Vananemise tõttu prognoositakse aastaks 2050 dementsusjuhtude arvu kolmekordistumist

Vananemise tõttu prognoositakse aastaks 2050 dementsusjuhtude arvu kolmekordistumist

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hiljutise aruande kohaselt kannatab kogu maailmas dementsuse all hinnanguliselt umbes 35 miljonit inimest. Arvestades maailma elanikkonna vananemist, on oodata, et see arv tõuseb 2050. aastaks kolm korda, jõudes 115 miljonini.

USA rahvaloendusbüroo värskete rahvastikuprognooside kohaselt võib oletada, et väheneva sündimuse ja pikenevast oodatavast elueast kasvab 2050. aastaks 65aastaste ja vanemate inimeste osakaal maailma elanikkonnas praeguselt 8 protsendilt pea 17 protsendini.

Rahvaloendusbüroo andmetel on 2050. aastaks maailma kõigi piirkondade, välja arvatud Aafrika, rahvastik samas seisukorras kui Euroopa elanikkond praegu ehk 65aastaseid ja vanemaid inimesi on rohkem kui alla 15aastaseid lapsi. Rahvastiku vananemine toob kaasa muudatusi ka haiguste esinemissageduses: laste nakkushaigustest tingitud surmade osakaal väheneb, samas kui mittenakkavate, täiskasvanutel esinevate haiguste, sh dementsuse esinemissagedus kasvab.

Dementsus on laastav nii haige kui ka tema pereliikmete jaoks, mõjutades tugevasti elukvaliteeti ja nõudes suurt lõivu ka rahalises mõttes. WHO andmetel kulub dementsuse all kannatavate inimeste ravile ja hooldamisele praegu maailmas kokku enam kui 600 miljardit USA dollarit aastas (1% maailma sisemajanduse kogutoodangust). See hõlmab nii tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid kui ka dementsuse all kannatajate ning nende hooldajate vähenenud või saamata jäänud sissetulekut.

Kuigi dementsust esineb kõikjal maailmas, elab enam kui pool dementsuse all kannatavatest inimestest (58%) madala või keskmise sissetulekutasemega riikides. Arvatakse, et 2050. aastaks tõuseb see näitaja üle 70 protsendi. WHO andmetel ei pöörata dementsusele tervishoiukavades üldse tähelepanu või peetakse seda vähetähtsaks valdkonnaks.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada