Telerivaatamise piiramine muudab lapsed füüsiliselt aktiivsemaks

Telerivaatamise piiramine muudab lapsed füüsiliselt aktiivsemaks

Värske uuringu kohaselt tegelevad need lapsed, kelle vanemad piiravad teleka vaatamise või arvutiga mängimise aega, suurema tõenäosusega füüsilist aktiivsust nõudvate tegevustega kui need, kes on ilma igasuguste piiranguteta ekraanide ette naelutatud.

Uuring tõestas, et lapsed, kelle vanemad on kehtestanud telerivaatamise ja arvutikasutamise piirangud, veedavad suurema tõenäosusega Ameerika pediaatriaakadeemia soovituslikest määradest vähem aega ekraanide ees. Akadeemia arvates tohivad üle 2 aasta vanused lapsed vaadata „kvaliteetset meelelahutust“ kuni 1–2 tundi päevas, kirjutab Web MD.

Uurijad küsitlesid nii lapsevanemaid kui lapsi 5685 perekonnas – kokku 7415 last vanuses 9–15 eluaastat.

Lastelt küsiti, millised telekavaatamise ja video- või arvutimängude mängimise reeglid nende peres kehtivad ning milline on nende füüsiline aktiivsus. Arvutikasutamise aja hulka paluti mitte arvata aega, mis kulub neil arvutiga koolitöö tegemiseks.

Uuringu tulemused olid järgmised:

  • Üle 27% noortest veetis teleri- ja arvutiekraani ees soovituslikest määradest rohkem aega.
  • Poisid, afroameerika päritolu lapsed ja väiksema sissetulekuga perede lapsed ületasid soovituslikke määrasid teistest rühmadest rohkem.
  • Lapsed, kes olid ise väga nõus vanemate kehtestatud telerivaatamisreeglitega, ületasid soovituslikke määrasid väiksema tõenäosusega.
  • Kui lapsed kulutasid rohkem aega füüsilist aktiivsust nõudvatele tegevustele, ükskõik kas organiseeritud treeningute või vabaajamängude kujul, ületasid nad väiksema tõenäosusega soovituslikke telerivaatamise norme.
  • Lapsed, kelle vanemad piirasid telerivaatamise aega alati või sageli, ületasid soovituslikke määrasid kõige harvem.
  • Tõenäosus, et laps ületab soovituslikku telerivaatamise aega, vähenes sedavõrd, kuivõrd suurenes füüsiliste tegevuste osatähtsus eelnenud nädalal.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada