25. oktoobrist saab ravile minna Euroopa riikidesse

25. oktoobrist saab ravile minna Euroopa riikidesse

Alates 25. oktoobrist on Eesti inimestel võimalus minna ravile EL riikidesse ning saada ravi eest hiljem haigekassalt kompensatsiooni Eesti hinnakirja alusel.

Kuigi piiriülese tervishoiu direktiiv jõustub 25. oktoobril, ei saa Eesti selleks ajaks ülevõtmisseadust valmis. Patsiendile kompenseeritakse ravikulud tagasiulatuvalt.

"Loodame direktiivi vastu võtta novembris," kinnitas riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna Med24-le. "Tegu on suurt muutust ellutoova direktiiviga ning peame seda menetlema kiiresti, kuid põhjalikult."

"Oleks lootnud, et direktiiv oleks valitsusest riigikogu menetlusse jõudnud oluliselt varem, kuna aega selle ettevalmistamiseks on olnud rohkem kui kaks aastat," lisas ta.

Tsahkna kinnitas, et kuigi direktiiv jõustub 25. oktoobrist, siis selleks ajaks Eesti oma ülevõtmisseadust valmis ei saa.

"Seepärast lisame me rakendussätte, mis võimaldab patsiendile kompenseerida ravikulud tagasiulatuvalt," ütles Tsahkna. "See tähendab, et patsiendile tema direktiivist tulenevad õigused kehtivad sisuliselt 25. oktoobrist. Mingeid sanktsioonide võimalusi ma Euroopa poolt praegu ei näe."

Patsiendil tuleb arvestada, et kohapeal tuleb teenuste eest tasuda ise ning Eesti Haigekassa maksab hüvitist Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu hindades, mitte välismaise hinnakirja alusel. Kui välismaal saadud tervishoiuteenuse maksumus on suurem kui tervishoiuteenuste loetelus olev summa, jääb tekkinud hinnavahe patsiendi kanda. Samuti jäävad patsiendi enda kanda omaosaluse, sõidu- ja muud kulud, mida ei hüvitata patsiendile Eestis sama tervishoiuteenuse saamise korral.    

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada