Koolide sisekliimale ja korrashoiule seatakse tervisekaitse miinimumnõuded

Koolide sisekliimale ja korrashoiule seatakse tervisekaitse miinimumnõuded

Valitsuse kiitis istungil heaks koolide tervisekaitsenõudeid puudutava määruse, millega seatakse tervisekaitse miinimumnõuded ka koolide sisekliimale ja korrashoiule.

Praegu puudutavad koolikeskkonna tervisekaitse miinimumnõuded vaid koolihooneid ja nende ümbrust, ruume ning sisustust. Heakskiidetud määrusega reguleeritakse näiteks õhutemperatuuri ja -niiskust ning ruumi valgustust.

Lisandunud nõuete järgimine aitab senisest veelgi paremini kaitsta õpilaste tervist ja ennetada võimalike vigastuste teket.

Määruse eelnõu nõuded on kohustuslikud kõikidele üldhariduskoolidele. Enne määruse jõustumist valminud koolide ehitusprojekte ümber tegema ei pea, kui need on vastavuses projekti koostamisel kehtinud tervisekaitsenõuetega.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada