DICLOBERL 75MG/3ML

Toimeained: diklofenak

Ravimi vorm: süstelahus

Ravimi tugevus: 25mg 1ml 3ml 5TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on DICLOBERL 75MG/3ML ja milleks seda kasutatakse

Dicloberl sisaldab toimeainena diklofenaknaatriumi. See on valuvaigistav ja põletikuvastane ravim,
mis kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-te) rühma.

Dicloberl süstelahus on näidustatud valu ja reumaatiliste haiguste raviks.

Dicloberli süstelahust kasutatakse ägeda ja raske valu raviks:
- lihaste, liigeste, liigesekapslite, ja lülisamba põletikuliste ning degeneratiivsete reumaatiliste
haiguste korral.
- trauma- ja operatsioonijärgsete põletikust ja paistetusest tingitud valulike seisundite korral.
- sapi ja neerukividest tingitud koolikute korral.

Märkus. Süstelahuse kasutamine on näidustatud ainult siis, kui on vajalik kiire ravitoime algus või kui
suukaudseid ravimeid ega suposiite (ravimküünlaid) ei saa mingil põhjusel kasutada.
Diklofenaki süstelahust tohib kasutada ainult täiskasvanutel.

2. Mida on vaja teada enne DICLOBERL 75MG/3ML võtmist

Ärge kasutage Dicloberli


kui te olete allergiline (ülitundlik) diklofenaknaatriumi või Dicloberli mõne koostisosa suhtes;
-

kui teil on esinenud allergilisi reaktsioone teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite
-
(MSPVA-te) või atsetüülsalitsüülhappe suhtes, nt astmahood, nina limaskesta tursed või
nahareaktsioonid pärast selliste ravimite kasutamist;

kui teil esineb ebaselge põhjusega vereloomehäire;
-

kui teil on mao- või kaksteistsõrmiksoole haavand (peptiline haavand) või verejooks või kui teil
-
on neid varem esinenud rohkem kui kahel korral;

kui teil on varem esinenud ravist MSPVA-tega tingitud mao või soolte verejooksu või
-
mulgustumist;

kui teil on esinenud ajuverejookse (tserebrovaskulaarset veritsust) või teisi aktiivseid sisemisi
-
verejookse;

kui teil on raske maksa- või neeruhaigus;
-

kui teil on raske südamepuudulikkus;
-

kui teil on diagnoositud südamehaigus ja/või tserebrovaskulaarne haigus, näiteks kui teil on
-
esinenud südameatakk, insult, “mini-insult” (ehk transitoorne ajuisheemia, TIA) või südame või
aju veresoonte ummistumine või kui teil on olnud veresoonte ummistuse eemaldamise lõikus
või šunteerimine.

kui teil on olnud vereringehäired (perifeersete arterite haigus)
-

kui teil on raseduse viimane trimester.
-

Dicloberli ei tohi kasutada lapsed või alla 18-aastased noorukid.
Kõrvaltoimete esinemist saab vähendada kasutades väikseimat efektiivset annust lühima aja vältel.


Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Dicloberl:

Mao ja seedetrakti ohutus:
Kui te kasutate teatud teisi ravimeid, mis suurendavad haavandite või veritsuse riski, eelkõige teisi
mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid (MSPVA-d), tutvuge lõiguga „Kasutamine koos teiste
ravimitega“.
Kõrvaltoimete vähendamiseks võidakse teile määrata väikseim annus nii lühikeseks ajaks kui võimalik.


Eakad patsiendid:
Eakatel patsientidel on suurem risk sellist tüüpi ravimitest (MSPVA-test) tingitud kõrvaltoimete
tekkimiseks, eelkõige mao või soolte verejooksude ja mulgustumise tekkimiseks, mis võivad osutuda
ka surmavaks. Seetõttu peab arst eakaid patsiente eriti hoolikalt jälgima.

Mao või soolte verejooks, haavandumine või mulgustumine:
Mao või soolte verejooksudest, haavandumistest või mulgustumistest, mis võivad lõppeda surmaga, on
teatatud MSPVA-te kasutamisel ükskõik millal ravi ajal koos hoiatavate sümptomite või eelnevate
tõsiste mao või soolte nähtude anamneesiga või ilma nendeta.

Teil on suurem risk mao või soolte verejooksu, haavandumise või mulgustumise tekkeks:
- kui te kasutate suuremaid annuseid;
- kui teil on esinenud haavandeid, eelkõige juhul, kui nende tüsistusteks on verejooks või
mulgustus (vt lõiku "Ärge kasutage Dicloberli");
- kui teil on esinenud mao või sooltega seotud kõrvaltoimeid;
- kui te olete eakas;
- kui te kasutate teatud teisi ravimeid, mis suurendavad haavandite või verejooksu tekkeohtu (vt
lõiku „Kasutamine koos teiste ravimitega“).

Sellistel juhtudel võib teie arst paluda teil selle ravimi kasutamise ajal korrapäraselt läbivaatustel käia.
Teie arst võib teile riski vähendamiseks määrata kombinatsioonravi (nt misoprostooli või
prootonpumba inhibiitoritega).

Kui teil tekivad ravi ajal mao või soolte veritsus või haavandid, lõpetage Dicloberli
kasutamine. Öelge oma arstile kohe, kui teil tekivad mingid ebaharilikud sümptomid
kõhupiirkonnas.

Teised mao ja soolte haigused, nagu Crohni tõbi ja haavandiline koliit, võivad MSPVA-te toimel
ägeneda. Öelge oma arstile, kui teil esineb mõni nendest haigustest (vt lõik 4 „Võimalikud
kõrvaltoimed“).

Toimed südamele ja veresoontele:

Ravimid (nt Dicloberl) võivad vähesel määral suurendada südameinfarkti (müokardiinfarkti) või
insuldi riski. Igasugune risk on suurem suurte annuste ja pikaajalise ravi korral. Ärge ületage
soovitatavat annust või ravi kestust.


Enne diklofenaki võtmist teavitage oma arsti:
• kui te suitsetate
• kui teil on suhkurtõbi
• kui teil on rinnaangiin (stenokardia), esinenud trombe, kõrgenenud vererõhk või tõusnud
verelipiidide (kolesterooli- või triglütseriidide) tase.
Nahareaktsioonid:
Väga harva on ravi ajal MSPVA-tega täheldatud tõsiseid nahareaktsioone koos punetuse ja villidega.
Mõned nendest reaktsioonidest võivad olla eluohtlikud (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“). Näib,
et nende reaktsioonide tekkerisk on patsientidel suurem esimese ravikuu jooksul. Kui teil tekivad
nahalööbed, suu või nina limaskesta kahjustus või mingid muud allergilise reaktsiooni nähud, lõpetage
Dicloberli kasutamine ja pöörduge kohe oma arsti poole või lähimasse haiglasse.

Toimed maksatalitlusele:
Öelge oma arstile või apteekrile, kui teil on maksaprobleemid, sest teie seisund võib ravi tõttu
diklofenakiga halveneda. Kui te peate diklofenaki kasutama pikema aja vältel või korduvalt, kontrollib
teie arst korrapäraselt teie maksatalitlust.

Teised märkused:

Teie arst otsustab, kas Dicloberli kasutamise kasulikud toimed kaaluvad teie puhul üles
võimalikud ohud

kui teil on teatud pärilikud vereloomehäired (nt äge vahelduv porfüüria);
-

kui teil on teatud autoimmuunhaigused (süsteemne erütematoosne luupus ja segatüüpi
-
sidekoehaigus).

Teie arst jälgib teid eriti hoolikalt

kui teil seisab ees operatsioon. Öelge enne operatsiooni oma arstile või hambaarstile, et te
-
kasutate Dicloberli;

kui teil esineb allergiaid (nt teistest ravimitest tingitud nahareaktsioonid, astma, heinapalavik),
-
pikaajalised nina limaskestade tursed või pikaajalised häired, mis põhjustavad hingamisteede
kitsenemist;

kui teil on neeru- või maksaprobleemid,
-

kui teil on probleeme vere hüübimisega.
-

Teised võimalikud reaktsioonid

- Raskeid ja ägedaid allergilisi reaktsioone (nt anafülaktilist šokki) on täheldatud väga harva.
Dicloberli manustamise järel tekkiva allergilise reaktsiooni esimeste nähtude ilmnemisel tuleb
ravimi kasutamine lõpetada ja kohe pöörduda oma arsti poole või lähimasse haiglasse.

- Nagu teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-d) puhul võib ka diklofenak
maskeerida nakkusenähte ja sümptomeid. Infektsiooninähtude (nt punetus, turse,
ülekuumenemine, valu, palavik) ilmnemisel või süvenemisel pöörduge kohe arsti poole!

- Kui te kasutate valuvaigisteid pikka aega, võib tekkida peavalu, mida ei tohi ravida selle ravimi
suuremate annustega. Kui teil tekib vaatamata diklofenaki kasutamisele sageli peavalu, pöörduge
nõu saamiseks oma arsti poole!

- Kui te kasutate korrapäraselt valuvaigisteid ja eelkõige juhul, kui te kasutate kombineerituna
mitut valuleevendavat ainet, võib see põhjustada püsivat neerukahjustust, millega kaasneb
neerupuudulikkuse oht (analgeetiline nefropaatia).

Lapsed ja noorukid:
Lapsed ja alla 18-aastased noorukid ei tohi Dicloberli kasutada, sest toimeaine sisaldus selles on liiga
suur.

Kasutamine koos teiste ravimitega:

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid teisi
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kui te kasutate ravimeid, mis langetavad teie veresuhkru taset, kontrollib teie arst aega-ajalt teie
veresuhkru taset.

Dicloberli kasutamine samal ajal järgmiste ravimitega võib suurendada nende ravimite sisaldust
veres:

- digoksiin (ravim südame rütmihäirete või südamepuudulikkuse raviks);
- fenütoiin (krambivastane ravim);
- liitiumi (teatud psühhiaatriliste häirete ravim);
- kaaliumi säästvad diureetikumid (teatud ravimid, mis viivad organismist vett välja).

Teie arst kontrollib liitiumisisaldust teie veres ja võib otsustada jälgida digoksiini-, fenütoiini- või
kaaliumitasemeid.

Dicloberl võib nõrgendada järgmiste ravimite toimet:
- organismist vett välja viivad ravimid (diureetikumid);
- vererõhku langetavad ravimid (hüpertensioonivastased ravimid);
- AKE inhibiitorid ja angiotensiin II antagonistid (ravimid, mis on mõeldud südamepuudulikkuse ja
kõrgvererõhutõve raviks). Samaaegsel kasutamisel võib suureneda neeruprobleemide tekkeoht.

Dicloberl võib tugevdada järgmiste ravimite toimet:
- vere hüübimist pärssivad ravimid (antikoagulandid), nagu varfariin. Lisaks võib suureneda mao
või soolte haavandumise või verejooksude tekkeoht.

Dicloberli kasutamine samal ajal järgnevate ravimitega võib suurendada mao või soolte
haavandumise või verejooksude tekkeohtu ning seda tuleb vältida.
- Teised mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA).
- Suukaudselt manustatavad kortikosteroidid (ravimid, mida kasutatakse põletike raviks).
- Hüübimisvastased ravimid, nagu atsetüülsalitsüülhape.
- Antidepressandid, mis kuuluvad selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite hulka (SSTI-d).

Dicloberl võib põhjustada kõrvaltoimeid koos järgmiste ravimitega:
- metotreksaat (vähi- või reumavastane ravim). Kui seda võetakse 24 tundi enne või pärast
Dicloberli kasutamist, võib metotreksaadi kontsentratsioon veres suureneda ja selle kõrvaltoimed
tugevneda;
- tsüklosporiin (ravim, mida kasutatakse siiratud organite või kudede äratõukereaktsioonide
ärahoidmiseks ja ka reuma raviks). MSPVA-d võivad tugevdada tsüklosporiini kahjulikku toimet
neerudele;
- probenetsiid või sulfiinpürasoon (podagra ravimid) võivad aeglustada diklofenaki eritumist
organismist. See võib põhjustada diklofenaki kuhjumist organismi ja tugevdada selle
kõrvaltoimeid.

Dicloberli kasutamine koos toidu ja joogiga

Dicloberli kasutamise ajal ei tohi tarvitada alkoholi.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Kui te rasestute ravi ajal, öelge seda oma arstile. Dicloberli tohib esimese kuue raseduskuu jooksul
kasutada ainult siis, kui teie arst on seda öelnud. Seda ei tohi kasutada kolme viimase raseduskuu
jooksul.

Diklofenaknaatrium võib vähendada rasestumise tõenäosust. Te peate oma arsti teavitama, kui te
soovite rasestuda või kui teil on probleeme rasestumisega.

Imetamine

Toimeaine diklofenaknaatrium võib erituda väikestes kogustes ka rinnapiimaga. Ei ole teada, et see
avaldaks negatiivset mõju imikule, seetõttu ei ole lühiajalise kasutamise puhul vaja rinnaga toitmist
katkestada. Kui ravimit määratakse aga pikemaks ajaks või suuremates annustes, tuleb kaaluda
imetamise katkestamist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Dicloberl võib põhjustada kõrvaltoimeid, nt väsimust ja pearinglust, eelkõige kombineerimisel
alkoholiga. Kõrvaltoimete esinemisel ärge juhtige autot ega töötage masinatega!

Oluline teave mõningate Dicloberli koostisainete suhtes

Ravim sisaldab 105 mg bensüülalkoholi 3 ml kohta.

3. Kuidas DICLOBERL 75MG/3ML võtta

Kasutage Dicloberli alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine:

Täiskasvanud
Ühekordne Dicloberli süste (võrdub 75 mg diklofenaknaatriumiga).
Ka süstepäeval ei tohi 150 mg koguannust ületada.

Meetod ja kasutamise kestus:
Dicloberli manustab teile teie arst. Seda süstitakse tuharalihasesse (intragluteaalselt).
Dicloberli ei tohi süstida põletikulisse ega infektsiooniga piirkonda.
Raske allergilise reaktsiooni võimaliku tekkeohu tõttu tuleb patsienti jälgida vähemalt ühe tunni
jooksul pärast Dicloberli süstimist.
Teie raviarst otsustab kasutamise kestuse üle, kuid tavaliselt manustatakse ainult üks süste. Kui ravi on
vaja jätkata, tuleb kasutada suposiite (ravimküünlaid) või suukaudselt manustatavaid ravimvorme.

Kui teil on tunne, et Dicloberli toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teile manustatakse Dicloberli rohkem kui ette nähtud:
Üleannustamine võib põhjustada sümptomeid, nagu peavalu, pearinglus, uimasus ja teadvuse kadu
(lastel võib tekkida ka krampe), kõhuvalu, iiveldus ja oksendamine. Lisaks võivad tekkida ka mao või
soolte verejooks ning maksa ja neerude talitlushäired. Veel võib esineda vererõhu langust, raskendatud
hingamist (hingamisdepressioon) ning naha ja suu või nina limaskesta tõmbumist siniseks/punaseks
(tsüanoos).

Spetsiifilist antidooti ei ole.

Üleannustamise kahtluse korral võtke ühendust oma arstiga või pöörduge lähima haigla erakorralise
meditsiini osakonda ja võtke see infoleht endaga kaasa. Mürgistuse raskusastme alusel otsustatakse
seal vajalike meetmete üle.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Dicloberl põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

Seedetrakti häired: iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, mao või soolte mikroverejooksud, mis võivad
erandjuhul põhjustada punaste vererakkude puudust (aneemiat).

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda 1 kuni 10 inimesel 100-st)

Seedetrakti häired: seedehäired (düspepsia), kõhupuhitus (meteorism), kõhukrambid, isutus, mao- või
soolte haavandid (võimalik, et koos verejooksu ja mulgustumisega).
Immuunsüsteemi häired: allergilised reaktsioonid, nagu nahalööve ja nahasügelus.
Maksa ja sapiteede häired: maksaensüümide sisalduse suurenemine veres.
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid: paiksed kõrvaltoimed süstekohal (kõrvetustunne,
koekahjustused, nagu steriilne abstsess, rasvkoe ja naha nekroos).


Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda 1 kuni 10 kasutajal 1000-st)

Seedetrakti häired: veriokse (hematemees), veriroe (meleena), verine kõhulahtisus.
Ülakõhu tugevate valude, vereoksenduse ja rooja tumedaks värvumise puhul või vere esinemisel
roojas tuleb Dicloberli kasutamine lõpetada ja kohe arsti poole pöörduda.
Neerude ja kuseteede häired: veepeetus (tursed), eelkõige kõrge vererõhu või neeruprobleemidega
patsientidel.
Naha ja juuste kahjustused: juuste väljalangemine.
Immuunsüsteemi häired: nõgestõbi (urtikaaria).
Maksa ja sapiteede häired: maksakahjustus, eelkõige pikaajalise ravi puhul, äge maksapõletik
(hepatiit) koos naha või silmavalgete kollaseks värvumisega (kollatõbi) või ilma, mis võib väga harva
kulgeda väga raskelt, isegi siis, kui selle eelnevad nähud puuduvad.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda 1 kuni 10 kasutajal 10 000-st)

Immuunsüsteemi häired: allergilised reaktsioonid, mis on tingitud ravimi abiainest bensüülalkoholist.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda vähem kui 1 kasutajal 10 000-st)

Südame ja vaskulaarsed häired: südamepekslemine (palpitatsioonid), veepeetus (tursed),
südamepuudulikkus, südameinfarkt, vererõhu tõus. Ravimid nagu Dicloberl võivad vähesel määral
suurendada südameinfarkti (müokardiinfarkti) või insuldi riski.
Vere ja lümfisüsteemi häired: vereloomehäired (aneemia, leukopeenia, trombotsütopeenia,
pantsütopeenia, agranulotsütoos). Nende esmased sümptomid võivad olla palavik, kurguvalu, suu
limaskesta pindmised haavandid, gripitaolised vaevused, suur väsimus, ninaverejooks ja
nahaverevalumid.
Selliste nähtude ilmnemisel lõpetage Dicloberli kasutamine ja pöörduge kohe arsti poole. Ärge
proovige seda ise valuvaigistite või palavikualandajatega ravida.
Hemolüütiline aneemia (punaste vererakkude puudus, mis on tingitud nende lagunemisest).
Närvisüsteemi häired: tundlikkushäired, maitsetundlikkuse häired, mäluhäired, desorientatsioon,
krambid, värin.
Silma kahjustused: nägemise hägustumine, topeltnägemine.
Kõrva ja labürindi kahjustused: helin kõrvus (tinnitus), kuulmishäired.
Seedetrakti häired: suu limaskesta põletik (stomatiit), keelepõletik (glossiit), söögitoru kahjustus
(kahjustuskolded söögitorus), kõhukinnisus, jämesoole veritsev põletik (koliit), Crohni tõve või
haavandilise koliidi süvenemine (jämesoole teatud põletikud, millega kaasnevad haavandid),
kõhunäärmepõletik (pankreatiit), soolte ahenemine.
Neerude ja kuseteede häired: neerukoe kahjustus (interstitsiaalne nefriit, papillaarne nekroos), millega
võivad kaasneda ägedad neeruprobleemid (neerupuudulikkus), valkude esinemine uriinis
(proteinuuria) ja/või vere esinemine uriinis (hematuuria), nefrootiline sündroom [veepeetus (turse) ja
väljendunud valgueritus uriiniga].
Uriinierituse vähenemine, veepeetus (turse) ja üldine halb enesetunne võivad viidata neeruprobleemile
või neerupuudulikkusele. Ülalmainitud sümptomite ilmnemisel või süvenemisel peate te Dicloberli
kasutamise lõpetama ja kohe arsti poole pöörduma.
Naha ja nahaaluskoe kahjustused: nahalööve koos punetusega (ekseem, erüteem, eksanteem),
valgustundlikkus, naha paikne verevalum, rasked nahareaktsioonid, nagu villiline nahalööve (nt
Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermise nekrolüüs või Lyelli sündroom).
Infektsioonid ja infestatsioonid: mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite (MSPVA-te) kasutamise
ajal tekkinud infektsiooniga seotud põletike süvenemine (nt nekrotiseeriva fastsiidi teke).
Infektsiooninähtude (nt punetus, turse, ülekuumenemine, valu, palavik) ilmnemisel või süvenemisel
Dicloberli kasutamise ajal pöörduge kohe arsti poole.
Diklofenaki kasutamise ajal on täheldatud meningiidi sümptomeid, mille põhjuseks ei ole nakkus
(aseptiline meningiit); sinna hulka kuuluvad tugevat peavalu, iiveldus, oksendamine, palavik, kaela
kangus või teadvuse hägustumine. Risk on suurenenud ka patsientide puhul, kes juba põevad teatud
autoimmuunhaigusi (nagu süsteemne erütematoosne luupus ja segatüüpi sidekoehaigus).
Immuunsüsteemi häired: rasked üldised allergilised reaktsioonid. Need võivad ilmneda näo, keele ja
kõripiirkonna tursena koos hingamisteede ahenemise, hingelduse, südamepekslemise ja vererõhu
langusega, mis võivad viia eluohtliku šokini.
Kui ilmneb kas või üks nendest sümptomitest (mis võib juhtuda ka ravimi esmakordsel kasutamisel),
tuleb kohe arsti poole pöörduda.
Veresoonte põletik (vaskuliit), kopsupõletik (pneumoonia).
Psühhiaatrilised häired: psühhootilised reaktsioonid, depressioon, ärevus, luupainajad.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas DICLOBERL 75MG/3ML säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Dicloberli pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pappkarbil ja ampullil.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Säilitamistingimused:

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Hoida originaalpakendis, et kaitsta valguse eest.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Dicloberl, 75 mg / 3 ml süstelahus sisaldab


Toimeaine on diklofenaknaatrium. Iga 3 ml süstelahuse ampull sisaldab 75 mg
-
diklofenaknaatriumi.

Abiained on propüleenglükool, bensüülalkohol, atsetüültsüsteiin, mannitool, 1 N
-
naatriumhüdroksiidi lahus, süstevesi.

Kuidas Dicloberl välja näeb ja pakendi sisu

Selge värvitu süstelahus 3 ml mahuga läbipaistvast klaasist ampullis.
Pakendis on 1, 5 või 30 ampulli.

Kõik pakendisuurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group)
Glienicker Weg 125
12489 Berliin
Saksamaa

Tootjad
BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group)
Glienicker Weg 125
12489 Berliin
Saksamaa

ja

A. Menarini Manufacturing Logistics and Services srl
Via sette Santi 3
50131 Florence
Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti
Paldiski mnt 27/29
10612 Tallinn
Eesti

Infoleht on viimati kooskõlastatud märtsis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Dicloberl 75mg/3ml süstelahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 ampull 3 ml süstelahusega sisaldab 75 mg diklofenaknaatriumi.

Süstelahuse 1 ml sisaldab 25 mg diklofenaknaatriumi.

INN. Diclofenacum
Abiaine: sisaldab 105mg bensüülalkoholi/3ml.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Süstelahus.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Valu ja põletiku sümptomaatiline ravi:
- artriidid: reumatoidartriit, osteoartroos, anküloseeriv spondüliit, krooniline polüartriit,
- ägedad muskulo-skeletaalsed haigused nagu periartriit, tendiniit, tenosünoviit, bursiit,
- valulikud traumajärgsed tursed või põletikud,
- ägedad sapi- ja neerukoolikud.

Märkus. Süstelahuse kasutamine on näidustatud ainult siis, kui on vajalik kiire ravitoime algus või
suukaudse ja rektaalse ravimvormi kasutamine on mingil põhjusel vastunäidustatud või ei ole
võimalik.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud:
Ravi diklofenaki süstelahusega peaks piirduma ühe süstiga.
Täiskasvanutele on ravi alustamiseks soovitatav ühekordne süste (75 mg diklofenaknaatriumi). Kui
ravi on vaja jätkata, tuleks seda teha suukaudsete või rektaalsete ravimvormidega, seejuures ei tohiks
süstepäeval manustatava toimeaine hulk ületada 150 mg diklofenaknaatriumi.

Manustamisviis ja kasutamiskestus
Diklofenaknaatriumi süstelahust tuleb manustada sügava intragluteaalse süstena.
Anafülaktilise reaktsiooni, äärmisel juhul šoki tekke võimaliku ohu tõttu tuleb patsienti jälgida
vähemalt ühe tunni jooksul pärast diklofenaknaatriumi süstet ning hoida käeulatuses esmaabivarustus.
Patsienti tuleb teavitada sellise ettevaatusabinõu vajalikkusest.
Ravi kestuse üle otsustab raviarst.
Kõrvaltoimete esinemist saab vähendada, kasutades väikseimat efektiivset annust lühima aja vältel,
mis on piisav sümptomite kontrollimiseks. (vt lõik 4.4).

Erinevad patsientide grupid:
Eakad:
Annuse kohandamine pole vajalik. Patsiente tuleb tähelepanelikult jälgida võimalike esinevate
kõrvaltoimete suhtes.

Lapsed ja alla 18-aastased noorukid:
Ravimi kasutamine on vastunäidustatud (vt lõik 4.3)

Kahjustunud neerufunktsiooniga patsiendid:
Annuse kohandamine kerge ja mõõduka neerukahjustuse korral pole vajalik (raske neerukahjustuse
korral vt lõik 4.3)

Maksafunktsiooni kahjustus (vt lõik 5.2).
Kerge ja mõõduka maksakahjustuse korral pole annuse vähendamine vajalik (raske maksakahjutuse
korral vt lõik 4.3)

4.3. Vastunäidustused

Dicloberl'i ei tohi kasutada:
• teadaoleva ülitundlikkuse korral diklofenaki või ravimi mõne abiaine suhtes;
• kui on esinenud bronhospasm, astma, riniit või urtikaaria pärast atsetüülsalitsüülhappe või
mõne muu MSPVA kasutamist
• ebaselge vereloomehäire korral;
• kui anamneesis on varasema MSPVA-de kasutamisega seotud seedetrakti verejooks või
perforatsioon;
• kui on äge või anamneesis korduv seedetrakti haavand/verejooks (kaks või enam kindlat
haavandumise või verejooksu juhtu);
• mao, soole, aju või teiste elundite aktiivse verejooksu korral;
• raske südamepuudulikkuse korral;
• väljakujunenud südame paispuudulikkus (NYHA II-IV), südame isheemiatõbi, perifeersete
arterite haigus ja/või tserebrovaskulaarne haigus.
• raseduse viimasel trimestril (vt lõik 4.6);
• lastel ja alla 18-aastastel noortel.
• raske maksa- või neerufunktsiooni häire;

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Seedetrakti riskid
Dicloberl süstelahuse kasutamist koos teiste MSPVA-ga (sh tsüklooksügenaas-2 selektiivsed
inhibiitorid) tuleb vältida.

Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades minimaalset efektiivset annust võimalikult lühikese aja
jooksul (vt lõik 4.2, ja Kardiovaskulaarsed riskid ja Seedetrakti riskid).

Eakad: Vanuritel on MSPVA-de kasutamisest tingitud kõrvaltoimete (eriti seedetrakti verejooks ja
perforatsioon, mis võib lõppeda letaalselt) esinemissagedus kõrgem (vt lõik 4.2).

Seedetrakti verejooks, haavand ja perforatsioon: Võimalikku letaalset seedetrakti verejooksu,
haavandumist või perforatsiooni on teatatud kõikide MSPVA-de kasutamisel ravi mistahes ajahetkel
kas hoiatavate sümptomitega või ilma ning tõsiste seedetrakti sümptomite anamneesiga või ilma.

Seedetrakti verejooksu, haavandumise ja perforatsiooni risk on kõrgem MSPVA-de annuse
suurendamisega, haavandi anamneesiga patsientidel, eriti kui haavand on komplitseerunud verejooksu
või perforatsiooniga (vt lõik 4.3) ning vanuritel. Nendel patsientidel peab ravi alustama võimalusel
väikseima annusega.
Sellistel patsientidel, samuti neil, kes kasutavad väikses annuses atsetüülsalitsüülhapet või teisi
seedetrakti kahjustuste riski suurendavaid ravimeid (vt allpool ja lõik 4.5) tuleb kaaluda
kombinatsioonravi protektiivsete ainetega (sh misoprostool või prootonpumba inhibiitorid).

Seedetrakti toksilisuse anamneesiga patsiendid, eriti eakad, peavad teatama mistahes ebatavalisest
seedetrakti sümptomist (eriti seedetrakti verejooksust), eriti kui need ilmnevad ravi algul.

Ettevaatus on vajalik patsientide puhul, kes kasutavad samaaegselt seedetrakti haavandi ja verejooksu
riski suurendavaid ravimeid, nagu suukaudseid kortikosteroide, antikoagulante (nt varfariin),
selektiivseid serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid või trombotsüütide agregatsiooni inhibiitoreid nagu
atsetüülsalitsüülhape (vt lõik 4.5).

Kui diklofenak ravi ajal tekib seedetrakti verejooks või haavand, tuleb ravi kohe katkestada.

MSPVA-sid tuleb ettevaatusega kasutada seedetrakti haiguse anamneesiga (haavandiline koliit, Crohni
tõbi) patsientidel, kuna MSPVA -d võivad põhjustada nende haiguste ägenemist (vt lõik 4.8).

Kardiovaskulaarsed ja tserebrovaskulaarsed toimed
Hoolikas jälgimine ja nõustamine on vajalikud patsientide puhul, kellel on anamneesis MSPVA-de
kasutamisega seotud hüpertensioon ja/või kerge kuni mõõdukas südame paispuudulikkus vedeliku
retentsiooni ja tursetega.

Kliinilised uuringud ja epidemioloogilised andmed lubavad oletada, et diklofenaki kasutamine, eriti
suurtes annustes (150 mg päevas) ja pika-ajaliselt, võib olla seotud arteriaalse tromboosi juhtude (nt
müokardiinfarkt ja insult) vähese kõrgenenud riskiga.

Kardiovaskulaarsete haiguste märkimisväärsete riskifaktoritega (nt hüpertensioon, hüperlipideemia,
diabeet, suitsetamine) patsiente tuleb ravida diklofenakiga üksnes pärast hoolikalt kaalutlust. Kuna
diklofenakist põhjustatud kardiovaskulaarne risk võib suureneda koos annuse ja toime kestusega, tuleb
diklofenakki kasutada võimalikult lühikest aega ja väikseimas efektiivses päevaannuses. Perioodiliselt
tuleb uuesti hinnata patsientide valu sümptomaatilise leevendamise vajadust ja ravivastust.
.

Nahareaktsioonid
MSPVA-de kasutamisel on väga harva tekkinud tõsiseid nahakahjustusi, milledest mõned võivad
lõppeda surmaga, sealhulgas eksfoliatiivne dermatiit, Stevensi-Johnsoni sündroom ja toksiline
epidermaalne nekrolüüs (Lyelli sündroom) (vt lõik 4.8). Suurim risk nahareaktsioonide tekkeks on
varases ravijärgus: enamusel juhtudest tekib reaktsioon ravi esimesel kuul. Dicloberl'i manustamine
tuleb katkestada kohe, kui ilmneb nahalööve, limaskesta kahjustused või mõni muu ülitundlikkuse
sümptom.

Toimed maksale:
Maksafunksiooni häirega patsientide puhul peab olema ettevaatlik, sest diklofenakravi võib nende
patsientide seisundit halvendada. Maksafunktsiooni häire ilmnemisel tuleb ravi diklofenakiga
lõpetada.

Teised märkused:
Dicloberl'i tohib kasutada järgmiste seisundite korral ainult pärast hoolikat kasu ja riski suhte
kaalumist:

• kongenitaalse porfüriini ainevahetuse häire korral (äge vahelduv porfüüria),
• süsteemse erütematoosse luupuse (SLE) ja teiste segakollagenooside korral (vt lõik 4.8).

Eriti hoolikas meditsiiniline järelevalve on nõutav järgmiste seisundite korral:
• mao-sooletrakti kaebused või kui anamneesis on teadaolevalt mao-või kaksteistsõrmiksoole
haavandit või enteriiti (haavandiline koliit, Crohni tõbi),
• kõrge vererõhk ja/või südamepuudulikkus,
• neerukahjustus,
• maksapuudulikkus,
• kohe pärast suuremaid kirurgilisi operatsioone,
• patsiendid kellel esineb heinapalavik, ninapolüübid või kroonilised obstruktiivsed haigused,
kuna neil on suurem oht allergiliste reaktsioonide tekkeks -need võivad ilmneda
astmahoogudena (nn analgestiline astma) Quincke ödeemi või urtikaariana.
• patsiendid, kellel esineb allergiat teiste ainete suhtes, on suurenenud risk ka Dicloberl
süstelahuse kasutamisel allergiliste reaktsioonide tekkeks.

Dicloberli ei tohi süstida põletikulisse või infektsiooni piirkonda.
Väga harva on esinenud raskeid ülitundlikkusreaktsioone (nt anafülaktiline šokk). Esimeste
allergianähtude ilmnemisel tuleb ravi Dicloberl'iga lõpetada. Vastavalt tekkinud sümptomitele võtab
arst kasutusele vastavad meetmed.

Diklofenak võib ajutiselt pärssida trombotsüütide agregatsiooni. Seetõttu tuleb verehüübimishäiretega
patsiente hoolikalt jälgida.

Nagu teised MSPVAd, võib ka diklofenak, farmakodünaamilistest omadustest lähtuvalt, varjata
infektsiooni sümptomeid. Kui infektsiooni sümptomid tekivad uuesti või süvenevad diklofenakravi
ajal, peab patient viivitamatult võtma ühendust arstiga. Arst otsustab infektsioonivastase/antibiootilise
ravi alustamise vajaduse üle.

Diklofenaki pikaajalisel manustamisel on nõutav maksanäitajate, neerutalitluse ja kliinilise
vereanalüüsi regulaarne jälgimine.

Kui valuvaigisteid kasutatakse mittevajalikes suurtes annustes pika aja jooksul, võib tekkida peavalu,
mille raviks ei tohi kasutada diklofenaki suurendatud annuseid.

Üldiselt on teada, et valuvaigistite, eriti nende kombinatsioonide harjumuspärane kasutamine võib
põhjustada pöördumatut neerude kahjustust ning neerupuudulikkuse teket (analgestiline nefropaatia).

Samaaegne alkoholi kasutamine, võib suureneda MSPVA-te seedetrakti ja kesknärvisüsteemi
kõrvaltoimete esinemissagedust.

Naiste viljakust puudutav informatsioon (vt. lõik 4.6)

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Teised MSPVA-d, sh salitsülaadid:
Samaaegne mitme MSPVA kasutamine võib suurendada sünergistliku toime tõttu
seedetraktihaavandite ja verejooksu teket. Seetõttu pole diklofenaki samaaegne kasutamine koos MSPVA-ga soovitatav (vt. lõik 4.4)

Digoksiin, fenütoiin, liitium:
Dicloberl'süstelahust ja digoksiini, fenütoiini või liitiumi samaaegne kasutamine võib tõsta nende
ravimite plasmatasemeid. Liitiumi taseme kontroll on vajalik. Digoksiini ja fenütoiini taseme kontroll
on soovitatav.

Diureetikumid, AKE inhibiitorid ja angiotensiin-II antagonistid:

MSPVA-d võivad vähendada diureetikumide ja vererõhku langetavate ravimite toimet.

Kahjustunud neerufunktsiooniga patsientidel (dehüdratatsiooni korral ja eakad neerukahjustusega
patsiendid) võib samaaegne AKE inhibiitori/ angiotensiin-II antagonisti kasutamine koos
tsüklookügenaasi inhibeeriva ravimiga põhjustada neerufunktsiooni halvenemist (sh võimalik äge
neerupuudulikkus, mis on tavaliselt pöörduv). Seetõttu võib selliseid kombinatsioone kasutada vaid
ettevaatusega, eriti eakate patsiendide puhul.
Patsiente tuleb instrueerida kasutama piisavas koguses vedelikku ning regulaarne neeruväärtuste
kontroll kombinatsioonravi alguses ja edaspidi perioodiliselt, on soovitatav. Dicloberl'i ja kaaliumit
säästvate diureetikumide samaaegne kasutamine võib põhjustada hüperkaleemiat, mistõttu on vajalik
kaaliumi väärtuste jälgimine.

Glükokortikoidid:
Dicloberl'i ja glükokortikoidide samaaegne kasutamine suurendab seedetrakti verejooksu või haavandi
tekke riski (vt lõik 4.4)

Trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid ja selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid:
suurenenud risk seedetrakti verejooksuks (vt lõik 4.4).

Metotreksaat:
Dicloberl'i manustamine 24 tunni jooksul enne või pärast metotreksaadi manustamist võib põhjustada
metotreksaadi kontsentratsiooni tõusu veres ja süvendada selle toksilist toimet.

Tsüklosporiin:
Mittesteroidsed põletikuvastased ained (nagu diklofenaknaatrium) võivad suurendada tsüklosporiini
nefrotoksilisust

Antikoagulandid:
MSPVA-d võivad suurendada antikoagulantide (näiteks varfariin) toimet (vt lõik 4.4).

Sulfonüüluuread:
On olemas üksikuid teateid diklofenaki toimest veresuhkru tasemele, mis muutis vajalikuks
diabeedivastase ravi annuste korrigeerimise. Seetõttu soovitatakse samaaegse ravi puhul jälgida
veresuhkru taset.
.
Probenetsiid ja sulfiinpürasoon:
Probenetsiidi või sulfiinpürasooni sisaldavad ravimid võivad aeglustada diklofenaki eritumist.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Rasedus:
Prostaglandiini sünteesi inhibeerimine võib ebasoodsalt mõjutada rasedust ja/või loote arengut.
Epidemioloogilised uuringud viitavad raseduse katkemise suurenenud ohule ning südame
malformatsioonide ning gastroskiisi tekkevõimalusele, kui prostaglandiini inhibiitorit kasutatakse
raseduse varases staadiumis. Südame malformatsioonide absoluutne risk suurenes <1% kuni ligikaudu
1,5%-ni. On tõenäoline, et oht suureneb sõltuvalt annusest ja kasutuskestusest.

Loomkatsetes on näidatud pre-ja postimplantatsiooni häireid ja loote suremuse suurenemist
prostaglandiini inhibiitori kasutamisel. Samuti suurenenud erinevate malformatsioonide
esinemissagedust, sh kardiovaskulaarsed - kui prostaglandiini inhibiitorit on kasutatud organogeneesi
perioodil.

Raseduse teisel ja kolmandal trimestril ei tohi ravimit kasutada, kui see pole hädavajalik. Kui
diklofenaki kasutatakse naistel, kes kavatsevad rasestuda või raseduse esimese või teise trimestri ajal,
peab kasutatav annus olema minimaalne ja ravikestus nii lühike kui võimalik.

Raseduse kolmanda trimestri ajal võivad prostaglandiini inhibiitorid põhjustada
lootele:
-kardiopulmonaalset toksilisust (enneaegset arterioosjuha sulgumist ja pulmonaalset hüpertensiooni)
-neerufunktsiooni häireid, mis võib kujuneda neerupuudulikkuseks koos oligohüdroamnioosiga.
Emale ja lootele:
-suurenenud verekaotust, tromboosivastane toime - ka väikeste annuste korral
-takistab emaka kontraktsioone, mistõttu on sünnitegevus aeglasem.
Diklofenak on vastunäidustatud raseduse viimase trimestri jooksul.

Imetamine
Diklofenak ning tema metaboliidid erituvad väikestes kogustes rinnapiima. Et kindlaid kõrvaltoimeid
seni imikutel täheldatud ei ole, siis ei ole vajalik imetamist lühiajalise ravi korral katkestada.
Pikaajalise või suurtes annustes ravimi kasutamise korral (reuma ravis) tuleb rinnaga toitmine
katkestada.

Viljakus
Diklofenak võib kahjustada naise viljakust ja seega pole soovitatav naistele, kes soovivad rasestuda.
Naistel, kes soovivad rasestuda või kellele tehakse viljatuse uuringuid, tuleks kaaluda ravi lõpetamist
Dicloberl süstelahusega.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Diklofenakravi ajal võivad ilmneda kesknärvisüsteemi kõrvaltoimed nagu uimasus ja pearinglus, mis
võivad üksikjuhtudel vähendada autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet või tekitada
tasakaaluhäireid. See kehtib eriti ravimi kasutamise kohta koos alkoholiga.

Märkus: propüleenglükool, mis sisaldub Dicloberli süstelahuses võib põhjustada alkoholitarbimisele
sarnaseid sümptomeid.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete loetlemisel on võetud aluseks järgmine esinemissageduste skaala.
Väga sage > 1/10
Sage >1/100, <1/10
Aeg-ajalt >1/1000, <1/100
Harv >1/10000, <1/1000
Väga harv <1/10000, pole teada (kättesaadavate andmete põhjal pole võimalik hinnata)
Seedetrakti häired:
Seedetrakti kõrvaltoimed esinevad kõige sagedamini. Tekkida võivad peptilised haavandid,
perforatsioon või seedetrakti verejooks, mis mõnikord võivad lõppeda surmaga, eriti vanemas eas
patsientidel (vt lõik 4.4). Esineda võivad ka iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhupuhitus,
kõhukinnisus, düspepsia, kõhuvalu, veriroe, veriokse, haavandiline stomatiit, Crohni tõve ja
haavandilise koliidi ägenemine (vt lõik 4.4). Harvem võib tekkida gastriit.

Seoses MSPVA raviga on teatatud tursetest, hüpertensioonist ja südamepuudulikkusest.

Kliinilised uuringud ja epidemioloogilised andmed viitavad järjepidevalt arteri trombootiliste
kahjustuste suurenenud tekkeriskile, mida seostatakse diklofenaki kasutamisega, eriti suure annuse
(150 mg ööpäevas) ja pikaajalise ravi korral (vt lõigud 4.3 ja 4.4)

Südame häired:
Väga harv: südame pekslemine, tursed, südamepuudulikkus, müokardiinfarkt.

Vere ja lümfisüsteemi häired:
Väga harv: vereloomehäired (aneemia, leukopeenia, trombotsütopeenia, pantsütopeenia,
agranulotsütoos), hemolüütiline aneemia.
Esmased haigusnähud võivad olla palavik, kurguvalu, suu limaskesta pindmised haavandid,
gripitaolised vaevused, tugev nõrkustunne, ninaverejooks ja nahaverevalumid.
Pikaajalise ravi korral tuleb regulaarselt kontrollida verepilti.

Närvisüsteemi häired:
Sage: kesknärvisüsteemi häired nagu peavalu, pearinglus, uimasus, erutatus, ärrituvus või väsimus.
Väga harv: tundlikkushäired, maitsetundlikkuse häired, mäluhäired, desorientatsioon, krambid,
treemor.

Silma kahjustused:
Väga harv: nägemishäired (nägemise hägustumine või topeltnägemine).

Kõrva ja labürindi kahjustused:
Väga harv: tinnitus, mööduvad kuulmishäired.

Seedetrakti häired:
Väga sage: seedetrakti sümptomid nagu iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus ning samuti kerge
gastrointestinaalne verekaotus, mis võib erandjuhul põhjustada aneemiat.
Sage: düspepsia, kõhupuhitus, kõhukrambid, isupuudus, seedetrakti haavandid (võimalik koos
verejooksu ja perforatsiooniga).
Aeg-ajalt: veriokse, veriroe või verine kõhulahtisus.
Väga harv: stomatiit, glossiit, söögitoru kahjustused, haavandilise koliidi või Crohni tõve ägenemine,
kõhukinnisus, pankreatiit.

Patsiendile tuleb öelda, et tugeva ülakõhu valu, veriokse või veriroe ilmnemisel tuleb diklofenaki
kasutamine lõpetada ja otsekohe arsti poole pöörduda.

Neerude ja kuseteede häired:
Aeg-ajalt: tursete teke, eelkõige arteriaalse hüpertensiooni või neerupuudulikkusega patsientidel.
Väga harv: neerukahjustus (interstitsiallne nefriit, papillaarne nekroos), millega võib kaasuda äge
neerupuudulikkus, proteinuuria ja/või hematuuria. Nefrootiline sündroom.

Neerufunktsiooni tuleb regulaarselt kontrollida.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:
Aeg-ajalt: alopeetsia.
Väga harv: eksanteem, ekseem, erüteem, naha valgustundlikkus, täppverevalumid (ka allergilised
täppverevalumid) ja bulloossed reaktsioonid sh Stevens Johnsoni sündroom ja toksiline epidermise
nekrolüüs.

Infekstioonid ja infestatsioonid:
Väga harv: mittesteroidsete põletikuvastaste ainete süsteemse kasutamise ajal on täheldatud
infekstiooniga seotud põletike süvenemist (nt nekrotiseeruva fastsiidi teke). On võimalik, et see on
seotud mittesteroidsete põletikuvastaste ainete toimemehhanismiga.

Kui ravi ajal diklofenakiga tekivad põletikutunnused või olemasolevad haigustunnused süvenevad
peab patsient kohe arsti poole pöörduma. Tuleb uurida, kas on vaja määrata infektsioonivastast või
antibiootikumravi.

Väga harv: diklofenaki kasutamisel on täheldatud aseptilise meningiidi sümptomeid koos
kaelakangestuse, peavalu, iivelduse, oksendamise palaviku või teadvuse hägustumisega. Selliste
kõrvaltoimete tekkimise risk on suurem autoimmuunhaigusi (süsteemne erütematoosluupus, segatüüpi
sidekoe haigused) põdevatel patsientidel.

Vaskulaarsed häired:
Väga harv: hüpertensioon.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid:
Sage: pärast lihasesisest manustamist võib tekkida paikseid kõrvaltoimeid (kõrvetustunne) või
koekahjustusi nagu steriilse abstsessi rasvkoe ja naha nekroosi tekkimine (embolia cutis
medicamentosa) süstekohal.

Immuunsüsteemi häired:
Sage: ülitundlikkusreaktsioonid nagu nahalööve ja sügelus.
Aeg-ajalt: urtikaaria.

Patsiendile tuleb öelda, et sellisel juhul tuleb otsekohe teavitada arsti ja dikofenaki kasutamine
lõpetada.
Harv: tekkida võivad bensüülalkoholist tingitud ülitundlikkusreaktsioonid.

Väga harv: rasked üldised ülitundlikkusreaktsioonid. Need võivad ilmneda näo-ja/või keele ja
kõripiirkonna tursena, koos hingamisteede ahenemise, respiratoorse distressi, südamepekslemise,
vererõhu langusega, mis võivad viia eluohtliku šokini.

Kasvõi ühe nimetatud sümptomi ilmnemisel, mis võib tekkida juba ravimi esmakordsel kasutamisel, ei
tohi diklofenakki enam kasutada ja tuleb kohe arsti poole pöörduda.

Väga harv: allergiline vaskuliit ja pneumoniit.

Maksa- ja sapiteede häired:
Sage: seerumi transaminaaside taseme tõus.
Aeg-ajalt: maksakahjustus, eelkõige pikaajalise ravi korral, äge hepatiit koos ikterusega (mis võib
väga harva kulgeda fulminaalselt, isegi ilma prodromaalsete sümptomiteta) või ilma.
Seetõttu tuleb regulaarselt kontrollida maksafunktsiooni.

Psühhiaatrilised häired:
Väga harv: psühhootilised reaktsioonid, depressioon, ärevuse tunne, hirmuunenäod.

Teised võimalikud kõrvaltoimed:
Harv: ülitundlikkusreaktsioon bensüülalkoholi suhtes.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise sümptomid
Üleannustamise sümptomitena võivad ilmneda kesknärvisüsteemi häired nagu peavalu, pearinglus,
uimasus ja teadvuse kadu, lastel ka müokloonilised krambid. Lisaks võivad esineda kõhuvalud,
iiveldus ja oksendamine. Lisaks võib esineda mao-sooletrakti verejookse ning maksa- ja neerutalitluse
häireid. Veel võib esineda hüpotensiooni, hingamise depressiooni ja tsüanoosi.

Ravi
Spetsiifiline antidoot puudub


5 FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: mittesteroidsed põletiku- ja reumavastased ained.

ATC-kood: M01AB05

Diklofenak on mittesteroidne põletikuvastane ravim, mille tõhus prostaglandiinide sünteesi pärssiv
toime on tõestatud loomkatsete põletikumudelites. Inimestel vähendab diklofenak põletikust tingitud
valu, turset ja palavikku. Lisaks inhibeerib diklofenak ka ADP- ja kollageeni poolt indutseeritud
trombotsüütide agregatsiooni.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Diklofenaki konventsionaalsete gastroresistentsete ravimvormide
suukaudsel manustamisel toimub ravimi täielik imendumine maost distaalsemal. Sõltuvalt
maopassaažist saavutatakse maksimaalne plasmakontsentratsioon 1...16 tunni, keskmiselt 2...3 tunni
pärast. Intramuskulaarse manustamise korral saavutatakse maksimaalne plasmakontsentratsioon
10...20 minuti ja rektaalsel manustamisel umbes 30 minuti pärast.
Suukaudselt manustatud diklofenak allub märkimisväärsele esmase passaaži metabolismile ja
muutumatul kujul jõuab ka posthepaatilisse vereringesse ainult 35…70% imendunud toimeainest
esmasel maksapassaažil.
Ligikaudu 30% toimeainest eritub metaboliitidena väljaheitega.
Ligikaudu 70% eritub pärast esmast metabolismi maksas (hüdroksüleerumine ja konjugatsioon)
renaalselt, inaktiivsete metaboliitidena. Maksa- ja neerutalitlusest suures osas sõltumata on
eliminatsiooni poolväärtusaeg ligikaudu 2 tundi. Seonduvus plasmavalkudega on umbes 99%.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse konventsionaalsed uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Ei esinenud toimeid, mis oleksid ohtlikumad,
kui toote omaduste kokkuvõtte teistes lõikudes kirjeldatud toimed. Diklofenaki krooniline toksilisus
avaldus loomkatsetes peamiselt seedetrakti kahjustuste ja haavanditena. Kaheaastases toksilisuse
uuringus näidati rottidel, kellele manustati diklofenaki annusest sõltuvat südame trombootiliste
vaskulaarsete oklusioonide esinemissageduse suurenemist.

Reproduktiivse toksilisuse loomkatsetes pärssis diklofenak küüliku ovulatsiooni, häiris munaraku
implantatsiooni ja varajast embrüo arengut rotil. Tiinuseperiood ja sünnituse aeg pikenesid diklofenaki
toimel. Diklofenaki embrüotoksilist toimet uuriti kolmel loomaliigil (rott, hiir, küülik).
Emasloomale toksilises annusevahemikus loode hukkus või tekkis kasvupeetus. Olemasolevatest
andmetest lähtudes ei peeta diklofenakki teratogeenseks. Annused, mis olid väiksemad kui
emasloomale toksilised annused, ei olnud toimet järglaste postnataalsele arengule.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Propüleenglükool, bensüülalkohol, atsetüültsüsteiin, mannitool, 1 N naatriumhüdroksiidlahus,
süstevesi.

6.2. Sobimatus

Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg

Intaktsete ravimpakendite kõlblikkusaeg on kolm aastat.

Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30°C!
Hoida originaalpakendis, et kaitsta valguse eest.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Selge värvitu lahus 3ml klaasampullis.
1 pakendis 1 ampull 3 ml süstelahusega.
1 pakendis 5 ampulli. 3 ml süstelahust igas ampullis.
1 pakendis 30 ampulli, 3 ml süstelahust igas ampullis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Erijuhised puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
Glienicker Weg 125
12489 Berliin
Saksamaa

8. Müügiloa number

279399

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

28.10.1999/3.12.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud detsembris 2014