Ülemiste hingamisteede viirusnakkuste hooaeg hakkab hääbuma

Ülemiste hingamisteede viirusnakkuste hooaeg hakkab hääbuma

Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumiste osakaal on aprillis järjekindlalt langenud. Eelmisel nädalal vajas arstiabi 2971 inimest, kellest 53 protsenti olid lapsed.

Grippi haigestumuse intensiivsust saab nüüdsest hinnata madalaks, teatas terviseamet. Üksikuid gripiviirusega seotud haigusjuhte registreeriti Tallinnas ja Harjumaal, Narvas, Lääne-Virumaal, Jõgeva-, Järva, Pärnu-, Tartu- ja Võrumaal. Gripi lõpust siiski veel rääkida ei saa, sest  hospitaliseeritud inimeste arv püsis jätkuvalt suhteliselt kõrgel tasemel.

E-Tervise SA terviseinfosüsteemi andmetel on hooaja algusest gripi tõttu hospitaliseeritud kokku 341 inimest, kellest 80 lisandus viimase kolme nädala jooksul. Ligi 70 protsenti  hospitaliseerimist vajanud patsientidest olid täiskasvanud ja vanemaealised.

Etioloogiline struktuur


Ringlevate viiruste struktuur on polüetioloogiline. Gripitaolistest haigestumistest oli 78 protsenti seotud muude respiratoorsete viirustega, neist peaaegu pooled RS-viirused (48%). Gripiviirustest tingitud haigestumisi oli 22 protsenti.

Viimase kolme nädala jooksul vähenes märkimisväärselt laboratoorselt kinnitatud gripijuhtude arv ning muutus ka gripiviiruste etioloogiline struktuur. Hooajal domineerinud gripiviiruse A(H1N1)pdm09 kõrval on ringlusesse jõudnud gripiviirused A(H3N2) ning B gripiviirused.

Laboratoorse kinnituse said sel nädalal 13 A- ja 1 B- gripiviirust.

Raskekujuline gripp

Intensiivravi vajanud gripijuhtude ülevaade põhineb Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Pärnu Haigla ja Lõuna-Eesti Haigla andmetel.

Nende kuue haigla andmeil on sel hooajal vajanud gripi tõttu intensiivravi 57 inimest vanuses 28-88 eluaastat.

Intensiivravi vajanutest moodustas 56 protsenti vanemaealised (65+), vanuses 50-64 eluaastat oli 31 protsenti ja  vanuses 28-48 kuni 13 protsenti patsientidest. Kaasuvad haigused olid 93 protsendil inimestest.

Kaks intensiivravi vajanut olid eelnevalt täiesti terved, kahe inimese kohta puudusid andmed kaasuvate haiguste kohta. Andmed vaktsineerimise kohta kas puudusid või oli kindlalt teada, et inimesed ei olnud gripi vastu vaktsineeritud.

Viimastel nädalatel lisandus veel kaks gripist tingitud surmajuhtu. Hooaja algusest on kuue haigla andmeil surnud  kokku 22 inimest, vanuses 28-86 aastat. Neist ligi 40 protsenti olid alla 65 aastased, kõik kuulusid riskirühmadesse. Peamiseks riskifaktoriks oli kardiovaskulaarsed haigused (59%).

Haigestumine Euroopas (seisuga 18.04.2014)

Grippi ja ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumise tendents on üsna sarnane kõikides Euroopa riikides. Euroopa gripiseirevõrgustiku andmetel hindasid grippi haigestumise intensiivsust madalaks kõik liikmesriigid.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada