Oma eluviise tervislikumaks muutnud inimeste osakaal on oluliselt kasvanud

Oma eluviise tervislikumaks muutnud inimeste osakaal on oluliselt kasvanud Foto: iStock

TNS Emori läbi viidud küsitlus, mis uuris Eesti elanike hinnanguid tervisele ja arstiabile, näitas, et kui varasematel aastatel on oma eluviise viimase 12 kuu jooksul tervislikumaks muutnud inimeste osakaal jäänud 38-43 protsendi vahele, siis 2015. aastal oli selliseid inimesi juba tervelt 59 protsenti.

Seejuures on 20 protsenti küsitletutest muutnud oma eluviise olulisel määral ja ülejäänud vähesel määral.

Ennekõike on kasvanud nende osakaal, kes on vähesel määral midagi oma tervise heaks teinud. Oma eluviise oluliselt tervislikumaks muutnuid ei ole võrreldes 2013. aastaga oluliselt lisandunud, kuid pikemat trendi vaadates on märgata nende osakaalu kasvu.

Nende seas, kes on oma eluviisides korrektuure teinud, on enam naisi, 20–29-aastaseid, väljaspool pealinna asuvates linnades elavaid ning Põhja-Eesti elanikke. Neid, kes oma eluviise tervislikumaks muutnud ei ole, on enam meeste ja 60–74-aastaste seas.

Sarnaselt varasematele uuringutele on eluviisides tervislikumaks muutunud inimesed ennekõike muutnud tervislikumaks oma toitumisharjumusi (65 protsenti) ja suurendanud füüsilist aktiivsust (61 protsenti). Varasemast enam mainitakse ka alkoholi tarbimise lõpetamist või vähendamist (31 protsenti).

Kõigist elanikest kaheksa protsendi eluviisid on viimase aasta jooksul muutunud ebatervislikumaks, kuna nad on olnud kehaliselt vähem aktiivsed, ning kuus protsenti on varasemast ühekülgsemalt toitunud. Kolm protsenti mainib, et on suurendanud nädalaseid alkoholikoguseid.

Kehaliselt väiksemat aktiivsust toovad teistest sagedamini välja 15–19-aastased (18 protsenti) ning 20–29-aastased (13 protsenti). Samuti mainivad just need earühmad enam varasemast ühekülgsemat toitumist: vastavalt 13 protsenti ja 14 protsenti. 

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada