Ülejärgmisel aastal peaks rakenduma e-immuniseerimispass

Ülejärgmisel aastal peaks rakenduma e-immuniseerimispass

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõuniku Martin Kadai sõnul peaks praeguste plaanide kohaselt 2017. aastast rakenduma e-immuniseerimispass, mis lahendab praeguse probleemi, kus patsiendile tehtud vaktsiinidest ei ole sageli täit ülevaadet.

Martin Kadai tõdes, et kuigi praegu kasutatavasse paberkandjal immuniseerimispassi tuleb teha sissekanded kõikide immuniseerimiste kohta nii lastel kui täiskasvanutel, võib see pass patsiendil kaotsi minna ning kõik andmed patsiendile varasemalt teostatud immuniseerimiste kohta ei pruugi olla väga lihtsasti kättesaadavad.

„Juhul, kui patsiendile varem teostatud immuniseerimised pole dokumenteeritud ka tervise infosüsteemis (TIS) elektrooniliselt, siis ongi ülevaade immuniseerimise ajaloost puudulik,“ lisas ta.

Selleks, et patsiendil endal ning tervishoiuteenuse osutajatel oleks igal vajalikul ajahetkel täielik ülevaade patsiendile varem teostatud immuniseerimistest, ongi planeerimisel elektrooniline immuniseerimispass. „Sisuliselt tähendab see, et kõik teostatavad immuniseerimised kajastuvad TISis ning süsteem genereerib nende põhjalt patsiendile ja tervishoiuteenuse osutajale sobiva immuniseerimispassi vaate,“ selgitas Kadai.             

Konkreetset e-immuniseerimispassi rakendumistähtaega praegu siiski seatud ei ole. „Esmapilgul väga lihtsana tunduva projektiga on kaasnenud päris keerulisi aspekte, mida on tulnud eri osapooltega läbi arutada ja kokku leppida. Samuti muudab see oluliselt IT-arenduse vajadusi. Kuivõrd e-immuniseerimispassi rakendamisega soovime vältida ning vähendada tervishoiuteenuse osutajate tööd mitte üksnes immuniseerimise dokumenteerimisel, vaid ka vastavate aruannete esitamisel, siis just viimane on nõudnud rohkem läbiplaneerimist,“ rääkis nõunik.

Praegused kavatsused näevad tema sõnul ette, et 2016. aasta esimese kvartali lõpuks on TISis loodud tehniline platvorm e-immuniseerimispassi rakendamiseks, kuid seoses vajadusega tervishoiuteenuse osutajate infosüsteemide arendusteks, mis teostatakse 2016. aasta jooksul, saavad arstid ja patsiendid hakata e-immuniseerimispassi kasutama alates 2017. aastast.

Immuniseerimiste andmed, mis praegu juba kajastuvad tervise infosüsteemis, saavad Martin Kadai sõnul automaatselt lisatud ka e-immuniseerimispassi.

„Suurem probleem on nende immuniseerimiste andmetega, mis on teostatud varem või mis ei ole TISis elektrooniliselt kajastatud. Sellegipoolest oleme seisukohal, et kõik olemasolevad dokumenteeritud andmed laste vaktsineerimiste kohta tuleks sisestada TISi vajadusel tagantjärele. Kuidas see täpselt välja näeb ning kelle kohustuseks jääb nende andmete tagantjärele sisestamine, seda veel arutatakse,“ selgitas ta.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada