Teadlased leidsid uue vähi riskiteguri, mis puudutab ka Eesti elanikke

Teadlased leidsid uue vähi riskiteguri, mis puudutab ka Eesti elanikke Foto: IStock

Esimest korda leiti uuringus seos külmas ja märjas piirkonnas elamise ning vähktõve suurema leviku vahel. Järeldused on üllatavad ja põhjustavad tõenäoliselt arutelu.  

Teame, et suurenenud kokkupuude päikese käes leviva ultraviolettkiirgusega (UV-kiirgusega) suurendab nahavähiriski. Uus uuring osutab aga sademetele ja jahedamale kliimale.

Varasemad uuringud on näidanud, et vähktõve esinemissageduse ja suremuse vahel on Ameerika Ühendriikide erinevates piirkondades üllatavalt palju erinevusi. Täpsemalt, kõrgeimad määrad paistavad koonduvat idaranniku poole.

Viimase uuringu autorid selgitavad, et need erinevused on «olnud seotud rassiliste, etniliste, käitumuslike, sotsiaalsete, majanduslike ja elustiilifaktoritega». Samuti võivad oma osa mängida õhusaaste ning kokkupuude pestitsiidide ja lahustitega.

Vähktõve riskifaktorite loetelu on juba pikk, kuid teadlased jätkavad tööd, et paljastada kogu ulatus.

Uus uuring, mis ilmus nüüd ajakirjas Environmental Engineering Science, uurib sademete ja kliimavööndi võimalikku rolli vähiriskis.

Artiklis määratlevad autorid kliimavööndit kui «muutujat, mis käsitleb temperatuuri ja niiskuse taset antud piirkonnas».

Autorid ei väida, et suurenenud sademete hulk, temperatuur ja niiskus põhjustavad otseselt vähki. Selle asemel selgitavad nad, kuidas need kliimategurid võivad kantserogeenidega kokkupuudet suurendada, toimides kandjatena või suurendades kantserogeenide looduslikku levimust.

Uurimiseks kogusid teadlased andmeid rinnavähi, munasarjavähi, kopsuvähi, kolorektaalse vähi ja eesnäärmevähi kohta. Neil oli juurdepääs ka maakonnatasandi andmetele vähktõve esinemise, kliima ja demograafia kohta.

Teadlased võtsid analüüsis arvesse ka vanust, sugu, etnilist päritolu, sissetuleku taset, kuna need kõik võivad mõjutada vähktõve levimust. Isegi pärast nende muudatuste tegemist tuvastasid nad tugeva seose.

Suurenenud sademete korral suurenes kõigi vähktõvetüüpide esinemissagedus. Kliimavöönd oli oluline kõigi vähivormide korral.

Üldiselt oli vähktõve esinemissagedus kõrgemates külmades piirkondades kõrgem kui kuuma ja kuiva kliimaga piirkondades. Kui meeskond jagas vähi tüüpideks, olid siiski ka mõned erandid. Näiteks kopsuvähk oli kõige levinum kuumades, kuivades piirkondades.

Uuringul olid ka teatud piirangud. Näiteks analüüsisid teadlased ainult 15 osariiki, seega ei pruugi see mudel kehtida kõigi osariikide ega ka teiste riikide kohta.

Samuti ei võtnud teadlased analüüsis arvesse kõiki vähitüüpe. Eri tüüpi vähk ei pruugi neid mustreid järgida – nagu kopsuvähi puhul.

Samuti tähendab vaatlusuuringute olemus, et suhet võivad mõjutada ka muud muutujaid, mida analüüs ei hõlmanud.

Kuna see oli esimene seda tüüpi uuring, on järelduste toetamiseks vaja täiendavaid uuringuid.

Kuidas vihm võib vähki mõjutada?

Uuringu autoritel on mõned teooriad, mis aitavad seda ebaharilikku suhet lahti harutada. Näiteks selgitavad nad, et idaranniku suurenenud sademete hulk uhub mullast leeliselisi elemente, näiteks magneesiumi ja kaaliumi. See muudab pinnase happelisemaks.

Happelises pinnases ja ka külmematel aladel on sagedamini ammoniaaki oksüdeerivad bakterid. Need bakterid muudavad ammoniaagi nitrititeks, mis võivad muutuda lämmastikushappeks (HNO2), mis eraldub atmosfääri. Terviseasutused peavad lämmastikushapet kantserogeeniks.

Kui see aga nii on, võib eeldada, et õhus leiduvad kantserogeenid mõjutavad kopsuvähi levimust kõige enam – kuid teadlased leidsid, et tegelikult oli vastupidi.

Suurenenud sademete hulga ja vähi levimuse vahelise seose teine võimalik põhjus on D-vitamiin. Nahk toodab D-vitamiini vastuseks päikese ultraviolettkiirgusele. Mõned teadlased on väitnud, et D-vitamiini puudus võib olla riskifaktor mõne vähi tekkel. Vihmasemas piirkonnas, kus päikesevalgust on vähem, võib see rolli mängida.

Veel üks teooria, mille autorid visandasid, hõlmab ületöötanud ainevahetust. Nad selgitavad, et külmemates ilmastikutingimustes on keha metaboolse stressi all, kuna üritab säilitada kehatemperatuuri. See teoreetiline täiendav tahk võib suurendada vähiriski.

Enne kaljukindlate järelduste tegemist peame ootama rohkem uuringuid, mis heidaksid mitmetahulistele seostele rohkem valgust.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada