DIANE

Toimeained: tsüproteroon+östrogeen

Ravimi vorm: kaetud tablett

Ravimi tugevus: 2mg+0,035mg 21TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on DIANE ja milleks seda kasutatakse

Diane't kasutatakse nahahaiguste nagu akne, väga rasune nahk ja liigse karvakasvu raviks
reproduktiivses eas naistel. Kuna ravimil on ka rasestumisvastane toime, siis võib arst selle teile välja
kirjutada vaid juhul, kui peab ravi hormonaalse rasestumisvastase vahendiga asjakohaseks.

Akne raviks tohib Diane't kasutada vaid juhul, kui teised ravimid (sh paikne ravi ja süsteemse toimega
antibiootikumid) ei ole andnud soovitud ravitulemust.

2. Mida on vaja teada enne DIANE võtmist

Üldised soovitused

Enne ravi alustamist Diane'ga esitab arst teile küsimusi teie ja teie lähisugulaste tervisliku seisundi
kohta. Samuti mõõdetakse teie vererõhku ja olenevalt teie tervislikust seisundist tehakse mõned
analüüsid.
Selles pakendi infolehes on kirjeldatud seisundid, mille korral tuleks Diane võtmine peatada, või millal
Diane toime pole piisavalt usaldusväärne. Neis olukordades tuleb teil rasedusest hoidumiseks vältida
vahekordi või kasutada mitte-hormonaalseid lisameetmeid, nt kondoom jm barjäärimeetodid. Ärge
kasutage rütmi ja temperatuuri meetodit. Need meetodid pole usaldusväärsed, kuna Diane kasutamine
moonutab menstruaaltsükliga kaasnevaid temperatuuri ja emakakaela lima muutusi.

Diane ei kaitse teid HIV-infektsiooni (AIDS) ega teiste sugulisel teel levivate haiguste eest.

Ärge kasutage Diane’t

Kui teil esineb mõni allpool loetletud seisunditest, siis teavitage oma arsti sellest enne, kui alustate
Diane kasutamist. Teie arst võib sel juhul soovitada teil kasutada mõnda muud ravimit:
• kui te kasutate mõnda teist hormonaalset rasestumisvastast vahendit;
• kui teil on (või on kunagi olnud) verehüübed jalaveresoontes (tromboos), kopsuveresoontes
(kopsuemboolia) või teistes kehaosades;
• kui teil on (või on kunagi olnud) haigus, mis võib viidata tekkida võivale südameinfarktile (nt
stenokardia, mis põhjustab tugevat valu rindkeres) või mini-insuldile (mööduv isheemiline
atakk);
• kui teil on (või on varem olnud) südameinfarkt või ajuinsult;
• kui teil esineb seisundeid, mille puhul on suurenenud trombide tekkeoht arterites, nt:
- veresoonte kahjustusega suhkurtõbi,
- väga kõrge vererõhk,
- väga kõrge rasvaühendite (kolesterool või triglütseriidid) sisaldus veres;
• kui teil esineb vere hüübimishäireid (nt C-valgu puudulikkus);
• kui teil esineb (või on kunagi esinenud) nägemishäiretega migreen;
• kui teil on või on varem olnud maksahaigusi, mille sümptomiteks on ikterus (naha kollasus) või
nahasügelus ning teie maksahaigus ei ole taandunud;
• kui teil on või on olnud suguhormoonidest sõltuv (nt rinnanäärme või suguorganite) vähk;
• kui teil on või on olnud hea- või pahaloomuline maksakasvaja;
• kui teil esineb ebaselge põhjusega tupekaudseid verejookse;
• kui te olete rase või kahtlustate rasedust;
• kui te toidate last rinnaga;
• kui olete etünüülöstradiooli, tsüproteroonatsetaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade
(loetletud lõigus 6) suhtes allergiline (sümptomiteks on nt sügelus, lööve või turse).

Kui mõni neist seisunditest peaks tekkima esmakordselt Diane võtmise ajal, siis tuleb Diane
kasutamine koheselt lõpetada ning konsulteerida arstiga. Sel ajal kasutage rasedusest hoidumiseks
mittehormonaalseid meetodeid (vt “Üldised soovitused”).

Diane ei ole mõeldud kasutamiseks meestele.

Kasutamine lastel
Diane on näidustatud kasutamiseks neidudel/naistel pärast menarhet (esimest menstruaaltsüklit).

Kasutamine eakatel patsientidel
Diane ei ole näidustatud pärast menopausi.

Kasutamine maksakahjustusega patsientidel
Ärge tarvitage Diane’t maksahaiguste korral (vt ka lõik „Ärge kasutage Diane’t“ ja „Hoiatused ja
ettevaatusabinõud“).
Kasutamine neerukahjustusega patsientidel
Pidage nõu oma arstiga. Olemasolevate andmete alusel ei ole neerukahjustusega patsientide ravi vaja
muuta.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Mõnel juhul peab kombineeritud hormoonpreparaatide kasutamisel (nagu Diane) olema ettevaatlik ja
vajalikuks võib osutuda regulaarne arstlik kontroll. Kui teil esineb mõni allpool toodud seisunditest, või
kui mõni neist tekib või süveneb Diane võtmise ajal, siis öelge seda oma arstile enne, kui alustate Diane
kasutamist:
- kui te suitsetate;
- kui teil on suhkurtõbi;
- kui te olete ülekaaluline;
- kui teil on kõrge vererõhk;
- kui teil on südameklapi rike või südame rütmihäired;
- kui teil on veenide põletik (pindmine flebiit);
- kui teil on veenilaiendid;
- kui kellelgi teie lähisugulastest on olnud noores eas tromboos (jala- või kopsuveresoontes või
mujal), südamelihaseinfarkt või insult;
- kui teil esinevad migreenihood;
- kui teil on epilepsia (vt lõik „Muud ravimid ja Diane“);
- kui teil või kellelgi teie lähisugulastest on kõrge kolesterooli või triglütseriidide (ühendid, millest
koosnevad neutraalrasvad) tase veres;
- kui kellelgi teie lähisugulastest on või on kunagi olnud rinnanäärmevähk;
- kui teil on maksa- või sapipõie haigus;
- kui teil on Crohn’i tõbi või haavandiline koliit (krooniline põletikuline jämesoole haigus);
- kui teil on polütsüstiliste munasarjade sündroom (munasarjade haigus, mis võib põhjustada viljatust
ning millega mõnikord kaasnevad androgeensed sümptomid ja kõrgenenud tromboosirisk);
- kui teil on dissemineerunud erütematoosluupus (immuunsüsteemi haigus);
- kui teil on hemolüütilis-ureemiline sündroom (vere hüübimishäire, mis põhjustab neerukahjustusi);
- kui teil on sirprakuline aneemia;
- kui teil esineb seisund, mis esmakordselt tekkis või halvenes raseduse ajal või eelneva
suguhormoonide kasutamise ajal (nt kuulmise kadu, ainevahetushaigus porfüüria, nahahaigus
herpes gestationis või närvidega seotud haigus chorea Sydenham);
- kui teil esinevad või on varem esinenud kloasmid (kollakas-pruunid pigmendilaigud nahal, eriti
näol), nende esinemisel hoiduge otsesest päikese või ultraviolett-kiirgusest;
- kui teil esineb pärilik angioödeem. Kui teil esineb angioödeemi sümptomeid nagu näo-, keele- ja/või neeluturse ja/või neelamisraskused või nõgestõbi koos hingamisraskustega, pöörduge
koheselt oma arsti poole, kuna östrogeene sisaldavad ravimid võivad tugevdada angioödeemi
sümptomeid.

Millal peaksite pöörduma arsti poole
Kui mõni ülalmainitud seisunditest süveneb või ilmneb Diane kasutamise ajal esimest korda, siis
pöörduge oma arsti poole.

Lõpetage tablettide võtmine ning võtke koheselt ühendust oma arstiga, kui te märkate
võimalikke tromboosi tunnuseid. Sümptomeid on kirjeldatud lõigus 2 „Verehüübed (tromboos)”.

Kui teil on hirsutism (liigne karvakasv), mis on alles hiljuti tekkinud või kui see on viimasel ajal
märkimisväärselt intensiivistunud, siis peaksite sellest kindlasti teavitama oma arsti, kuna selle põhjuse
väljaselgitamine on hädavajalik.

Diane toimib ka suukaudse rasestumisvastase vahendina. Te peate oma arstiga kaaluma kõiki
suukaudsete hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite ohutu kasutamisega seotud aspekte.

Kogemused Diane-laadsete östrogeen/progestageen kombinatsioonpreparaatidega põhinevad põhiliselt
suukaudsetel rasestumisvastastel ravimitel (pillidel). Seega kehtivad Diane puhul samad hoiatused, mis
pillide puhul.

Verehüübed (tromboos)

Diane võtmine võib teil vähesel määral suurendada verehüübe (nimetatakse tromboosiks) tekkeriski.
Diane kasutajatel on risk trombide tekkeks veidi kõrgem kui naistel, kes ei kasuta Diane’t ega muid
rasestumisvastaseid tablette. Tromboosist paranemine ei ole alati täielik ja 1…2%-l juhtudest võib
tromboos lõppeda surmaga.

Arst kontrollib, kas teie tromboosirisk on suurenenud ühe tõsise või mitme riskifaktori esinemise tõttu.
Mitme riskifaktori kombinatsiooni korral võib tromboosirisk olla suurem, kui võiks eeldada üksikute
riskifaktorite summast. Liiga suure riski korral ei määra arst teile pille (vt ka lõik „Ärge kasutage
Diane’t“).

Trombid veenis

Veenis moodustuv verehüüve (venoosne tromboos) võib veeni sulgeda. See võib aset leida jala-, kopsu-(kopsuemboolia) või muude elundite veenides.
Kombineeritud pillide kasutajatel on risk trombide tekkeks suurem kui naistel, kes ei kasuta
kombineeritud rasestumisvastaseid pille. Venoosse tromboosi risk on suurim pillide kasutamise
esimesel aastal. Samas ei ole see risk nii kõrge, kui trombi tekkimise risk raseduse ajal.

Venoosse tromboosi risk kombineeritud pillide kasutajatel suureneb veelgi:
• vanuse tõustes;
• kui te suitsetate.
Hormonaalse rasestumisvastase vahendi (nagu Diane) kasutamisel on tungivalt soovitatav
suitsetamine lõpetada, eriti kui te olete üle 35-aastane;
• kui mõnel teie lähisugulasel on noores eas esinenud tromb jala-, kopsu- (kopsuemboolia) või muu
elundi veresoones;
• kui olete ülekaaluline;
• kui peate minema operatsioonile, või kui olete vigastuse või haiguse tõttu pikka aega voodiravil
või kui teil on jalg kipsis.

Sellisel juhul on oluline öelda arstile, et kasutate Diane’t, sest vajalikuks võib osutuda ravi lõpetamine.
Teie arst võib teil käskida Diane võtmine lõpetada mitu nädalat enne operatsiooni või ajal, mil olete
vähem liikuv. Teie arst ütleb teile ka, millal võite pärast taas jalule saamist uuesti Diane kasutamist
alustada.

Trombid arteris

Verehüüve arteris võib põhjustada tõsiseid probleeme. Nt südamearteris olev verehüüve võib põhjustada
südameinfarkti või ajus olev verehüüve insulti.
Kombineeritud pillide kasutamist on seostatud arteriaalse tromboosi suurenenud tekkeriskiga. See risk
suureneb veelgi:
• vanuse tõustes;
• kui te suitsetate.
Hormonaalse rasestumisvastase vahendi (nagu Diane) kasutamisel on tungivalt soovitatav
suitsetamine lõpetada, eriti kui te olete üle 35-aastane;
• kui olete ülekaaluline;
• kui teil on kõrge vererõhk;
• kui teie lähisugulasel on noores eas esinenud südameinfarkt või ajuinsult;
• kui teie veres on rasvasisaldus (kolesterool või triglütseriidid) kõrge;
• kui teil esineb migreeni;
• kui teil on probleeme südamega (klapirike, südamerütmi häired).

Tromboosi sümptomid

Lõpetage tablettide võtmine ning võtke koheselt ühendust oma arstiga, kui te märkate võimalikke
tromboosi nähte, nagu:
• ebatavaline ootamatu köha;
• tugev valu rindkeres, mis võib kiirguda vasakusse kätte;
• õhupuudus;
• igasugune ebatavaline, tugev või pikaajaline peavalu või migreeni ägenemine;
• osaline või täielik nägemise kaotus või kahekordne nägemine;
• vaevaline kõne või kõnevõimetus;
• äkiline muutus kuulmises, lõhnatundmises või maitsmises;
• peapööritus või minestus;
• nõrkus või tuimus mistahes kehaosas;
• tugev kõhuvalu;
• tugev valu või turse ükskõik kummas jalas.

Tromboosist paranemine ei ole alati täielik. Tromb võib harvadel juhtudel põhjustada püsivat puuet või
isegi surma.

Naistel on tromboosirisk suurem ka vahetult pärast sünnitust, seepärast peate küsima oma arstilt, millal
võite pärast sünnitust hakata Diane’t kasutama.

Diane ja vähk

Naistel, kes kasutavad pille, on rinnanäärmevähki diagnoositud veidi sagedamini kui samaealistel
pille mittekasutavatel naistel. Pole teada, kas see erinevus on põhjustatud pillide kasutamisest või
mitte. Põhjuseks võib olla asjaolu, et pille kasutavaid naisi kontrolliti tihedamini ning see põhjustas ka
vähi varasema avastamise. Pärast kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite
kasutamise lõpetamist rinnanäärmevähi esinemissagedus järk-järgult väheneb. On tähtis kontrollida
oma rindu regulaarselt. Kui tunnete rinnas mistahes tükki, pöörduge oma arsti poole.

Harva on pillide kasutajatel esinenud healoomulisi ning veelgi harvem pahaloomulisi
maksakasvajaid. Üksikutel juhtudel võivad sellised kasvajad põhjustada eluohtlikku kõhuõõnesisest
verejooksu. Seepärast võtke ägeda kõhuvalu tekkimisel koheselt ühendust oma arstiga.

Emakakaelavähi olulisim riskifaktor on püsiv inimese papilloomi viirus (HPV). Mõnede uuringute
kohaselt võib pikaajaline pillide kasutamine emakakaelavähi riski suurendada, kuigi jätkuvalt ollakse
lahkarvamusel, kuivõrd võib seda riski kasvu seostada muude faktoritega, nt inimese papilloomi
viiruse ning seksuaalkäitumisega.

Eelpool nimetatud kasvajad võivad olla eluohtlikud või lõppeda surmaga.

Veritsemine menstruaatsioonide vahel

Esimestel kuudel võib teil menstruatsioonide vahel esineda ebaregulaarset vaginaalset veritsemist
(määrimine või tsüklivälised verejooksud). Teil võib olla vaja kasutada hügieenitooteid, kuid jätkake
tavapärasel viisil tablettide kasutamist. Tavaliselt lõpeb ebaregulaarne vaginaalne veritsemine kui teie
keha on kohandunud Diane’ga (tavaliselt pärast 3 tabletitsüklit). Kui veritsemine jätkub, algab uuesti
või muutub tugevamaks, siis rääkige sellest oma arstile.

Mida teha kui veritsemine ei alga

Kui olete võtnud tablette korralikult, teil ei ole esinenud oksendamist ega rasket kõhulahtisust ja te ei
ole tarvitanud mingeid muid ravimeid, siis väga suure tõenäosusega te ei ole rase. Jätkake Diane
tarvitamist tavapärasel viisil.

Kui te ei ole tablette õigesti võtnud, või kui te olete tablette õigesti võtnud, kuid oodatud veritsemine ei
toimu kahel korral järjest, siis võite olla rase. Võtke koheselt ühendust oma arstiga. Ärge alustage
järgmise paki võtmist enne kui olete veendunud, et te ei ole rase. Vahepeal kasutage
mittehormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid. Vaadake ka lõik “Üldised soovitused”.

Muud ravimid ja Diane

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid
ravimeid. Samuti teavitage iga arsti või hambaarsti, kes teile mõnda ravimit välja kirjutab, ning
apteekrit, et te kasutate Diane’t. Nemad oskavad teile öelda, kas ja kui kaua peate te kasutama
lisameetodit rasestumise vältimiseks; samuti seda, kas peate muutma teise samaaegselt kasutatava
ravimi kasutamist.

Teatud ravimid võivad mõjutada Diane sisaldust veres ning muuta seeläbi rasestumisvastase toime
vähem efektiivseks või põhjustada ootamatut veritsust. Need on:
- mõned epilepsia ravimid (nt primidoon, fenütoiin, barbituraadid, karbamasepiin,

okskarbasepiin, topiramaat, felbamaat);
- tuberkuloosi ravimid (nt rifampitsiin, rifabutiin);
- HI-viiruse ja C-hepatiidi ravimid (nn proteaasi inhibiitorid ja mittenukleosiidsed
pöördtranskriptaasi inhibiitorid, nt ritonaviir, nevirapiin ja nelfinaviir) või teised
infektsioonivastased ained (nt griseofulviin);
- ravimtaim naistepuna (Hypericum perforatum).

Samuti võib Diane sekkuda teiste ravimite nt tsüklosporiini sisaldavate ravimite või lamotrigiini toime
avaldumisse.

Teatage oma arstile või apteekrile kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis
tahes muid ravimeid.
Laboratoorsed analüüsid

Kui teile plaanitakse teha vereanalüüs või mõni muu analüüs, siis teatage oma arstile või
meditsiiniõele, et tarvitate Diane’t, kuna suukaudsed rasestumisvastased ravimid võivad mõjutada
mõnede analüüside tulemusi.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, või arvate et võite olla rase, ei tohi te Diane’t võtta. Kui te olete Diane võtmise ajal
rasestunud, tuleb preparaadi kasutamine viivitamatult katkestada ning võtta ühendust arstiga. Kui te
soovite rasestuda võite ravimi tarvitamise katkestada mis tahes ajal (vt lõik "Kui te soovite lõpetada
Diane kasutamise").

Rinnaga toitmise ajal ei tohi Diane't kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei ole läbi viidud uuringuid Diane toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Diane sisaldab laktoosi ja sahharoosi
Iga selle ravimi kaetud tablett sisaldab 31 mg laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud
suhkruid, siis peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas DIANE võtta

Terapeutilise tõhususe ja vajaliku rasestumisvastase kaitse saavutamiseks tuleb Diane't võtta
regulaarselt. Diane annustamisrežiim on sarnane enamusele rasestumisvastastele pillidele. Seega tuleb
järgida samu kasutamisreegleid. Kombineeritud suukaudsete rasestumisvastaste tablettide õigel
kasutamisel on rasestumise võimalus ligikaudu 1 % aastas. Diane ebaregulaarne kasutamine võib viia
menstruatsioonidevaheliste verejooksudeni ning vähendada terapeutilist ja rasestumisvastast
usaldusväärsust.

Diane pakend sisaldab 21 tabletti. Iga tablett pakendis on märgistatud kindla nädalapäevaga. Tablett
tuleks sisse võtta iga päev umbes samal ajal, vajadusel koos vähese veega. Järgige noolt pakendil, kuni
kõik 21 tabletti on ära võetud. Järgnevad seitse päeva on tabletivaba periood. Nende seitsme päeva
jooksul peaks algama menstruatsioonilaadne vereeritus. Tavaliselt algab see 2...3. päeval pärast
viimase Diane tableti võtmist. Uue Diane pakendiga tehke algust vaheaja kaheksandal päeval, isegi
juhul, kui vereeritus ei ole veel lõppenud. Seega alustate te uut pakendit iga kord ühel ja samal
nädalapäeval. Samas on teil ka menstruatsioonilaadne vereeritus iga kuu samal ajal.

• Esimese Diane pakendiga alustamine

Kui te ei ole viimase kuu jooksul kasutanud ühtegi hormonaalset rasestumisvastast vahendit
Alustage Diane võtmist tsükli esimesel päeval, st menstruatsiooni esimesel päeval. Võtke tablett
käesoleva nädalapäeva märgistuse alt, st kui täna on reede, siis võtke tablett märgistuse alt ”R”.
Seejärel järgige nädalapäevi. Diane toime avaldub esimese tableti sissevõtmise hetkest, seega puudub
vajadus kasutada rasestumisvastast lisameetodit. Te võite alustada tablettide võtmist ka tsükli 2...5.
päeval, kuid siis peate te esimese tsükli esimesel seitsmel päeval kasutama lisaks mõnda muud
rasestumisvastast vahendit (kondoom).

Kui te lähete üle kombineeritud pillilt, tuperõngalt või transdermaalselt rasestumisvastaselt plaastrilt
Te võite alustada Diane kasutamist järgmisel päeval pärast viimase pilli võtmist eelmisest pakendist
(ilma tabletivaba vaheajata). Kui teie eelmiste pillide pakend sisaldas ka mitteaktiivseid pille, siis tuleb
Diane võtmist alustada kohe pärast viimase aktiivse (toimeainet sisaldava) pilli võtmist (kui te pole
kindel, siis küsige oma arstilt või apteekrilt). Te võite alustada ka hiljem, kuid mitte hiljem, kui päeval
pärast eelmiste pillide tabletivaba perioodi (või päeval pärast viimase mitteaktiivse pilli võtmist). Juhul
kui te kasutasite tuperõngast või transdermaalset plaastrit, alustage Diane võtmist eelistatult eelneva
tuperõnga või plaastri eemaldamise päeval, kuid mitte hiljem kui päeval, mil pidi toimuma järgmine
manustamine. Järgides neid juhiseid, ei ole vaja kasutada lisa kaitsemeetodit.

Kui te lähete üle ainult progestageeni sisaldavalt meetodilt (minipill, süst, implantaat või
progestageeni vabastav emakasisene vahend)
Te võite lõpetada minipillide võtmise ükskõik millisel päeval (implantaadilt või emakasiseselt
süsteemilt selle eemaldamise päeval, süstitavalt preparaadilt päeval, mil teile peaks tehtama järgmine
süst), kuid kõigil nendel juhtudel peaksite te esimesel seitsmel tabletivõtmise päeval siiski kasutama
lisaks muid rasestumisvastaseid vahendeid (kondoom).

Pärast nurisünnitust või aborti
Küsige nõu oma arstilt.

Pärast sünnitust
Pärast sünnitust võib arst soovitada teil enne Diane kasutamise alustamist oodata ära esimene normaalne
menstruaaltsükkel. Vahel võib alustada ka varem, kuid ainult arsti soovitusel.
Kui olete elanud suguelu enne Diane tarvitamise algust, siis veenduge, et te ei ole rase või oodake järgmise
menstruaaltsükli alguseni.
Kui te toidate last rinnaga, siis peaksite te Diane kasutamise osas küsima nõu oma arstilt.

Kui te ei ole kindel, millal alustada Diane kasutamist, pidage nõu oma arstiga.

Kui te võtate Diane’t rohkem kui ette nähtud

Puuduvad teated tõsistest üleannustamisega seotud toimetest. Kui te olete korraga sisse võtnud liigse
koguse tablette, võivad teil ilmneda järgnevad sümptomid: iiveldus, oksendamine või noortel neidudel
tupekaudne vereeritus. Kui te olete võtnud liiga palju Diane tablette, või kui te avastate, et Diane’t on
sisse võtnud laps, siis pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kui te unustate Diane’t võtta

Olenevalt sellest, millisel tsükli päeval te unustasite ühe tableti võtta, võib olla vajalik lisa
rasestumisvastaste vahendite (nt kondoom) kasutamine. Võtke tablette vastavalt allpool toodud
juhistele (vt ka unustatud tablettide kohta käivat joonist). Kahtluse korral pidage nõu oma arstiga.

• Kui te hilinesite tableti võtmisega vähem kui 12 tundi, siis on Diane rasestumisvastane toime
säilinud. Võtke järgmine tablett niipea, kui see teile meenub ning jätkake tablettide võtmist
tavalisel ajal.
• Kui te hilinesite tableti võtmisega rohkem kui 12 tundi, siis võib Diane rasestumisvastane toime
olla nõrgenenud. Mida rohkem järjestikku asetsevaid tablette te vahele jätate, seda suurem on risk
rasestuda. Suurim risk rasestuda on siis, kui te jätate tableti võtmata pakendi alguses või lõpus.
Seetõttu järgige alltoodud juhendeid (vt ka allpool toodud joonist).

Te unustasite võtta rohkem kui ühe tableti
Pidage nõu arstiga.

Ärge võtke ühel päeval rohkem kui 2 tabletti, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te unustasite tabletti võtta ning tabletivabal perioodil ei tekkinud teil menstruatsioonilaadset
vereeritust, siis te võite olla rase. Konsulteerige arstiga enne, kui te alustate uue pakendiga.

• 1 tablett jäi vahele 1. nädalal
Kui te olete unustanud alustada uue pakendiga või kui te olete unustanud võtta tabletti esimese 7
päeva jooksul, esineb võimalus, et võite olla rase (kui olete olnud tableti unustamisele eelnenud 7
päeva jooksul vahekorras). Sellisel juhul konsulteerige arstiga enne, kui te alustate tablettide võtmist
uuest pakendist (vt ka allpool toodud joonist).
Kui te ei olnud tableti unustamisele eelnenud 7 päeva jooksul vahekorras, võtke vahelejäänud tablett
niipea, kui võimalik (isegi kui see tähendab kahe tableti samaaegset võtmist) ning võtke järgmised
tabletid tavalisel ajal. Järgmise 7 päeva jooksul kasutage lisaks muid rasestumisvastaseid vahendeid (nt
kondoom).

• 1 tablett jäi vahele 2. nädalal
Võtke vahelejäänud tablett niipea, kui võimalik (isegi kui see tähendab kahe tableti samaaegset
võtmist) ning võtke järgmised tabletid tavalisel ajal. Diane toime säilib. Muid rasestumisvastaseid
meetodeid pole lisaks vaja kasutada.

• 1 tablett jäi vahele 3. nädalal
Võite valida ühe järgnevatest võimalustest. Muid rasestumisvastaseid meetodeid pole lisaks vaja
kasutada.

1. Võtke vahelejäänud tablett niipea, kui võimalik (isegi kui see tähendab kahe tableti samaaegset
võtmist) ning võtke järgmised tabletid tavalisel ajal. Alustage järgmise pakendiga kohe, kui
käesolev on lõppenud, st ärge jätke tabletivaba perioodi kahe pakendi vahele. Teil ei pruugi
tekkida menstruatsioonilaadset vereeritust enne teise pakendi lõpetamist, kuid teil võib tablettide
võtmise ajal esineda määrimist või läbimurde vereeritust.

või

2. Lõpetage tablettide võtmine käesolevast pakendist, tehke 7-päevane või lühem paus (arvestades
sisse ka päeva, mil unustasite tabletti võtta) ning alustage uue pakendiga.
Unustatud rohkem
kui üks tablett
pöörduge arsti poole
tsükli ajal

Uue pakendiga
jah
alustamine ununes
te olite 7 päeva jooksul enne tableti unustamist
vahekorras
1. nädal
ei
• võtke vahele jäänud tablett (see võib tähendada,
et peate samal päeval võtma 2 tabletti)
• kasutage lisakaitsevahendit järgmised 7 päeva
• kasutage pakend lõpuni
Ununes ainult
1 tablett (rohkem
• võtke vahele jäänud tablett (see võib tähendada,
2. nädal
kui 12 tundi
et peate samal päeval võtma 2 tabletti)
hiljem)
• kasutage pakend lõpuni
• võtke vahele jäänud tablett
• kasutage pakend lõpuni
3. nädal
• ärge jätke tabletivaba perioodi kahe pakendi
vahele
• jätkake uue pakendiga

või
• käesolevast pakendist ärge enam tablette võtke
• tehke tabletivaba vahe (mitte rohkem kui
7 päeva k.a võtmata jäänud tablett)
• jätkake uue pakendigaMida teha oksendamise või ägeda kõhulahtisuse puhul

Kui te oksendate või teil on äge kõhulahtisus, võivad Diane’s sisalduvad toimeained jääda täielikult
imendumata. Kui te oksendate 3...4 tundi pärast tableti võtmist, on see võrdne tableti vahelejätmisega.
Seetõttu tuleb teil järgida nõuandeid, mis kehtivad vahelejäänud tablettide kohta (vt lõik „Kui te
unustate Diane’t võtta“). Raske kõhulahtisuse korral konsulteerige palun oma arstiga.

Kasutamise kestus

Teie arst ütleb teile, kui kaua te peate Diane’t võtma.
Ravi kestus sõltub teie süptomite raskusastmest ja nende allumisest ravile. Üldjuhul peaks ravi kestma
mitu kuud. Akne ja seborröa alluvad tavaliselt ravile kiiremini kui hirsutism. Kui mõne nädala või kuu
jooksul pärast ravi lõpetamist sümptomid taastuvad, siis võib ravi Diane’ga korrata.

Kui te soovite lõpetada Diane kasutamise

Te võite igal ajal lõpetada Diane kasutamise. Kui te ei soovi jääda rasedaks, siis küsige oma arstilt nõu
teiste usaldusväärsete raseduskontrolli meetodite kohta. Kui te soovite jääda rasedas, siis lõpetage
Diane tarvitamine ning oodake menstruaaltsükli alguseni enne kui üritate rasedaks jääda. Nii on teil
kergem arvutada sünnituse oletatavat tähtaega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsised Pillide kasutamisega seotud tõsiseid kõrvaltoimeid ja tekkivaid sümptomeid on lähemalt kirjeldatud
lõikudes „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“ ning “Diane ja tromboos/Diane ja vähk”, tutvuge ka lõiguga
„Ärga kasutage Diane’t“. Palun lugege need lõigud läbi ning pöörduge vajadusel oma arsti poole.

Pillide kasutajatel on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest

Sagedad kõrvaltoimed (võivad esineda ühel kuni 10-l kasutajal 100-st):
• iiveldus;
• kõhuvalu;
• kehakaalu tõus;
• peavalu;
• depressiivne meeleolu, meeleolu muutused;
• rindade valulikkus sh rindade tundlikkus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda ühel kuni 10-l kasutajal 1000-st):
• oksendamine;
• kõhulahtisus;
• vedelikupeetus;
• migreen;
• libiido vähenemine;
• rindade suurenemine;
• lööve;
• nõgestõbi (urtikaaria).

Harvad kõrvaltoimed (võivad esineda ühel kuni 10-l kasutajal 10 000-st):
• venoosne tromboos;
• kontaktläätsede talumatus;
• allergilised reaktsioonid (ülitundlikkus);
• kehakaalu langus;
• libiido suurenemine;
• eritis tupest;
• eritis rindadest;
• sõlmeline või mitmekujuline erüteem (nahahaigus).

Kui teil esineb pärilik angioödeem, võivad eksogeensed östrogeenid esile kutsuda angioödeemi
sümptomeid või neid ägedamaks muuta (vt lõik “Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas DIANE säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Diane't pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu
viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Diane sisaldab
- Toimeained on tsüproteroonatsetaat (2000 mikrogrammi) ja etünüülöstradiool (35 mikrogrammi).
- Abiained on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, povidoon 25, magneesiumstearaat, sahharoos,
povidoon 700 000, makrogool 6000, kaltsiumkarbonaat (sadestatud), talk, 85 % glütserool,
titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), montanglükoolvaha.

Kuidas Diane välja näeb ja pakendi sisu

Diane tabletid on beežid, kaksikkumerad, ümara kujuga, diameetriga 5 mm.
Tabletid on pakitud läbipaistvast polüvinüülkloriidkilest ja alumiiniumlehest koosnevasse
blisterpakendisse. Pakendis on 21 tabletti.

Müügiloa hoidja
Bayer Pharma AG
Müllerstraβe 178
13353 Berlin
Saksamaa

Tootjad
Bayer Pharma AG
või
Bayer Weimar GmbH & Co. KG
Müllerstraβe 178

Doebereinerstraβe 20
13353 Berlin

99427 Weimar
Saksamaa


Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Bayer OÜ
Lõõtsa 2, Tallinn
Telefon: +372 655 8565

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Diane, 2000 µg/35 µg kaetud tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Iga tablett sisaldab 2000 mikrogrammi tsüproteroonatsetaati ja 35 mikrogrammi etünüülöstradiooli.
INN. Cyproteronum, ethinylestradiolum.

Teadaolevat toimet omavad abiained: laktoosmonohüdraat, sahharoos.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1

3. Ravimvorm

Kaetud tabletid.
Diane tabletid on beeži värvi, kaksikkumerad, ümara kujuga, diameetriga 5 mm.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Androgeen-sõltuva mõõduka kuni raske akne (kaasneva seborröaga või ilma) ja/või hirsutismi ravi
reproduktiivses eas naistel.
Akne raviks tohib Diane't kasutada vaid juhul, kui paikne ravi või süsteemse toimega antibiootikumid ei
ole andnud soovitud ravitulemust.
Kuna Diane on ka hormonaalne kontratseptiiv, siis ei tohi seda kasutada samaaegselt koos teiste
hormonaalsete kontratseptiividega (vt lõik 4.3).

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Suukaudne.


Kuidas Diane't võtta
Diane't tuleb võtta regulaarselt, kui soovitakse saavutada terapeutilist efekti ja soovitud rasestumisvastast
kaitset. Eelnevalt kasutatud hormonaalse kontratseptiivi võtmine tuleb lõpetada. Diane annustamisrežiim
on sarnane enamikele suukaudsetele rasestumisvastastele ravimitele. Seega tuleb järgida samu
manustamisreegleid. Kombineeritud suukaudsete kontratseptiivide õigel kasutamisel on rasestumise
võimalus ligikaudu 1 % aastas. Diane ebaregulaarne tarvitamine võib viia menstruatsioonidevaheliste
verejooksudeni ning vähendada terapeutilist ja rasestumisvastast usaldusväärsust.

Tablette tuleb võtta pakendil näidatud järjekorras, iga päev enam-vähem samal ajal, vajadusel koos vähese
koguse veega. Võtta tuleb üks tablett päevas 21 päeva järjest. Enne iga järgneva pakendi alustamist tuleb
pidada 7-päevane tabletivaba periood, mille jooksul esineb tavaliselt menstruatsioonilaadne vereeritus.
See algab tavaliselt 2...3 päeval pärast viimase tableti võtmist ning ei pruugi lõppeda enne järgmise
pakendi alustamist.

Kuidas Diane’ga alustada
• Eelnevalt (viimase kuu vältel) ei ole hormonaalseid rasestumisvastaseid preparaate kasutatud.

Tablettide võtmine peab algama naise normaalse tsükli esimesel päeval (menstruaalverejooksu esimene
päev). Alustada võib ka 2...5 päeval, kuid sellisel juhul soovitatakse esimese tsükli esimese 7
tabletivõtmise päeva jooksul kasutada lisaks barjäärimeetodit.

• Üleminek kombineeritud hormonaalselt kontratseptiivilt (kombineeritud suukaudne
kontratseptiiv/KSK), tuperõngalt või transdermaalselt rasestumisvastaselt plaastrilt.

Eelistatult tuleb Diane’ga alustada päeval, mis järgneb viimasele hormooni sisaldavale kombineeritud
suukaudsele rasestumisvastasele tabletile, kuid hiljemalt eelneva KSK tabletivaba või hormooni
mittesisaldava tableti perioodi järgsel päeval. Tuperõngalt või transdermaalselt plaastrilt üleminekul tuleb
Diane’ga alustada eelistatult tuperõnga või plaastri eemaldamise päeval, kuid hiljemalt päeval, mil pidi
toimuma järgmine manustamine.

• Üleminek ainult progestageenmeetodilt (minipill, süst, implantaat) või progestageeni-vabastavalt
intrauteriinselt ravivahendilt (IUR).

Naine võib minipillilt ümber lülituda suvalisel päeval (implantaadi või intrauteriinse ravivahendi
kasutamisel - selle eemaldamise päeval; süstitava vahendi kasutamisel - päeval, millal peaks tehtama
järgmine süst), kuid peab kõigil neil juhtudel kasutama esimese 7 tableti võtmise päeval lisaks
barjäärimeetodit.

• Esimese trimestri abordi järgselt.

Alustada võib koheselt. Sel juhul ei ole vajadust täiendavate rasestumisvastaste meetmete rakendamiseks.

• Sünnituse või teise trimestri abordi järgselt.

Imetavate naiste kohta vt lõik 4.6.

Soovitatav on alustada 21...28-ndal sünnituse või teise trimestri abordi järgsel päeval. Kui alustatakse
hiljem, siis peab naisele soovitama esimese 7 tableti võtmise päeval lisaks barjäärimeetodi kasutamist. Kui
vahekord on siiski eelnevalt toimunud, tuleb enne Diane-ravi alustamist välistada rasedus või oodata ära
esimene menstruatsioon.

Mida teha, kui tablett jäi võtmata
Kui on möödunud vähem kui 12 tundi, siis on rasestumisvastane toime säilinud ning võtmata jäänud
tablett tuleb võtta niipea, kui see meenub. Edasi tuleb tablette võtta tavalisel kellaajal.

Kui on möödunud rohkem kui 12 tundi, siis võib rasestumisvastane toime olla nõrgenenud.
Unustatud tablettide korral on vaja järgida kahte põhireeglit:

1. Tablettide võtmises ei tohi tekkida pikemat pausi kui 7 päeva.

2. Hüpotaalamus-hüpofüüs-munasari telje adekvaatseks pärssimiseks kulub 7 päeva tablettide pidevat
kasutamist.

Sellest lähtudes võib anda igapäevaseks praktikaks järgnevat nõu:

• Nädal 1

Kasutaja peab võtma vahelejäänud tableti, niipea kui see talle meelde tuleb, isegi kui sel juhul tuleb
samaaegselt võtta kaks tabletti. Seejärel tuleb jätkata tablettide võtmist tavapärasel ajal. Kasutada tuleb ka
lisameetodit (kondoom) järgneva 7 päeva jooksul. Kui vahekord leidis aset eelnenud 7 päeva jooksul, siis
tuleb arvestada võimaliku rasedusega. Mida rohkem tablette on vahele jäänud ning mida lähemale jääb see
tabletivabale perioodile, seda suurem on rasestumise risk.

• Nädal 2

Kasutaja peab võtma vahelejäänud tableti, niipea kui see talle meelde tuleb, isegi kui sel juhul tuleb
samaaegselt võtta kaks tabletti. Seejärel tuleb jätkata tablettide võtmist tavapärasel ajal. Kui naine on enne
võtmata jäänud tabletti 7 päeva jooksul korralikult tablette võtnud, siis puudub vajadus kasutada
lisaabinõusid raseduse vältimiseks. Kui see aga nii ei ole või kui võtmata on jäänud rohkem kui 1 tablett,
siis tuleks soovitada lisavahendeid raseduse vältimiseks järgneva 7 päeva jooksul.

• Nädal 3

Rasestumisvastase toime nõrgenemise risk on suur läheneva tabletivaba perioodi tõttu. Rasedust võib
vältida reguleerides tablettide võtmise graafikut. Kasutades järgnevaid nõuandeid ei teki vajadust
rasestumisvastaste lisaabinõude järele. Seda tingimusel, et eelnevad 7 päeva on korralikult tablette võetud.
Kui see aga nii ei ole, tuleks kasutada esimest kahest järgnevast võimalusest ning ka lisakaitsevahendeid
järgmise 7 päeva jooksul.

1. Kasutaja peab võtma vahelejäänud tableti, niipea kui see talle meelde tuleb, isegi kui sel juhul tuleb
samaaegselt võtta kaks tabletti. Seejärel tuleb jätkata tablettide võtmist tavapärasel ajal. Järgmise
pakendiga tuleb algust teha kohe pärast eelmise lõpetamist, st ilma tabletivaba perioodita. Kasutajal ei
ilmne menstruatsioonilaadset vereeritust enne, kui teine pakend on lõpuni kasutatud, kuid tal võib
esineda määrivat vereeritust tablettide võtmise ajal.

2. Naisele võib soovitada tablettide võtmise lõpetamist käigusolevast pakendist. Seejärel peab ta pidama
7-päevase tabletivaba perioodi, kaasa arvatud tableti võtmata jätmise päev, ning jätkama uue
pakendiga.

Kui naisel jäi tablett võtmata ning sellele järgnevalt ei tekkinud tabletivaba perioodi ajal
menstruatsioonilaadset vereeritust, siis tuleb arvestada võimaliku rasedusega.

Mida teha seedetrakti häirete puhul
Tõsiste mao- ja seedetrakti häirete esinemise korral ei pruugi imendumine olla täielik ning kasutada tuleks
rasestumisvastast lisameetodit.

Kui naine oksendab 3...4 tundi pärast tableti võtmist, siis tuleks rakendada sama skeemi, mida
vahelejäänud tableti puhul (vt lõik „Mida teha, kui tablett jäi võtmata“). Kui naine ei taha senist
tabletivõtmise graafikut muuta, siis peab ta võtma lisatableti teisest pakendist.

Kasutamise kestus
Ravi kestus sõltub androgenisatsiooni sümptomite raskusastmest ja nende allumisest ravile. Tavaliselt
kestab ravi mitu kuud. Sümptomite leevendamiseks kulub vähemalt kolm kuud. Akne ja seborröa alluvad
ravile kiiremini kui hirsutism. Raviarst peab perioodiliselt hindama ravi jätkamise vajadust.


Kui mõne nädala või kuu jooksul pärast ravi lõpetamist sümptomid taastuvad, võib ravi Diane’ga korrata.
Diane-ravi taasalustamisel pärast vähemalt 4-nädalast ravimivaba perioodi tuleb arvestada VTE
suurenenud riski (vt lõik 4.4).

Lisainfo patsientide erirühmade kohta

Lapsed ja noorukid
Diane on näidustatud kasutamiseks pärast menarhet.

Eakad patsiendid
Ei kohaldata. Diane ei ole näidustatud pärast menopausi.

Maksakahjustusega patsiendid
Kuni maksafunktsioonide väärtused ei ole normaliseerunud, ei ole Diane näidustatud tõsiste maksa
talitlushäiretega patsientidele. Vaata ka lõik 4.3.

Neerukahjustusega patsiendid
Neerukahjustusega patsientidel ei ole Diane't uuritud. Olemasolevate andmete alusel ei ole
neerukahjustusega patsientide ravi vaja muuta.

4.3. Vastunäidustused

Allpool nimetatud seisundite esinemisel ei tohi östrogeeni-progestageeni sisaldavaid
ravimikombinatsioone kasutada. Kui mõni alltoodud seisunditest ilmneb selliste preparaatide kasutamise
ajal esmakordselt, siis tuleb ravi koheselt lõpetada.

• Kooskasutamine teiste hormonaalsete kontratseptiividega (vt lõik 4.1).
• Venoosne tromboos käesolevalt või anamneesis (süvaveenitromboos, kopsuemboolia).
• Arteriaalne tromboos käesolevalt või anamneesis (nt müokardiinfarkt) või tromboosieelne seisund
(nt stenokardia ja mööduv isheemiline atakk).
• Tserebrovaskulaarne häire käesolevalt või anamneesis.
• Tõsise või mitme venoosse või arteriaalse tromboosi riskifaktori esinemine (vt lõik 4.4) nt:
o
vaskulaarsete nähtudega suhkurtõbi;
o
raske hüpertensioon;
o
raske düslipoproteineemia.
• Pärilik või omandatud eelsoodumus venoosse või arteriaalse tromboosi tekkeks, nagu resistentsus
aktiveeritud C-valgu (APC) suhtes, antitrombiin-III puudulikkus, C-valgu puudulikkus, S-valgu
puudulikkus, hüperhomotsüsteineemia ja antifosfolipiidantikehad (kardiolipiinivastased antikehad,
luupus-antikoagulant).
• Fokaalsete neuroloogiliste sümptomitega migreen anamneesis.
• Tõsine maksahaigus kuni maksafunktsiooni näitajad ei ole normaliseerunud.
• Maksakasvaja (hea- või pahaloomuline) käesolevalt või anamneesis.
• Teadaolev või kahtlustatav hormoon-sõltuv suguelundite või rinnanäärmete pahaloomuline seisund.
• Ebaselge etioloogiaga vaginaalne verejooks.
• Teadaolev või kahtlustatav rasedus.
• Rinnaga toitmine.
• Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

NB! Diane ei ole mõeldud kasutamiseks meestel.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Diane sisaldab progestageeni (tsüproteroonatsetaat) ja östrogeeni (etünüülöstradiool) ning seda
manustatakse kuus 21-päevaste tsüklitena. Selle koostis on sarnane kombineeritud suukaudsete
kontratseptiividega (KSK).

Kliiniline ja epidemioloogiline kogemus Diane-laadsete östrogeen/progestageeni kombinatsioonidega
baseerub põhiliselt kombineeritud suukaudsetel kontratseptiividel (KSK). Seetõttu kehtivad Diane puhul
samad hoiatused, mis KSK’dele.

Kasutamise kestus
Sümptomite leevendamiseks kulub vähemalt kolm kuud. Raviarst peab perioodiliselt hindama ravi
jätkamise vajadust (vt lõik 4.2).

Hoiatused

Ükskõik millise allpool toodud seisundi/riskifaktorite olemasolul tuleb Diane kasutamisest saadavat kasu
hinnata võimalike riskide suhtes iga naise puhul individuaalselt ning arutada need koos naisega läbi enne,
kui ta otsustab Diane’t võtma hakata. Mistahes loetletud seisundi või riskifaktori süvenemise, ägenemise
või esmakordse ilmnemise korral peab kasutaja pöörduma oma arsti poole. Seejärel otsustab arst, kas
Diane kasutamine tuleb katkestada või mitte.

Vereringe häired

• Diane kasutamisega kaasneb venoosse trombemboolia (VTE) suurenenud risk, kui seda võrrelda
ravimi mittekasutamisega. VTE riski tõus on suurim esimesel aastal, mil naine alustab või
taasalustab Diane võtmist või lülitub ümber Diane-ravile pärast vähemalt ühekuulist tabletivaba
perioodi. 1...2% juhtudest võib venoosne trombemboolia lõppeda surmaga.
• Epidemioloogilised uuringud on näidanud, et Diane kasutajatel on venoosse trombemboolia
esinemise risk 1,5...2 korda suurem kui levonorgestreeli sisaldavate KSK-de kasutajatel ning võib
olla võrdväärne desogestreeli/gestodeeni/drosperinooni sisaldavate KSK-de kasutajatega.
• Diane kasutajate seas on tõenäoliselt päriliku suurenenud südameveresoonkonna riskiga, nt
polütsüstiliste munasarjade sündroomiga, patsiente.
• Epidemioloogilistes uuringutes on hormonaalseid kontratseptiive seostatud ka arteriaalse
trombemboolia (müokardiinfarkt, mööduv isheemiline atakk) riski tõusuga.
• Äärmiselt harva on hormonaalsete kontratseptiivide kasutajatel esinenud tromboosi teistes
veresoontes, nt maksa, mesenteeriumi, neeru, aju või silma võrkkesta veenides ja arterites.
• Venoosse või arteriaalse tromboosi või tserebrovaskulaarsete häirete sümptomaatika võib olla
järgmine: ebatavaline ühepoolne jala valu ja/või turse; äkiline tugev valu rinnus, mis kas kiirgub
vasakusse kätte või mitte; äkki tekkinud õhupuudus; äkiline köhahoog; iga ebatavaline, tõsine,
pikaajaline peavalu; ootamatu osaline või täielik nägemiskaotus; kahelinägemine; vaevaline kõne või
afaasia; vertiigo; kollaps fokaalsete krampidega või ilma; nõrkus või märkimisväärne tuimus, mis
ootamatult haarab ühte kehaosa või ühte kehapoolt; motoorika häired; „äge” kõht.
• Venoosse trombemboolia riski suurendavad:
- vanuse tõus;
- suitsetamine (sage suitsetamine ning vanuse tõus tõstab riski veelgi, eriti naistel alates
35ndast eluaastast. Üle 35-aastastele naistele tuleb tungivalt soovitada, et nad loobuksid
suitsetamisest, juhul kui soovivad Diane’t kasutada);
-
positiivne perekonnaanamnees (nt venoosse trombemboolia esinemine õdedel-vendadel või
vanematel suhteliselt noores eas). Sellisel juhul tuleb enne mis tahes hormonaalse
kontratseptiivi kasutamise alustamist konsulteerida spetsialistiga;
- pikaajaline liikumatus, ulatuslik kirurgiline operatsioon, mis tahes operatsioon jalgadel või
ulatuslik trauma. Nendes olukordades on soovitatav ravimi võtmine katkestada (plaanilise
operatsiooni korral vähemalt neli nädalat varem) ja mitte hakata uuesti võtma enne, kui
täielikust liikuma hakkamisest on möödunud kaks nädalat. Kui Diane kasutamist ei ole
eelnevalt katkestatud, tuleb kaaluda antitrombootilise ravi kasutamist;
- ülekaalulisus (kehamassiindeks üle 30 kg/m²).

• Arteriaalsete trombembooliliste tüsistuste või ajuveresoonkonna haiguste riski suurendavad:
- vanuse tõus;
- suitsetamine (sage suitsetamine ning vanuse tõus tõstab riski veelgi, eriti naistel alates
35ndast eluaastast. Üle 35-aastastele naistele tuleb tungivalt soovitada, et nad loobuksid
suitsetamisest, juhul kui soovivad Diane’t kasutada);
- düslipoproteineemia;
- ülekaalulisus (kehamassiindeks üle 30 kg/m²);
- hüpertensioon;
- migreen;
- südameklapirikked;
- kodade fibrillatsioon;
-
positiivne perekonnaanamnees (nt venoosse trombemboolia esinemine õdedel-vendadel või
vanematel suhteliselt noores eas). Sellisel juhul tuleb enne mis tahes hormonaalse
kontratseptiivi kasutamise alustamist konsulteerida spetsialistiga.
• Teiste vereringehäiretega seotud seisundite hulka kuuluvad diabeet, süsteemne erütematoosluupus,
hemolüütilis-ureemiline sündroom, kroonilised põletikulised soolehaigused (nt Crohni tõbi või
haavandiline koliit) ning sirprakuline aneemia.
• Arvestada tuleb trombemboolia riski tõusuga sünnitusjärgses perioodis (vt lõik 4.6).
• Ka migreenihoogude sagenemine või ägenemine (võib olla ajuveresoonkonna haiguse eelseisund)
Diane kasutamise ajal võib olla põhjus, miks tuleb Diane kasutamine viivitamatult katkestada.
Diane’t kasutavatele naistele tuleb eriti rõhutada, et nad võtaksid võimalike tromboosi sümptomite
avaldumisel ühendust oma arstiga. Tromboosi kahtlusel või kinnitusel tuleb Diane võtmine katkestada.
Antikoagulant-ravi (kumariinid) teratogeense toime tõttu tuleb rakendada muud tüüpi tõhusat
rasestumisvastast meetodit.

Arteriaalne trombemboolia võib olla eluohtlik või lõppeda surmaga.
Ühe tõsise või mitme riskifaktoriga naistel tuleb arvestada võimaliku suurenenud sünergilise
tromboosiriskiga. Selline riski tõus võib olla suurem kui võiks eeldada üksikute riskide summast.
Negatiivse riski/kasu suhte korral ei tohi Diane’t määrata (vt lõik 4.3).

• Tuumorid

Emakakaelavähi olulisim riskifaktor on püsiv inimese papilloomi viirus (HPV). Mõnede
epidemioloogiliste uuringute kohaselt võib pikaajaline kombineeritud suukaudsete kontratseptiivide
kasutamine emakakaelavähi riski veelgi suurendada, kuigi jätkuvalt ollakse lahkarvamusel, kuivõrd võib
seda riski kasvu seostada muude faktoritega, nt emakakaela uuringute ning seksuaalkäitumisega (k.a.
barjäärimeetodite kasutamine).

54 epidemioloogilise uuringu meta-analüüs näitas, et KSK’de kasutajatel on veidi kõrgenenud suhteline
risk (RR=1,24) rinnanäärmevähi suhtes. Risk väheneb astmeliselt 10 aasta jooksul pärast KSK’de
kasutamise lõpetamist. Kuivõrd rinnanäärmevähk on alla 40 a. naiste seas haruldane, siis on KSK-de
kasutajate hulgas diagnoositud rinnanäärmevähi juhtude arv väike võrreldes rinnanäärmevähi üldise
esinemissagedusega. Need uuringud ei tõesta seoseid rinnanäärmevähi ja KSK’de vahel. Suurenenud
riskiteguri põhjuseks võib olla varasem rinnanäärmevähi diagnoosimine KSK’de kasutajatel, KSK’de
bioloogiline toime või nende mõlema koostoime. KSK’de kasutajatel diagnoositud rinnanäärmevähi juhud
kalduvad olema kliiniliselt varasemas arengustaadiumis kui mittekasutajatel.

Harvadel juhtudel on KSK’de kasutajatel täheldatud maksa healoomuliste kasvajate teket, veelgi harvem
pahaloomuliste kasvajate teket, mis võivad üksikjuhtudel põhjustada eluohtlikku verejooksu kõhuõõnde.
Tugevate ülakõhuvalude, maksa suurenemise ja intraabdominaalse verejooksu sümptomite korral tuleb
KSK’de kasutajatel diferentsiaaldiagnostiliselt arvestada ka maksa tuumoriga.
Pahaloomulised kasvajad võivad olla eluohtlikud või lõppeda surmaga

• Muud seisundid

Naised, kellel on hüpertriglütserideemia või kellel on see haigus olnud perekonna anamneesis, võivad
KSK’de kasutamise ajal olla rohkem ohustatud pankreatiidist.

Kuigi paljudel kombineeritud suukaudseid kontratseptiive kasutavatel naistel on täheldatud väikest
vererõhu tõusu, on kliiniliselt märkimisväärset vererõhu tõusu esinenud harva. Sellele vaatamata tuleb
silmas pidada, et KSK’de kasutajatel, kellel ilmneb kliiniliselt oluline vererõhu tõus, tuleb KSK’de
kasutamine lõpetada ning ravida hüpertensiooni. Vajadusel võib KSK’de kasutamist jätkata, kui
antihüpertensiivse raviga on saavutatud normaalsed vererõhu väärtused.

Järgmised seisundid võivad ilmneda või ägeneda nii raseduse kui ka KSK’de kasutamise ajal, kuid
tõendus seose kohta KSK’de kasutamisega ei ole lõplik: kolestaasiga seotud ikterus ja/või sügelemine;
sapikivide teke; porfüüria; dissemineerunud erütematoosluupus; hemolüütilis-ureemiline sündroom;
Sydenham’i korea; herpes gestationis; otoskleroosiga seotud kuulmise halvenemine.

Päriliku angioödeemiga naistel võivad eksogeensed östrogeenid esile kutsuda või ägestada angioödeemi
sümptomeid.

Ägedate või krooniliste maksahaiguste puhul võib ilmneda vajadus KSK’de võtmise peatamiseks kuni
maksafunktsioonide näitajad on normaliseerunud. Kolestaatilise ikteruse, mis on esinenud raseduse või
varasema suguhormoonide kasutamise ajal, taastumisega seoses tuleb KSK’de kasutamine peatada.

Kuigi KSK’d võivad mõjutada perifeerset insuliini resistentsust ja glükoosi tolerantsust, ei ole madala-
annuselisi kombineeritud suukaudseid kontratseptiive (< 0,05 mg etünüülöstradiooli) kasutavatel
diabeetikutel vajadust muuta insuliinravi režiimi. Siiski on vajalik hoolikas kombineeritud suukaudset
kontratseptiivi kasutava diabeetiku järelvalve.

KSK-de kasutamisega on seostatud Crohn’i tõbe ja haavandilist koliiti.

Esineda võivad kloasmid, iseäranis neil naistel, kellel on esinenud rasedusaegsed kloasmid. Naised kellel
on kalduvus kloasmide tekkeks, peaksid KSK’de kasutamise ajal hoiduma otsese päikesevalguse ning
ultraviolettkiirguse eest.

Kui naisel, kes põeb hirsutismi, peaksid hirsutismi nähud süvenema, tuleb diferentsiaaldiagnostiliselt
arvestada androgeene produtseeriva tuumori või adrenaalensüümi defekti võimalusega.

Iga kaetud tablett sisaldab 31 mg laktoosi. Patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoosi talumatus,
Lapp’i-laktaasi defitsiit või glükoosi-galaktoosi imendumishäire, peavad seda arvestama.

Meditsiiniline kontroll/konsultatsioon
Enne Diane-ravi alustamist või taastamist tuleb naiselt võtta täielik meditsiiniline anamnees ning teostada
meditsiiniline läbivaatus lähtudes vastunäidustustest (lõik 4.3) ja hoiatustest (lõik 4.4), seda tuleks teha
regulaarselt. Samuti on oluline perioodiline meditsiiniline hinnang seoses vastunäidustuste (nt mööduv
ajuisheemia jne) või riskifaktoritega (nt venoosne või arteriaalne tromboos pereanamneesis), mis võivad
ilmneda esmakordselt Diane kasutamise ajal. Nende uuringute sagedust ja iseloomu tuleb planeerida
vastavalt väljatöötatud ravijuhenditele ning iga naise puhul individuaalselt, kuid nad peavad üldjuhul
sisaldama spetsiaalseid uuringuid vererõhu, rindade, kõhu ja vaagnaorganite osas (k.a emakakaela
tsütoloogia).

Naisi tuleb teavitada, et preparaadid nagu Diane ei kaitse nakatumise eest HI-viirusesse (AIDS) ega
teistesse sugulisel teel levivatesse haigustesse.

Vähenenud efektiivsus
Diane kontratseptiivne toime võib väheneda nt seoses võtmata jäänud tablettidega (vt lõik „Mida teha, kui
tablett jäi võtmata“), seedetrakti häiretega (vt lõik “Mida teha seedetrakti häirete puhul“) või
koostoimivate ravimitega (vt lõik 4.5).

Vähenenud tsükli kontroll
Östrogeen/progestageen kombinatsioonide kasutamisel võivad ilmneda ebaregulaarsed vereeritused
(määrimine või läbimurde verejooks), eriti esimeste kasutamiskuude jooksul. Seetõttu on veritsust
võimalik hinnata alles pärast ravimiga kohanemist, umbes kolm tsükli pärast.

Kui veritsused jäävad ebaregulaarseteks või muutuvad ebaregulaarseteks pärast eelnevalt regulaarseid
tsükleid, tuleb arvestada mittehormonaalse põhjusega ning rakendada adekvaatseid diagnostilisi meetmeid
maliigsuse ja raseduse väljalülitamiseks. Kõne alla tuleb ka küretaaž.

Mõnel naisel ei pruugi tabletivaba perioodi ajal menstruatsioonilaadset vereeritust esineda. Juhul kui naine
on võtnud KSK’sid vastavalt juhendile (lõik 4.2), siis on vähetõenäoline, et naine oleks rase. Vastupidisel
juhul, kui tablette pole enne esimest ärajäänud vereeritust võetud korrapäraselt või kui vahele on jäänud
kaks menstruatsioonilaadset vereeritust, tuleb enne KSK-de võtmise jätkamist lülitada välja raseduse
võimalus.

Päriliku fruktoositalumatuse, sukraas-isomaltaas puudulikkusega või glükoos-galaktoos
malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Teiste ravimite mõju Diane toimele

Märkus: Võimalike koostoimete kindlakstegemiseks tuleb lugeda koosmanustatavate ravimite omaduste
kokkuvõtteid.

Koostoimed võivad tekkida ravimitega, mis indutseerivad mikrosomaalseid ensüüme, mille tulemusena
kiireneb suguhormoonide kliirens ja võib tekkida läbimurdeveritsus ja/või ebaõnnestuda kontratseptsioon.
Naised, keda ravitakse samaaegselt mõne mikrosomaalseid ensüüme indutseeriva ravimiga, peavad lisaks
Diane’le kasutama ajutiselt ka barjäärimeetodit või valima muu rasestumisvastase meetodi.
Barjäärimeetodit tuleb kasutada selle ravimi kasutamise vältel ning 28 päeva pärast ravi lõpetamist. Kui
ajavahemik, mille jooksul lisa kaitsemeetodit kasutatakse, kestab pärast tablettide lõppemist Diane
pakendist, tuleb uue pakendiga alustada ilma tavapärase tabletivaba perioodita.

Diane kliirensit suurendavad ained (vähendavad Diane efektiivsust ensüümide induktsiooni tõttu)
Krambivastased ained, nt:
• barbituraadid (k.a fenobarbitoon, primidoon);
• fenütoiin;
• karbamasepiin;
• okskarbasepiin;
• topiramaat.
Mikrosomaalseid ensüüme indutseerivad antibiootikumid/seentevastased ained, nt:
• griseofulviin;
• rifampitsiin;
• rifabutiin.
Ravimtaimed, nt:
• naistepuna (Hypericum perforatum).

Ensüüme mitteindutseerivad antibiootikumid ei mõjuta Diane toimet.

Ained, millel on erinevad toimed Diane kliirensile
Diane’ga koosmanustamisel võivad mitmed HIV/HCV-proteaasi inhibiitorid ja mitte-nukleosiidsed
pöördtranskriptaasi inhibiitorid (nt ritonaviir, nevirapiin, nelfinaviir) suurendada või vähendada östrogeeni
või progestiini plasmakontsentratsiooni. Need muutused võivad mõnedel juhtudel olla kliiniliselt olulised.

Östrogeen/progestageen kombinatsioonide mõju teiste ravimite toimele

Diane-laadsed östrogeen/progestageen ravimikombinatsioonid võivad mõjutada teatud teiste ravimite
metabolismi. Vastavalt võivad kontsentratsioonid plasmas ning kudedes kas suureneda (nt tsüklosporiin)
või väheneda (nt lamotrigiin).

Teised
• Laboratoorsed analüüsid

Diane laadsete ravimpreparaatide kasutamine võib mõjutada teatud laboratoorsete analüüside tulemusi, sh:
maksa-, kilpnäärme-, neerupealise- ja neerufunktsiooni biokeemilised näitajad; kandjavalkude
plasmaväärtus, nt kortikosteroide siduv globuliin ja lipiid/lipoproteiini fraktsioonid; süsivesikute
metabolismi parameetrid; koagulatsiooni ja fibrinolüüsi parameetrid. Muutused jäävad üldiselt normaalse
laborileiu piiridesse.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Rasedus
Diane kasutamine raseduse ajal on vastunäidustatud. Kui naine jääb Diane kasutamise ajal rasedaks, tuleb
preparaadi võtmine viivitamatult lõpetada (vt lõik 5.3).

Imetamine
Diane kasutamine on vastunäidustatud ka rinnaga toitmise ajal. Tsüproteroonatsetaat jõuab imetavate
naiste rinnapiima. Tsüproteroonatsetaadi annusest jõuab piima kaudu lapseni ligikaudu 0,2 % ehk
ligilaudu 1 µg/kg. 0,02 % etünüülöstradiooli igapäevasest annusest võib imetamise ajal emapiima kaudu
lapseni jõuda.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole läbi viidud uuringuid Diane toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Diane
kasutajatel ei ole täheldatud toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõigil Diane't kasutavatel naistel esineb suurem trombemboolia tekkerisk (vt lõik 4.4).

Kõrvaltoimed, mida on kirjeldatud Diane kasutajatel, kuid seoseid ravimiga ei ole tõestatud ega ümber
lükatud, on järgmised:

Organsüsteemi klass
Sage
Aeg-ajalt
Harv
(≥1/100)
(≥1/1000)
(<1/1000)
Silma kahjustused


kontaktläätsede
talumatus
Vaskulaarsed häired


trombemboolia
Seedetrakti häired
iiveldus, kõhuvalu
oksendamine,

kõhulahtisus
Immuunsüsteemi häired


ülitundlikkus

Uuringud
kehakaalu tõus

kehakaalu langus

Ainevahetus- ja

vedelikupeetus

toitumishäired
Närvisüsteemi häired
peavalu
migreen

Psühhiaatrilised häired
depressiivne
libiido vähenemine
libiido suurenemine
meeleolu, meeleolu
muutused
Reproduktiivse süsteemi ja
rindade valulikkus,
rindade hüpertroofia
eritis tupest, eritis
rinnanäärme häired
rindade hellus

rinnast
Naha ja nahaaluskoe

lööve, urtikaaria
nodoosne erüteem,
kahjustused
mitmekujuline erüteem

*Tabelis on ära toodud sobivaim MedDRA termin (versioon 12.0) kindla kõrvaltoime kirjeldamiseks.
Sünonüüme ja seotud reaktsioone ei ole tabelisse kantud, kuid ka neid tuleks arvesse võtta.


Diane’t kasutavatel naistel on esinenud järgmisi tõsiseid kõrvaltoimeid, millest on juttu lõigus 4.4:
• venoosne trombemboolia;
• arteriaalne trombemboolia;
• tserebrovaskulaarsed haigused;
• hüpertensioon;
• triglütseriidide sisalduse tõus vereseerumis;
• muutused glükoosi tolerantsuses või toimed perifeersele insuliini resistentsusele;
• maksakasvajad (hea ja pahaloomulised);
• maksa funktsioonihäired;
• kloasmid;
• päriliku angioödeemiga naistel võivad eksogeensed östrogeenid indutseerida või tugevdada
angioödeemi sümptomeid;
• võivad esineda või halveneda järgmised seisundid (seos KSK’de kasutamisega ei ole lõplik):
kolestaasiga seotud ikterus ja/või sügelemine; sapikivide teke; porfüüria; dissemineerunud
erütematoosluupus; hemolüütilis-ureemiline sündroom; Sydenham’i korea; herpes gestationis;
otoskleroosiga seotud kuulmise halvenemine, Crohn’i tõbi, haavandiline koliit, emakakaelavähk.

KSK’de kasutajatel on veidi kõrgenenud suhteline risk rinnanäärme vähi suhtes. Kuivõrd rinnanäärme
vähk on alla 40 a. naiste seas haruldane, siis on KSK-de kasutajate hulgas diagnoositud rinnanäärme vähi
juhtude arv väike, võrreldes rinnanäärme vähi üldise esinemissagedusega. Seos KSK-de kasutamisega ei
ole teada. Rohkem teavet on toodud lõikudes 4.3 ja 4.4.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Puuduvad teated tõsistest üleannustamisega seotud kahjustustest. Üleannustamise korral võib esineda
iiveldust, oksendamist ning noortel tüdrukutel vähest tupekaudset vereeritust. Antidoodid puuduvad, ravi
on sümptomaatiline.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Antiandrogeenid ja östrogeenid
ATC kood: G03HB01

Rasunäärmest ja karvafolliikulist koosnev üksus on androgeen-tundlik nahakomponent. Akne, seborröa,
hirsutism ja androgeenne alopeetsia on kliinilised seisundid, mis tulenevad selle sihtorgani
kõrvalekalletest, mis võivad omakorda olla põhjustatud suurenenud tundlikkusest või kõrgemast
androgeenide tasemest plasmas. Mõlemad Diane's sisalduvad ained mõjutavad hüperandrogeenset seisu
soodsalt: tsüproteroonatsetaat on androgeenretseptori antagonist, millel on pärssiv toime androgeenide
sünteesile sihtrakkudes ning läbi antigonadotroopse toime vähendab tsüproteroonatsetaat androgeenide
kontsentratsiooni veres. Seda antigonadotroopilist efekti võimendab veelgi etünüülöstradiool, mis
reguleerib ka suguhormooni siduva globuliini (SHBG) sünteesi plasmas. Seeläbi vähendab
etünüülöstradiool vaba, bioloogiliselt kättesaadava androgeeni hulka vereringes.

Diane kasutamine viib 3...4 kuulise ravi järel olemasolevate aknekollete paranemiseni. Üleliigne juuste ja
naha rasusus kaob tavaliselt varem. Naistel, kellel esineb hirsutism kerge vormina, eriti kui tegemist on
vähesel määral suurenenud karvakasvuga näo piirkonnas, ilmnevad tulemused alles mitmekuulise
kasutamise järgselt.

Diane kontratseptiivne toime baseerub mitmete faktorite koostoimel, millest olulisimad on ovulatsiooni
pärssiv ja emakakaela sekreeti muutev toime. Östrogeen/progestageen kombinatsioonidel on lisaks
raseduse vältimisele ning kõrvuti ebasoodsatele toimetele (vt lõigud 4.4 ja 4.8) ka positiivseid toimeid:
regulaarsem menstruaaltsükkel, vähem valulikud ning vähem väljendunud verejooksuga menstruatsioonid.
Viimasega seoses on ka väiksem oht rauapuudusaneemia tekkeks.

5.2. Farmakokineetilised omadused

• Tsüproteroonatsetaat

Imendumine
Tsüproteroonatsetaat imendub suukaudsel manustamisel kiirelt ja täielikult. Maksimaalne kontsentratsioon
seerumis, mis on 15 ng/ml, saavutatakse pärast ühekordset manustamist ligikaudu 1,6 tunniga.
Biosaadavus on ligikaudu 88 %.

Jaotumine
Tsüproteroonatsetaat seotakse põhiliselt seerumalbumiiniga. Ainult 3,5...4,0 % kogu seerumi
kontsentratsioonist esineb vaba steroidina. Etünüülöstradiooli poolt indutseeritud SHBG kontsentratsiooni
tõus ei mõjuta tsüproteroonatsetaadi seostumist seerumi proteiiniga. Tsüproteroonatsetaadi näiline
jaotusruumala on ligikaudu 986±437 l.

Biotransformatsioon
Tsüproteroonatsetaat metaboliseerub peaaegu täielikult. Peamine metaboliit plasmas on 15β-OH-CPA,
mis moodustatakse tsütokroom P450 ensüüm CYP3A4 poolt. Seerumi kliirens on ligikaudu
3,6 ml/min/kg.

Eritumine
Tsüproteroonatsetaadi seerumitase alaneb kahefaasiliselt poolväärtusaegadega ligikaudu 0,8 tundi ja
2,3...3,3 päeva. Tsüproteroonatsetaat eritub osaliselt muutumatul kujul. Metaboliidid erituvad uriini ja
sapiga vahekorras 1:2, poolväärtusajaga ligikaudu 1,8 päeva.

Püsiv plasmakontsentratsioon
Tsüproteroonatsetaadi farmakokineetika ei ole mõjustatud SHBG-tasemest. Igapäevase manustamise
korral tõuseb tsüproteroonatsetaadi seerumitase ligikaudu 2,5-kordseks, saavutades püsiva
plasmakontsentratsiooni ravitsükli teises pooles.

• Etünüülöstradiool

Imendumine
Suukaudsel manustamisel imendub etünüülöstradiool kiirelt ja täielikult. Maksimaalne kontsentratsioon
seerumis, mis on ligikaudu 71 pg/ml, saavutatakse 1,6 tunniga. Imendumise ning esmase maksapassaaži
käigus metaboliseerub etünüülöstradiool ulatuslikult, mille tulemusena on biosaadavus suukaudsel
manustamisel ligikaudu 45 %, suure individuaalse varieeruvusega - ligikaudu 20...65 %.

Jaotumine
Etünüülöstradiool on suures ulatuses mittespetsiifiliselt seotud seerumalbumiiniga (ligikaudu 98 %) ning
ta indutseerib SHBG kontsentratsiooni tõusu seerumis. Etünüülöstradiooli näiline jaotusruumala on
ligikaudu 2,8...8,6 l/kg.

Biotransformatsioon
Presüsteemne konjugatsioon toimub peensoole limaskestas ja maksas. Esmane metabolism toimub läbi
aromaatse hüdroksüleerimise, kuid moodustub ka mitmeid hüdroksüleeritud ja metüleeritud metaboliite,
mis esinevad nii vabade metaboliitide kui ka glükuroniidide ja sulfaatide konjugaatidena. Metaboolne
kliirens vereseerumist on ligikaudu 2,3...7 ml/min/kg.

Eritumine
Etünüülöstradiooli seerumitase alaneb kahefaasiliselt, mida iseloomustavad poolväärtusajad on vastavalt
1 tund ja 10...20 tundi. Etünüülöstradiool ei eritu muutumatul kujul, metaboliidid väljutuvad uriini ja
sapiga vahekorras 4:6, poolväärtusajaga umbes 1 päev.

Püsiv plasmakontsentratsioon
Püsiv ravimi plasmakontsentratsioon saavutatakse ravitsükli teises pooles, mil seerumitase on 60 %
kõrgem võrreldes ühekordse annuse manustamisjärgse tasemega.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

• Etünüülöstradiool

Etünüülöstradiooli toksilisuse profiil on hästi teada. Puuduvad prekliinilised täiendavat ohutusalast
informatsiooni andvad andmed, mis võiksid olla olulised ravimi väljakirjutajale ning mida ei oleks
käesoleva infolehe eelnevates lõikudes juba kirjeldatud.

• Tsüproteroonatsetaat

Süsteemne toksilisus
Kroonilise toksilisuse prekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Embrüotoksilisus/teratogeensus
Kahe toimeaine kombinatsiooni embrüotoksilisuse uuringud ei viidanud teratogeensele efektile, kui ravi
toimus organogeneesi ajal, enne väliste suguelundite väljaarenemist. Tsüproteroonatsetaadi suurte koguste
manustamine rasedale hormoontundliku suguorganite eristumise ajal viis meesloote feminisatsioonile.
Meessoost vastsündinutel, kes üsasiseselt olid eksponeeritud ravile tsüproteroonatsetaadiga, ei täheldatud
feminisatsiooni märke. Vaatamata sellele on Diane kasutamine raseduse ajal vastunäidustatud.

Genotoksilisus ja kartsinogeensus
Genotoksilisuse esimese rea testid tsüproteroonatsetaadiga andsid negatiivse tulemuse. Edasised testid
näitasid, et tsüproteroonatsetaat on võimeline liituma DNA’ga (ning suurendama DNA
taastumisaktiivsust) roti ja ahvi maksa rakkudes ning värsketes inimese hepatotsüütides, koera maksa
rakkudes oli liitumise tase äärmiselt madal.

DNA liitumine toimus ettenähtud koguse tsüproteroonatsetaadi süsteemsel kasutamisel. In vivo katsete
tulemuseks oli sagenenud fokaalsete, võimalik et preneoplastiliste, maksakoe lesioonide ilmnemine koos
tsellulaarsete ensüümide muutusega emasel rotil ja mutatsioonide sageduse kasv transgeensetel rottidel,
kes kandsid mutatsioonide sihtmärgina bakteriaalset geeni.

Kliiniline kogemus ja senini läbi viidud epidemioloogilised uuringud ei näita maksa tuumorite
esinemissageduse kasvu inimestel. Samuti ei näidanud tumorigeensuse uuringud närilistel
tsüproteroonatsetaadi tumorigeenset potentsiaali. Vaatamata sellele tuleb siiski meeles pidada, et
suguhormoonid võivad soodustada teatud hormoonsõltuvate kudede ning tuumorite kasvu.

Kogu olemasolev teadmiste pagas ei tõstata vastuväiteid Diane kasutamisele inimestel, kui seda tehakse
vastavalt ettekirjutustele ja õigetes annustes.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

laktoosmonohüdraat
maisitärklis
povidoon 25
magneesiumstearaat
sahharoos
povidoon 700 000
makrogool 6000
kaltsiumkarbonaat (sadestatud)
talk
glütserool 85%
titaandioksiid (E171)
kollane raudoksiid (E172)
montanglükoolvaha

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Diane tabletid on läbipaistvast polüvinüülkloriidkilest ja alumiiniumlehest blisterpakendis.

Blisterpakendis on 21 tabletti.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.
Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. Müügiloa hoidja

Bayer Pharma AG
Müllerstraβe 178
13353 Berlin
Saksamaa

8. Müügiloa number

269299

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 14.06.1999
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 27.06.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud juulis 2014