Oodatav eluiga eri Euroopa riikides ühtlustub

Oodatav eluiga eri Euroopa riikides ühtlustub

Euroopa komisjoni raporti järgi on lõhe oodatava eluea vahel erinevates Euroopa liidu riikides kahanemas.

Lühima ja pikima oodatava eluea vahe 27 Euroopa liidu riigis kahanes aastatel 2007-2011 meeste hulgas 17% võrra ning aastatel 2006-2011 naiste seas 4% võrra.

Kõrgeim oodatav meeste eluiga on Rootsi meestel (79,9 aastat) ning madalaim Leedus (68,1) - erinevus on pea 12 aastat.

Naiste oodatav eluiga on kõrgeim Prantsusmaal – 85,7 aastat ning madalaim Bulgaarias (77,8).

Imikusuremuse osas langesid näitajad kõrgeima ja madalaima määraga riikide hulgas 15.2-lt 7.3-le / per 1000 elussündidelt  2001-2011. Keskmine imikusuremus EL-is langes samal perioodil 5.7-lt 3.9-le 1000 elussünni kohta. 

Raportis tuuakse välja, et suurim langus imikusuremuses protsentuaalselt on toimunud Eestis ja Rumeenias – Eestis on aastatel 2001-2011 langus olnud 71,6%.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada