Uuringu kohaselt liigub insuldi esinemissagedus nooremate inimeste seas tõusujoones

Uuringu kohaselt liigub insuldi esinemissagedus nooremate inimeste seas tõusujoones

Ajakirjas American Academy of Neurology Journal avaldatud uuringutulemused näitavad, et insulti esineb aina sagedamini noorematel inimestel, kusjuures umbes iga viies insuldi ohver on alla 55-aastane.

Uuringust, milles osales 1,3 miljonit USA elanikku, selgus, et kui 1993. aastal kuulus alla 55aastaste vanuserühma 13% insuldi ohvritest, siis 2005. aastal oli vastav näitaja juba tervelt 19%.

Ja seda hoolimata tõigast, et insuldi üldine esinemissagedus on vähenemas.

Insuldiliidu sõnul on need tulemused ärevusttekitavad.

Aruande autor dr Brett Kissela märkis: „Selle taga võib olla riskitegurite esinemissageduse suurenemine, nagu diabeet, rasvumine ja vere suur kolesteroolisisaldus.”

Uuringus osalesid aastatel 1993, 1999 ja 2005 kõik üle 20aastased Cincinnati ja Põhja-Kentucky suurlinnade piirkonna elanikud.

Ka Ühendkuningriigis on viimase 20 aasta jooksul tõsiste insultide arv vähenenud 40%.

Insultide arv on osaliselt vähenenud tänu paremale ennetustööle ja teadlikkuse suurendamise kampaaniatele tervislike eluviiside kohta.

Sellest USAs läbiviidud uuringust nähtub, et insuldi ohvriks langevad üha nooremad inimesed, kuigi teadlaste sõnul peaks nendesse tulemustesse suhtuma teatava skepsisega.

Londoni Ülikooli kolledži neuroloog dr David Werring sõnas: „Insulti peetakse üldjuhul eakate haiguseks, kuid see uuring tuletab meelde, et ka nooremad inimesed ei ole selle eest kaitstud.

Võimalik, et täheldatud nihe on tingitud uuringus kasutatud insuldi tuvastamise meetoditest, vahendas BBC.

Patsientide arv, kellele tehti põhjalik aju magnetresonantsuuring, mis on kõige täpsem vahend insuldist tuleneva kahju tuvastamiseks, kasvas 18%lt 58%le – see suurendab ka täpse diagnoosi panemise sagedust, iseäranis nooremate inimeste seas.”

Samal teemal:
Laar: insult võib saabuda ilma ühegi hoiatuseta
Katrin Gross-Paju: 90% insuldi riskifaktoritest saab mõjutatada

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada