Riik jätkab likvideeritud tööandja eest tervisekahjustuse hüvitamist

Riik jätkab likvideeritud tööandja eest tervisekahjustuse hüvitamist

Riigikogus läbis teise lugemise õiguskomisjoni tehtud seaduseelnõu muudatusettepanek, mille järgi jätkab riik hüvitise maksmist nendele tööst põhjustatud tervisekahjustusega inimestele, kellele likvideeritud tööandja hüvitist maksma ei hakka.

Riigi asumine likvideeritud tööandja asemele hüvitise maksjaks on praegu reguleeritud ENSV tsiviilkoodeksi viimaste kehtivate punktidega, mille järgi tööst põhjustatud tervisekahjustuse või surma põhjustamisega tekitatud kahju hüvitist maksab riik, kui inimese tööandja on likvideeritud.

Riigikogus teisel lugemisel olnud Õigusaktide revisjoniga seoses seaduste muutmise ja kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu järgi tunnistatakse ENSV tsiviilkoodeksi viimased punktid kehtetuks. Valitsuse algne plaan nägi ette, et riik jätkaks küll inimeste toetamist, kellel on juba tekkinud õigus hüvitisele, kuid tulevikus tekkivate uute juhtumite puhul ei hakkaks riik enam likvideeritud tööandjate eest hüvitist maksma.

Ühtekokku maksab riik likvideeritud tööandja asemel hüvitist rohkem kui 1500 isikule ning aastas on sotsiaalkindlustusamet võtnud hüvitise maksmise kohustuse tsiviilkoodeksi alusel üle keskmiselt 30 juhul. Seaduseelnõu tuleb Riigikogu täiskogu ette kolmandale lugemisele ehk lõpphääletusele 26. märtsil.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada