Liikumine looduses - uue sajandi elustiil

Viimasel ajal on hakatud oluliselt enam rääkima sellest, et eestlane ei oska puhata, ei suuda igapäevasest töörütmist välja tulla, et oma töövõimet taastada. Üldiselt on eestlane kohusetundlik ja töökas, see on pärandus möödunud põlvedelt. Meid on õpetatud tööd tegema, kuid pole õpetatud, kuidas oma töövõimet taastada. Aeg on aga näidanud, et ka inimvõimetel on piirid ja tervis on esimene, mis ülepinge ja liigse rabelemise tulemusel häirekella lööb. Et sellele elutempole midagi vastu seada, peame oskama oma füüsist ja vaimu taastada.

Inimese tervise tugevdamise vajadust on mujal maailmas mõistetud, seetõttu on tekkimas üha rohkem võimalusi rekreatsiooniks* ehk inimese töövõime taastamiseks läbi aktiivse puhkuse. Aktiivse puhkusena võib mõista nii vaimse kui ka füüsilise tegevusega seotud puhkust - vastavalt sellele, millega inimene tegeleb oma põhitööl. Rekreatsiooni mõiste alla mahub väga palju erinevaid liikumisvorme ja tegevusi, mille siht on kokkuvõttes vaimse ja füüsiline rahulolu. Seega on rekreatsioon tervisliku eluviisi lahutamatu osa, andes inimesele võimaluse muuta oma elu täisväärtuslikumaks.

Leevendust pakub loodus

Eestis teatakse rekreatsioonist veel vähe, kuigi on ka neid, kes on informeeritumad ja on selle kasulikkusest ja mõjust teadlikud. On firmasid, kes oma töötajatele võimaldavad pääsmeid ujulatesse või jõusaalidesse. Populaarseks on muutunud ka firmapeod või tähtpäevade tähistamised vabas looduses, nii suve- kui talvespordipäevad. Et mitte liiga ühekülgseks muutuda, otsitakse juurde üha uusi ja erinevamaid võimalusi lõõgastumiseks, vormishoidmiseks, haiguste ennetamiseks ning uue energia ammutamiseks. Paljud ettevõtted aga ei soovi selliste ürituste tarbeks finantskulutusi teha ega teadvusta selle kasulikkust, mis tuleb ju firmasse tagasi paranenud töövõimekuse näol.

Tänapäeva tempokas karm elurütm kurnab nii vaimselt kui füüsiliselt. Igapäeva pinge tööl võib üle kanduda ka puhkepäevadesse ja pikemasse puhkusesse. Oskus puhata tervislikult ja rahuldust pakkuvalt polegi nii enesestmõistetav, kui võiks arvata. Kahjuks ei oska veel väga paljud vaba aega enda heaolu huvides ära kasutada, ega ole välja kujunenud harjumusi. Tihti ei ole ka igaühel kodukohas vastavaid tingimusi loodud. Suuremaid võimalusi aktiivselt puhata pakuvad kindlasti linnad, kus võimalusi ja nõudlust rohkem. Kuid turismi kui ettevõtluse kasvuga on võimalusi juba ka maaregioonides. Võimaluste ja tahtmiste puudumine vaba aja veetmiseks mõjub aga negatiivselt psüühikale. Tegeldes teadlikult oma tervise huvides, on rahulolu iseendaga tunduvalt kõrgem. Abi ja leevendust kõige eelpoolnimetatu vastu leitakse just looduses liikudes, sest see on olnud inimestele omane ammustest aegadest. Aktiivne kehaline tegevus on inimesele loomupärane ja vajalik, sõltumata paigast, kus treenitakse ja vormist, kuidas seda tehakse.

Seetõttu on eriti kasulik tööst vabal ajal jalutada, ujuda, sõita jalgrattaga, paadiga, vaadelda loodust, koeraga jalutada, matkata. Vaieldamatult on oma jõuvarude ja energia taastamiseks parim sportlik puhkus vabas õhus, aga efekt on veelgi suurem, kui päevase aktiivse tegevuse juurde ka midagi vaimule pakutakse ehk teisisõnu rikastatakse kehalist tegevust mõne kontserti või klubiõhtuga.

Appi tulevad rekreatsiooni korraldajad

Tänapäeva kiirustav inimene peaks meelsamini kasutama asjatundjate abi, et leida endale sobivaim viis vaba aja sisustamiseks. Seda aitavad korraldada TPÜs spetsiaalse väljaõppe saanud rekreatsiooni korraldajad. Rekreatsiooni korraldajad on inimesed, kes aitavad igas vanuses inimesel leida just talle sobivamat aja maha võtmise vormi, arvestades inimese huvisid ja tahet elada tervislikult. On ju tänuväärt võimalus oma organism jälle korda saada või lihtsalt tugevdades võttes osa tervise-, spordi- või vaba aja klubide tegevusest kogenud spetsialistide käe all.

Oluline on ka see, et sellised spetsialistid nagu rekreatsiooni korraldajad ei koonduks mitte ainult Tallinnasse, vaid jaotuksid Eestis laiali ja arendaksid ka väikestes linnades, valdades, omavalitsustes aktiivselt organiseeritud puhkevõimalusi.

Tänapäeva inimene vajab korralikke ja kaasaegseid tingimusi vaba aja veetmiseks (tenniseväljakud, võimlad, ujumispaigad, pargid), mida meil veel ei ole igalpool pakkuda. Aga selles suunas tuleb tõhusat tööd teha koostöös kohalike omavalitsustega, mis kuulubki nende pädevusse. Arvan, et igasugune rekreatsiooni võimaluste laiendamine maapiirkonnas on vaid aja küsimus.

Kõike eelpool arvesse võttes, kujundaks rekreatsioon kindlasti meie elulaadi positiivsuse suunas - tahame ju kõik tegelikkuses olla ja jääda terveks. Igaühe ettevõtlikkusest ning püsivusest sõltub liikumisharrastuse muutumine meie eluviisi lahutamatuks osaks. Liikumine looduses võiks saada uue sajandil iga eestlase elustiiliks. Järjepidev liikumisharrastus koos tervislike eluviiside ja toitumisega aitab säilitada hea tervise ja suurema töövõime paljudeks aastateks.

* Mõiste rekreatsioon

Eestis on rekreatsioon kui mõiste võrdlemisi uus, kuid sisu on igivana. Hetkel veel puudub sobiv eestikeelne vaste sellele sõnale. Enamikus Euroopa ja romaani kui germaani keeltes on vastavad terminid tuletatud ladinakeelsest sõnast recrea`tio, mis meie mõistes võiks tähendada virgestumist, taastamist, taastumist. Inglise keelne termin re-create tuleneb samuti sellest ladinakeelsest sõnatüvest ning tema võimalikest vastetest oleks täpsem ehk taasloomine või uuestisünd.

Filoloogilisest aspektist lähtudes on rekreatiivse tegevusena mõistetud mitte ainult otseselt puhketegevust, vaid igasugust personaalset aktiivsust, mis jääb väljapoole üksikisiku töö- ja majandustegevuse ning olmelise rutiini sfääri. Rekreatsiooni tulem peab olema rahulolu ja tervisliku eluviisi nauding ning töövõime taastamine.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada