B-vitamiinist ei ole insuldi korral abi

B-vitamiinist ei ole insuldi korral abi

Uue uurimuse kohaselt ei too B-vitamiini sisaldavate toidulisandite võtmine pärast insulti märgatavat kasu. Siiani oldi arvamusel, et B-vitamiin võib aidata ära hoida järgmisi ajurabandusi.

Pärast esimest insulti kasvab oluliselt järgmiste ajurabanduste oht, vahendab Guardian.

On arvatud, et B-vitamiin võib aidata insulte ennetada. Teise ajurabanduse oht näib olevat suurem nendel, kelle vere homotsüsteiini tase on teistest kõrgem. B-vitamiini lisandid võivad alandada homotsüsteiini taset ja loogiline oleks, et see aitaks ära hoida järgmist ajurabandust. Selle teooria paikapidavust on nüüd teaduslikult uuritud.

Uuringusse kaasati enam kui 8000 inimest, kellel oli olnud insult. Pooled uurimisalused said toidulisandeid, mis sisaldavad vitamiine B6, B12 ja B9, ülejäänud aga platseebotablette. Kolme aasta pärast ei olnud vitamiinilisandid oluliselt muutnud aju- või südamerabanduse tekkimise tõenäosust.

Platseebotablette võtnutest sai aju- või südamerabanduse 16,9%. Vitamiinilisandeid võtnute seas oli sama näitaja 15,1%. Kuigi vitamiinilisandeid võtnutel esines rabandusi pisut vähem, on erinevus statistiliste katsete andmetel nii väike, et selle võib kirjutada pigem juhuse kui ravi tõhususe arvele.

Uurimuse kohaselt ei too B-vitamiin olulist kasu neile, kellel on olnud rabandus ja kes püüavad järgmise rabanduse tekkimist ära hoida. On võimalik, et B-vitamiin on sellisel juhul mingil määral abiks, kuid see kasutegur on nii väike, et uuringu käigus seda ei tuvastatud. Ka võib vitamiinilisandite kasulikkus ilmneda pikema aja jooksul kui uuringu kestuseks valitud kolm aastat.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada