Muusika võib lastel vähendada nõelaga seotud stressi

Muusika võib  lastel vähendada nõelaga seotud stressi

Hiljuti Kanadas läbi viidud uuring näitas, et lapsed, kes kuulasid nõela veeni viimise ajal muusikat, kogesid vähem stressi kui need, kes muusikat ei kuulanud.

Edmontonis Stollery lastehaiglas 2009. aasta jaanuarist 2010. aasta märtsini läbi viidud uues uuringus määras uuringu juhtiv autor Lisa Hartling Edmontonist Alberta ülikoolist koos kolleegidega 42 last juhuvaliku alusel kahte rühma. Ühe rühma lapsed kuulasid nõela veeni viimise ajal muusikat, teised aga mitte.

Samal ajal kasutati punkteerimise valutustamiseks ka tavapäraseid meetodeid, nagu nahale kantavad valuvaigistid ja meditsiinitöötajate lohutavad ning toetavad sõnad, kirjeldatakse ajakirjas JAMA Pediatrics avaldatud uuringus.

Vaatlejad tutvusid iga protseduuri videosalvestusega, et hinnata laste stressitaset enne protseduuri ja kohe selle järel skaalal 0–23,5, kus suurem tulemus näitas kõrgemat stressitaset. Vaatlejad ei teadnud, millised lapsed muusikat kuulasid.

Lastele, kes kõik olid vanuses 3–11 eluaastat, esitati ka küsimus protseduuri ajal kogetud valu tugevuse kohta.

Üldiselt ei leidnud vaatlejad enne ja pärast protseduure kogetud valu tugevuse osas erinevust ei muusikat kuulanud ega ka mittekuulanud laste rühmas.

Kuid pärast seda, kui jäeti välja kümme last, kellele nõela veeni viimine stressi ei tekitanud, leidsid uurijad, et muusikat kuulanud laste stressitase tõusis vähemal määral kui nendel lastel, kes protseduuri ajal muusikat ei kuulanud.

Leiti, et võrreldes muusikat kuulanud laste stressitaseme 1,1-punktilise tõusuga kasvas muusikat mittekuulanud laste stressitase 2,2 punkti võrra.

Veelgi enam, muusikat mittekuulanud laste sõnul tugevnes valu kahe palli võrra skaalal 0–10, kus suurem number näitas tugevamat valu. Muusikat kuulanud laste rühmas seevastu valu tugevnemist ei mainitud.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada