad (ensüümide induktsiooni tagajärjel väheneb KSK’de efektiivsus) nt:
fenütoiin, barbituraadid, primidoon, karbamasepiin, rifampitsiin ning võimalik, et ka okskarbasepiin,
topiramaat, felbamaat, griseofulviin ning naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad ravimid.

Ained, millel on erinevad toimed KSK’de kliirensile:
KSK’dega koosmanustamisel võivad mitmed HIV/HCV-proteaasi inhibiitorid ja mitte-nukleosiidsed
pöördtranskriptaasi inhibiitorid suurendada või vähendada östrogeeni või progestiini
plasmakontsentratsiooni. Need muutused võivad mõnel juhul olla kliiniliselt olulised.

KSK’de mõju teistele ravimitele

Suukaudsed kontratseptiivid võivad mõjutada teatud teiste ravimite metabolismi. Kontsentratsioonid
plasmas ning kudedes võivad kas suureneda (nt tsüklosporiin) või väheneda (nt lamotrigiin).

Muud
• Laboratoorsed analüüsid

Rasestumisvastaste steroidhormoonide kasutamine võib mõjutada teatud laboratoorsete analüüside
tulemusi, sh maksa-, kilpnäärme-, neerupealise- ja neerufunktsiooni biokeemilised näitajad;
kandjavalkude plasmaväärtus, nt kortikosteroide siduv globuliin ja lipiid/lipoproteiinfraktsioon;
süsivesikute metabolismi parameetrid; koagulatsiooni ja fibrinolüüsi parameetrid. Muutused jäävad
üldiselt normaalse laborileiu piiridesse.
Märkus: võimalike koostoimete väljaselgitamiseks tuleb lugeda samaaegselt manustatavate ravimite
ravimi omaduste kokkuvõtteid.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Femoden'i ei tohi kasutada raseduse ajal. Kui naine rasestub Femoden'i kasutamise ajal, tuleb ravimi
manustamine lõpetada. Siiski ei ole ulatuslikud epidemioloogilised uuringud näidanud sünnidefektide
riski kasvu neil lastel, kelle emad kasutasid kombineeritud suukaudseid kontratseptiive enne rasedust,
ega teratogeenset toimet, kui ravimit on tahtmatult kasutatud raseduse varases staadiumis.
Sünnitusjärgsel perioodil tuleb arvesse võtta suurenenud VTE riski, kui taas alustatakse Femoden'i
kasutamist (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

Imetamine
KSK'de toimel võib väheneda rinnapiima kogus ning muutuda selle koostis. Seega pole KSK'de
kasutamine rinnaga toitvale emale soovitatav. Väike kogus kontratseptiivseid steroidhormoone ja/või
nende metaboliite võib jõuda rinnapiima.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Uuringuid toimest autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole läbi viidud. KSK’de
kasutajatel ei ole täheldatud toimeid autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed, mida on kirjeldatud KSK'de kasutajatel, kuid seoseid ravimiga ei ole tõestatud ega
ümber lükatud, on järgmised:

Organsüsteemi klass
Sage
Aeg-ajalt
Harv
(≥ 1/100)
(≥1/1000, <1/100)
(<1/1000)
Silma kahjustused


kontaktläätsede
talumatus
Vaskulaarsed häired


venoosne
trombemboolia,
arteriaalne
trombemboolia
Seedetrakti häired
iiveldus,
oksendamine,

kõhuvalu
kõhulahtisus
Immuunsüsteemi häired


ülitundlikkus

Uuringud
kehakaalu tõus

kehakaalu langus

Ainevahetus- ja

vedelikupeetus

toitumishäired
Närvisüsteemi häired
peavalu
migreen


Psühhiaatrilised häired
depressiivne
libiido vähenemine
libiido suurenemine
meeleolu,
meeleolu muutused
Reproduktiivse süsteemi ja
rindade valulikkus,
rindade hüpertroofia
eritis tupest,
rinnanäärme häired
rindade hellus

eritis rinnast
Naha ja nahaaluskoe

lööve,
nodoosne erüteem,
kahjustused
urtikaaria
mitmekujuline erüteem
Tabelis on ära toodud sobivaim MedDRA termin (versioon 12.0) kindla kõrvaltoime kirjeldamiseks.
Sünonüüme ja seotud reaktsioone ei ole tabelisse kantud, kuid ka neid tuleks arvesse võtta.

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus
KHK-sid kasutavatel naistel on täheldatud suuremat riski arteriaalsete ja venoossete trombootiliste ja
trombembooliliste seisundite, sh müokardiinfarkti, insuldi, mööduva isheemilise ataki, venoosse
tromboosi ja kopsuemboolia tekkeks. Neid seisundeid on põhjalikumalt kirjeldatud lõigus 4.4.

KSK’de kasutajatel on esinenud järgmisi tõsiseid kõrvaltoimeid (toodud ka lõigus 4.4):
• Venoosne trombemboolia
• Arteriaalne trombemboolia
• Ajuveresoonkonna häired
• Hüpertensioon
• Hüpertriglütserideemia
• Muutused glükoositolerantses või toimed perifeersele insuliiniresistentsusele
• Maksakasvajad (hea- ja pahaloomulised)
• Maksafunktsiooni häired
• Kloasmid
• Päriliku angioödeemiga naistel võivad eksogeensed östrogeenid esile kutsuda või ägestada
angioödeemi sümptomeid.
• Seisundid, mis võivad ilmneda või ägeneda KSK’de kasutamise ajal, kuid tõendus seose kohta
ei ole lõplik: kolestaasiga seotud ikterus ja/või sügelemine; sapikivide teke; porfüüria;
dissemineerunud erütematoosluupus; hemolüütilis-ureemiline sündroom; Sydenham’i korea;
herpes gestationis; otoskleroosiga seotud kuulmise halvenemine, Crohn’i tõbi, haavandiline
koliit, emakakaelavähk.

Suukaudsete kontratseptiivide kasutajatel on rinnanäärmevähki diagnoositud veidi sagedamini, kui
mitte-kasutajatel. Kuivõrd rinnavähk on alla 40-aastaste naiste seas haruldane, siis on lisajuhtude arv
võrreldes rinnavähi üldise esinemissagedusega väike. Põhjuslik seos KSK’de kasutamisega ei ole
teada. Lisateavet vt lõik 4.3 ja 4.4.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Puuduvad teated tõsistest üleannustamisega seotud kahjustustest. Üleannustamise korral võib esineda
iiveldust, oksendamist ning noortel tüdrukutel vähest tupekaudset vereeritust. Antidoodid puuduvad,
ravi on sümptomaatiline.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: gestageenide ja östrogeenide fikseeritud kombinatsioonid
ATC-kood: G03AA10

KSK’de kontratseptiivne toime baseerub mitmete faktorite koostoimel, millest olulisimad on
ovulatsiooni pärssiv ja emakakaela sekreeti muutev toime.

KSK’del on lisaks raseduse vältimisele ning ebasoodsatele toimetele (vt lõigud 4.4 ja 4.8) ka mitmeid
positiivseid omadusi, mille alusel on võimalik otsustada sobiva rasestumisvastase meetodi üle. Need
on regulaarsem menstruaaltsükkel ja vähem valulikud ning vähem väljendunud verejooksuga
menstruatsioonid. Viimasega seoses on ka väiksem oht rauapuudusaneemia tekkeks. Lisaks sellele on
tõendeid endomeetriumi- ja munasarjavähi riski languse kohta.
Kõrgeannuselised KSK’d (0,05 mg etünüülöstradiooli) vähendavad munasarjatsüstide,
vaagnapiirkonna põletikuliste haiguste, healoomuliste rinnanäärme haiguste ja ektoopilise raseduse
esinemissagedust. Käesoleval hetkel pole teada, kas see kehtib ka madala-annuseliste KSK'de kohta.

5.2. Farmakokineetilised omadused

• Gestodeen

Imendumine
Suukaudsel manustamisel imendub gestodeen kiirelt ja täielikult. Maksimaalne kontsentratsioon
seerumis, mis on 4 ng/ml, saavutatakse pärast ühekordset manustamist ligikaudu 1 tunniga.
Biosaadavus on ligikaudu 99%.

Jaotumine
Gestodeen seotakse seerumalbumiiniga ja suguhormooni siduva globuliiniga (SHBG). Ainult 1…2%
kogu seerumi kontsentratsioonist esineb vaba steroidina, 50…70% on spetsiifiliselt seotud SHBG’ga.
Etünüülöstradiooli poolt indutseeritud SHBG kontsentratsiooni tõus mõjutab gestodeeni seostumist
seerumi proteiinidega, põhjustades SHBG’ga seotud fraktsiooni tõusu ja albumiiniga seotud
fraktsiooni languse. Gestodeeni jaotusruumala on 0,7 l/kg.

Biotransformatsioon
Gestodeen metaboliseerub täielikult järgides steroidide metaboliseerumist. Metaboolse kliirensi tase
vereseerumist on 0,8 ml/min/kg. Gestodeeni akuutsel koosmanustamisel etünüülöstradiooliga
koostoimeid ei täheldatud.

Eritumine
Gestodeeni seerumitase alaneb kahefaasiliselt. Lõplikku eritumise faasi iseloomustav poolväärtusaeg
on 12…15 tundi. Gestodeen ei eritu muutumatul kujul. Metaboliidid erituvad uriini ja sapiga
vahekorras 6:4, poolväärtusajaga 1 päev.

Püsiv plasmakontsentratsioon
Gestodeeni farmakokineetikat mõjutab SHBG tase, mis koosmanustamisel etünüülöstradiooliga tõuseb
ligikaudu kolm korda. Igapäevase manustamise korral tõuseb gestodeeni seerumitase ligikaudu
neljakordseks, saavutades püsiva plasmakontsentratsiooni ravitsükli teises pooles.

• Etünüülöstradiool

Imendumine
Suukaudsel manustamisel imendub etünüülöstradiool kiirelt ja täielikult. Maksimaalne
kontsentratsioon seerumis, mis on ligikaudu 80 pg/ml, saavutatakse ligikaudu 1...2 tunniga.
Imendumise ja esmase maksapassaaži käigus metaboliseerub etünüülöstradiool ulatuslikult, mille
tulemusena on keskmine biosaadavus suukaudsel manustamisel 45%, suure individuaalse
varieeruvusega vahemikus 20...65%.

Jaotumine
Etünüülöstradiool on suures ulatuses, kuid mittespetsiifiliselt seotud seerumi albumiiniga (ligikaudu
98%) ning ta indutseerib SHBG kontsentratsiooni tõusu seerumis. Etünüülöstradiooli jaotusruumala
on ligikaudu 2,8…8,6 l/kg.

Biotransformatsioon
Presüsteemne konjugatsioon toimub peensoole limaskestas ja maksas. Esmane metabolism toimub läbi
aromaatse hüdroksülatsiooni, kuid moodustub ka mitmeid hüdroksüleeritud ja metüleeritud
metaboliite, mis esinevad nii vabade metaboliitide kui ka glükuroniidide ja sulfaatide konjugaatidena.
Metaboolse kliirensi tase vereseerumist on 2,3…7 ml/min/kg.

Eritumine
Etünüülöstradiooli plasmatase alaneb kahefaasiliselt, mida iseloomustavad poolväärtusajad on
vastavalt 1 tund ja 10…20 tundi. Etünüülöstradiool ei eritu muutumatul kujul. Metaboliidid erituvad
uriini ja sapiga vahekorras 4:6, poolväärtusajaga ligikaudu 1 päev.

Püsiv plasmakontsentratsioon
Vastavalt seerumi lõpliku dispositsioonifaasi muutlikele poolväärtusaegadele ja igapäevasele
manustamisele, saavutatakse püsiv etünüülöstradiooli tase seerumis ligikaudu ühe nädala möödudes.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse ja reproduktsioonitoksilisuse uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Siiski tuleb meeles pidada, et suguhormoonid
võivad soodustada teatud hormoonsõltuvate kudede ning tuumorite kasvu.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti tuum:
laktoosmonohüdraat
maisitärklis
povidoon
naatriumkaltsiumedetaat
magneesiumstearaat

Tableti kate:
povidoon
sahharoos
makrogool 6000
kaltsiumkarbonaat
talk
montanglükoolvaha

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

.


Femoden tabletid paiknevad läbipaistvast polüvinüülkloriidkilest ja alumiiniumlehest blisterpakendis.

Pakendi suurus:
21 tabletti

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. Müügiloa hoidja

Müügiloa hoidja:
Bayer Pharma AG
Müllerstraße 178
13353 Berlin
Saksamaa

8. Müügiloa number

206298

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 19.06.1998
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.06.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud aprillis 2014