Uuringu tulemused näitavad, et siirdamine mõjub leukeemiahaigetele hästi

Uuringu tulemused näitavad, et siirdamine mõjub leukeemiahaigetele hästi

Värske uuring näitab, et need leukeemiaga patsiendid, kellele on siiratud vere tüvirakke, elavad tavaliselt peaaegu sama kaua kui need patsiendid, kellele on siiratud luuüdi.

Charité meditsiiniülikoolis läbi viidud uuringu tulemusel leiti, et nendel leukeemiahaigetel, kellele siiratakse perifeerse vere tüvirakke (ingl peripheral blood stem cell transplantation, PBSCT), on samasugune elulemus kui neil, kellele siiratakse luuüdi, kuid juhul, kui vaatlusalused patsientide rühmad on üldjoontes sarnased.

„Näib aga, et ägedat vererähki põdevate patsientide puhul on luuüdi siirdamisel paremad tulemused kui vere tüvirakkude siirdamisel,” märkisid uuringu autorid TheMedGuru portaalile.

Uurijad leidsid samuti, et osade patsientide puhul on pikas perspektiivis kasu kompleksravist.

Uuringumeeskond analüüsis 13 Euroopa riigi ning Iisraeli ja Austraalia 42 siirdamiskeskuse 329 patsiendi haiguslugusid. Uuringusse kaasatud patsientidele oli siiratud perifeerse vere tüvirakke või luuüdi.

Uurijad leidsid, et mõlema puhul oli elulemus üsna ühesugune. Samuti tegid uurijad kindlaks, et nendel patsientidel, kellele oli siiratud vere tüvirakke, oli tõenäosus elada kümme aastat kauem 49,1%. Luuüdi siirdamise läbinud patsientidel oli sama näitaja 56,5%.

Samas tuvastasid uurijad „märkimisväärseid erinevusi ägedat leukeemiat põdevate patsientide elulemuses”. Teadlased leidsid, et ägedat lümfoidleukeemiat põdevatel patsientidel oli pärast luuüdi siirdamist 28,3% tõenäolisem elada kümme aastat kauem.

Leukeemia on vere- või luuüdivähk, mille tunnuseks on peamiselt valgete vererakkude ehk leukotsüütide tootmine ja paljunemine tavatult suures koguses.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada