Levinud rögalahtistid võivad põhjustada allergiat

Levinud rögalahtistid võivad põhjustada allergiat

Köha korral kasutatakse sageli rögaerituse soodustamiseks hingamisteedest ambroksooli ja broomheksiini. Nende ravimite ravimiinfodesse lisatakse kõrvaltoimetena tõsised nahareaktsioonid.

Ravimiamet hindas koos teiste riikide ravimiametitega ambroksooli ja broomheksiini sisaldavate ravimite tõsiste nahareaktsioonide ja allergiliste reaktsioonide riski. Euroopa ravimiametite koordineerimisgrupp (Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human - CMDh) kiitis heaks Euroopa Ravimiameti riskihindamise komitee (PRAC) soovituse lisada ambroksooli ja broomheksiini sisaldavate ravimite ravimiinfodesse teabe tõsiste nahareaktsioonide ja allergiliste reaktsioonide riski kohta. Neid ravimeid kasutatakse Euroopa Liidus laialdaselt rögalahtistitena.

PRACi soovitus põhineb broomheksiini ja ambroksooli kasutamisel ilmnenud  tõsiste allergiliste reaktsioonide ja nahareaktsioonide kohta saadetud kõrvaltoime teatistel. Teatiste hindamise tulemused kinnitasid varem teadaolevat allergiliste reaktsioonide riski ja tuvastasid ka vähese tõsiste nahareaktsioonide riski, sh multiformne erüteem ja Stevensi-Johnsoni sündroom.

Selle tulemusena lisatakse tõsised nahareaktsioonid kõrvaltoimetena nende ravimite ravimiinfodesse. Patsiendid peavad nahareaktsiooni sümptomite ilmnemisel ravi koheselt lõpetama. Tõsiseid allergilisi ja nahareaktsioone esineb nende ravimite kasutamisel harva, nende täpne esinemissagedus on teadmata.

  • Ambroksool ja broomheksiin kasutamisel rögalahtistina (rögaerituse soodustamiseks hingamisteedest köha korral) kutsuvad harvadel juhtudel esile tõsise allergia ja nahareaktsiooni.
  • Kui teil tekivad allergilised reaktsioonid või nahareaktsioonid, nagu turse või nahalööve, lõpetage kohe ravi ja pöörduge arsti poole.
  • Kui te kasutate ambroksooli või broomheksiini ja teil on täiendavaid küsimusi või muresid oma ravi suhtes, rääkige sellest oma arsti või apteekriga.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada