CARDACE COMP

Toimeained: ramipriil+hüdroklorotiasiid

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 2,5mg+12,5mg 28TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on CARDACE COMP ja milleks seda kasutatakse

MIS RAVIM ON CARDACE COMP VÕI CARDACE PLUS JA MILLEKS SEDA
KASUTATAKSE

Cardace Comp või Cardace Plus on kahe ravimi - ramipriil-nimelise ja hüdroklorotiasiid-nimelise -kombinatsioon.

Ramipriil kuulub AKE (angiotensiini konverteeriv ensüüm) inhibiitoriteks kutsutavate ravimite rühma.
See mõjub:

vähendades teie organismis ainete tootmist, mis tõstavad teie vererõhku,
- lõõgastades ja laiendades teie veresooni,
- hõlbustades teie südame tööd vere pumpamisel organismis.
-

Hüdroklorotiasiid kuulub tiasiid-diureetikumiteks või vett väljutavateks tablettideks kutsutavate
ravimite rühma. See suurendab vee (uriini) teket. See alandab teie vererõhku.

Cardace Comp’i või Cardace Plus’i kasutatakse kõrgenenud vererõhu raviks. Kaks toimeainet koos
kasutatuna aitavad alandada teie vererõhku. Neid kasutatakse koos juhul, kui nende kasutamine
üksikult osutus ebapiisavaks.

2. Mida on vaja teada enne CARDACE COMP võtmist

MIDA ON VAJA TEADA ENNE CARDACE COMP'i VÕI CARDACE PLUS'i
VÕTMIST

Ärge võtke Cardace Comp'i või Cardace Plus'i

Kui te olete allergiline (ülitundlik) ramipriili, hüdroklorotiasiidi või Cardace Comp’i või
-
Cardace Plus’i mõne koostisosa suhtes (vt lõik 6).

Kui te olete allergiline (ülitundlik) Cardace Comp’ile või Cardace Plus’ile sarnaste ravimite
-
suhtes (teised AKE inhibiitorid või sulfoonamiidi derivaadid).

Allergianähtude hulka võivad kuuluda nahalööve, neelamis- või hingamisprobleemid, teie
-
huulte, näo, kõri või keele turse.

Kui teil on kunagi olnud tõsine allergiline reaktsioon, mille nimetus on „angioödeem“. Selle
-
ilminguteks on sügelus, nõgestõbi (urtikaaria), punased märgid kätel, jalgadel ja kõris, kõri ja
keele turse, turse silmade ja huulte ümber, hingamis- ja neelamisraskus.

Kui te saate dialüüsi või muulaadset vere filtratsioonravi. Sõltuvalt kasutatavast masinast ei
-
pruugi Cardace Comp või Cardace Plus teile sobida.

Kui teil on maksaprobleemid.
- Kui teie veres sisaldub ebatavaline kogus soolaineid (kaltsium, kaalium, naatrium).
- Kui teie neerud ei tööta korralikult, k.a olukord, kui teie neerude verevarustus on häiritud
-
neeruarteri ahenemise (stenoos) tõttu.

Viimasel 6 raseduskuul (vt allolev lõik „Rasedus ja imetamine“).
- Kui te imetate rinnaga (vt allolev lõik „Rasedus ja imetamine).
- Kui teil on suhkurtõbi (diabeet) või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava
-
ravimiga, mis sisaldab aliskireeni.

Kui mistahes ülalloetletust kehtib teie puhul, siis ärge võtke Cardace Comp’i või Cardace Plus’i. Kui
te ei ole milleski kindel, pidage enne Cardace Comp’i või Cardace Plus’i võtmist nõu oma arstiga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Cardace Comp või Cardace Plus
Enne oma ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga

Kui teil on südame, maksa või neeruprobleemid.
- Kui te olete kaotanud rohkesti sooli või kehavedelikku (oksendades, kõhulahtisusega, higistades
-
tavalisest rohkem, olles madala soolasisaldusega dieedil, võttes diureetikume (vee väljutajaid)
pikka aega või dialüüsraviga).

Kui teil on kavas ravida mesilase või herilase nõelamisest tingitud allergiat (desensitisatsioon).
- Kui teile on plaanis manustada anesteetikumi. Seda võidakse manustada operatsiooni tegemise
-
või hambaravi jaoks. Võib osutuda vajalikuks katkestada ravi Cardace Comp’i või Cardace
Plus’iga üks päev enne seda; küsige arstilt nõu.

Kui teie veres on rohkesti kaaliumi (nähtub vereanalüüsist).
- Kui te võtate ravimeid või teil on seisund, mis võib langetada naatriumi taset teie veres. Teie
-
arst võib suunata teid regulaarselt vereanalüüsile, et kontrollida peamiselt naatriumi taset teie
veres, eriti kui olete eakas.

Kui teil on veresoonte kollageenhaigus nagu skleroderma või süsteemne erütematoosne luupus.
- Te peate informeerima oma arsti, kui te arvate et olete rase (või arvate et võite jääda). Cardace
-
Comp’i või Cardace Plus’i ei soovitata võtta esimesel 3 raseduskuul ning pärast esimest 3
raseduskuud võib see tõsiselt kahjustada teie beebit (vt allolev lõik „Rasedus ja imetamine“).

Kui teie nägemisteravus halveneb või teie silmad valutavad, eriti kui teil on oht glaukoomi
-
tekkeks või allergia penitsilliini või sulfoonamiidi sisaldavate ravimite suhtes.

kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:
-
-
angiotensiin II retseptori antagonist, lüh AIIRA (nimetatakse ka sartaanid, nt
valsartaan, telmisartaan, irbesartaan), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud
neeruprobleemid.
-
aliskireen.
Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja
elektrolüütide (nt kaalium) sisaldust veres. Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Cardace Comp’i või
Cardace Plus’i“.

Lapsed
Cardace Comp’i või Cardace Plus’i ei soovitata laste ja alla 18-aastaste noorukite raviks, sest selle
vanusegrupi ravi kohta ei ole andmeid.

Kui mistahes ülalloetletust kehtib teie kohta (või te ei ole selles kindel), pidage nõu oma arstiga enne
Cardace Comp’i või Cardace Plus’i võtmist.

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid (sh taimsed ravimid), sest Cardace Comp või
Cardace Plus võib mõjutada mõnede teiste ravimite toimet. Mõned teised ravimid võivad samuti
mõjutada Cardace Comp’i või Cardace Plus’i toimet.

Palun öelge oma arstile, kui kui te võtate mistahes alljärgnevat ravimit. Need võivad Cardace Comp’i
või Cardace Plus’i toimet nõrgendada:

Ravimid, mida kasutatakse valu ja palaviku leevendamiseks (nt mittesteroidsed põletikuvastased
-
ained (MSPVA-d) nagu ibuprofeen, indometatsiin ja aspiriin).

Kõrgenenud vererõhu, šoki, südamepuudulikkuse, astma või allergia raviks kasutatavad ravimid
-
nagu efedriin, noradrenaliin või adrenaliin. Teie arst peab kontrollima teie vererõhku.

Palun öelge oma arstile, kui te võtate mistahes alljärgnevat ravimit. Need võivad suurendada
kõrvaltoimete tekke võimalust, kui te võtate Cardace Comp’i või Cardace Plus’i:

Ravimid, mida kasutatakse valu ja palaviku leevendamiseks (nt mittesteroidsed põletikuvastased
-
ained (MSPVA-d) nagu ibuprofeen, indometatsiin ja aspiriin).

Ravimid, mis võivad vähendada teie vere kaaliumisisaldust. Sinna hulka kuuluvad
-
kõhukinnisuse vastased ravimid, diureetikumid (vett väljutavad tabletid), amfoteritsiin B
(kasutatakse seeninfektsioonide vastu) ja AKTH (kasutatakse neerupealsete näärmete
funktsiooni kontrolliks).

Vähivastased ravimid (keemiaravi).
- Ravimid, mida kasutatakse südameprobleemide ravis, sh südame rütmihäirete ravimid.
- Siirdatud elundi äratõukereaktsiooni vastu võetavad ravimid nagu tsüklosporiin.
- Diureetikumid (vett väljutavad ravimid) nagu furosemiid.
- Ravimid, mis võivad suurendada teie vere kaaliumisisaldust, nt spironolaktoon, triamtereen,
-
amiloriid, kaaliumisoolad ja hepariin (vere vedeldaja).

Steroidravimid põletiku vastu, nt prednisoloon.
- Kaltsiumilisandid.
- Allopurinool (kasutatakse vere kusihappesisalduse vähendamiseks).
- Prokaiinamiid (südame rütmihäirete ravim).
- Kolestüramiin (kasutatakse vere rasvasisalduse vähendamiseks).
- Karbamasepiin (epilepsiavastane ravim).
- Hepariin (kasutatakse vere vedeldamiseks).
- Vildagliptiin (kasutatakse 2. tüüpi diabeedi raviks).
- Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid: kui te võtate
-
angiotensiin II retseptori antagonisti (AIIRA) või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke
Cardace Comp’i või Cardace Plus’i“ ja „Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Cardace Comp
või Cardace Plus“).

Palun öelge oma arstile, kui te võtate mistahes alljärgnevat ravimit. Cardace Comp või Cardace Plus
võib neid mõjutada:

Suhkurtõve ravimid, nagu suukaudsed veresuhkrut langetavad ravimid ja insuliin. Cardace
-
Comp või Cardace Plus võib langetada teie vere suhkrusisaldust. Cardace Comp’i või Cardace
Plus’i võttes peab hoolikalt kontrollima vere suhkrusisaldust.

Liitium (vaimse tervise häirete raviks). Cardace Comp või Cardace Plus võib suurendada teie
-
vere liitiumisisaldust. Arst peab teie vere liitiumisisaldust hoolikalt kontrollima.

Ravimid, mis lõõgastavad teie lihaseid.
- Kiniin (malaariavastane ravim).
- Ravimid, mis sisaldavad joodi, mida võidakse haiglas kasutada skaneerimisel või röntgeniga
-
läbivaatusel.

Penitsilliin (põletikuvastane ravim).
- Suukaudselt manustatavad verd vedeldavad ravimid (suukaudsed antikoagulandid), nt varfariin.
-

Kui mistahes ülaloetletust kehtib teie kohta (või te ei ole selles kindel), pidage nõu oma arstiga enne
Cardace Comp’i või Cardace Plus’i võtmist.

Analüüsid
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
Kui kontrollitakse teie kõrvalkilpnäärme funktsiooni. Cardace Comp või Cardace Plus võib
-
mõjutada selle analüüsi tulemust.
Kui te olete tegevsportlane ja teile teostatakse antidopingu analüüsi. Cardace Comp või Cardace
-
Plus võib anda positiivse tulemuse.

Cardace Comp’i või Cardace Plus’i võtmine koos toidu ja alkoholiga

Alkoholi tarvitamine koos Cardace Comp’i või Cardace Plus’iga võib põhjustada pearinglust
-
või joobe tunnet. Kui te tunnete muret selle üle, kui palju te võite juua ravi ajal Cardace Comp’i
või Cardace Plus’iga, arutage seda oma arstiga, sest vererõhku langetavate ravimite ja alkoholi
toimed võivad liituda.

Cardace Comp’i või Cardace Plus’i võib võtta koos toiduga või ilma.
-

Rasedus ja imetamine
Te peate ütlema oma arstile, kui te arvate, et olete rase (või võite jääda rasedaks).
Te ei peaks Cardace Comp’i või Cardace Plus’i võtma esimesel 12 rasedusnädalal ning alates 13.
rasedusnädalast ei tohi te seda üldse võtta, sest selle kasutamine raseduse ajal võib kahjustada beebit.
Kui te rasestute ravi ajal Cardace Comp’i või Cardace Plus’iga, öelge otsekohe oma arstile.
Planeeritava raseduse korral on ennetavalt vaja üle minna sobivale alternatiivsele ravile.
Kui te toidate last rinnaga, ei tohi te Cardace Comp'i või Cardace Plus'i võtta.
Enne mistahes ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Kui te võtate Cardace Comp'i või Cardace Plus'i, võib teil tekkida pearinglus. Selle teke on
tõenäolisem, kui te alustate Cardace Comp'i või Cardace Plus'i võtmist või pärast annuse
suurendamist. Kui nii juhtub, siis ärge juhtige autot ega kasutage masinaid või mehhanisme.

3. Kuidas CARDACE COMP võtta

KUIDAS CARDACE COMP'i VÕI CARDACE PLUS'i VÕTTA

Võtke Cardace Comp'i või Cardace Plus'i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole
milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Selle ravimi võtmine
- Võtke seda ravimit suu kaudu iga päev samal ajal, tavaliselt hommikuti.
- Neelake tabletid tervelt alla koos vedelikuga.
- Ärge purustage ega närige tablette.

Kui palju võtta
Kõrgenenud vererõhu ravi
Teie arst kohandab teile vajalikku annust, kuni vererõhk on kontrolli all.

Eakad
Teie arst vähendab algannust ja kohandab teie annust aeglasemalt.

Kui te võtate Cardace Comp'i või Cardace Plus'i rohkem kui ette nähtud
Öelge oma arstile või minge otsekohe lähima haigla esmaabi osakonda. Ärge ise juhtige autot teel
haiglasse, vaid paluge kellelgi teisel teid viia või kutsuge kiirabi. Võtke ravimipakend endaga kaasa.
Siis teab arst, mida te olete võtnud.

Kui te unustate Cardace Comp'i või Cardace Plus'i võtta

Kui teil jääb annus vahele, siis võtke järgmine annus selleks ettenähtud ajal.
- Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.
-

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Cardace Comp või Cardace Plus põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil
neid ei teki.

Lõpetage Cardace Comp'i või Cardace Plus'i võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole, kui te
märkate mistahes alljärgnevat tõsist kõrvaltoimet - te võite vajada kiiresti ravi:

Näo, huulte või kõri turse, mis raskendab neelamist ja hingamist, samuti sügelus ja nahalööve.
-
Need võivad olla märgid raskest allergilisest reaktsioonist Cardace Comp’ile või Cardace
Plus’ile.

Rasked nahareaktsioonid, kaasaarvatud lööve, haavandid teie suus, olemasoleva nahahaiguse
-
halvenemine, punetus, villid või naha irdumine (Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline
epidermise nekrolüüs või multiformne erüteem).

Öelge otsekohe arstile, kui teil tekivad:

Südame löögisageduse kiirenemine, ebakorrapärased või jõulised südamelöögid
-
(palpitatsioonid), valu rindekeres, pitsitustunne rindkeres või tõsisemad häired, kaasa arvatud
südameatakk ja insult.

Hingamisraskus, köha, palavik kestusega 2...3 päeva ja näljatunde vähenemine. Need võivad
-
olla kopsukahjustuse ilmingud, sh põletik.

Verevalumid tavalisest kergemini, kestvam veritsus, mistahes märk verejooksust (nt igemete
-
veritsus), violetsed laigud nahal või infektsioonid tavalisest lihtsamini, kurgu valulikkus ja
palavik, väsimustunne, minestamine, pearinglus või kahvatu nahk. Need võivad olla vere või
luuüdi kahjustuse ilmingud.

Tugev valu maos, mis võib kiirguda selga. See võib olla pankreatiidi (kõhunäärmepõletik)
-
ilming.

Palavik, külmavärinad, väsimus, söögiisu kaotus, maovalu, iiveldus, naha või silmade
-
värvumine kollaseks (ikterus). Need võivad olla maksaprobleemide, nt hepatiidi (maksapõletik)
või maksakahjustuse ilmingud.

Teiste kõrvaltoimete hulka kuuluvad:
Palun öelge oma arstile, kui mistahes alljärgnevate hulgast muutub tõsiseks või kestab mõnest
päevast kauem.

Sage (avaldub vähem kui 1 inimesel 10-st):

Peavalu, nõrkustunne või väsimustunne
- Pearinglus. See on tõenäolisem, kui te alustate Cardace Comp’i või Cardace Plus’i võtmist või
-
pärast annuse suurendamist

Kuiv ärritusköha või bronhiit
- Kõrgenenud veresuhkrusisaldus teie vereanalüüsis. Kui teil on diabeet, võib diabeet süveneda
- Kõrgenenud kusihappesisaldus või tavalisest kõrgem rasvasisaldus teie vereanalüüsis
- Valulikud, punetavad ja tursunud liigesed.
-

Aeg-ajalt (avaldub vähem kui 1 inimesel 100-st):

Nahalööve koos tursega või ilma
- Nahaõhetus, minestamine, hüpotensioon (ebatavaliselt madal vererõhk), eriti kui tõusete järsku
-
püsti või istuma

Tasakaaluhäired (vertigo)
- Sügelus ja ebatavalised nahaaistingud nagu tuimus, kipitus, torkimine, põletus või judin nahal
-
(paresteesia)

Maitsetundlikkuse kadumine või muutus
- Unehäired
- Depressioonitunne, ärevus, tavalisest närvilisem tunne või rahutus
- Ninakinnisus, nina kõrvalurgete põletik (sinusiit), hingamisraskus
- Igemete põletik (gingiviit), suuturse
- Punetavad, sügelevad, tursunud või vesised silmad
- Helin kõrvades
- Hägune nägemine
- Juuste väljalangemine
- Valu rindkeres
- Lihasvalu
- Kõhukinnisus, mao- või soolevalu
- Seedehäired või iiveldus
- Päevase vedeliku erituse (uriini) koguse suurenemine
- Higistamine tavalisest rohkem
- Söögiisu vähenemine või kaotus (anoreksia), näljatunde vähenemine
- Südame löögisageduse suurenemine või ebaregulaarseks muutumine
- Tursunud käed ja jalad. See võib viidata ülemäärasele vedelikupeetusele teie organismis
- Palavik
- Seksuaalne võimetus meestel
- Punaste vererakkude, valgete vererakkude või trombotsüütide arvu või hemoglobiini hulga
-
muutus vereanalüüsis

Muutused vereanalüüsides, mis näitavad muutusi maksa, pankrease või neerude töös
- Kaaliumi tavalisest väiksem sisaldus teie vereanalüüsis.
-

Väga harv (avaldub vähem kui 1 inimesel 10000-st):

Oksendamine, kõhulahtisuse teke või kõrvetised
- Punetav tursunud keel või suukuivus
- Kaaliumi tavalisest suurem sisaldus teie vereanalüüsis.
-

Teised teatatud Palun öelge oma arstile, kui mistahes alljärgnevate hulgast muutub tõsiseks või kestab mõnest päevast
kauem.

Kontsentreerumisraskus, rahutus või segasus
- Sõrmed ja varbad muudavad külma tundes värvi ja pärast ülessoojenemist torgivad või
-
tunduvad valulikud. See võib olla Raynaud’ fenomen

Rindade suurenemine meestel
- Veretrombid
- Kuulmise langus
- Tavalisest kuivemad silmad
- Asjad paistavad kollastena
- Veetustumine
- Turse, valulikkus ja punetus põses (süljenäärmete põletik)
- Sooleturse, mida kutsutakse soole angioödeemiks, mille korral ilmnevad sümptomid nagu valu
-
sooles, oksendamine ja kõhulahtisus

Tavalisest suurem tundlikkus päikesevalguse suhtes
- Naha raskekujuline ketendus või irdumine, sügelus, koldeline lööve või muud nahareaktsioonid
-
nagu punetav lööve näol või otsaesisel

Nahalööve või verevalumite teke
-

Laigud nahal ja külmad jäsemed
- Küüne probleemid (nt küüne lahtitulek või irdumine küünevallist)
- Skeletilihaste jäikus või võimetus liigutada lõuga (tetaania)
- Lihasnõrkus või lihaskrambid
- Seksuaalse iha vähenemine meestel või naistel
- Veri uriinis. See võib olla neeruprobleemi (interstitsiaalne nefriit) ilming
- Tavalisest suurem suhkrusisaldus teie uriinianalüüsis
- Teatavate valgete vererakkude arvu suurenemine (eosinofiilia) teie vereanalüüsis
- Vererakkude arvu vähenemine teie vereanalüüsis (pantsütopeenia)
- Soolade nagu naatrium, kaltsium, magneesium ja kloriid sisalduse muutus teie vereanalüüsis
- Aeglustunud või puudulikud reaktsioonid
- Lõhnataju muutus
- Hingamisraskus või astma süvenemine
- Tugev valu silmades, hägune nägemine või halo nägemine valgusallika ümber, peavalu, rohke
-
pisaravoolus või iiveldus ja oksendamine, mis võib olla seisund, mida nimetatakse
glaukoomiks.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas CARDACE COMP säilitada

KUIDAS CARDACE COMP'i VÕI CARDACE PLUS'i SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Ärge kasutage Cardace Comp'i või Cardace Plus'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja
blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Cardace Comp või Cardace Plus sisaldavad
Toimeained on ramipriil ja hüdroklorotiasiid.
-
Üks tablett sisaldab 2,5 mg ramipriili ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.
Üks tablett sisaldab 5 mg ramipriili ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.
- Abiained on hüpromelloos, eelželatiniseeritud maistärklis, mikrokristalne tselluloos,
naatriumstearüülfumaraat.

Kuidas Cardace Comp või Cardace Plus välja näeb ja pakendi sisu
2,5 mg/ 12,5 mg: valge või peaaegu valge piklik poolitusjoonega tablett, mille mõlemal küljel on
sissepressitud märgistus HNV ja logo. Tableti saab jagada kaheks võrdseks osaks..
2,5 mg/12,5 mg tabletid on pakendatud PVC/Al blisterpakendisse 10, 14, 18, 20 28, 30, 45, 50, 56, 60
98, 99, 100, 300, 320 tabletti karbis.

5 mg/25 mg: valge või peaaegu valge piklik poolitusjoonega tablett, mille mõlemal küljel on
sissepressitud märgistus HNW ja logo. Tableti saab jagada kaheks võrdseks osaks.
5 mg/25 mg tabletid on pakendatud PVC/Al blisterpakendisse 10, 14, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 56, 98,
99, 100, 300, 320 tabletti karbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt. 139 E/2
11317 Tallinn
Eesti

Tootja
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
D-65926 Frankfurt am Main
Saksamaa

ja/või

sanofi-aventis S.p.A.
Strada Statale 17, Km 22
67019 Scoppito (L’Aquila)
Itaalia


See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:

Austria:
Tritazide 2.5 mg/12.5 mg Tabletten, Tritazide 5 mg/25 mg Tabletten

Belgia:
Tritazide 5 mg/25 mg tabletten/comprimés/Tabletten

Bulgaaria:
Tritace Plus 2.5 mg/12.5 mg таблетки, Tritace Plus 5 mg/25 mg таблетки

Küpros:
Triatec Plus 5 mg/25 mg δισκία

Tšehhi:
Tritazide 2.5 mg/12.5 mg tablety, Tritazide 5 mg/25 mg tablety

Eesti:
Cardace Comp 2.5 mg/12.5 mg tabletid
Cardace Plus 5 mg/25 mg tabletid

Soome:
Cardace Comp 2.5 mg/12.5 mg tabletit

Prantsusmaa:
Cotriatec 5 mg/12,5 mg comprimés

Saksamaa:
Delix 2.5 Plus 2.5 mg/12.5 mg Tabletten, Delix 5 Plus 5 mg/25 mg Tabletten
Ramilich Comp 2.5 mg/12.5 mg Tabletten, Ramilich Comp 5 mg/25 mg Tabletten

Kreeka:
Triatec Plus 5 mg/25 mg δισκία

Ungari:
Tritace HCT 2.5 mg/12.5 mg tabletta, Tritace HCT 5 mg/25 mg tabletta
Ramipril HCT - ZENTIVA 2.5 mg/12.5 mg tabletta,, Ramipril HCT - ZENTIVA HCT 5 mg/25 mg
tabletta

Iirimaa:
Tritazide tablets 2.5 mg/12.5 g

Itaalia:
Triatec HCT 2.5 mg/12.5 mg compresse, Triatec HCT 5 mg/25 mg compresse
Ramipril E Idrocloritiazide sanofi-aventis 2.5 mg/12.5 mg compresse
Ramipril E Idrocloritiazide sanofi-aventis 5 mg/25 mg compresse

Luksemburg:
Tritazide 5/25 mg tabletten/comprimés/Tabletten

Holland:
Tritazide 5 mg/25 mg tabletten

Poola:
Tritace 2.5 Comb 2.5 mg/12.5 mg tabletki, Tritace 5 Comb 5 mg/25 mg tabletki

Portugal:
Triatec Composto 2.5 mg/12.5 mg comprimidos, Triatec Composto Forte 5 mg/25 mg comprimidos

Rumeenia:
Tritace 2.5 Plus 2.5 mg/12.5 mg comprimate, Tritace 5 Plus 5 mg/25 mg comprimate

Slovakkia:
Tritazide 2.5 mg/12.5 mg tablety, Tritazide 5 mg/25 mg tablety

Sloveenia:
Tritazide 2.5 mg/12.5 mg tablete, Tritazide 5 mg/25 mg tablete


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.
sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt. 139 E/2
11317 Tallinn
Tel. 6273488


Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2015

See infoleht ei sisalda kogu informatsiooni teie ravimi kohta. Kui teil on küsimusi või te pole milleski
kindel, küsige oma arstilt või apteekrilt.Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Cardace Comp, 2,5 mg/12,5 mg tabletid
Cardace Plus, 5 mg/25 mg tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks tablett sisaldab 2,5 mg ramipriili ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.
Üks tablett sisaldab 5 mg ramipriili ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

INN. Ramiprilum, hydrochlorothiazidum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

2,5 mg/12,5 mg tablett
Valge või peaaegu valge piklik poolitusjoonega tablett, mille mõlemal küljel on sissepressitud
märgistus HNV ja logo. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

5 mg/25 mg tablett
Valge või peaaegu valge piklik poolitusjoonega tablett, mille mõlemal küljel on sissepressitud
märgistus HNW ja logo. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Essentsiaalse hüpertensiooni ravi patsientidel, kelle vererõhk ei ole adekvaatselt kontrollitav ainult
ramipriiliga või ainult hüdroklorotiasiidiga.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Suukaudne.

Cardace Comp'i või Cardace Plus'i soovitatakse võtta üks kord ööpäevas, iga päev samal ajal,
tavaliselt hommikul.
Cardace Comp’i või Cardace Plus’i võib võtta enne sööki, söögi ajal või pärast seda, sest toit ei mõjuta
ravimi biosaadavust (vt lõik 5.2).
Cardace Comp või Cardace Plus tuleb koos vedelikuga alla neelata. Tablette ei tohi närida ega
purustada.

Täiskasvanud
Annus peab olema individualiseeritud vastavuses patsiendi profiiliga (vt lõik 4.4) ja kontrolliga
vererõhu üle. Ramipriili ja hüdroklorotiasiidi fikseeritud kombinatsiooni manustamist soovitatakse
tavaliselt pärast annuse tiitrimist ühega üksikkomponentidest.

Ravi peab alustama madalaima saadaoleva annusega. Vajadusel võib annust progresseeruvalt
suurendada vererõhu eesmärkväärtuse saavutamiseks; maksimaalne lubatud annus on 10 mg ramipriili
ja 25 mg hüdroklorotiasiidi ööpäevas.

Eripopulatsioonid

Diureetikumidega ravitavad patsiendid
Samaaegselt diureetikumidega ravitavate patsientide puhul peab olema ettevaatlik, sest pärast ravi
alustamist võib tekkida hüpotensioon. Peab kaaluma diureetikumi annuse vähendamist või
diureetikumi manustamise lõpetamist enne ravi alustamist Cardace Comp’i või Cardace Plus’iga.

Kui diureetikumi manustamist ei ole võimalik lõpetada, on soovitatav alustada ravi
monopreparaatidega, lisades diureetikumile ramipriili väikseima võimaliku annuse (1,25 mg
ööpäevas). On soovitatav, et järgneval üleminekul fikseeritud kombinatsioonpreparaadile ei ületaks
algannus 2,5 mg ramipriili/ 12,5 mg hüdroklorotiasiidi ööpäevas.

Neerukahjustusega patsiendid
Raske neerukahjustuse korral (kreatiniini kliirens < 30 ml/min) on Cardace Comp või Cardace Plus
vastunäidustatud selle hüdroklorotiasiidkomponendi tõttu (vt lõik 4.3).
Neerufunktsiooni kahjustusega patsiendid võivad vajada ravimi annuse vähendamist. Patsiente
kreatiniini kliirensiga vahemikus 30...60 ml/min peab ravima ramipriili ja hüdroklorotiasiidi
fikseeritud kombinatsiooni madalaima annusega pärast eelnevat ravi ainult ramipriiliga. Maksimaalne
lubatud annus on 5 mg ramipriili ja 25 mg hüdroklorotiasiidi ööpäevas.

Maksakahjustusega patsiendid
Kerge kuni mõõduka maksakahjustusega patsientidel võib alustada ravi Cardace Comp’i või Cardace
Plus’iga ainult hoolika meditsiinilise järelvalve all ja maksimaalne ööpäevane annus on 2,5 mg
ramipriili ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.
Raske maksakahjustuse korral on Cardace Comp või Cardace Plus vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Eakad
Algannused peavad olema väiksemad ja edasine annuse tiitrimine olema astmelisem, sest soovimatute
toimete tekkevõimalus on väga eakatel ja põduratel patsientidel suurem.

Lapsed
Cardace Comp'i või Cardace Plus'i ei soovitata kasutada laste ja alla 18-aastaste noorukite raviks, sest
ohutuse ja efektiivsuse kohta ei ole piisavalt andmeid.

4.3. Vastunäidustused

- Ülitundlikkus toimeaine või teiste AKE (angiotensiini konverteeriva ensüümi) inhibiitorite
suhtes, hüdroklorotiasiidi, teiste tiasiiddiureetikumide, sulfoonamiidide või lõigus 6.1 loetletud
mis tahes abiainete suhtes.
- Varasem angioödeem (pärilik, idiopaatiline või tingituna ravist AKE inhibiitorite või AIIRA-
dega).
- Ekstrakorporeaalsed ravimeetodid, milles veri puutub kokku negatiivselt laetud pindadega (vt
lõik 4.5).
- Märkimisväärne bilateraalne neeruarteri stenoos või neeruarteri stenoos ainsa funktsioneeriva
neeru korral.
- Raseduse 2. ja 3. trimester (vt lõigud 4.4 ja 4.6).
- Imetamine (vt lõik 4.6).
- Raske neerukahjustus kreatiniini kliirensiga alla 30 ml/min dialüüsravi mittesaavatel
patsientidel.
- Kliiniliselt olulised elektrolüütide häired, mis võivad süveneda ravi korral Cardace Comp'i või
Cardace Plus'iga (vt lõik 4.4).
- Raske maksakahjustus.hepaatiline entsefalopaatia.
- Cardace Comp'i ja Cardace Plus'i samaaegne kasutamine aliskireeni sisaldavate ravimitega on
vastunäidustatud suhkurtõve või neerukahjustusega (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) patsientidele
(vt lõigud 4.5 ja 5.1).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Eripopulatsioonid

Rasedus: raseduse ajal ei tohi alustada ravi AKE inhibiitoritega, nagu ramipriil, või angiotensiin II
retseptori antagonistidega (AIIRA). Rasedust planeerivad patsiendid tuleb üle viia alternatiivsele
antihüpertensiivsele ravile, mille rasedusaegne ohutusprofiil on teada, välja arvatud juhul, kui on
elutähtis jätkata ravi AKE inhibiitori/AIIRA-ga. Raseduse diagnoosimisel peab ravi AKE
inhibiitori/AIIRA-ga otsekohe lõpetama ja vajadusel alustama asjakohast alternatiivset ravi (vt lõigud
4.3 ja 4.6).

• Hüpotensioonist eriti ohustatud patsiendid

- Tugevalt aktiveerunud reniin-angiotensiin-aldosteroonsüsteemiga patsiendid.
Tugevalt aktiveerunud reniin-angiotensiin-aldosteroonsüsteemiga patsiente ohustab väljendunud
vererõhu langus ja neerufunktsiooni halvenemine AKE pärssimise tõttu, eriti kui AKE inhibiitorit
või kaasuvat diureetikumi manustatakse või annust suurendatakse esimest korda.
Reniin-angotensiin-aldosteroonsüsteemi märkimisväärne aktiveerumine on ootuspärane ja
meditsiiniline järelvalve koos vererõhu jälgimisega vajalik nt alljärgnevatel juhtudel:
- raske hüpertensiooniga patsiendid,
- dekompenseeritud südame paispuudulikkusega patsiendid,
- hemodünaamiliselt olulise ventrikulaarse sisse- või väljavoolu takistusega patsiendid (nt
aordi- või mitraalklapi stenoos),
- unilateraalse neeruarteri stenoosiga ja teise funktsioneeriva neeruga patsiendid,
- vedeliku- või soolavaegusega või sellest ohustatud patsiendid (k.a diureetikumidega
ravitavad),
- maksatsirroosi ja/või astsiidiga patsiendid,
- suuremahulise kirurgia korral või anesteesia korral ravimitega, mis põhjustavad
hüpotensiooni.
Üldiselt soovitatakse dehüdratatsiooni, hüpovoleemia või sooladefitsiidi korrigeerimist enne ravi
alustamist (südamepuudulikkusega patsientidel peab sellist korrektsiooni siiski hoolega kaaluma
vedelikumahu ületäitmisohu tõttu).

Kirurgia
Üks päev enne kirurgiat soovitatakse võimalusel katkestada ravi angiotensiini konverteeriva ensüümi
inhibiitoritega nagu ramipriil.

- Ägeda hüpotensiooni korral südame- või ajuisheemiast ohustatud patsiendid.
Ravi algfaasis on vajalik spetsiaalne meditsiiniline järelvalve.

• Esmane hüperaldosteronism
Kombinatsioon ramipriil + hüdroklorotiasiid ei ole esmase hüperaldosteronismi valikravi. Kui
esmase hüperaldosteronismiga patsiendi raviks kasutatakse ramipriil + hüdroklorotiasiidi, peab
hoolikalt jälgima kaaliumi taset vereplasmas.

• Eakad patsiendid
Vt lõik 4.2.

• Maksahaigusega patsiendid
Ravist diureetikumide, sh hüdroklorotiasiid, tingitud elektrolüütide häired võivad
maksahaigusega patsientidel põhjustada hepaatilist entsefalopaatiat.

Neerufunktsiooni jälgimine
Neerufunktsiooni peab hindama enne ravi algust ja ravi ajal ning kohandama ravimi annust eriti
esimestel ravinädalatel. Eriti hoolikalt peab jälgima neerukahjustusega patsiente (vt lõik 4.2).
Eksisteerib neerufunktsiooni kahjustuse oht, eriti südame paispuudulikkusega patsientidel või pärast
neerusiirdamist või neeruveresoonte haigusega, sh hemodünaamikat mõjutava, ühe poole neeruarteri
stenoosiga patsiendid.

Neerukahjustus
Neeruhaigusega patsientidel võivad tiasiidid esile kutsuda ureemiat. Kahjustatud neerufunktsiooniga
patsientidel võivad ilmneda toimeaine kumulatiivsed mõjud. Kui avaldub progresseeruv
neerukahjustus, mis nähtub mittevalgulise lämmastiku tõusuna, on vajalik ravi hoolikas
ümberhindamine, kaaludes diureetilise ravi lõpetamist (vt lõik 4.3).

Elektrolüütide tasakaalu häired
Nagu iga diureetilist ravi saava patsiendi puhul, peab asjakohaste intervallidega perioodiliselt
määrama elektrolüütide sisaldust seerumis. Tiasiidid, sh hüdroklorotiasiid, võivad põhjustada vedelike
või elektrolüütide tasakaalu häireid (hüpokaleemia, hüponatreemia ja hüpokloreemiline alkaloos).
Ehkki tiasiiddiureetikumide kasutamisega võib kaasneda hüpokaleemia, võib samaaegne ravi
ramipriiliga vähendada diureetikumist põhjustatud hüpokaleemiat. Hüpokaleemia risk on kõrgeim
maksatsirroosiga patsientidel, kiire diureesiga patsientidel, patsientidel, kes saavad ebapiisavalt
elektrolüüte või kes saavad samaaegset ravi kortikosteroidide või AKTH-ga (vt lõik 4.5). Vereplasma
kaaliumisisaldust peab esimest korda mõõtma esimesel nädalal pärast ravi alustamist. Madala
kaaliumisisalduse korral on vajalik korrektsioon.
Võib tekkida lahjendushüponatreemia. Naatriumitaseme langus võib algul olla asümptomaatiline ja
seetõttu on hädavajalik regulaarne kontroll. Eakatel ja tsirroosiga patsientidel on vajalik sagedasem
kontroll.
On teada, et tiasiidid suurendavad magneesiumi eritumist uriiniga, mis võib põhjustada
hüpomagneseemiat.

Elektrolüütide jälgimine:hüperkaleemia
Mõnedel AKE inhibiitoritega, sh Cardace Comp’i või Cardace Plus’iga ravitavatel patsientidel on
täheldatud hüperkaleemiat. Hüperkaleemia tekke oht on neerupuudulikkusega, eakatel (> 70-aastased),
kontrollimatu suhkurtõvega, kaaliumisooli, kaaliumi säästvaid diureetikume või muid vereplasma
kaaliumisisaldust suurendavaid aineid kasutavatel, dehüdratatsiooni, ägeda südame
dekompensatsiooni või metaboolse atsidoosi seisundis patsientidel. Kui loetletud ainete samaaegset
kasutamist peetakse vajalikuks, soovitatakse regulaarselt kontrollida seerumi kaaliumisisaldust (vt lõik
4.5).

Elektrolüütide jälgimine: hüponatreemia
Mõnedel ramipriiliga ravitud patsientidel on täheldatud antidiureetilise hormooni ebaadekvaatse
sekretsiooni sündroomi (Syndrome of Inappropriate Anti-diuretic Hormone, SIADH) ja sellest
tulenevat hüponatreemiat. Eakatel ja teistel patsientidel, kellel on oht hüponatreemia tekkeks, on
soovitatav regulaarselt jälgida naatriumi taset vereseerumis.

Hepaatiline entsefalopaatia
Ravist diureetikumidega, sh hüdroklorotiasiid, tingitud elektrolüütide häired võivad maksahaigusega
patsientidel põhjustada hepaatilist entsefalopaatiat. Hepaatilise entsefalopaatia korral tuleb ravi
otsekohe lõpetada.

Hüperkaltseemia
Hüdroklorotiasiid soodustab kaltsiumi tagasiimendumist neerudes ja võib põhjustada
hüperkaltseemiat. See võib mõjutada kõrvalkilpnäärme laboratoorsete uuringute tulemusi.

Angioödeem
AKE inhibiitoritega, sh ramipriiliga ravitavatel patsientidel on teatatud angioödeemi tekkest (vt lõik
4.8). Angioödeemi korral tuleb ravi Cardace Comp’i või Cardace Plus’iga katkestada.
Kiiresti peab alustama erakorralist ravi. Patsienti peab jälgima vähemalt 12...24 tundi ning koju võib
lubada alles pärast kõigi sümptomite taandumist.

AKE inhibiitoritega, sh Cardace Comp’i või Cardace Plus’iga ravitavatel patsientidel on teatatud
intestinaalse angioödeemi tekkest (vt lõik 4.8). Need patsiendid kaebavad kõhuvalu (koos iivelduse ja
oksendamisega või ilma). Intestinaalse angioödeemi sümptomid taandusid pärast ravi lõpetamist AKE
inhibiitoritega.

Desensitisatsiooniaegsed anafülaktilised rektsioonid
AKE inhibitsiooni korral suureneb anafülaktiliste ja anafülaktoidsete reaktsioonide tõenäosus ja
raskusaste putukamürkide ja teiste allergeenide suhtes. Enne desensitisatsiooni peab kaaluma ravi
ajutist katkestamist Cardace Comp’i või Cardace Plus’iga.

Neutropeenia/agranulotsütoos
Harva on esinenud neutropeeniat/agranulotsütoosi ning teatatud on ka luuüdi supressioonist. On
soovitatav jälgida vere valgeliblede arvu, mis võimaldab avastada võimalikku leukopeeniat.
Sagedasemat kontrolli soovitatakse ravi alguses, neerufunktsiooni kahjustusega ja kaasuva
kollageenhaigusega (nt erütematoosluupus või skleroderma) patsientidel ning nendel, keda ravitakse
samaaegselt teiste verepilti mõjutavate ravimitega (vt lõigud 4.5 ja 4.8).

Äge müoopia ja suletudnurga glaukoom
Hüdroklorotiasiid, so sulfoonamiid, võib põhjustada idiosünkraatilist reaktsiooni, mille tagajärjel tekib
äge mööduv müoopia ja äge suletudnurga glaukoom. Sümptomiteks on ägedalt algav nägemisteravuse
langus või valu silmades, mis tavaliselt tekib tundide kuni nädalate jooksul pärast ravi alustamist.
Ravimata äge suletudnurga glaukoom võib põhjustada püsivat nägemiskaotust. Esmalt tuleb
võimalikult kiiresti lõpetada ravi hüdroklorotiasiidiga. Ravile allumatu silmasisese rõhu tõusu korral
tuleb kaaluda kohest medikamentoosset või kirurgilist ravi. Ägeda suletudnurga glaukoomi
ohuteguriks võib olla varasem allergia sulfoonamiidi või penitsilliini suhtes.

Etnilised eripärad
AKE inhibiitorid põhjustavad angioödeemi sagedamini mustanahalistel patsientidel.
Sarnaselt teiste AKE inhibiitoritega võib ramipriil langetada mustanahalistel patsientidel vererõhku
vähem efektiivselt kui heleda nahavärviga patsientidel, tingituna madala reniini tasemega
hüpertensiooni suuremast esinemissagedusest mustanahalises populatsioonis.

Sportlased
Hüdroklorotiasiid võib anda positiivse tulemuse antidopingu proovis.

Metaboolsed ja endokriinsed häired
Ravi tiasiidiga võib kahjustada glükoositaluvust. Diabeetilistel patsientidel võib osutuda vajalikuks
insuliini või suukaudsete hüpoglükeemiliste ravimite annuse kohandamine. Latentne suhkurtõbi võib
tiasiidravi ajal manifesteeruda.
Tiasiiddiureetikumraviga on seostatud kolesterooli ja triglütseriidide sisalduse tõusu. Mõnedel
patsientidel, kes saavad ravi tiasiididega, võib tekkida hüperurikeemia või avalduda podagra.

Köha
Teatatud on köha tekkest seoses AKE inhibiitorite kasutamisega. Köha on iseloomulikult
mitteproduktiivne, püsiv ja taandub pärast ravi katkestamist. AKE inhibiitorist tingitud köha peab
arvestama diferentsiaaldiagnoosimisel.

Muud
Tundlikkusrektsioonid võivad tekkida eelneva bronhiaalastma või allergiaga patsientidel või ilma
nendeta. On teatatud süsteemse eütematoosluupuse ägenemise või aktiveerumise võimalusest.

Reniin-angiotensiin-aldosteroonsüsteemi (RAAS) kahekordne blokaad
On tõendeid, et AKE-inhibiitorite, angiotensiin II retseptori antagonistide või aliskireeni samaaegne
kasutamine suurendab hüpotensiooni, hüperkaleemia ja neerutalitluse languse (k.a äge
neerupuudulikkus) riski. Seetõttu ei soovitata RAAS-i kahekordset blokaadi AKE-inhibiitorite,
angiotensiin II retseptori antagonistide või aliskireeni samaaegse kasutamisega (vt lõigud 4.5 ja 5.1).
Kui kahekordset blokeerivat ravi peetakse vältimatult vajalikuks, tuleb seda teha ainult spetsialisti
järelvalve all, jälgides hoolikalt neerutalitlust, elektrolüüte ja vererõhku.
AKE-inhibiitoreid ja angiotensiin II retseptori antagoniste ei tohi kasutada samaaegselt diabeetilise
nefropaatiaga patsientidel.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kliiniliste uuringute andmed on näidanud, et reniin-angiotensiin-aldosteroonsüsteemi (RAAS)
kahekordne blokaad kombinatsioonravil AKE-inhibiitorite, angiotensiin II retseptori antagonistide või
aliskireeniga on seotud kõrvalnähtude, nt hüpotensiooni, hüperkaleemia ja neerutalitluse languse (k.a
äge neerupuudulikkus) sagenemisega, võrreldes monoteraapiaga (vt lõigud 4.3, 4.4 ja 5.1).

Vastunäidustatud kombinatsioonid

Ekstrakorporeaalsed ravitoimingud, mille korral veri puutub kokku negatiivselt laetud pindadega, nt
dialüüs või hemofiltratsioon teatud high-flux membraanidega (nt polüakrülonitriilmembraanid) ning
madala tihedusega lipoproteiinide aferees dekstraansulfaadiga, raske anafülaktoidse reaktsiooni
suurenenud ohu tõttu (vt lõik 4.3). Kui selline ravi osutub vajalikuks, peab kaaluma teiselaadse
membraani või antihüpertensiivse ravimi kasutamist.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

Kaaliumisoolad, hepariin, kaaliumi säästvad diureetikumid ja teised vereplasma kaaliumisisaldust
suurendavad toimeained (k.a angiotensiin II antagonistid, trimetoprim, takroliimus, tsüklosporiin):
võib tekkida hüperkaleemia, mistõttu peab hoolikalt jälgima seerumi kaaliumisisaldust.

Antihüpertensiivsed ravimid (nt diureetikumid) ja teised antihüpertensiivse toimega ained (nt
nitraadid, tritsüklilised antidepressandid, anesteetikumid, akuutne alkoholitarbimine, baklofeen,
alfusosiin, doksasosiin, prasosiin, tamsulosiin, terasosiin): hüpotensiooniohu võimendumine on
ootuspärane (vt lõik 4.2 diureetikumide kohta).

Vasopressiivsed sümpatomimeetikumid ja teised ained, mis võivad vähendada ramipriili
antihüpertensiivset toimet (epinefriin): soovitatav on jälgida vererõhku. Hüdroklorotiasiid võib
vähendada vasopressoorsete sümpatomimeetikumide toimet.

Allopurinool, immunosupressandid, kortikosteroidid, prokaiinamiid, tsütostaatikumid ja teised ained,
mis võivad mõjutada verepilti: suurem hematoloogiliste reaktsioonide tõenäosus (vt lõik 4.4).

Liitiumisoolad: AKE inhibiitorid võivad vähendada liitiumi eritumist, mistõttu liitiumi toksilisus võib
suureneda. Peab jälgima liitiumi taset. Samaaegne ravi tiasiiddiureetikumiga võib suurendada liitiumi
toksilisuse ohtu ja võimendada AKE inhibiitoritest tingitud liitiumi toksilisuse suurenemist. Seetõttu ei
soovitata samaaegset ravi ramipriili ja hüdroklorotiasiidi kombinatsiooni ja liitiumiga.

Antidiabeetilised ravimid, k.a insuliin: võivad tekkida hüpoglükeemilised reaktsioonid.
Hüdroklorotiasiid võib nõrgendada suhkurtõve ravimite toimet. Seetõttu peab vere glükoosisisaldust
eriti hoolsalt jälgima kombinatsioonravi algfaasis.

Mittesteroidsed põletikuvastased ained ja atsetüülsalitsüülhape: Cardace Comp’i või Cardace Plus’i
antihüpertensiivse toime langus on ootuspärane. Samaaegne ravi AKE inhibiitorite ja MSPVA-dega
võib suurendada neerufunktsiooni halvenemise hüperkaleemia ohtu.

Suukaudsed antikoagulandid: samaaegsel kasutamisel hüdroklorotiasiidiga võib hüübimisvastane
toime langeda.

Kortikosteroidid, AKTH, amfoteritsiin B, karbenoksoloon, lagritsa suured kogused, kõhulahtistid
(pikaajalisel kasutamisel) ja teised kaliureetilised või vereplasma kaaliumisisaldust langetavad ained:
suurenenud hüpokaleemia oht.

Digitaalise preparaadid, toimeained, mis pikendavad QT-intervalli ja antiarütmikumid: elektrolüütide
tasakaaluhäire (nt hüpokaleemia, hüpomagneseemia) foonil võib nende proarütmiline toksilisus
suureneda või antiarütmiline toime väheneda.

Metüüldopa: võimalik hemolüüs.

Kolestüramiin või teised suu kaudu manustatavad ioonvahetajad: hüdroklorotiasiidi imendumine
väheneb. Sulfoonamiiddiureetikume peab võtma vähemalt üks tund enne või neli kuni kuus tundi
pärast neid ravimeid.

Kuraare-tüüpi lihasrelaksandid: on võimalik lihaseid lõõgastava toime intensiivistumine ja
pikenemine.

Kaltsiumisoolad ja ravimid, mis suurendavad vereplasma kaltsiumisisaldust: samaaegsel
manustamisel hüdroklorotiasiidiga on ootuspärane kaltsiumi kontsentratsiooni tõus seerumis, mistõttu
peab hoolikalt jälgima seerumi kaltsiumisisaldust.

Karbamasepiin: hüponatreemia oht, tingituna aditiivsest toimest hüdroklorotiasiidiga.

Joodi sisaldavad kontrastained: diureetikumidest, sh hüdroklorotiasiidist põhjustatud dehüdratatsiooni
korral suureneb ägeda neerukahjustuse oht, eiti joodi sisaldavate kontrastainete oluliste annuste
kasutamisel.

Penitsilliin: hüdroklorotiasiid eritub distaalses neerutorukeses ja vähendab penitsilliini eritumist.

Kiniin: hüdroklorotiasiid vähendab kiniini eritumist.

Hepariin: kaaliumi kontsentratsiooni võimalik tõus vereseerumis.

Vildagliptiin: AKE inhibiitoreid ja vildagliptiini võtvatel patsientidel täheldati angioödeemi
esinemissageduse suurenemist.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Cardace Comp'i või Cardace Plus'i ei soovitata kasutada raseduse esimesel trimestril (vt lõik 4.4) ja
see on vastunäidustatud raseduse teisel ja kolmandal trimestril (vt lõik 4.3).

Epidemioloogilised andmed teratogeensuse kohta pärast AKE inhibiitorite kasutamist raseduse
esimesel trimestril ei võimalda teha lõplikke järeldusi, kuid ohu vähest suurenemist ei saa välistada.
Rasedust planeerivad patsiendid tuleb üle viia alternatiivsele antihüpertensiivsele ravile, mille
rasedusaegne ohutusprofiil on teada, välja arvatud juhul, kui on elutähtis jätkata ravi AKE
inhibiitoriga. Raseduse diagnoosimisel peab ravi AKE inhibiitoriga otsekohe lõpetama ja vajadusel
alustama asjakohast alternatiivset ravi.
Ravi AKE inhibiitori/angiotensiin II retseptori antagonistiga (AIIRA) raseduse teisel ja kolmandal
trimestril põhjustab teadaolevalt fetotoksilisust (neerufunktsiooni langus, oligohüdramnion, kolju
luustumise pidurdumine) ja neonataalset toksilisust (neerupuudulikkus, hüpotensioon, hüperkaleemia;
vt ka 5.3 Prekliinilised ohutusandmed). Kui AKE inhibiitorit on manustatud alates raseduse teisest
trimestrist, soovitatakse kontrollida koljut ja neerufunktsiooni ultraheliuuringuga. Vastsündinuid, kelle
emad on võtnud AKE inhibiitoreid, peab hoolega jälgima hüpotensiooni, oliguuria ja hüperkaleemia
suhtes (vt ka lõigud 4.3 ja 4.4).

Hüdroklorotiasiid võib pikaajalisel tarvitamisel raseduse kolmandal trimestril põhjustada
fetoplatsentaarset isheemiat ja kasvupeetuse ohtu. Lisaks on teatatud vastsündinute hüpoglükeemia ja
trombotsütopeenia harvadest juhtudest seoses manustamisega enne raseduse lõppu. Hüdroklorotiasiid
võib vähendada plasma mahtu ja ka uteroplatsentaarset verevoolu.

Cardace Comp või Cardace Plus on vastunäidustatud rinnaga toitmise korral.
Terapeutilistes annustes imetavale emale manustatuna erituvad ramipriil ja hüdroklorotiasiid
rinnapiima sellisel määral, mis avaldab toimet imikule. Andmed ramipriili kasutamise kohta
imetamisperioodil on ebapiisavad, mistõttu on soovitatav kasutada alternatiivseid ravimeid, mille
imetamisaegne ohutusprofiil on paremini teada, eriti imetades vastsündinut või enneaegselt sündinut.
Hüdroklorotiasiid eritub rinnapiima. Tiasiide seostatakse laktatsiooni vähenemise või isegi
lakkamisega imetavatel emadel. Võivad tekkida ülitundlikkus sulfoonamiidtüüpi toimeainete suhtes,
hüpokaleemia ja nukleaarne ikterus. Tõsiste kõrvaltoimete võimaluse tõttu imikul mõlema toimeaine
suhtes peab otsustama, kas lõpetada imetamine või ravi, arvestades selle tähtsust emale.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Mõned kõrvaltoimed (nt vererõhu languse sümptomid, nagu pearinglus) võivad kahjustada patsiendi
keskendumis- ja reaktsioonivõimet ning osutuda seetõttu ohtlikeks olukordades, mil nimetatud võimed
on eriti tähtsad (nt juhtides sõidukit või käsitsedes mehhanisme).
See võib juhtuda ennekõike ravi alguses või ravimi vahetamisel. Pärast esimest annust või järgnevaid
annuse suurendamisi ei ole soovitatav juhtida sõidukit või käsitseda mehhanisme mitme tunni vältel.

4.8. Kõrvaltoimed

Ramipriil + hüdroklorotiasiidi ohutusprofiili kuuluvad kõrvaltoimed tekkivad suurenenud diureesist
tingitud hüpotensiooni ja/või vedelikuvaeguse kontekstis. Ramipriil võib esile kutsuda püsivat kuiva
köha samal ajal kui hüdroklorotiasiid võib halvendada glükoosi, lipiidide ja kusihappe metabolismi.
Kahel toimeainel on vastandlikud toimed seerumi kaaliumisisaldusele. Tõsiste kõrvaltoimete hulka
kuuluvad angioödeem või anafülaktiline reaktsioon, neeru- või maksakahjustus, pankreatiit, rasked
nahareaktsioonid ja neutropeenia/agranulotsütoos.

Kõrvaltoimete esinemissageduse on määratletud alljärgnevalt:
Väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100); harv (≥ 1/10000
kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10000); teadmata ( ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).
Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.


Sage
Aeg-ajalt
Harv
Teadmata
Südame häired

Müokardi

Müokardi infarkt
isheemia k.a
stenokardia,
tahhükardia,
arütmia,
palpitatsioonid,
perifeerne turse
Vere ja

Vere valgeliblede
Luuüdi kahjustus,
lümfisüsteemi
arvu langus,
neutropeenia, k.a

Sage
Aeg-ajalt
Harv
Teadmata
häired
erütrotsüütide
agranulotsütoos,

arvu langus,
pantsütopeenia,
hemoglobiini
eosinofiilia
langus,
Hemo-
hemolüütiline
kontsentratsioon
aneemia,
veetustumise
trombotsüütide
kontekstis
arvu langus
Närvisüsteemi
Peavalu,
Vertigo,

Tserebraalne
häired
pearinglus
paresteesia,
isheemia k.a

treemor,
isheemiline insult ja
tasakaaluhäire,
transitoorne
põletustunne,
isheemiahoog,
düsgeusia,
psühhomotoorse
ageusia
võimekuse langus,
parosmia
Silma

Nägemishäired,

Ksantopsia,
kahjustused
k.a hägune
pisaraerituse

nägemine,
vähenemine
konjunktiviit
hüdroklorotiasiidi
tõttu , äge
suletudnurga
glaukoom
hüdroklorotiasiidi
tõttu
Kõrva ja

Tinnitus

Kuulmise kahjustus
labürindi
kahjustused
Respiratoorsed,
Ebaproduktiivne
Sinusiit, düspnoe,
Bronhospasm, k.a
rindkere ja
ärritusköha,
nasaalne turse
astma süvenemine
mediastiinumi
bronhiit

häired
Allergiline alveoliit,

mittekardiogeenne
kopsuödeem
hüdroklorotiasiidi
tõttu
Seedetrakti

Gastro-
Oksendamine,
Pankreatiit (väga
häired
intestinaalne
aftiline
harva on teatatud

põletik,
stomatiit,
fataalsetest juhtudest

seedehäired,
glossiit,
seoses AKE
ebamugavustunne diarröa,
inhibiitoritega),
kõhus, düspepsia, ülakõhuvalu,
pankrease ensüümide
gastriit, iiveldus,
suukuivus
aktiivsuse tõus,
kõhukinnisus
peensoole

angioödeem
Gingiviit

hüdroklorotiasiidi
Sialoadeniit
tõttu
hüdroklorotiasiidi
tõttu
Neerude ja

Neerukahjustus

Eelneva proteinuuria
kuseteede
k.a äge neeru-
halvenemine
häired
puudulikkus,


suurenenud
Interstitsiaalne nefriit
uriinihulk, vere
hüdroklorotiasiidi

Sage
Aeg-ajalt
Harv
Teadmata
uureasisalduse
tõttu
tõus, vere
kreatiniini-
sisalduse tõus
Naha ja

Angioödeem;

Toksiline
nahaaluskoe
väga erandlikult
epidermolüüs,
kahjustused
võib
Stevensi-Johnsoni

angioödeemist
sündroom,
tulenev
multiformne
hingamisteede
erüteem, pemfigus,
obstruktsioon
psoriaasi
lõppeda fataalselt;
süvenemine,
psoriasiformne
eksfoliatiivne
dermatiit,
dermatiit,
hüperhidroos,
fotosensitisatsiooni-
lööve, eriti
reaktsioon,
makulo-
onühholüüs,
papulaarne,
pemfigoidne või
sügelus,
lihhenoidne
alopeetsia
eksanteem või
enanteem, urtikaaria

Süsteemne
erütematoosne
luupus
hüdroklorotiasiidi
tõttu
Lihas-skeleti ja

Müalgia

Artralgia,
sidekoe
lihasspasmid
kahjustused

Lihasnõrkus, lihas-
skeleti jäikus,
tetaania
hüdroklorotiasiidi
tõttu
Endokriin-Antidiureetilise
süsteemi häired
hormooni
ebaadekvaatse
sekretsiooni
sündroom (SIADH)
Ainevahetus- ja
Suhkurtõve
Anoreksia,
Vere kaaliumi-
Vere
toitumishäired
ebapiisav
söögiisu
sisalduse tõus
naatriumisisalduse

kontroll,
vähenemine
ramipriili tõttu langus
glükoositaluvuse


langus, vere
Vere
Glükosuuria,
glükoosisisalduse kaaliumisisalduse
metaboolne alkaloos,
tõus, vere
langus, janu
hüpokloreemia,
kusihappe-
hüdroklorotiasiidi
hüpomagneseemia,
sisalduse tõus,
tõttu
hüperkaltseemia,
podagra
dehüdratatsioon
süvenemine, vere
hüdroklorotiasiidi
kolesterooli- tõttu
ja/või
triglütseriidide-

Sage
Aeg-ajalt
Harv
Teadmata
sisalduse tõus
hüdroklorotiasiidi
tõttu
Vaskulaarsed

Hüpotensioon,

Tromboos raske
häired
ortostaatiline
veetustumise

vererõhu langus,
kontekstis,
sünkoop,
vaskulaarne stenoos,
nahaõhetus
hüpoperfusioon,
Raynaud’ fenomen,
vaskuliit
Üldised häired
Väsimus, asteenia Valu rindkeres,


ja manustamis-
püreksia
koha
reaktsioonid
Immuun-Anafülaktilised või
süsteemi häired
anafülaktoidsed

reaktsioonid kas
ramipriilile või
anafülaktilised
reaktsioonid
hüdroklorotiasiidile,
tuumavastaste
antikehade tõus
Maksa ja

Kolestaatiline või
Äge
sapiteede häired
tsütolüütiline
maksapuudulikkus,

hepatiit (fataalne
kolestaatiline ikterus,
lõpe on olnud
hepatotsellulaarne
väga erandlik),
kahjustus
maksaensüümide
ja/või
konjugeeritud
bilirubiini tõus

Kalkuloosne
koletsüstiit
hüdroklorotiasiidi
tõttu
Reproduktiivse

Mööduv

Libiido langus,
süsteemi ja
erektiilne
günekomastia
rinnanäärme
impotentsus
häired


Psühhiaatrilised
Depressiivne

Segasusseisund,
häired
meeleolu, apaatia,
rahutus,

ärevus, närvilisus,
tähelepanuhäire
unehäired k.a
somnolentsus

4.9. Üleannustamine

AKE inhibiitorite üleannustamise sümptomite hulka kuuluvad ülemäärane perifeerne vasodilatatsioon
(väljendunud hüpotensioon, šokk), bradükardia, elektrolüütide häired ja neerupuudulikkus, südame
rütmihäired, teadvusehäire sh kooma, tserebraalse geneesiga tõmblused, parees ja paralüütiline iileus.
Eelsoodumusega patsientidel (nt prostata hüperplaasia) võib hüdroklorotiasiidi üleannustamine esile
kutsuda ägeda kusepeetuse.
Patsienti peab hoolikalt jälgima ning ravi peab olema sümptomaatiline ja toetav. Soovituslike
meetmete hulka kuuluvad esmane detoksifikatsioon (maoloputus, adsorbentide manustamine) ja
hemodünaamika stabiilsuse taastamisele suunatud abinõud, kaasa arvatud alfa 1 adrenergiliste
agonistide või angiotensiin II (angiotensinamiid) manustamine. Ramiprilaat, ramipriili aktiivne
metaboliit, eraldub üldtsirkulatsioonist hemodialüüsi teel halvasti.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid ja diureetikumid,
ATC-kood: C09BA05.

Toimemehhanism

Ramipriil
Ramiprilaat, eelravim ramipriili aktiivne metaboliit, pärsib ensüüm dipeptidüülkaboksüpeptidaas I
(sünonüümid: angiotensiini konverteeriv ensüüm, kininaas II). See ensüüm katalüüsib plasmas ja
kudedes angiotensiin I muutumist aktiivseks vasokonstriktsiooni põhjustavaks aineks angiotensiin II
ning samuti aktiivse vasodilataatori bradükiniini lõhustamist. Vähenenud angiotensiin II teke ja
bradükiniini lõhustumise pärssimine põhjustavad vasodilatatsiooni.

Kuna angiotensiin II stimuleerib ka aldosterooni vabanemist, põhjustab ramiprilaat aldosterooni
sekretsiooni vähenemist. Ravivastus monoteraapiale AKE inhibiitoriga oli madalam mustanahalistel
(afro-ameerika) hüpertensiivsetel patsientidel (tavaliselt madala reniinitasemega hüpertensiivne
populatsioon) kui mittemustanahalistel patsientidel.

Hüdroklorotiasiid
Hüdroklorotiasiid on tiasiiddiureetikum. Tiasiiddiureetikumide antihüpertensiivne toime ei ole
lõplikult selge. Need pärsivad naatriumi ja kloriidi tagasiimendumist distaalsetes neerutorukestes.
Nende ioonide suurenenud eritumisega neerude kaudu kaasneb uriini hulga suurenemine (vee
osmootse sidumise tõttu). Kaaliumi ja magneesiumi eritumine tõuseb, kusihappe eritumine langeb.
Hüdroklorotiasiidi antihüpertensiivse toime võimalikud mehhanismid võivad olla: soolade tasakaalu
muutused, ekstratsellulaarse vedelikuhulga ja vereplasma mahu vähenemine, neerude vaskulaarse
vastupanu vähenemine ning vähenenud vastus norepinefriinile ja angiotensiin II.

Farmakodünaamilised toimed

Ramipriil
Ramipriili manustamine põhjustab perifeerse arteriaalse resistentsuse vähenemist. Üldiselt neerude
plasmaperfusioon ja glomerulaarfiltratsiooni kiirus oluliselt ei muutu. Ramipriili manustamisel
kõrgvererõhutõvega patsientidele alaneb vererõhk nii pikali- kui püstiasendis ilma südame
löögisageduse kompensatoorse suurenemiseta.
Enamusel patsientidest saabub ühekordse annuse antihüpertensiivne toime 1...2 tundi pärast
suukaudset manustamist. Ühekordse annuse maksimaalne efekt saavutatakse tavaliselt 3...6 tundi
pärast suukaudset manustamist. Ühekordse annuse antihüpertensiivne toime kestab tavaliselt 24 tundi.
Maksimaalne antihüpertensiivne toime kestva ravi korral ramipriiliga ilmneb üldjuhul 3...4 nädala
pärast. On näidatud, et antihüpertensiivne toime püsib pikaajalise ravi korral, mis kestab 2 aastat.
Ramipriili manustamise järsk katkestamine ei põhjusta tagasilöögina kiiret ja ülemäärast vererõhu
tõusu.

Hüdroklorotiasiid
Hüdroklorotiasiidi toimel tekib diurees 2 tunni jooksul ja maksimaalne efekt saabub ligikaudu 4
tunniga; toime kestab ligikaudu 6...12 tundi.
Antihüpertensiivne toime algab 3...4 päeva pärast ja kestab kuni üks nädal pärast ravi lõpetamist.
Vererõhku langetava toimega kaasneb filtreeritava fraktsiooni, renaalse vaskulaarse vastupanu ja
plasma reniiniaktiivsuse kerge langus.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Ramipriil-hüdroklorotiasiidi samaaegne manustamine
Kliinilistes uuringutes saavutati suurem vererõhu langus, kui kummagi toimeaine manustamisel
üksikravimina. Eeldatavasti reniin-angiotensiin-aldosteroonsüsteemi blokaadi kaudu kaldub ramipriili
ja hüdroklorotiasiidi koosmanustamine vähendama nende diureetikumidega seotud kaaliumikadu.
AKE inhibiitori kombinatsioon tiasiiddiureetikumiga annab sünergistliku efekti ja vähendab samuti
ainult diureetikumi poolt põhjustatud hüpokaleemia ohtu.

Reniin-angiotensiin-aldosteroonsüsteemi (RAAS) kahekordne blokaad:
Kahes suures randomiseeritud, kontrollitud uuringus (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and
in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) ja VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs
Nephropathy in Diabetes)) uuriti kombinatsioonravi AKE-inhibiitori ja angiotensiin II retseptori
antagonistiga.
ONTARGET uuring hõlmas eelneva südameveresoonkonna või ajuveresoonkonna haigusega või 2.
tüüpi diabeedi ja tõendatud kaasuva elundkahjustusega patsiente. VA NEPHRON-D hõlmas 2. tüüpi
diabeedi ja diabeetilise nefropaatiaga patsiente.
Uuringud näitasid olulise kasu puudumist neerude ja/või südameveresoonkonna tulemusnäitajatele ja
suremusele, samas täheldati hüperkaleemia, ägeda neerukahjustuse ja/või hüpotensiooni riski
suurenemist monoteraapiaga võrreldes. Tulemused on asjakohased ka teiste AKE-inhibiitorite ja
angiotensiin II retseptori antagonistide jaoks, arvestades nende sarnaseid farmakodünaamilisi omadusi.
AKE-inhibiitoreid ja angiotensiin II retseptori antagoniste ei tohi seetõttu kasutada samaaegselt
diabeetilise nefropaatiaga patsientidel.
ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints)
oli uuring, mis oli kavandatud hindama kasu aliskireeni lisamisest standardravile AKE-inhibiitori või
angiotensiin II retseptori antagonistiga 2. tüüpi diabeediga patsientidel, kellel oli krooniline
neeruhaigus, südameveresoonkonna haigus või mõlemad. Uuring lõpetati varakult ohutusnäitajate
riski tõusu tõttu. Südameveresoonkonnaga seotud surma ja insuldi juhtumeid oli aliskireeni rühmas
arvuliselt rohkem kui platseeborühmas ning kõrvalnähtudest ja huvi pakkuvatest tõsistest
kõrvalnähtudest (hüperkaleemia, hüpotensioon ja neerutalitluse häire) teatati aliskireeni rühmas
sagedamini kui platseeborühmas.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Farmakokineetika ja metabolism

Ramipriil

Imendumine
Pärast suukaudset manustamist imendub ramipriil seedetraktist kiiresti: maksimaalne kontsentratsioon
vereplasmas saavutatakse 1 tunni jooksul. Uriiniga erituva koguse mõõtmise alusel imendub vähemalt
56% ja seedetraktis olev toit seda oluliselt ei mõjuta. Pärast 2,5 mg ja 5 mg ramipriili suukaudset
manustamist on aktiivse metaboliidi, ramiprilaadi biosaadavus 45%.
Ramipriili ainsa aktiivse metaboliidi, ramiprilaadi maksimaalne kontsentratsioon vereplasmas
saavutatakse 2...4 tundi pärast ramipriili võtmist. Ramipriili tavaliste annuste manustamisel üks kord
ööpäevas saavutatakse ramiprilaadi püsitasakaalu kontsentratsioon vereplasmas ligikaudu neljandal
ravipäeval.

Jaotumine
Ramipriili seonduvus vereplasma valkudega on ligikaudu 73% ja ramiprilaadil ligikaudu 56%.

Metabolism
Ramipriil metaboliseerub peaaegu täielikult ramiprilaadiks, diketopiperasiinestriks,
diketopiperasiinhappeks ning ramipriili ja ramiprilaadi glükuroniidideks.

Eritumine
Metaboliitide eritumine on peamiselt renaalne. Ramiprilaadi plasmakontsentratsioonid vähenevad
polüfaasiliselt. Aeglase dissotsiatsiooni tõttu tugevast küllastunud sidemest AKE-ga on ramiprilaadi
väga madala plasmakontsentratsiooniga terminaalse eliminatsiooni faas pikenenud. Pärast ramipriili
korduvat manustamist üks kord ööpäevas on ramiprilaadi kontsentratsioonide efektiivne
poolväärtusaeg 5...10 mg annuste korral 13...17 tundi ja 1,25...2,5 mg annuste korral pikem. Erinevus
tuleneb ensüümi küllastusvõimest ramiprilaadi sidumisel. Pärast ramipriili ühekordse annuse
manustamist jäid ramipriili ja selle metaboliidi kontsentratsioon rinnapiimas allapoole mõõdetavat
taset. Korduva manustamise efekt ei ole teada.

Neerukahjustusega patsiendid (vt lõik 4.2)
Ramiprilaadi renaalne eritumine on kahjustatud neerufunktsiooniga patsientidel vähenenud ja
ramiprilaadi renaalne kliirens on proportsionaalne kreatiniini kliirensiga. Selle tulemuseks on
ramiprilaadi kontsentratsiooni tõus vereplasmas, mis langeb aeglasemalt kui normaalse
neerufunktsiooniga patsientidel.

Maksakahjustusega patsiendid (vt lõik 4.2)
Kahjustatud maksafunktsiooniga patsientidel oli hepaatiliste esteraaside vähenenud aktiivsuse tõttu
ramipriili metabolism ramiprilaadiks aeglustunud ja ramipriili tase vereplasmas kõrgem. Ramiprilaadi
maksimaalsed kontsentratsioonid vereplasmas nendel patsientidel ei erine siiski normaalse
maksafunktsiooniga patsientidel täheldatuist.

Hüdroklorotiasiid

Imendumine
Pärast suukaudset manustamist imendub seedetraktist ligikaudu 70% hüdroklorotiasiidist.
Hüdroklorotiasiidi maksimaalne kontsentratsioon vereplasmas saavutatakse vahemikus 1,5....5 tundi.

Jaotumine
40% hüdroklorotiasiidist seondub vereplasma valkudega.

Metabolism
Tähtusetu osa hüdroklorotiasiidist metaboliseerub maksas.

Eritumine
Hüdroklorotiasiid elimineeritakse peaaegu täielikult (> 95%) muutumatul kujul neerude kaudu;
50%...70% ühekordsest suukaudsest annusest eritub 24 tunniga. Eliminatsiooni poolväärtusaeg on
5...6 tundi.

Neerukahjustusega patsiendid (vt lõik 4.2)
Kahjustatud neerufunktsiooniga patsientidel on hüdroklorotiasiidi renaalne eritumine vähenenud ja
hüdroklorotiasiidi renaalne kliirens on proportsionaalne kreatiniini kliirensiga. Selle tulemuseks on
hüdroklorotiasiidi kontsentratsiooni tõus vereplasmas, mis langeb aeglasemalt kui normaalse
neerufunktsiooniga patsientidel.

Maksakahjustusega patsiendid (vt lõik 4.2)
Maksatsirroosiga patsientidel ei ole hüdroklorotiasiidi farmakokineetika oluliselt muutunud.
Hüdroklorotiasiidi farmakokineetikat ei ole uuritud südamepuudulikkusega patsientidel.

Ramipriil ja hüdroklorotiasiid
Ramipriili ja hüdroklorotiasiidi samaaegne manustamine ei mõjuta nende biosaadavust.
Kombinatsioonravim tuleb lugeda identseks üksiktoimeaineid sisaldavate ravimitega.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Ramipriili ja hüdroklorotiasiidi kombinatsioonil ei ole akuutset toksilisust rottidele ja hiirtele kuni
annuseni 10000 mg/kg. Rottidel ja ahvidel teostatud korduvmanustamise toksilisuse uuringutes
ilmnesid ainult elektrolüütide tasakaalu häired.
Kombinatsiooni mutageensus- ja kartsinogeensusuuringuid ei ole tehtud, sest üksikkomponentide
uuringutes riski ei täheldatud.
Reproduktsioonitoksilisuse uuringutes rottidel ja küülikutel ilmnes, et kombinatsioon on veidi
toksilisem kui kumbki üksikkomponent eraldi, kuid üheski uuringus ei täheldatud kombinatsiooni
teratogeenset toimet.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Hüpromelloos
Eelželatiniseeritud maisitärklis
Mikrokristalne tselluloos
Naatriumstearüülfumaraat

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

2,5 mg/12,5 mg: 10, 14, 18, 20 28, 30, 45, 50, 56, 60 98, 99, 100, 300, 320 tabletti PVC/Al
blisterpakendis.
5 mg/25 mg: 10, 14, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 56, 98, 99, 100, 300, 320 tabletti PVC/Al blisterpakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt. 139 E/2
11317 Tallinn
Eesti

8. Müügiloa number

Cardace Comp: 142596
Cardace Plus: 424303

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Cardace Comp:
Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 30.08.1996
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 31.01.2012
Cardace Plus:
Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 05.12.2003
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 25.11.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2015