Streik laieneb maakondadesse

Streik laieneb maakondadesse

8. oktoobrist liitusid streigiga Pärnu, Kuressaare, Viljandi ja Narva haigla, kus peatatakse plaanilised ambulatoorsed vastuvõtud.

Streik Pärnu haiglas
Streigiteate kohaselt liitub alates 08.10.12 streigiga teiste hulgas Pärnu haigla plaanilise ambulatoorse arstiabi süsteem.

Pärnu haigla streigikorraldajatega on kokku leppinud, et streigi ajal, alates 08.10.2012 kella 08.00-st järgmiselt töötavad kõik SA Pärnu Haigla kiirabibrigaadid, erakorralise meditsiini osakonnad Ristiku 1 ja Sääse 3 ning kõik I-III astme intensiivraviosakonnad. Vältimatut arstiabi osutatakse kõigile patsientidele, kes seda vajavad, vajadusel ka streigiga ühinenud arstide poolt.

Samuti jätkatakse streigieelselt hospitaliseeritud plaaniliste patsientide ravi statsionaaris, päevaravis Ristiku 1 ja Roosi 3, samuti hooldusravis Ravi 2.

Sünnitusabi antakse tavalises korras Ristiku 1.

Plaanilist ambulatoorset arstiabi osutatakse kuni 18-aastastele lastele, onkoloogilist ravi ja hematoloogilist ravi saavatele patsientidele, rasedatele, nakkusohtlikele nakkushaigetele s.h. tuberkuloosihaigetele, HIV-postivisetele ja AIDS-i haigetele, kroonilise hepatiidiga haigetele, kes saavad püsiravi, jätkatakse neid ravikuure, mille katkestamine võib põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi.

Streigi ajal, arstidele, kes on ühinenud streigiga, plaanilisi ambulatoorseid haigeid vastuvõttudele ja uuringutele ei registreerita. Streigiga mitteühinenud arstide töö jätkub tavapäraselt. Streigiga osalenud arstid osutavad vajadusel erakorralist ja vältimatut arstiabi.

Plaaniliste ambulatoorsete visiitide ja plaanilise ambulatoorse diagnostika ärajäämisest või toimumisest teavitatakse patsiente üks päev ennem planeeritud visiidi või uuringu toimumist või mittetoimumist. Uusi vastuvõtu ja uuringute aegu hakatakse haigetele planeerima ning haigeid sellest informeerima koheselt kui streigi korraldajad teatavad streigi lõppemisest.

Psühhiaatrilistele patsientidele, kellel on alustatud ambulatoorset psühhiaatrilist ravi, tagatakse olemasoleva raviskeemi jätkamine.

Streigi ajal teostatakse kõiki erakorralisi ja vältimatuid diagnostilisi uuringuid, protseduure ja analüüse (nn. Cito! uuringuid). Morfoloogilisi uuringuid ja teistest raviasutustest tellitud uuringud teostatakse jätkuvalt, nende tulemused edastatakse kriitilistel leidude ning potentsiaalselt kriitiliste leidude korral uuringu tellijale koheselt, plaanilistel juhtudel peale streigi lõppu. Plaanilistelt patsientidelt ennem streigi algust võetud uuringumaterjalid uuritakse/analüüsitakse ära. Eesti Haigekassa poolt korraldatud skriiningprogramm onkoloogiliste haiguste varajaseks avastamiseks (s.h. emakakaela sõeluuringute tegemine ja rinnavähi sõeluuringute tegemine) jätkub tavapäraselt.

Tagatud on ambulatoorsete rehabilitatsiooniteenuste ja sotsiaalteenuste osutamine taastusravi osakonnas Ravi 2 ning psühhiaatria kliinikus Sääse 3 (s.h. päevakeskuses Roosi 3).

Samuti töötavad streigi ajal täies mahus verekeskused.

Juhul, kui töötüli osapooled lepivad kokku streigi laienemises statsionaarse arstiabi osutamisele ja päevaravile või suurendatakse / vähendatakse streigi ajal minimaalset osutatavate teenuste mahtu, siis informeeritakse kõiki täiendavalt.

Streik Kuressaare haiglas

Streigi ajal Kuressaare Haiglas eriarstide esmaseid ambulatoorseid vastuvõtte ei toimu alates 08. oktoobrist 2012.

Streik ei puuduta:

·         kuni 18-aastaseid (kaasa arvatud) lapsi;
·         onkoloogilist ravi saavaid patsiente;
·         rasedaid;
·         eriarsti vastuvõtule enne 08. oktoobrit registreeritud korduvkülastust.

Streigi ajal patsiente ambulatoorsetele vastuvõttudele ei registreerita.

Esmaseks vastuvõtuks registreerunud patsiente informeeritakse eelneval tööpäeval vastuvõtu mittetoimumisest (kontakttelefoni olemasolul).

Peale streigi lõppemist registreeritakse patsient vastuvõtule esimesele vabale ajale.

Streigi ajal töötavad statsionaarse ravi osakonnad, kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond (EMO) vältimatu arstiabi osutamiseks. Siinkohal juhime tähelepanu, et nii kiirabi kui EMO ülesandeks on vältimatu või erakorralise esmaabi andmine ning EMOsse pole soovitav pöörduda patsientidel, kelle vastuvõtt polikliinikus ära jääb.

Streik Viljandi haiglas

Alates 8. oktoobrist on SA Viljandi Haigla ambulatoorse ravi osakond ühinenud tervishoiutöötajate streigiga.

Kuni streigi ametliku lõppemiseni jäävad ära plaanilised esmased ambulatoorsed vastuvõtud.

Ambulatoorse ravi osakonnas teenindatakse:
- kuni 18-aastaseid lapsi
- rasedaid
- eriarsti poolt tagasi kutsutud patsiente

Töötamist jätkavad statsionaarse ravi osakonnad, kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond (EMO).
Streigi võimaliku laienemise korral võib streikima hakata ka statsionaarne ravi.

Streik Narva haiglas

Streikimise otsuse võtab vastu iga arst iseseisvalt. Kõige värskem info selle kohta, kas arstil toimub konkreetsel päeval vastuvõtt või streigib ta, on kättesaadav polikliiniku registratuuris telefonidel             35 72778      ,             35 72779      ,             35 61144      .
 
8. oktoobriks oli planeeritud eriarstidel 34 vastuvõttu, neist 16 on ära muudetud. Patsiente, kes on registreeritud visiidile arsti juurde, kellel vastuvõttu ei toimu, teavitatakse telefoni teel.
 
Streigi perioodil võtavad polikliiniku eriarstid vastu ainult:
·                erakorralisi patsiente,
·                rasedaid,
·                kuni 18-aastaseid lapsi,
·                onkoloogilisi haigeid.
 
 
Kõik erakorralised patsiendid võivad pöörduda erakorralise meditsiini vastuvõtutuppa ja traumapunkti (Haigla 1, Narva).
 
Polikliiniku funktsionaalse diagnostika kabinet võtab vastu ainult:
·                erakorralisi patsiente,
·                rasedaid,
·                kuni 18-aastaseid lapsi,
·                onkoloogilisi haigeid.
 
Polikliiniku protseduurikabinet ei tööta alates 8. oktoobrist tähtajatult kuni streigi lõpust teatamiseni.
 
Polikliiniku radioloogiakabinet töötab tavalises režiimis.
 
Füsioteraapia kabinet töötab tavalises režiimis.
 
 
Streigi perioodil töötavad tavalises režiimis:
·                   kiirabi,
·                   erakorralise meditsiini osakond (traumapunkt ja vastuvõtutuba: Haigla 7),
·                   jätkub patsientide hospitaliseerimine statsionaarsele ravile.
 
Patsiendid võivad kõigis tekkivates küsimustes pöörduda registratuuri telefonidel:
            35 72778      ,             35 72779      ,             35 61144

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada