Peaaegu iga kuues täiskasvanu EL-is on rasvunud

Peaaegu iga kuues täiskasvanu EL-is on rasvunud

Samal ajal kui 46,1% 18-aastastest ja vanematest Euroopa Liidu (EL) kodanikest oli 2014. aastal normaalkaalus, olid veidi rohkem kui pooled täiskasvanud (51,6%) ülekaalulised (35,7% rasvumiseelses seisundis ja 15,9% rasvunud) ja 2,3% olid alakaalulised. Teisisõnu oli peaaegu iga kuues 18-aastane ja vanem EL-i kodanik 2014. aastal rasvunud, selgub värskest Eurostati uuringust.

Rasvumine on tõsine rahvatervise probleem, mida saab statistiliselt mõõta täiskasvanute kehamassiindeksit (KMI) kasutades. KMI väärtus 30 ja enam tähendab rasvumist.

Rasvunud täiskasvanute osakaal varieerub selgelt vanuserühmade ja erineva haridustasemega inimeste vahel. Kui välja arvata 75-aastased ja vanemad, siis mida eakam on vanuserühm, seda suurem on rasvunud inimeste osakaal: rasvunute osakaal EL-i 65–74-aastaste seas oli 22,1%, samal ajal kui see jäi alla 6% (5,7%) 18–24-aastaste seas. Muster on selge ka haridustaseme puhul: EL-i rasvunute osakaal väheneb koos haridustaseme tõusuga. Tõesti, samal ajal kui rasvunute osakaal madala haridustasemega inimeste hulgas tõusis peaaegu 20%-ni (19,9%), vähenes see 16,0%-ni keskmise haridustasemega inimeste puhul ja vähem kui 12%-ni (11,5%) kõrge haridustasemega inimeste populatsioonis.

Madalaim rasvumise määr oli Rumeenias ja Itaalias, kõrgeim Maltal. EL-i liikmesriikide hulgas, mille andmed olid kättesaadavad, oli madalaim rasvumise määr 2014. aastal 18-aastaste ja vanemate populatsiooni seas Rumeenias (9,4%) ning Itaalias (10,7%), Hollandis (13,3%), Belgias ja Rootsis (mõlemas 14,0%). Skaala teine ots: rasvumine puudutas Maltal iga neljandat täiskasvanut (26,0%) ja iga viiendat täiskasvanut Lätis (21,3%), Ungaris (21,2%), Eestis (20,4%) ning Suurbritannias (20,1%).

Meeste ja naiste rasvumistaseme vahel ei ole süstemaatilist erinevust: pooltes liikmesriikides oli suurem meeste ja teises pooles naiste rasvumise osakaal.

Peaaegu kõigis liikmesriikides kasvas rasvumise osakaal vanusega. Kõige suuremat rasvunute osakaalu erinevust noorte (vanuses 18–24) ja vanemate (vanuses 65–74) inimeste seas täheldati Slovakkias ja Lätis, millele järgnesid Eesti, Leedu, Poola, Tšehhi ning Ungari.

Peaaegu igas EL-i liikmesriigis, mille kohta olid andmed kättesaadavad, vähenes rasvunute osakaal haridustaseme tõusuga.

2014. aastal esines kõige suurem rasvunute osakaalu erinevus kõrgema ja madalama haridustasemega inimeste vahel Sloveenias (kõrge haridustaseme 9,2% võrreldes madala haridustasemega inimeste 26,0%-ga), millele järgnesid Luksemburg, Slovakkia, Hispaania, Horvaatia, Portugal, Prantsusmaa, Austria ning Küpros.

 

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada