Inimeste kulutused retseptiravimitele kasvavad

Inimeste kulutused retseptiravimitele kasvavad

Leibkonnad kulutasid mullu tavapäraselt enim käsimüügi- kui ka retseptiravimitele, selgus Tervise Arengu Instituudi statistikast.

Suurimate tervishoiu rahastamisallikate lõikes kasvasid enim leibkondade kulutused, seda 12,2%. Leibkonnad kulutasid tavapäraselt enim käsimüügi- kui ka retseptiravimitele.  Haigekassa kulutused kasvasid aastaga 7,9% ning keskvalitsuse kulutused 6,5%.

Kõige enam kasvasid 2012. aastal absoluutsummas kulutused retseptiravimitele, seda 11,6 miljoni euro näol. Enim panustas sinna Haigekassa, mille kulutused kasvasid 7,5 miljonit eurot ehk 8,2%. Leibkondade omaosalus retseptiravimite kogumaksumuses kasvas aastaga 4 miljonit eurot ehk 6%.

Seejuures ühe retsepti hind inimese kohta vähenes, retseptiravimite kulude kasv oli tingitud ravimite kasutamise mahu tõusust. Ravimite odavnemisele aitasid kaasa muutused ravimite hinnapoliitikas. Näiteks jõustus 1. augustil sotsiaalministri määrus, mis kehtestas, et puude leevendamiseks mõeldud tervishoiutooted saavad käibemaksusoodustust.

Teine suurem kulude kasv toimus põhiliste meditsiini- ja diagnostikateenuste kulude osas. Valdkonna aastane kasv oli 10,2 miljonit eurot ehk 7,3%. See oli tingitud Haigekassa kulutuste suurenemisest, mille üheks peamiseks põhjuseks oli tervishoiuteenuste loetelu piirhindadele rakendatud koefitsiendi 0,95 kaotamine alates 2012. aasta algusest.

Haigekassa eelarves suurenesid suhtelisel skaalal enim hooldusravile tehtavad kulutused, seda aasta lõikes 18,4%. Tõus vastas Haigekassa eesmärgile parandada hooldusravi kättesaadavust. Statsionaarse hooldusravi juhtude arv kasvas aastas 2017 juhu võrra ning ambulatoorse hooldusravi juhtude arv 3787 võrra.

Oluliselt on kasvanud ka kulutused nakkushaiguste tõkestamisele, seda 7,9 miljonit eurot ehk 72,6%. Antud kulude kasv oli põhjustatud Sotsiaalministeeriumi poolt soetatud HIV/AIDSi ravimitest, mis oli tingitud ravimivarude täiendamise vajadusest.

Samal teemal: 

Tervishoiu kogukulude osakaal SKP-s oli eelmisel aastal 5,9%

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada