Kukkuvad telerid põhjustavad lastele järjest enam raskeid pea- ja kaelatraumasid

Kukkuvad telerid põhjustavad lastele järjest enam raskeid pea- ja kaelatraumasid

Viimasel kümnendil on järjest sagenenud laste peale kukkunud telerite põhjustatud vigastused. Nende traumade esinemissagedus ja raskusastmed tõenäoliselt suurenevad veelgi, kuna telerite suurus järjest kasvab ja hind muutub üha kättesaadavamaks.

Lapsevanemad peavad teadma, et kukkuvad telerid võivad lapsi tõsiselt vigastada, kuid need on tihti niisugused traumad, mis “hüüavad tulles” ja on ennetatavad. Sellistest vigastustest on kõige rohkem ohustatud ühe- kuni kolmeaastased lapsed.

Suur hulk traumasid tekib, kui lapsed ronivad mööblile, et mänguasju kätte saada, või komistavad ebastabiilsete telerialuste peale, mille tagajärjel telerid kukuvad neile otsa. Kuna lapsed on harilikult lühemad kui tavalised telerite alused, on pea sageli esimene koht, millega kukkuv ekraan kokku puutub.

Nüüd võeti kokku 29 uuringu andmed seitsmest erinevast riigist, kus analüüsiti televiisoritega seotud pea- ja kaelapiirkonna vigastusi. Leiti, et 84 protsenti õnnetustest toimus kodus ja kolmveerandil juhtudest ei olnud juures täiskasvanut, kes oleks õnnetust pealt näinud või saanud ära hoida. Telerid olid harilikult suuremõõtmelised ja olid põrandast kõrgemale paigutatud, kusjuures sageli selleks mitte ettenähtud kohtadesse nagu kummutite peale. Surmajuhtumite esinemissagedus oli uuringutes erinev, aga enamasti (96 protsendil juhtudest) oli surma põhjuseks ajukahjustus.

Ülevaateartikli autorid on kokku pannud ka loetelu võtetest, kuidas niisuguseid õnnetusi ära hoida:

·       laste, vanemate ja meedikute harimine kukkuvate televiisorite ohtude kohta;

·       vältida mänguasjade või pultide paigutamist telerite peale;

·       telerite tootjad peaksid andma juhtnööre selle kohta, kuidas televiisoreid turvaliselt aluste või seinte külge kinnitada;

·       televiisorite paigutamine aluse servast eemale;

·       regulatsioonid, millist mööblit ja kinnitusi tohib telerite paigaldamiseks kasutada;

·       regulatsioonid, kuidas telereid põrandale või seinale kinnitada;

·       regulatsioonid, et tootjad valmistaksid madalaid ja stabiilsemaid telerite aluseid.

Allikas: Cusimano MD, Parker N. Toppled television sets and head injuries in the pediatric population: A fraframframework for prevention. J Neurosurg Pediatr. 2015 Sep 29:1-10. 

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada