Reovee analüüsid paljastasid Tallinna narkosaladused

Reovee analüüsid paljastasid Tallinna narkosaladused

Tervise Arengu Instituut on varasemalt uurinud narkootikumide tarvitamist, riskikäitumist ja levimust Eestis. Nüüd tehti terviklikuma ülevaate saamiseks narkootikumide jääkide reoveeuuring. Leiti, et levinuimad narkootilised ained Tallinna piirkonnas olid kanep, amfetamiin ja kokaiin, millele järgnes MDMA.

Nädalapäevade vahelised erinevused tarvitamises tulid enim esile MDMA, kokaiini ja legaalsetest uimastitest etanooli puhul – neid tarvitatakse kõige enam nädalavahetusel. Sellest võib järeldada, et teatud osa sellest tarvitatakse meelelahutusasutustes ja -üritustel. Siiski olid amfetamiini tarvitamise puhul nädalapäevade vahelised erinevused väiksemad kui kokaiini ja MDMA puhul.

«Amfetamiin on olnud pärast illegaalse fentanüüli kättesaadavuse vähenemist Eestis kõige enam tarvitatav narkootiline aine narkootikume süstivate inimeste seas, millega on ilmselt selgitatavad võrdlemisi konstantsed amfetamiini päevakogused nädala lõikes,» selgitas TAI narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise keskuse teadur Katri Abel-Ollo.

Kanepi kontsentratsioon oli sarnane kõikidel nädalapäevadel. See on ühelt poolt tingitud kanepi tarvitamise laiemast levikust Eestis. Teisalt mängib siin rolli asjaolu, et kanepi puhul on THC COOH uriinist määratav pikka aega.

Analüüsid võeti Aktsaseltsi Tallinna Vesi reoveepuhastusjaama peapumplasse sisenevast reoveest 11.–17. märtsini aastal 2019. Nii legaalsete kui illegaalsete uimastite jääkide sisalduse juures tuleb silmas pidada, et uuring hõlmab nii sellel perioodil kohalike Tallinna elanike kui ka sise- ja välisturistide uimastite tarvitamist. Tallinnas paiknevad suured hotellid, ööelu- ja lõbustusasutused, mida külastavad lisaks välisturistidele ka Eesti teiste piirkondade elanikud. «Turism ja lõbustusasutused mõjutavad kindlasti ka narkootikumide tarvitamist, kuid enim siiski legaalsete uimastite, nagu alkohol, tarvitamist,» lisas Abel-Ollo.   

Reoveeuuringuid narkootikumide jääkide analüüsimiseks viiakse läbi rohkem kui neljakümnes Euroopa linnas ja uuringu ülesehitusel lähtutakse SCORE võrgustiku väljatöötatud protokollist. Eesti reoveeproovide analüüsi teostas Eesti Kohtuekspertiisi Instituut. Kuigi metoodikal on teatud piirangud ja määramatuse faktor, on antud uuringu väärtus nii legaalsete kui illegaalsete uimastite puhul baasnäitajate fikseerimises. Uuringut on tulevikus kavas läbi viia igal aastal ja laieneda ka teistesse linnadesse.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada