Küünte närimine ja pöidla imemine vähendavad allergiate kujunemise riski

Küünte närimine ja pöidla imemine vähendavad allergiate kujunemise riski

Lapsed, kes närivad küüsi ja imevad pöialt, haigestuvad allergiatesse harvem. Oletatavasti on põhjuseks suurenenud ekspositsioon erinevatele mikroobidele, mis moduleerib laste immuunsüsteemi ja muudab nad allergiate suhtes vähem vastuvõtlikuks. 

Analüüsiti andmeid pikaajalisest Uus-Meremaa Dunedin multidistsiplinaarsest uuringust, kus jälgiti 1037 isikut sünnist täiskasvanueani enam kui 40 aasta vältel. 

Lapseeas küsitleti uuritavate vanemaid laste pöidla imemise ja küünte närimise harjumuste kohta 5, 7, 9 ja 11 aasta vanuses. Nahatorketestid allergeenide suhtes viidi läbi 13 ja 32 aasta vanuses. Testipaneel hõlmas selliseid sagedasi allergeene nagu kodutolmulest, rohttaimed, kass, koer, hobune, kapokipuu, hallitusseened, 32-aastastel lisaks ka prussakas. Testid loeti positiivseks, kui esines sensibiliseerumine vähemalt ühe allergeeni suhtes. 

Umbes kolmandik lastest olid sagedased küünte närijad või pöidla imejad. Leiti, et 13 aasta vanuses esines sensibiliseerumist vähemalt ühe allergeeni suhtes 38%-l lastest, kes küüsi närisid või pöialt imesid; lastel, kellel neid harjumusi polnud, esines sensibiliseerumist 49%-l. Lastel, kellel olid mõlemad harjumused, leiti sensibiliseerumist vaid 31%-l. 

Sarnased tulemused saadi ka 32 aasta vanuses ja erinevused püsisid sama tugevatena ka pärast andmete kohandamist erinevate võimalike mõjutavate tegurite suhtes nagu vanus, peres elavate inimeste hulk, sotsiaalmajanduslik staatus, allergiate esinemine vanematel, kodulooma omamine lapsepõlves, vanemate suitsetamine ja rinnaga toitmine. 

Kuigi leiti seos nende lapsepõlves esinenud harjumuste ja allergeenide suhtes sensibiliseerumise suhtes, ei leitud gruppide vahel erinevus allergiliste haiguste suhtes nagu astma või heinanohu. 

Uurijad ei soovita siiski, et vanemad aktiivselt oma lapsi küüsi närima või pöialt imema ergutaksid. Pigem toetavad uuringu tulemused nn hügieeni hüpoteesi, mille kohaselt suurem ekspositsioon erinevatele mikroobidele vähendab allergiliste haiguste kujunemise riski. 

Lynch SJ, Sears MR, Hancox RJ. Thumb-sucking, nail-biting, and atopic sensitization, asthma, and hay fever. Pediatrics. 2016 Jul 11. DOI: 10.1542/peds.2016-0443 

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada