Patsiendid on perearstidega rahul

Patsiendid on perearstidega rahul

Tänavuse patsiendi rahulolu-uuringu põhjal on oma perearstiga rahul 80%, oma pereõega aga 67% elanikest.

Elanikkonnast 15% ei ole oma perearstiga rahul. Oma perearstiga rahulolematuid vastajaid on kõige rohkem Kirde-Eestis (28%), kõige vähem aga Kesk-Eestis (5%). Keskmisest  veidi rohkem  esineb rahulolematust mitte-eestlaste,  madalama haridusega ja madala sissetulekuga vastajate hulgas. 

Mida halvemaks inimene hindab oma tervislikku seisundit, seda suurema tõenäosusega ei ole ta rahul oma perearstiga – oma tervist heaks hindavatest elanikest ei ole perearstiga rahul 11%, halva terviseseisundiga vastajaist aga 25%.

Kui jätta kõrvale vastajad, kes ei ole oma perearsti või -õega kohtunud, on rahulolu kõrgem: perearstiga on rahul 83% ja pereõega 91% vastanuist. Oma perearstiga kokku puutunud inimestest 16% ei ole oma arstiga rahul. Pereõe puhul on rahulolematuid märksa vähem – 4% õega kokkupuutunuist.

Saar Poll OÜ viis ajavahemikul 28. oktoober kuni 17. november 2011 läbi üleriigilise avaliku arvamuse küsitluse, kus suulise intervjuu vormis ja paberankeedi abil küsitleti 1510 inimest vanuses 15-74 eluaastat.

Samal teemal:
Uuring: praegust arstiabi kvaliteeti Eestis peab heaks 72% elanikest 

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

1 kommentaari

silvi luuri
15.01.12 21:06
mina olen oma perearsti ja õega rahul
-62
   
+89

Lisa kommentaar

Saada