Keskmine eeldatav eluiga ületas esimest korda 80 aasta piiri

Keskmine eeldatav eluiga ületas esimest korda 80 aasta piiri

Kõige kauem elavad inimesed Šveitsis, Jaapanis ja Itaalias, kus keskmine eeldatav eluiga on tõusnud ligi 83 aastani. Eesti vastav näitaja jäi neile riikidele alla umbes 7 aasta võrra.

2011. aastal ületas keskmine eeldatav eluiga OECD (Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni) riikides esimest korda 80 aasta piiri, toob välja OECD tervisestatistika kogumik. 

Võrreldes 1970. aastaga on keskmine eluiga kasvanud 10 aasta võrra. Kõige kauem elavad inimesed Šveitsis, Jaapanis ja Itaalias, kus keskmine eeldatav eluiga on tõusnud ligi 83 aastani. Eesti vastav näitaja jäi neile riikidele alla umbes 7 aasta võrra.

Eluea pikenemine ja sündimuse vähenemine süvendavad rahvastiku vananemise protsessi. OECD prognoosi kohaselt moodustab üle 65-aastaste elanike osakaal aastaks 2050 umbes kahes kolmandikus OECD liikmesriikides vähemalt ühe neljandiku riigi elanikkonnast. See esitab tervishoiu- ja hoolekandesüsteemidele suure väljakutse.

Kuid suure surve all on ka perekonnad, kes hooldavad oma lähedasi. 2010. aastal oli selliseid üle 50-aastaseid inimesi, kes hooldasid mõnda oma pereliiget, sugulast või sõpra, rohkem kui 15%. Eestis ulatus nende osakaal üle 17%, kusjuures pea kaks kolmandikku neist olid naised.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada