Võltsinguid tuvastav tuttuus süsteem võib tõsta ravimite hindu

Võltsinguid tuvastav tuttuus süsteem võib tõsta ravimite hindu Ravimipakendi uus turvasüsteem
Allikas: Postimees

Eestis rakendub 9. veebruarist üleeuroopaline ravimite turvaelementide süsteem, mis võimaldab kontrollida ravimi ehtsust igas ravimi tarneahela etapis.     

«Võltsravimite levik on kasvav probleem kogu maailmas. Osa neist võib sattuda seaduslikku tarneahelasse,» rääkis ravimiameti peadirektori asetäitja Katrin Kiisk Postimehele. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel võib kümme protsenti kogu maailma ravimitest olla võltsitud ja need põhjustavad aastas 100 000 kuni miljoni inimese surma.


«Eestis ei ole hulgimüügi ja apteegitasandil võltsinguid leitud,» kinnitas Kiisk. Euroopa Liidus tehtud uuringu järgi jääb võltsravimite hulk tarneahelas alla ühe protsendi, aga iga võltsing kujutab endast ohtu inimese tervisele.

«Võltsitud ravimite eristamine ehtsatest ei ole lihtne, seda ka iga päev ravimitega tegelevale apteekrile, sest silmaga nähtavat erinevust võltsitud ja ehtsa ravimi vahel ei pruugi olla,» sõnas Kiisk. Ta lisas, et ravimitootjaid ja teisi ravimikäitlejaid muutis murelikuks sagenev ravimite võltsimine ja nende sattumine seaduslikku tarneahelasse.

Sellest teabest lähtudes töötas Euroopa Komisjon välja õigusakti, et leevendada huvigruppide muret, tingimusel, et need rakendavad nõudeid ise ehk loovad toimiva süsteemi. «Uus süsteem lisab turvalisust – see peab välistama võltsitud ravimite sattumise seaduslikku tarneahelasse ja patsiendini jõudmise,» ütles Kiisk.

Pakendil ainulaadne kood

Igale ravimipakendile paigaldatakse turvaelement, milleks on ainulaadne 2-D-ruutkood, ja pakendi avamist takistav kleeps. Tootjad sisestavad info pakenditele lisatud turvaelementide kohta äsja loodud üleeuroopalisse andmekogude süsteemi. Andmekogu võimaldab ravimite hulgimüüjatel ja apteekritel ravimi turustamisahelas igal ajal skaneerimise teel veenduda, et tegemist on ehtsa, seadusliku ravimiga.

«Apteegikülastaja jaoks müügiprotsess eriti ei muutu – ravimipakendeid skaneeritakse apteegis väljastamisel ka praegu, tulevikus tagab üks skaneerimine nii ravimi müügiks vajaliku teabevahetuse kui ka ravimi ehtsuse kontrolli,» kinnitas Kiisk.

Eestis hakkab ravimite turvaelementide andmekogu haldama Ravimite Ehtsuse Kontrolli Sihtasutus (REKS). REKSi andmekogu eestvedaja Raul Mill tõdes, et Eestis on süsteemiarendused tehtud lühikese ajaga, aasta jooksul. «Suurim väljakutse on olnud Eestis lõppkasutajate tarkvaraarenduste õigeaegne valmimine, mis kahjuks valmisid oodatust mitmeid kuid hiljem,» rääkis Mill.

Tema sõnul on keeruline olnud nii apteekide kui ka hulgimüüjate töö ümberkorraldamine. «Apteekrid on olnud mõistvad ja koostööaltid, kuigi just nende töökoormus suureneb,» tõdes Mill. Apteekrid peavad kontrollima uue skaneerimisaparatuuriga ravimite ehtsust ja deaktiveerima väljastatud ravimite turvaelemendid, nii et üle kogu süsteemi on teada, millise koodiga ravim on müüdud.

Loe pikemalt Postimehest

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada