DAIVOBET

Toimeained: kaltsipotriool+beetametasoon

Ravimi vorm: salv

Ravimi tugevus: 50mcg+0,5mg 1g 30g 1TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on DAIVOBET ja milleks seda kasutatakse

Daivobet salvi kasutatakse nahal, et ravida naastulist psoriaasi (harilik psoriaas) täiskasvanutel.
Psoriaasi põhjustavad liiga kiiresti paljunevad naharakud. See põhjustab naha punetust, ketendust ja
paksenemist.

Daivobet salv sisaldab kaltsipotriooli ja beetametasooni. Kaltsipotriool aitab normaliseerida
naharakkude kasvu ja beetametasoon vähendab põletikku.

2. Mida on vaja teada enne DAIVOBET võtmist

Ärge kasutaga Daivobeti:
- kui te olete allergiline (ülitundlik) kaltsipotriooli, beetametasooni või Daivobet’i mõne koostisosa
suhtes (Vt lõik 6).
- kui teil on probleeme kaltsiumi kontsentratsiooniga organismis (küsige oma arstilt).
- kui teil on teatud tüüpi psoriaas: nt erütrodermiline, eksfoliatiivne ja pustuloosne (küsige oma
arstilt).

Kuna Daivobet sisaldab tugevatoimelist steroidi, ärge kasutage seda nahal, millel on järgmised
kahjustused:
- viirusinfektsioonid (nt külmavillid või tuulerõuged)
- seeninfektsioonid (nt nn sportlase jalg ja kassihaigus)
- bakterinfektsioonid
- parasiitinfektsioonid (nt sügelised)
- tuberkuloos (TB) või süüfilis
- perioraalne dermatiit (punetav lööve suu ümber)
- õhuke nahk, kergesti kahjustatavad veenid, venitusarmid
- ihtüoos (kuiv nahk kalasoomuseid meenutava ketendusega)
- akne (vistrikud)
- rosaatsea (näonaha tugev õhetus või punetus)
- haavandid või nahavigastused
- päraku või genitaalide (suguelundite) sügelus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Daivobeti kasutamist öelge oma arstile/meditsiiniõele/apteekrile:
- kui te kasutate teisi kortikosteroide sisaldavaid ravimeid, kuna teil võivad tekkida kõrvaltoimed.
- kui te olete seda ravimit kaua aega kasutanud ja planeerite selle lõpetamist (kuna steroidide
äkilise lõpetamise korral võib psoriaas ägeneda või „õitsele puhkeda”).
- kui teil on suhkruhaigus (diabeet), kuna steroidid võivad mõjutada teie veresuhkru taset.
- kui teil tekib nahainfektsioon, kuna teie puhul võib vajalikuks osutuda ravi katkestamine.
- kui teil on tilgakujuline psoriaas.
- kui teil on tõsine maksa- või neeruhaigus.

Ettevaatusabinõud
- Vältige ravimi kasutamist rohkem kui 30%-l teie kehapinnast või rohkem kui 15 grammi
ööpäevas.
- Vältige ravimi kasutamist kompressi või sideme all, kuna see suurendab steroidi imendumist.
- Vältige kasutamist kahjustatud naha suurel pinnal või nahavoltides (kubemed, kaenlaalused,
rindade alused), kuna see suurendab steroidi imendumist.
- Vältige kasutamist näol või genitaalidel (suguelunditel), kuna need on steroidide suhtes väga
tundlikud.
- Vältige liigset päevitamist, liigset solaariumi kasutamist ja muud valgusravi.

Lapsed
Daivobet’i ei ole soovitav kasutada alla 18-aastastel lastel .

Muud ravimid ja Daivobet
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Ärge kasutage Daivobet’i, kui olete rase (või arvate end olevat rase) või toidate last rinnaga kui te ei ole
seda arutanud oma arstiga. Kui teie arst on nõustunud, et te võite last rinnaga toita, olge ettevaatlik ja
ärge määrige Daivobet’i rindadele.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Sellel ravimil ei tohiks olla toimet teie autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimele.

Oluline teave mõningate Daivobet salvi koostisainete suhtes
Daivobet salv sisaldab butüülhüdroksütolueeni (E321). See võib põhjustada paikseid nahareaktsioone
(nt kontaktdermatiit) või silmade ja limaskestade ärritust.

3. Kuidas DAIVOBET võtta

Kasutage Daivobet'i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

: Kasutamiseks nahal.

Juhised õigeks kasutamiseks
- Kasutage seda ainult psoriaasi puhul ja ärge kasutage nahal, kus psoriaasi ei ole.
- Eemaldage kork ja kontrollige, et tuubi kate ei oleks salvi esmakordsel avamisel purunenud.
- Katte purustamiseks kasutage korgi tagaküljel olevat teravikku.
- Pigistage salvi puhtale sõrmele.
- Hõõruge õrnalt nahale, kattes psoriaasist kahjustatud nahapiirkonna, kuni enamik salvist on naha
sisse imendunud.
- Ärge asetage nahale sidet, ärge katke ega mähkige seda tugevasti.
- Pärast Daivobet’i kasutamist peske oma käsi korralikult (va kui te kasutate salvi käte raviks). See
väldib salvi juhuslikku sattumist teistele kehaosadele (eriti näole, peanahale, suhu ja silmadesse).
- Ärge muretsege, kui veidi salvi satub psoriaasist kahjustatud naha ümber olevale tervele nahale;
kui see liiga kaugele satub, pühkige see maha.
- Optimaalse toime saavutamiseks ei ole soovitatav kohe pärast Daivobet’i salvi määrimist duši all
või vannis käia.
- Pärast salvi määrimist vältige kokkupuudet kergesti määrduvate rõivastega (nt siid).

Ravi kestus
- Kasutage salvi üks kord päevas. Salvi kasutamine võib olla mugavam õhtul.
- Tavapärane esmane raviperiood kestab 4 nädalat, kuid teie arst võib määrata muu raviperioodi.
- Teie arst võib otsustada ka ravi korrata.
- Ärge kasutage rohkem kui 15 grammi päevas.

Kui kasutate teisi kaltsipotriooli sisaldavaid ravimeid, ei tohi kaltsipotriooli sisaldavate ravimite
üldkogus ületada 15 grammi päevas ning ravitava piirkonna suurus ei tohi ületada 30% kogu
kehapindalast.

Mida võiks Daivobet’i kasutamisel oodata?
Enamus patsiente näevad ilmseid tulemusi 2 nädala pärast, kuigi psoriaas ei ole selleks hetkeks veel
täielikult kadunud.

Kui te kasutate Daivobet’i rohkem kui ette nähtud
Kui olete kasutanud rohkem kui 15 grammi päevas, pöörduge arsti poole.
Daivobet’i liiga pikaaegne kasutamine võib põhjustada kaltsiumitaseme muutusi veres, mis ravi
katkestamisel tavaliselt normaliseerub.
Arst võib vajada teha vereanalüüse, et kontrollida, kas salvi liigne kasutamine on teie vere
kaltsiumisisaldust muutnud.
Liiga pikaaegne kasutamine võib põhjustada ka teie neerupealiste töö muutumist (need asuvad neerude
peal ning toodavad hormoone).

Kui te unustate Daivobet’i kasutada
Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui te lõpetate Daivobet’i kasutamise
Daivobet’i kasutamine tuleb lõpetada nii, nagu teie arst on teile öelnud. Vajalikuks võib osutuda ravi
järk-järguline lõpetamine, eriti kui te olete seda pikka aega kasutanud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Daivobet põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ligikaudu 1-l inimesel 10-st võivad tekkida kõrvaltoimed, kuid enamus neist on reaktsioonid, mis
tekivad kohas, kuhu salvi on määritud ning tavaliselt on need kerged ja mööduvad.

Tõsised Daivobet'i kasutamisel on teatatud järgmistest tõsistest kõrvaltoimetest.
Aeg-ajalt (mõjutab vähem kui 1 inimest 100-st):
- psoriaasi süvenemine. Kui teie psoriaas süveneb, pöörduge arsti poole niipea kui võimalik.

Harv (mõjutab vähem kui 1 inimest 1000-st):
- tekkida võib pustuloosne psoriaas (punetav ala kollakate mädavillidega, tavaliselt kätel või
jalgadel). Selliste nähtude puhul lõpetage Daivobet’i kasutamine ja rääkige sellest oma arstile
niipea kui võimalik.

Mõned tõsised kõrvaltoimed on teadaolevalt põhjustatud beetametasooni (tugevatoimeline steroid),
Daivobet’i ühe koostisosa, poolt. Kui teil peaks mõni neist tõsistest kõrvaltoimetest tekkima, rääkige
sellest oma arstile niipea kui võimalik:
- Teie neerupealised võivad lakata korralikult töötamast. Selle märgiks on väsimus, depressioon ja
ärevus.
- Katarakt (ähmane ja udune nägemine, raskused öise nägemisega ja valgustundlikkus) või
silmasisese rõhu tõus (tunnusteks on silmavalu, silma punetus, nägemise nõrgenemine või
ähmastumine).
- Infektsioonid (kuna immuunsüsteem, mis võitleb infektsioonidega, võib olla alla pärsitud või
nõrgenenud).
- Mõju veresuhkru tasemele diabeedi korral (kui teil on diabeet, võivad esineda teil vereglükoosi
väärtuste kõikumised).

Need kõrvaltoimed tekivad tõenäolisemalt pikaajalise kasutamise korral, kui kasutatakse nahavoltides
(nt kubemes, kaenla all või rindade all), kui kaetakse tihedalt sideme või kompressiga või kui
kasutatakse suurtel nahapindadel.

Tõsised kõrvaltoimed, mida teadaolevalt põhjustab kaltsipotriool:
- Allergilised reaktsioonid koos näo või muude kehaosade, nt käte või jalgade tugeva tursega.
Tekkida võivad suu/kõri turse ja hingamisraskused. Kui teil tekib allergiline reaktsioon, lõpetage
Daivobet’i kasutamine, teavitage viivitamatult arsti või pöörduge lähima haigla erakorralise
meditsiini osakonda.
- Ravi selle salviga võib põhjustada kaltsiumitaseme tõusu teie veres või uriinis (tavaliselt siis, kui
kasutatud on liiga palju salvi). Vere kaltsiumitaseme tõusu sümptomiteks on luuvalu,
kõhukinnisus, halb söögiisu, iiveldus ja oksendamine. Tegemist võib olla tõsise kõrvaltoimega
ning te peaksite võtma ühendust oma arstiga niipea kui võimalik. Siiski, kui ravi katkestatakse,
siis kaltsiumitase normaliseerub.

Vähemtõsised kõrvaltoimed
Daivobet’i kasutamisel on teatatud järgmiste vähemtõsiste kõrvaltoimete esinemisest. Kui mõni neist
kestab kaua või valmistab teile muret, peaksite teavitama oma arsti või meditsiiniõde.
Sageli esinevad kõrvaltoimed (mõjutab vähem kui 1 inimest 10-st):
- sügelus
- nahalööve
- põletustunne.

Aeg-ajalt (mõjutab vähem kui 1 inimest 100-st):
- nahavalu või nahaärritus
- lööve koos naha põletikuga (dermatiit)
- nahapunetus väikeste veresoonte laienemise tõttu (erüteem)
- karvanääpsupõletik või turse (follikuliit)
- nahavärvi muutused piirkondades, kus olete kasutanud salvi.

Teadmata sagedus:
- tagasilöögiefekt: sümptomite/psoriaasi süvenemine pärast ravi lõppu.

Beetametasoonist tingitud vähemtõsised kõrvaltoimed võivad olla alljärgnevad. Kui te neid märkate,
pöörduge võimalikult kiiresti arsti poole.
- Naha õhenemine
- Naha pindmiste veresoonte või venitusarmide nähtavaletulek
- Muutused juuksekasvus
- Punetav lööve suu ümber (perioraalne dermatiit)
- Nahalööve koos põletiku või tursega (allergiline kontaktdermatiit)
- Läikivad pruunikad geeliga täidetud vinnid (kolloidmiiliumid)
- Nahavärvi heledamaks muutumine (depigmentatsioon).

Vähemtõsised kõrvaltoimed, mida teadaolevalt põhjustab kaltsipotriool, on järgmised:
- Naha kuivus
- Teatatud on ka naha valgustundlikkusest, mis põhjustab lööbe
- Ekseem.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas DAIVOBET säilitada

- Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
- Ärge kasutage Daivobet'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.
- Hoida temperatuuril kuni 25 °C
- Tuub tuleb hävitada pärast esmast avamist1 aasta pärast. Kirjutage tuubi esmase avamise
kuupäev karbil olevasse lahtrisse.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Daivobet sisaldab
- Toimeained on: kaltsipotriool ja beetametasoon.
Ühes grammis salvis on 50 mikrogrammi kaltsipotriooli (monohüdraadina) ja 0,5 mg beetametasooni
(dipropionaadina).
- Abiained on: vedel parafiin, all-rac-alfa-tokoferool, polüoksüpropüleen-11-stearüüleeter, valge
vaseliin, butüülhüdroksütolueen (E321).

Kuidas Daivobet välja näeb ja pakendi sisu
Daivobet salv on tuhmvalge kuni kollane salv, mis on pakendatud alumiinium/epoksüfenool tuubidesse,
milledel on polüetüleenist keeratav kork.
Pakendi suurused: 15, 30, 60, 100 ja 120 g.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Taani

Tootja:
LEO Laboratories Ltd.
Cashel Road
Dublin 12
Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Meda Pharma SIA
Narva mnt. 11D
10151 Tallinn
Tel: +372 6261025

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:
Daivobet®: Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Island,
Läti, Leedu, Malta, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi
Dovobet®: Belgia, Küpros, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Holland, Ühendkuningriik


Infoleht on viimati uuendatud novembris 2013Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

DAIVOBET, 50 mikrogrammi/0,5 mg/g salv

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Ühes grammis salvis on 50 mikrogrammi kaltsipotriooli (monohüdraadina) ja 0,5 mg
beetametasooni (dipropionaadina).
INN. Calcipotriolum, betamethasonum

Teadaolevat toimet omav abiaine:
Butüülhüdroksütolueen (E321) 50 mikrogrammi/g salvis.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Salv.
Tuhmvalge kuni kollane.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Paiksele ravile alluva stabiilse naastulise psoriaasi ravi täiskasvanutel.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Daivobet salvi tuleb haigusest haaratud nahapiirkonnale määrida üks kord ööpäevas. Soovitav
ravikuur on 4 nädalat. On kogemus, kus Daivobet’i ravikuure tehti kuni 52 nädalat. Kui pärast
4 nädala möödumist ravi on vaja jätkata või uuesti alustada, tuleb seda teha pärast arstlikku
läbivaatust ning regulaarse meditsiinilise järelevalve all.

Kaltsipotriooli sisaldavate ravimite kasutamisel ei tohi maksimaalne ööpäevane annus ületada
15 g. Kaltsipotriooli sisaldavate ravimitega ravitav kehapinna suurus ei tohi ületada 30% (vt lõik
4.4).

Patsientide eripopulatsioonid
Neeru- ja maksakahjustus
Daivobet salvi ohutust ja efektiivsust raske neerupuudulikkusega või raske maksafunktsiooni
häirega patsientidel ei ole hinnatud.

Lapsed
Daivobet salvi ohutust ja efektiivsust alla 18-aastastel lastel ei ole uuritud. Praegu teadaolevad
andmed laste puhul vanuses 12 kuni 17 aastat on toodud lõikudes 4.8 ja 5.1, kuid soovitusi
annustamise osas teha ei saa.

Daivobet salvi manustada kahjustatud nahapiirkonnale. Optimaalse toime saavutamiseks ei ole
soovitatav duÅ¡i alla või vanni minna kohe pärast Daivobet salvi kasutamist.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Daivobet salv on vastunäidustatud erütrodermilise, eksfoliatiivse ja pustuloosse psoriaasi korral.

Kaltsipotriooli sisalduse tõttu on Daivobet salv vastunäidustatud patsientidele, kellel on teadaolev
kaltsiumi ainevahetuse häire.
Kortikosteroidi sisalduse tõttu on Daivobet salv vastunäidustatud järgmistel juhtudel: naha
viiruskahjustused (nt herpes või tuulerõuged), seente põhjustatud või bakteriaalsed
nahainfektsioonid, parasiitnakkused, tuberkuloosi või süüfilise manifesteerumine nahal,
perioraalne dermatiit, atroofiline nahk, atroofilised striiad, nahaveenide fragiilsus, ihtüoos, acne
vulgaris, acne rosacea, rosacea, haavandid, haavad, perianaalne ja suguelundite sügelus.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Toimed endokriinsüsteemile
Daivobet salv sisaldab tugevatoimelist III grupi steroidi ja samaaegset ravi teiste steroididega
tuleb vältida. Süsteemse imendumise tõttu võivad ka kortikosteroidide lokaalse manustamise
korral tekkida kortikoidide süsteemse raviga seotud kõrvaltoimed, nagu adrenokortikaalne
supressioon või mõju diabeedi metaboolsele kontrollile. Tuleb vältida kasutamist
oklusioonsidemete all, kuna see suurendab kortikosteroidide süsteemset imendumist. Vältida tuleb
kasutamist kahjustatud naha suurtel pindadel ja oklusioonsidemete all või limaskestadel või
nahavoltides, kuna sel moel suureneb kortikosteroidide süsteemne imendumine (vt lõik 4.8).

Uuringus, kuhu kaasati peanaha ja keha ulatusliku psoriaasiga patsiendid, kellel kasutati Daivobet
geeli (peanahale) suurte annuste ja Daivobet salvi (kehale) suurte annuste kombinatsiooni,
täheldati 5-l patsiendil 32-st pärast adrenokortikotroopse hormooni (ACTH) stimuleerimist
kortisooli vastuse piiripealset vähenemist pärast 4 ravinädalat (vt lõik 5.1).

Toimed kaltsiumi ainevahetusele
Kaltsipotriooli sisalduse tõttu võib maksimaalse ööpäevase annuse (15 g) ületamisel tekkida
hüperkaltseemia. Seerumi kaltsiumisisaldus normaliseerub siiski ravi katkestamisel kiiresti.
Hüperkaltseemia risk on minimaalne kui järgitakse kaltsipotriooli puudutavaid soovitusi. Vältida
tuleb rohkem kui 30% kehapinna ravimist (vt lõik 4.2 ).

Lokaalsed kõrvaltoimed
Näonahk ja suguelundid on kortikosteroidide suhtes väga tundlikud. Nendes piirkondades ei tohi
seda ravimit kasutada. Patsiendile tuleb selgitada ravimi õiget kasutamist, et vältida selle
manustamist ja juhuslikku sattumist näole, suhu ja silma. Juhusliku sattumise vältimiseks
nendesse piirkondadesse tuleb pärast igat manustamist käed pesta.

Kaasnevad nahainfektsioonid
Kui nahakahjustusele tekib sekundaarne infektsioon, tuleb seda ravida antimikroobsete
vahenditega. Siiski, kui infektsioon süveneb, tuleb ravi kortikosteroididega katkestada.

Ravi katkestamine
Psoriaasi ravimisel lokaalsete kortikosteroididega võib ravi katkestamisel esineda
generaliseerunud pustuloosse psoriaasi risk või tagasilöögi efekt. Seetõttu peaks ravijärgses
perioodis jätkuma patsiendi meditsiiniline jälgimine.

Pikaajaline kasutamine
Pikaajalise kasutamise korral on suurenenud risk kortikosteroidide lokaalsete ja süsteemsete
kõrvaltoimete tekkeks. Kortikosteroidide pikaajalisest kasutamisest tingitud kõrvaltoimete
tekkimisel tuleb ravi katkestada (vt lõik 4.8).

Hindamata kasutusalad
Daivobet salvi kasutamise kohta väikeselaigulise psoriaasi puhul kogemus puudub.

Samaaegne ravi ja kokkupuude UV-kiirgusega
Ravimi kasutamise kohta peanahal kogemus puudub. Keha psoriaasi kollete raviks mõeldud
Daivobet salvi on kasutatud koos peanaha psoriaasi raviks mõeldud Daivobet geeliga, kuid
puudub kogemus samaaegse ravi kohta teiste paikseks kasutamiseks mõeldud psoriaasivastaste
ravimitega samas ravitavas piirkonnas, teiste süsteemselt manustatavate psoriaasivastaste
ravimitega või koos valgusraviga.

Ravi ajal Daivobet salviga on soovitatav arstidel patsientidele selgitada nii loodusliku kui ka
kunstliku päikesevalguse liigse kokkupuute piiramise või vältimise vajadust. Lokaalselt
manustatavat kaltsipotriooli võib koos UV-kiirgusega kasutada vaid juhul, kui arst ja patsient
leiavad, et sellest saadav potentsiaalne kasu ületab sellega seotud potentsiaalsed riskid (vt lõik
5.3).

Abiainetest tingitud kõrvaltoimed
Daivobet salv sisaldab butüülhüdroksütolueeni (E321). See võib põhjustada lokaalseid
nahareaktsioone (kontaktdermatiit) ning silmade ja limaskestade ärritust.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Daivobet salvi kasutamise kohta rasedatel pole piisavalt andmeid. Glükokortikoididega tehtud
loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3), kuid mitmed
epidemioloogilised uuringud ei ole näidanud kaasasündinud väärarenguid lastel, kes sündisid
naistel, keda raseduse ajal raviti kortikosteroididega. Potentsiaalne risk inimesele ei ole teada.
Seetõttu tohib Daivobet salvi raseduse ajal kasutada vaid juhul, kui ravist saadav võimalik kasu
kaalub üles võimaliku kaasuva riski.

Imetamine
Beetametasoon eritub rinnapiima, kuid terapeutiliste annuste korral on imikul tekkivate
kõrvaltoimete risk ebatõenäoline. Kaltsipotriooli eritumise kohta rinnapiima andmed puuduvad.
Daivobet salvi määramisel rinnaga toitvale naisele tuleb olla ettevaatlik. Patsiendile tuleb
soovitada rinnaga toitmise ajal Daivobet salvi mitte kasutada rindadele.

Fertiilsus
Uuringutes rottidega, kellele manustati suukaudset kaltsipotriooli või beetametasoondipropionaati
ei täheldatud isas- ega emasloomade fertiilsuse häireid.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Daivobetil ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Daivobet salvi uuringuprogrammi on seni kaasatud enam kui 2500 patsienti ning on näidatud, et
ligikaudu 10%-l patsientidest võib oodata mittetõsiste kõrvaltoimete tekkimist.

Need reaktsioonid on tavaliselt kerged ning esinevad peamiselt erinevate nahareaktsioonidena,
nagu lööve, sügelus ja põletustunne. Harva on teatatud pustuloosse psoriaasi esinemisest. On
teatatud tagasilöögi efektist pärast ravi lõpetamist, kuid selle sagedus on teadmata.

Tuginedes kliiniliste uuringute ja turuletulekujärgse kasutamise andmetele, on Daivobet salvil
täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid.
Kõrvaltoimed on loetletud MedDRA organsüsteemi klasside kaupa ning individuaalsed
kõrvaltoimed on loetletud alates kõige sagedamini teatatutest. Igas esinemissageduse rühmas on
kõrvaltoimed loetletud raskusastme vähenemise järjekorras.
Kõrvaltoimete sageduste liigitamiseks on kasutatud alljärgnevat terminoloogiat:

Väga sage
≥ 1/10
Sage
≥ 1/100 kuni < 1/10
Aeg-ajalt
≥ 1/1000 kuni < 1/100
Harv
≥ 1/10 000 kuni < 1/1000
Väga harv
< 1/10 000
Teadmata
(ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Sage
sügelus
lööve
põletustunne nahal
Aeg-ajalt
psoriaasi ägenemine
nahavalu või nahaärritus
dermatiit
erüteem
follikuliit
manustamiskoha pigmentatsiooni muutused
Harv
pustuloosne psoriaas
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Teadmata
tagasilöögi efekt - vt lõik 4.4

Arvatakse, et allpool loetletud kõrvaltoimed on seotud kaltsipotriooli ja beetametasooni
ravimklassidesse kuuluvate ravimite toimega:

Kaltsipotriool
Kõrvaltoimeteks on manustamiskoha reaktsioonid, sügelus, nahaärritus, põletus- ja torkimistunne,
naha kuivus, erüteem, lööve, dermatiit, ekseem, psoriaasi ägenemine, valgustundlikkus- ja
ülitundlikkusreaktsioonid sh angioödeemi ja näo turse väga harv esinemine.
Väga harva võivad tekkida süsteemsed toimed pärast lokaalset kasutamist, põhjustades
hüperkaltseemiat või hüperkaltsuuriat (vt lõik 4.4).

Beetametasoon (dipropionaadina)
Pärast paikset manustamist, eriti pikaajalisel manustamisel, võivad esineda lokaalsed reaktsioonid,
sh naha atroofia, teleangiektaasia, striiad, follikuliit, hüpertrihhoos, perioraalne dermatiit,
allergiline kontaktdermatiit, depigmentatsioon ja kolloidmiiliumid. Psoriaasi ravimisel on risk
generaliseerunud pustuloosse psoriaasi tekkimiseks.
Kortikosteroidide lokaalsest kasutamisest tingitud süsteemsed toimed esinevad täiskasvanutel
harva, kuid siiski võivad need olla rasked. Esineda võivad adrenokortikaalne supressioon,
katarakt, infektsioonid, mõju diabeedi metaboolsele kontrollile ja silma siserõhu tõus, eriti pärast
pikaajalist ravi. Süsteemsed kõrvaltoimed tekivad sagedamini, kui manustatakse oklusioonsideme
(kile, nahavoldid) alla, kui manustatakse suurtele nahapindadele ja kui ravi on pikaaegne (vt lõik
4.4).

Lapsed
Kontrollimata avatud uuringus raviti 33 psoriasis vulgaris'ega noorukit vanuses 12...17 aastat
Daivobet salviga nelja nädala jooksul, maksimaalselt 56 grammiga nädalas. Ühtegi uut
kõrvaltoimet ei tähendatud ning probleeme seoses süsteemsete kortikosteroidide toimetega ei
ilmnenud. Siiski ei anna uuringu suurus võimalust teha konkreetseid järeldusi Daivobet salvi
ohutusprofiili kohta laste ning noorukite puhul.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist.
See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada
kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Soovitatud annusest suuremas annuses kasutamine võib põhjustada seerumi kaltsiumi
kontsentratsiooni tõusu, mis ravi katkestamisel kiiresti langeb.
Paiksete kortikosteroidide liigne pikaajaline kasutamine võib pärssida hüpofüüsi ja neerupealiste
funktsioone, põhjustades neerupealiste sekundaarse puudulikkuse, mis tavaliselt on pöörduv.
Sellistel juhtudel on näidustatud sümptomaatiline ravi.
Kroonilise toksilisuse korral tuleb kortikosteroidravi lõpetada järk-järgult.

On teatatud ühest ulatusliku erütrodermilise psoriaasiga patsiendist, kellel Daivobet salvi
väärkasutamise tõttu, raviti 240 g salviga nädalas (vastab ligikaudu 34 g päevaannusele) 5 kuu
jooksul (maksimaalne soovituslik annus 15 g üks kord päevas), tekkis pärast ravi järsku
katkestamuist Cushingi sündroom ja pustuloosne psoriaas.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Psoriaasivastased ained. Teised psoriaasivastased ained paikseks
kasutamiseks, kaltsipotriool, kombinatsioonid.
ATC-kood: D05AX52

Kaltsipotriool on D-vitamiini analoog. In vitro andmed näitavad, et kaltsipotriool indutseerib
keratinotsüütide diferentseerumist ja pärsib nende proliferatsiooni. See arvatakse olevat toime
aluseks psoriaasi ravis.

Nagu teised paiksed kortikosteroidid, on beetametasoondipropionaat põletikuvastase,
sügelusvastase, vasokonstriktiivse ja immunosupresseeriva toimega, kuid ilma et see haigust
raviks. Oklusiooni abil saab toimet tugevdada, kuna suureneb ravimi tungimine sarvkihti. Selle
tulemusena suureneb ka kõrvaltoimete sagedus. Üldiselt on paiksete steroidide põletikuvastase
toime mehhanism ebaselge.

634 psoriaasiga patsienti hõlmavas ohutusuuringus uuriti vajadusel kord päevas kasutatava
Daivobet salvi korduvaid ravikuure kas monoteraapiana või Daivonex’iga vaheldumisi kasutades
kuni 52 nädala jooksul; võrdlusena Daivonex’i monoteraapiaga 48 nädala jooksul pärast esmast
ravikuuri Daivobet salviga. Kõrvaltoimeid esines 21,7%-l patsientidest Daivobet salvi grupist,
29,6%-l Daivobet salvi/Daivonex’i vaheldumisi kasutamise grupist ja 37,9%-l Daivonex grupist.
Kõrvaltoimeid, mida Daivobet salvi grupis esines rohkem kui 2%-l patsientidest, olid sügelus
(5,8%) ja psoriaas (5,3%). Kortikosteroidide pikaajalisest kasutamisest tingitud murettekitavaid
kõrvaltoimeid (nt nahaatroofia, follikuliit, depigmentatsioon, furunklid ja purpura) teatati 4,8%-l
patsientidest Daivobet salvi grupist, 2,8%-l Daivobet salvi/Daivonex’i vaheldumisi kasutamise
grupist ja 2,9%-l Daivonex’i grupist.

Neerupealiste vastus AKTH-le määrati seerumi kortisoolitaseme mõõtmisega patsientidel, kellel
oli nii ulatuslik peanaha kui ka keha psoriaas ja kes kasutasid nädalas kuni 106 g Daivobet geeli ja
Daivobet salvi kombinatsiooni. Pärast 4-nädalast ravi täheldati 5-l patsiendil 32-st (15,6%)
kortisooli vastuse piiripealset vähenemist 30 minutit pärast stimuleerimist AKTH-ga ning 2-
l patsiendil 11-st (18,2%), kes jätkasid ravi kuni 8 nädalat. Kõikidel juhtudel olid 60 minutit pärast
AKTH-ga stimuleerimist seerumi kortisoolitasemed normaalsed. Nendel patsientidel ei täheldatud
muutusi kaltsiumi ainevahetuses. HPA supressiooni osas näitab see uuring mõningal määral, et
väga kõrgetes annustes Daivobet geelil ja salvil võib olla nõrk toime HPA teljele.

Lapsed
Neerupealiste vastust ACTH suhtes mõõdeti kontrollimata neljanädalase uuringu käigus 33
kehapsoriaasiga noorukil vanuses 12...17 aastat, kes kasutasid kuni 56 g Daivobet salvi nädalas.
Ühtegi juhtu HPA telje allasurumisest ei tähendatud. Ühtegi hüperkaltseemia juhtu ei tähendatud,
kuid ühel patsiendil tõusis kaltsiumi tase uriinis, mis võis olla seotud raviga.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Radioaktiivselt märgistatud salviga tehtud kliinilised uuringud näitavad, et kaltsipotriooli ja
beetametasooni süsteemne imendumine Daivobet salvist on tervele nahale manustatuna (625 cm2)
12 tunni jooksul, vähem kui 1% annusest (2,5 g). Kasutamine psoriaasinaastudel ja tihedate
sidemete all võib paiksete kortikosteroidide imendumist suurendada. Imendumine kahjustatud
naha kaudu on ligikaudu 24%.

Süsteemse ekspositsiooni järgselt mõlemad toimeained - kaltsipotriool ja
beetametasoondipropionaat - metaboliseeritakse kiiresti ja ulatuslikult. Seonduvus valkudega on
ligikaudu 64%. Plasma eliminatsiooni poolväärtusaeg pärast veenisisest manustamist on
5...6 tundi. Kuna nahas moodustub depoo, kestab eritumine pärast nahale manustamist päevi.
Beetametasoon metaboliseeritakse peamiselt maksas, kuid ka neerudes glükuroniidiks ja
sulfaatestriteks. Kaltsipotriool eritub peamiselt roojaga (rotid ja minisead) ning
beetametasoondipropionaat uriiniga (rotid ja hiired). Radioaktiivselt märgistatud kaltsipotriooli ja
beetametasoondipropionaadiga tehtud jaotuvusuuringud rottidel näitasid, et kõrgeim
radioaktiivsuse tase oli vastavalt maksas ja neerudes.

Kõigi 34 keha ja peanaha ulatusliku psoriaasiga 4 kuni 8 nädalat Daivobet geeli ja Daivobet
salviga ravitud patsientide vereproovides olid kaltsipotriooli ja beetametasoondipropionaadi
sisaldused tuvastamise alumisest piirist madalamad. Üks kaltsipotriooli ja üks
beetametasoondipropionaadi metaboliit tuvastati mõnel patsiendil.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Kortikosteroididega tehtud loomkatsed on näidanud reproduktsioonitoksilisust (suulaelõhe, skeleti
väärarendid). Kortikosteroidide pikaajalise suukaudse manustamise kohta läbi viidud
reproduktsioonitoksilisuse uuringutes rottidel täheldati pikenenud gestatsiooniaega ning
pikenenud ja rasket poegimist. Lisaks täheldati järeltulijate elulemuse vähenemist, kehakaalu
langust ning väiksemat kehakaalu suurenemist. Fertiilsuse häirumist ei täheldatud. Nende
asjakohasus inimestel ei ole teada.

Kaltsipotriooliga hiirtel läbi viidud naha kartsinogeensuse uuring ei näidanud ohtu inimestele.

Foto(ko)kartsinogeensuse uuringud hiirtel näitavad, et kaltsipotriool võib tugevdada UV-kiirguse
võimet tekitada nahakasvajaid.

Beetametasoondipropionaadiga ei ole teostatud kartsinogeensuse ega fotokartsinogeensuse
uuringuid.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Vedel parafiin
Polüoksüpropüleen-11-stearüüleeter
All-rac-alfa-tokoferool
Valge vaseliin
Butüülhüdroksütolueen (E321)

6.2. Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Pärast esmast avamist: 1 aasta.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Alumiinium/epoksüfenooltuub polüetüleenist keeratava korgiga.
Tuubide suurused: 3 g(näidis), 15 g, 30 g, 60 g, 100 g ja 120 g.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad

7. Müügiloa hoidja

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Taani

8. Müügiloa number

403502

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 6.12.2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 30.11.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud novembris 2013