Jõukatel pole rahaprobleeme, kuid neil jääb vajaka mõistvusest

Jõukatel pole rahaprobleeme, kuid neil jääb vajaka mõistvusest

Kas vajate mõistmist ja tuge? Värske uurimus väidab, et tõenäoliselt leiate seda pigem vaeselt kui rikkalt inimeselt.

Selle uurimuse jaoks läbi viidud katsetest selgus, et madalamasse ühiskonnakihti kuuluvad inimesed oskasid paremini teiste nägudelt tundeid välja lugeda kui jõukamad, vahendab Time. Uurimuse kaasautor ja California ülikooli San Francisco linnakus järeldoktorantuuris õppiv Michael Kraus selgitab: „Madalamasse ühiskonnakihti kuuluvad inimesed peavad pidevalt toime tulema mitmesuguste raskuste ja sotsiaalsete ohtudega. Nad sõltuvad väga suures osas teistest, kes annavad teada, kas ees ootab sotsiaalne oht või võimalus, ja see muudab nad teiste tunnete suhtes tähelepanelikumaks.“

Uurimuse jaoks korraldas Kraus koos kolleegidega kolm erinevat katset. Esimeses katses osales 200 ülikoolitöötajat, kellest osa oli kõrgharidusega ja osa mitte: teatavasti on ülikoolides haridustase eriti tihedalt seotud ametikoha staatuse ja ühiskonnaklassiga. Kui osalejatel paluti kirjeldada fotodel kujutatud inimeste emotsioone, olid keskharidusega inimeste tulemused paremad kui kõrgharidusega inimestel.

Teises katses paluti tudengitel hinnata oma klassikuuluvust erinevaid ühiskonnakihte kujutaval skaalal. Üks tudeng osales lavastatud tööintervjuus katse läbiviijaga ja teine üliõpilane jälgis neid, seejärel vahetati katses osalejate rollid. Need, kes pidasid end madalamasse ühiskonnakihti kuuluvaks, saavutasid kaaslase tunnete kirjeldamisel paremaid tulemusi kui need, kes pidasid oma sotsiaalset staatust kõrgemaks.

Kolmandas katses paluti üliõpilastel kirjeldada oma ühiskondlikku kuuluvust, asetades end kas ülespoole kellestki, kes kuulub sotsiaalmajandusliku hierarhia allossa, või allapoole kellestki, kes kuulub hierarhia tippu. Need, kes seadsid end madalamasse ühiskonnakihti kuuluvast isikust ülespoole ehk pidasid end kõrgemasse klassi kuuluvaks, ei suutnud tunneteväljendusi sedavõrd hästi tabada. Ent need, kes seadsid end ühiskondliku kuuluvuse redelil kellestki allapoole, saavutasid selles valdkonnas paremaid tulemusi.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada