TÜ doktoritöö: kolmandik täiskasvanud eestlastest on rasvunud

TÜ doktoritöö: kolmandik täiskasvanud eestlastest on rasvunud

Endokrinoloog Triin Egliti doktoritööst selgub, et eestlaste hulgas on rasvumise levimus palju kõrgem kui seni arvatud: enam kui kolmandik täiskasvanud eestlastest on rasvunud ehk kehamassiindeksiga üle 30 kg/m2.

Täna kell 14 kaitseb Tartu ülikoolis (Puusepa 8) oma doktoritöö "Rasvumine, glükoosiregulatsiooni häired, metaboolne sündroom ja nende seosed kõrgmolekulaarkaaluga adiponektiini tasemega" Tartu ülikooli arstiteaduskonna doktorant, endokrinoloog Triin Eglit.

Rasvumine, metaboolne sündroom ja 2. tüüpi diabeet on viimastel aastakümnetel kogu maailmas oluliselt sagenenud, omades tüsistuste kaudu märkimisväärset mõju elanikkonna tervisele. Kolmes Eesti maakonnas läbiviidud rahvastikupõhine läbilõikeuuring näitas, et rasvumise levimus Eesti täiskasvanuil oli 32%, mis on oluliselt kõrgem kui varasemalt hinnatud, kuid siiski võrreldav hiljuti avaldatud andmetega teistest Euroopa riikidest.

Rasvumisega seotud negatiivseid tervisenäitajaid selgus veelgi.

"Tervelt viiendikul elanikkonnast esineb glükoosiregulatsiooni häire; sealhulgas 5%-l paastuglükoosi häire, 8%-l glükoositaluvuse häire ja 7%-l diabeet. Paastuglükoosi häire ja glükoositaluvuse häire puhul on tegemist nn. "eeldiabeediga", millega on seotud suurenenud risk haigestuda 2. tüüpi diabeeti," selgitas Eglit. "Eeldiabeedi faasis on elustiili muutus kehakaalu langetamise eesmärgil efektiivne, et 2. tüüpi diabeeti haigestumist vältida või edasi lükata."

Juhuvaliku meetodil leitud 495 isiku tulemusi analüüsides selgus ka, et metaboolse sündroomi ehk ainevahetussündroomi levimus Eesti täiskasvanud rahvastikus oli 26%, mis on sarnane teiste Euroopa riikide vastavate näitajatega. Nooremate meeste seas oli metaboolse sündroomi levimus nooremate naistega võrreldes oluliselt kõrgem, vastavalt 26% versus 13%.

Rasvumine on enamasti seotud häirunud rasvkoehormoonide tootmise ja kroonilise põletikuga, mis omakorda põhjustab insuliinresistentsuse, 2. tüüpi diabeedi ja metaboolse sündroomi kujunemist. Adiponektiin on rasvkoes toodetav positiivsete toimetega hormoon, mille tase on rasvumise ja sellega seotud seisundite puhul langenud.

Uuringu tulemuste põhjal leiti, et kõrgmolekulaarkaaluga adiponektiini tase oli seotud erinevate metaboolsete riskifaktoritega nii meestel kui naistel, kuid täpsem analüüs tõi välja ka soolised erinevused. Samuti selgus, et 12%-l rasvunutest metaboolseid häireid ei esinenud ja nende kõrgmolekulaarkaaluga adiponektiini tase oli sama kõrge kui normaalkaalulistel uuritavatel.

Tutvu Triin Egliti doktoritööga TÜ raamatukogu DSpace keskkonnas. Doktoritöö juhendajad on Tartu ülikooli sisehaiguste propedeutika professor Margus Lember ja Tarvo Rajasalu (1969-2012).

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada