Eestisse rajatakse esimene vaikselt sündinud laste rahupaik

Eestisse rajatakse esimene vaikselt sündinud laste rahupaik

Eestis on tuhandeid lapsevanemaid, kelle järeltulija on surnud imikueas või vahetult enne/ pärast ilmale tulemist (n-ö hääletult ehk vaikselt sündinud). Lisaks sellele kogevad kaotusvalu arvukad pered, kelle lapseootus lõpeb katkenud rasedusega.

Sel suvel alustatakse Harjumaale Padise valda Risti kirikaeda vaikselt sündinud laste rahupaiga rajamist. Rahupaik annab kaotuse läbi elanud peredele võimaluse leinata ja lapsega
jumalaga jätta.

Risti kirikaeda rajatav rahupaik kujutab endast mälestuskivi Doris Kareva luuleridadega koos võimalusega sängitada mulda lapse tuhk. Lisaks valmib lähiajal internetikoduleht, mis aitab
koondada infot nõustamisvõimaluste kohta. Foorum annab leinajatele võimaluse valusast kogemusest kõneleda ning mõista, et oma murega ei olda üksi.

"Töötades SA TÜK Naistekliinikus ja Lastekliinikus puutun pidevalt kokku üsasiseselt hukkunute ja enneaegselt sündinud imikute surma teemaga. Hingehoidjana on minu ülesandeks jagada
lapse kaotanud vanematega nende leina ja arutada kaotusega seonduvaid olulisi küsimusi," kommenteerib TÜ Naistekliiniku hingehoidja Naatan Haamer. "Üheks möödapääsmatuks küsimuseks
on, mismoodi või kas üldse korraldada lapsega hüvastijätmine. Et imiku matmine surnuaiale tekitab paljudes vanemates tõrget, püütakse leida muid lahendusi," põhjendab Haamer rahupaiga
loomise vajadust. Algatus rahupaiga loomiseks ongi tulnud üsasiseselt hukkunud laste peredelt.

"Rahupaik oleks koht, kuhu leinav pere saab tulla kaotusvalu ja igatsusega ning saada kinnitust ja vaikivat toetust ka teiste sarnaste perede kohalolekust," kommenteerib traumaterapeut
Maire Riis. "Selle väikese mälestusaia loomise toetamine annab tunnistust sellest, et inimesed soovivad mõista, mida sündimata või surnult sündinud lapse kaotanud pere üle võib elada. See
aitab ületada nende emade ja isade üksildustunnet seoses selle sageli varjatud leinaga," lisab Riis.

Vajadus sarnase leinapaiga järele on tunnistanud nii värskes leinas olevad vanemad kui ka need, kelle kaotus jääb aastate taha. Analoogseid rahupaiku on viimastel aastakümnetel loodud mitmetes Euroopa riikides, samuti USA-s, Austraalias ja Kanadas.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada