SA Eesti Geenivaramu ja Eesti Perearstide Selts tugevdavad koostööd

A

Vastavalt 18.09.2001 sõlmitud koostöökavatsuste protokollile tugevdavad SA Eesti Geenivaramu ja Eesti Perearstide Selts omavahelist koostööd Geenivaramu projekti läbiviimiseks.

SA Eesti Geenivaramu tegevjuht Krista Kruuvi sõnul on Eesti Geenivaramu koostöö Eestis praktiseerivate perearstidega äärmiselt oluline. "Geenivaramu projekti läbiviimisel arvestame Eesti Perearstide Seltsi nõuandeid ning arvamusi geenidoonoritelt andmete kogumisega seotud töökorralduse osas. Tahame luua andmekogumissüsteemi, mis oleks geenidoonorisõbralik ja samas häiriks võimalikult vähe andmekogujatest perearstide tavatööd."

Geenivaramu projekti raames geenidoonoreilt korrektse andmekogumise tagamiseks viib Eesti Geenivaramu oma kulul läbi perearstide koolituse. Samuti maksab Eesti Geenivaramu projektis osalevatele perearstidele tehtud töö eest rahalist hüvitust.

Eesti Perearstide Seltsi juhatuse esimehe Margus Lemberi sõnul on perearstide osalemine Geenivaramu projektis välja toodud ka "Peremeditsiini arengukavas aastateks 2001-2015". "Toetame igati Geenivaramu projekti arengut. Geenivaramu projektis osaledes loodame välja selgitada peamised võimalused perearsti töö kvaliteedi parandamiseks. Peame oluliseks, et projektis kavandatud andmekogumisega seonduvad ettevõtmised oleksid eelnevalt kokku lepitud Perearstide Seltsiga."

Eesti Perearstide Selts aitab Geenivaramul välja töötada andmekogumise protsessi ning nõustab Geenivaramut andmekogujate koolitamist puudutavais küsimustes. Geenivaramu projekti läbiviimine soodustab infotehnoloogia arengut peremeditsiinis, elektrooniliste patsiendikaartide juurutamist ning korrektse terviseandmebaasi moodustamist.

Geenivaramu projektis osalemiseks vajalike vahenditega varustamise kord ja tööde teostamise täpsed tingimused lepitakse kokku SA Eesti Geenivaramu ja perearsti vahelises lepingus.

Sihtasutus Eesti Geenivaramu on Vabariigi Valitsuse poolt käesoleva aasta alguses asutatud kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille eesmärkideks on edendada geeniuuringuid, koguda teavet Eesti rahvastiku tervise- ja pärilikkusinformatsiooni kohta ning rakendada geeniuuringute tulemusi rahva tervise parandamiseks.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada