Koolilaste terviseprobleemid: rühihäired, nägemisteravuse langus ja kaal

Koolilaste terviseprobleemid: rühihäired, nägemisteravuse langus ja kaal

SA Tallinna Koolitervishoid kokkuvõttest selgub, et olulisemate terviseprobleemidena kerkivad õpilaste seas esile rühihäired, nägemisteravuse langus, üle- ja alakaalulisusning kõrgenenud vererõhk.

Olulisemate terviseprobleemidena kerkivad esile rühihäired, nägemisteravuse langus, üle- ja alakaalulisus, kõrgenenud vererõhk.  Mullu jäi rühihäirete osakaal samaks, kuid nägemisteravuse langus on pidev tendents, olles tõusnud 21,6%-le võrreldes 2010. aasta 18,7-ga.

Ülekaaluliste õpilaste arv pole kasvanud, küll on suurenenud alakaaluliste õpilaste hulk. Pisut on langenud kõrgenenud vererõhuga õpilaste osakaal.

Terviseprobleemidega õpilaste pöördumiste arv oli eelmise aastaga suurenenud 33 039-lt 40 397-le, peamisteks põhjusteks pea- ja kõhuvalud, väsimus, unetus või traumad.

2012. aastal vähenes koolis toimunud raskete õnnetusjuhtumite ja vigastuste arv (764-lt 477-le). Enim traumasid toimub endiselt kehalise kasvatuse tunnis ja vahetunnis. 

Mullu toimunud regulaarsete tervisekontrollide käigus vaadati kooliõdede poolt läbi 12 998 õpilast. See moodustab kolmandiku kogu õpilaste arvust.

Tervete laste osakaal moodustas 30,9%  läbivaadatuist.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada