Euroopa Komisjon tahab keelata lõhna- ja maitsesigaretid

Euroopa Komisjon tahab keelata lõhna- ja maitsesigaretid

Euroopa Komisjon võttis 19. detsembril vastu ettepaneku tubakatoodete direktiivi läbivaatamiseks. Õigusakti ettepanek keelaks muu hulgas lõhna- ja maitseomadustega sigarettide kasutamise ning kehtestab kohustuslikud suured pilthoiatused.

Ettepanek keelab eristava lõhna- ja maitseomadustega sigarettide, isevalmistatavate tubakatoodete jaoks mõeldud tubaka ja suitsuvabade toodete kasutamise ning kehtestab sigarettidel ja isevalmistatavate tubakakatoodete jaoks mõeldud tubakal esitatavad kohustuslikud suured pilthoiatused.

Reguleeritakse ka piiriülest müüki ja nähakse ette tehnilised tunnused ebaseadusliku kaubanduse vastu võitlemiseks. Lisaks on kavandatud meetmeid selliste seni konkreetselt reguleerimata toodete suhtes, nagu e-sigaretid ja taimsed suitsetatavad tooted. Närimis- ja nuusktubaka suhtes hakkavad kehtima märgistuse ja koostisainete erieeskirjad. Suukaudseks kasutamiseks ettenähtud tubaka (snus) turustamiskeeld säilitatakse.

Mis muutuks?

Märgistamine ja pakendamine:
kõikidel sigareti- ja isevalmistatavate tubakatoodete jaoks mõeldud tubaka pakenditel peab olema pilt- ja teksthoiatuse kombinatsioonina esitatud terviseohu hoiatus, mis katab 75 % pakendi esi- ja tagaküljest, kus ei tohi olla reklaamivaid elemente. Praegune teave tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisalduse kohta, mida peetakse eksitavaks, asendatakse teatega pakendi küljel, milles öeldakse, et tubakasuits sisaldab rohkem kui 70 vähkitekitavat ainet. Liikmesriikidele jääb nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel õigus võtta kasutusele standardkujundusega pakendid.

Koostisained: koostisainete ja tubakatoodetest eralduvate ainete jaoks võetakse kasutusele elektrooniline teadete edastamise vorm. Ettepanekuga nähakse ette eristavate maiste- või lõhnaainetega sigarettide, isevalmistatavate tubakatoodete jaoks mõeldud tubaka ja suitsuvabade tubakatoodete keelamine ning suurema mürgisuse tasemega ja kergesti sõltuvust tekitavate toodete keelamine.

Suitsuvabad tubakatooted ja direktiivi reguleerimisala laiendamine: suukaudseks kasutamiseks ettenähtud tubaka turustamiskeeld säilitatakse, välja arvatud Rootsi puhul, kus kehtib erand. Kõik suitsuvabad tubakatooted peavad kandma terviseohu hoiatusi pakendi olulistel pindadel ning eristavate maiste- või lõhnaainetega toodete müük on keelatud. Uudsetest tubakatoodetest tuleb ette teatada.

Direktiivi reguleerimisala laiendamine: turustada on lubatud nikotiini sisaldavaid tooteid (nt elektroonilised sigaretid), mille nikotiinisisaldus on allapoole teatavat piirnormi, kuid nendel tuleb esitada terviseohu hoiatused; seda piirnormi ületava nikotiinisisaldusega tooted on lubatud vaid juhul, kui need on saanud loa ravimina (näiteks nikotiini asendustooted). Taimsed suitsetatavad tooted peavad kandma terviseohu hoiatusi.

Piiriülene kaugmüük: nähakse ette teatamise kohustus tubakatoodete jaemüüjate jaoks ja vanusekontrolli mehhanism, et tubakatooteid ei saaks müüa lastele ja noorukitele.

Ebaseaduslik kaubandus: nähakse ette jälgimis- ja tuvastamissüsteem ning turvaelemendid (nt hologrammid), tagamaks, et ELis müüakse vaid direktiivi nõuetele vastavaid tooteid.

Järgmise sammuna arutatakse ettepanekut Euroopa Parlamendis ja nõukogus. Eeldatavasti võetakse see vastu 2014. aastal ning jõustuks aastatel 2015–2016.

Pildil: selline võib sigaretipakk välja näha paari aasta pärast.
Foto: Euroopa Komisjon

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada