Grippi haigestumine kasvab vanemate inimeste seas

Grippi haigestumine kasvab vanemate inimeste seas

Kui grippi haigestunute üldarv kasvas eelmisel nädalal kokku 35 protsendi võrra, siis kõrgeim haigestumuse kasv oli vanemaealiste inimeste seas – 280 protsenti.

Eelmisel nädalal pöördus arstide poole ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu 5896 haigestunut, neist 48 protsenti olid lapsed. Haigestunute üldarv kasvas 18 protsenti, grippi haigestunute hulk samal ajal 35 protsendi võrra, teatas Terviseamet. 

Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 458. Eesti keskmisest suurem oli viirusnakkustesse haigestumus  Harju-, Lääne-,  Tartu-  ja  Raplamaal. 

Koolilaste ja täiskasvanute seas kasvas haigestumus vastavalt 30 ja 36 protsenti, kuni 5-aastaste laste seas langes haigestumus 28 protsendi võrra.

Sentinel-süsteemi kaudu registreeritud andmete põhjal saab grippi haigestumise intensiivsust hinnata keskmiseks ning gripilevikut laialdaseks. Haigestunute arv  kasvab jätkuvalt, kuid kasv (välja arvatud vanemaealiste grupp) on hakanud aeglustuma. 

Rasked gripijuhud

E-Tervise SA esialgsetel andmetel on alates hooaja algusest vajanud haiglaravi 134 gripiviirusega patsienti, neist 19 lisandusid eelmisel nädalal.  Haiglaravi vajanute hulgas kasvab vanemaealiste inimeste osakaal. Hospitaliseerimise sageduse suhe vastava vanusrühma inimeste hulgas näitab, et vanemaealiste haigestunute seas oli hospitaliseerimine 13 korda kõrgem laste hospitaliseerimise sagedusest. Suhteliselt kõrge on hospitaliseerimise sagedus ka täiskasvanute kuni 65.a. vanusrühmas, mille üheks põhjuseks võib pidada gripijärgsete tüsistuste tekkimist haigena tööl käimise tagajärjel.

Raskekujuliste gripijuhtude (intensiivravi vajavate gripijuhtude) ülevaade põhineb Lääne-Tallinna Keskhaigla,  Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikumi  ja Pärnu Haigla andmetel.

Nende haiglate andmetel on alates jaanuarist vajanud  gripi tõttu intensiivravi 26 inimest vanuses 28-88 eluaastat,  kõik kuulusid riskirühmadesse.  Andmed intensiivravi vajanute vaktsineerimise kohta kas puudusid või oli kindlalt teada, et inimesed ei olnud vaktsineeritud.

9. nädalal lisandus veel üks surmajuht. Hooaja algusest alates on nelja haigla andmeil surnud  kokku viis inimest, kõik  vanuses 65 ja enam. 

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada