BRAUNOL

Toimeained: joodpovidoon

Ravimi vorm: nahalahus

Ravimi tugevus: 75mg 1g 30ml 1TK

Käsimüügiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on BRAUNOL ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Braunol 75 mg/g nahalahus ja milleks seda kasutatakse

Braunol 75 mg/g nahalahus on polüvidoonjodiidi sisaldav antiseptikum ja desinfektant.

Braunol 75 mg/g nahalahuse kasutamine:
Ühekordselt: naha ja limaskestade antiseptika enne meditsiinilist protseduuri
Korduv, ajaliselt piiratud kasutamine: infitseeritud nahakahjustuste (lamatised, säärehaavandid,
pindmised haavad ja põletused, infitseerunud dermatoosid) ravi.

2. Mida on vaja teada enne BRAUNOL võtmist

Mida on vaja teada enne Braunol 75 mg/g nahalahuse kasutamist

Ärge kasutage Braunol 75 mg/g nahalahust
- kui te olete allergiline polüvidoonjodiidi või või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud
lõigus 6) suhtes
- kui teil on hüpertüreodism või mõni muu kilpnäärme haigus
- harvaesineva
nahahaiguse
dermatitis herpetiformis’e korral
- kui teile on planeeritud või kui teile on tehtud radioteraapiat joodiga (kuni ravi lõpuni).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Braunol 75 mg/g kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-
Preoperatiivsel naha desinfitseerimisel tuleb hoolitseda selle eest, et patsiendi alla ei tekiks
„loik“, see võib põhjustada naha ärritust.

- kui teil on kilpnäärme suurenemine või kilpnäärmehaiguse järgne periood, ei tohi Braunol 75
mg/g nahalahust manustada pikaajaliselt ja suurtel pindaladel (nt rohkem kui 10 % kogu keha
pindalast ja kauem kui 14 päeva). Sellistel juhtudel tuleb kuni 3 kuu jooksul pärast ravi lõpetamist teid
hoolikalt testida, avastamaks hüpertüreoidismi varajasi sümptomeid, ja kui vajalik, jälgida kilpnäärme
talitlust.
- kui te saate samaaegselt liitiumravi, tuleb Braunol 75 mg/g nahalahuse regulaarsest
kasutamisest hoiduda (vt Kasutamine koos teiste ravimitega).
-
Toimed diagnostilistele testidele:

- polüvidoonjodiidi oksüdeeriva toime tõttu võivad mõningad diagnostilised uuringud anda
vale-positiivseid vastuseid (näiteks O-toluidiin või guajakivaik hemoglobiini ja glükoosi määramisel).
- polüvidoonjodiidi kasutamisel võib olla langenud joodi omastamine kilpnäärme poolt. Braunol
75 mg/g nahalahuse kasutamise ajal võib see segada kilpnäärme uuringute läbiviimist (stsintigraafiat,
plasmavalkudega seotud joodi määramine, diagnostika radioaktiivse joodiga) ja seega muuta
võimatuks ravi radioaktiivse joodiga. Uue stsintigraafia võib teha 1...2 nädalat pärast ravi lõpetamist
polüvidoonjodiidiga.

Lapsed

Vastsündinutel ja kuni 6 kuu vanustel imikutel tohib Braunol 75 mg/g nahalahust kasutada ainult arsti
soovitusel ja kasutamist tuleb äärmiselt piirata. Pärast Braunol 75 mg/g nahalahuse kasutamist on
vajalik teha funktsionaalne türoiduuring. Tuleb rakendada ettevaatust välistamaks igasugust Braunol
75 mg/g nahalahuse juhuslikku suukaudset sissevõtmist imikute poolt.

Eakad patsiendid

Vanematel patsientidel on risk joodist tingitud pärastise hüpertüreoidismi tekkeks suurenenud ja
sellised patsiendid peaksid saama enne Braunol 75 mg/g nahalahuse kasutamist arstilt soovituse.
Kilpnäärme suurenemisega eakatel patsientidel ja funktsionaalse türeoidismi eelsoodumusega
patsiendid võivad kasutada Braunol 75 mg/g nahalahust pikaajaliselt ja suurtel pindadel ainult arsti
soovitusel. Kui vajalik, tuleb viia läbi funktsionaalne türeoidfunktsiooni jälgimine.


Muud ravimid ja Braunol 75 mg/g nahalahus

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid.
.
Võib eeldada, et polüvidoonjodiid, Braunol 75 mg/g nahalahuse toimeaine, reageerib valkude ja teiste
teatud orgaaniliste ühenditega, nagu nt vere või mäda komponendid, mis vähendavad tema toimet.

Kui Braunol 75 mg/g nahalahust kasutatakse samaaegselt koos ensümaatiliste haavaravimitega, võivad
mõlema ravimi toimed nõrgeneda ensüümikomponentide oksüdeerumise tõttu. Vastastikune toime
nõrgenemine võib samuti ilmneda ka juhul, kui kasutatakse hõbedat, vesinikülihapendit ja taurolidiini
sisaldavaid desinfektante.

Braunol 75 mg/g nahalahust ei tohi kasutada samaaegselt või veidi pärast seda, kui on kasutatud
haavaravimeid või desinfektante, mis sisaldavad elavhõbedat, sest iodiinist ja elavhõbedast moodustub
aine, mis põhjustab happesöövituse.

Samaaegselt liitiumravi saavad patsiendid peaksid Braunol 75 mg/g nahalahuse kasutamisest hoiduma,
eriti kui ravitav pind on suur. Imendunud iodiin võib soodustada ilmselt liitiumist põhjustatud
hüpertüreoidismi.

Rasedus ja imetamine
Enne Braunol 75 mg/g nahalahuse kasutamist raseduse ja imetamise ajal pidage nõu oma arsti või
apteekriga ja arvestage, et ravimi kasutamine peab olema maksimaalselt piiratud. Pärast Braunol 75
mg/g nahalahuse manustamist on vajalik lapsel läbi viia funktsionaalne türeoiduuring. Tuleb
rakendada kõiki ettevaatusabinõusid välistamaks Braunol 75 mg/g nahalahuse igasugust juhuslikku
suukaudset sissevõtmist imiku poolt tema imetamise ajal emaga kokkupuutes olevate nahapindade
kaudu.

3. Kuidas BRAUNOL võtta

Kuidas Braunol 75 mg/g nahalahust kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst on teile
selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Braunol 75 mg/g nahalahus on mõeldud välispidiseks kasutamiseks nii lahjendatud kui lahjendamata
vormis.

Braunol 75 mg/g nahalahust tuleb kanda ravitavale pinnale kuni see on täielikult märg. Antiseptiline
kile, mis tekkib preparaadi kuivades, et veega kergesti mahapestav.

Braunol 75 mg/g nahalahust tuleb kasutada lahjendamata vormis naha desinfitseerimiseks või
limaskesta antiseptikumina enne operatsioone, biopsiaid, süsteid, punktsioone, vereproovide võtmist ja
kateetri paigaldamisi.

Kui desinfektanti kasutada väheste karvanääpsude arvuga piirkonnas, läheb ravimi toime
avaldumiseks 1 minut, juhul kui ravimit kasutatakse paljude karvanääpsudega piirkonnas, on toime
saavutamiseks vajalik 10 minutit. Selle aja jooksul tuleb nahk hoida lahjendmata lahusega niiske.

Kui ravimit kasutatakse desinfitseerimaks nahka operatsioonieelselt, tuleb vältida lahuse valgumist
patsiendi alla, kuna see võib põhjusta nahaärritust.

Braunol 75 mg/g nahalahust tuleb käte desinfitseerimiseks kasutada lahjendamata kujul.

Hügieeniliseks käte desinfiteerimiseks tuleb 3 ml Braunol 75 mg/g nahalahust käte sisse hõõruda.
Pärast 1 minutist mõjumisaega, tuleb käed puhtaks pesta.

Kirurgiliseks käte desinfitseerimiseks tuleb 2 x 5 ml Braunol 75 mg/g nahalahust hõõruda käte sisse 5
minutiliste vaheaegadega, andmaks ravimile võimaluse toimima hakata. Käsi tuleb hoida lahjendamata
preparaadiga niisutatuna terve ettevalmistusperioodi vältel.

Pindmiste haavade antiseptiliseks töötluseks tuleb Braunol 75 mg/g nahalahust kanda ravi vajavatele
aladele lahjendamata kujul.

Pindmiste põletushaavade antiseptiliseks töötluseks tuleb Braunol 75 mg/g nahalahust kanda ravi
vajavatele aladele lahjendamata kujul.

Braunol 75 mg/g nahalahust võib lahjendatud kujul kasutada antiseptiliseks loputuseks ja pesuks.
Järgnevad lahjendused on antud näitena:
- Irrigatsioon on haava-ravi üks osa (nt lamatised, säärehaavandid, gangreen) ja perioperatiivse
infektsiooni ärahoidmise meetod kontsentratsioonis 1:2 kuni 1:20
- antiseptiliseks pesuks 1:2…1:25
- antiseptilised ühe jäseme vannid: ligikaudu1:25
- antiseptilised kogukehavannid: ligikaudu 1:100.

Ravimit võib lahjendada tavalise kraaniveega. Kui on nõutav isotooniline tingimus, võib kasutada
0,9% naatriumkloriidi- või Ringer’i lahust. Kõik lahused tuleb värskelt valmistada ja kohe ära
kasutada.

Patsiendi täielikuks antiseptiliseks vanniks täitke vann kõigepealt veega ja lisage seejärel vajalik kogus
Braunol 75 mg/g nahalahust. See väldib iodiini sisaldavate aurude eritumist, mis võib ümbritsevad
materjalid muuta kollakaks.

Braunol 75 mg/g nahalahuse pruun värvus on sellele ravimile iseloomulik ja on tunnuseks preparaadi
toimivusest. Ravimi värvuse märgatav kadu viitab sellele, et see on oma toime kaotanud.

Annustamise sagedus ja kestvus:
Kui Braunol 75 mg/g nahalahust kasutatakse korduvalt, siis sõltub manustamise sagedus ja kestvus
konkreetsest juhtumist ja vastavalt selle kasutatakse Braunol 75 mg/g nahalahust üks või mitu korda
päevas.

Haavade ravi peab kestma niikaua, kuni puuduvad igasugused infektsioonimärgid või kuni kaob oht,
et haav võiks saada infektsiooni. Kui seisund mõnepäevase (2…5 päeva) regulaarse raviga ei parane
või kui ravi lõppedes Braunol 75 mg/g nahalahusega infektsioon taastub, rääkige palun oma arstiga.

Kui te kasutate Braunol 75 mg/g nahalahust rohkem kui ette nähtud

Ravim ei kahjusta nahka ega haava. Pühkige liigne lahus ära ja laske kuivada. Eemaldage patsiendi
alla valgunud lahus ja laske täielikult kuivada.

Braunoli tuleb kasutada ainult välispidiselt. Juhuslikulr Braunoli suurte koguste sissevõtmisel tuleb
kohe pöörduda meditsiinilise abi järele, sest võib tekkida tõsine kilpnäärme talitluse häire.

Kui te unustate Braunol 75 mg/g nahalahust kasutada

Jätkake ravi vastavalt annusele.

Kui te lõpetate Braunol 75 mg/g nahalahuse kasutamise

See võib halvendada haava seisundit.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Asjakohased kõrvaltoimed või sümptomid millele tuleks tähelepanu pöörata ja meetmed
toimimiseks.

- Väga harv: ülitundlikkusest (allergiast) tingitud nahareaktsioonid, näiteks hilist tüüpi allergilised
kontaktreaktsioonid sügeluse, punetuse, villide jne kujul.
- Väga harv: immuunsüsteemi ägedad reaktsioonid (anafülaktilised reaktsioonid) teiste organite
kaasatusega (näiteks nahk, hingamisteed, vereringe).

Kui märkate mõnda nendest kõrvaltoimetest lõpetage Braunoli kasutamine ja pöörduge koheselt arsti
poole.

Teised kõrvaltoimed

- Märkimisväärselt kõrge iodiini tase võib olla tulemuseks pikaajalisele Braunoli kasutamisele
ulatuslike haavade ja põletuste korral. Erandjuhtudel eelsoodumustega patsientide puhul, on
täheldatud iodiinist tingitud hüpertüreoidismi, sümptomitega, kiirenenud pulss või rahutus (vt.
lõik 2).
- Pärast suurte koguste polüvidoonjodiidi imendumist (nt põletuste ravis), on teatatud elektrolüütide
tasakaalu häirest ja vereseerumi osmolaarsusest, neerupuudulikkusest ja metaboolsest atsidoosist.
.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas BRAUNOL säilitada

Kuidas Braunol 75 mg/g nahalahust säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil:{kuupäev PP.KK.AAAA}.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ärge säilitage väikese ruumalaga mahuteid (kuni 250 ml) temperatuuril üle 25°C. Suuremad mahutid
ei eelda säilitamisel eritingimusi.


6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Braunol 75 mg/g nahalahus sisaldab:

- Toimeaine on polüvidoonjodiid (polüvidoon, iodineeritud Ph. Eur).
100 g lahust sisaldab 7,5 g polüvidoonjodiidi, milles on 10% vaba joodi
- Abiained on naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, naatriumjodaat, makrogool laurüüleeter 9 EO,
naatriumhüdroksiid, puhastatud vesi.

Kuidas Braunol 75 mg/g nahalahus välja näeb ja pakendi sisu

Braunol 75 mg/g nahalahus on pruun, nahapealseks kasutamiseks mõeldud lahus.
Ravim on saadaval 30 ml, 100 ml, 200 ml (pumbaga) ja 1000 ml plastikpudelites.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1
34209 Melsungen
Saksamaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

B. Braun Medical OÜ
Kadaka tee 70B
12618, Tallinn
Tel: 677 12 00
e-mail: info@bbraun.ee

Infoleht on viimati kooskõlastatud detsembris 2012Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Braunol, 75 mg/g, nahalahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

100 g nahalahust sisaldab: 7,5 g polüvidoonjodiidi, milles on 10% vaba joodi
1 g nahalahust sisaldab 75 mg polüvidoonjodiidi
INN. Povidonum iodinatum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1

3. Ravimvorm

Nahalahus

Pruuni värvusega lahus

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed