Õdede liit toetab palganõudmist toetusaktsiooniga

Õdede liit toetab palganõudmist toetusaktsiooniga

Eesti Õdede Liidu liikmed alustavad 1. oktoobrist tervishoitöötajate palganõudmise toetamiseks aktsiooni, kandes tööriietel rinnamärki üleskutsega “Väärikat palka!”, selgitades palganõudmisi ja toetusaktsiooni võimalusel patsientidele ja nende lähedastele ning osaledes õdede liidu korraldatavatel toetusaktsiooni koosolekutel, kui töö seda võimaldab või on puhkeaeg. Toetusaktsioon kestab palgaläbirääkimiste lõpuni.

“Õed soovivad, et iga inimene saaks vajadusel arsti- ja õendusabi. Peame tähtsaks, et osutatav abi oleks patsiendikeskne, et oleks piisavalt aega kuulata nii patsienti kui tema lähedasi ja neid nõustada vastavalt nende tervisevajadusele. On oluline, et tervishoiuteenuste kvaliteet ei kannataks ja vajaminev abi oleks inimestele alati käepärast. Seega on palgatõus määrava tähtsusega meie kõigi heaolule,” selgitas Eesti Õdede Liidu aktsioonikomitee juht Gerli Usberg.
 
Praegu kestavad palgaläbirääkimised Eesti Õdede Liidu ja Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liidu ning Eesti Haiglate Liidu vahel, et sõlmida uus üleriigiline alampalga lepe. Läbirääkimiste ajal on streikimine seadusega keelatud.
 
“Õdede liidu eesmärk on jõuda mõistliku alampalgaleppeni läbirääkimistega ja meie hinnangul on valitsusel, haigekassal ja tööandjatel poliitiliste otsuste ja prioriteetide ülevaatamise tulemusel võimalik tervishoiutöötajate palgatõusuks lisaraha leida,” ütles Eesti Õdede Liidu president Ester Pruuden.
 
Palganõudmiste toetusaktsioonis osalevad ligi 40 suurema tervishoiuasutuse õed kõikides Eesti piirkondades: SA Tartu Ülikooli Kliinikum, OÜ Tartu Linna Polikliinik, OÜ Tartu Kesklinna Perearstikeskus, SA Elva Haigla TM, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, AS Ida-Tallinna Keskhaigla, SA Tallinna Hambapolikliinik, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, SA Tallinna Lastehaigla, AS Medicum Tallinnas ja Tartus, Medicum Perearstikeskus AS, OÜ Tallinna Koolitervishoid, AS Valga Haigla, OÜ Tõrva Tervisekeskus, SA Läänemaa haigla, SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus, SA Ida-Viru Keskhaigla, Kiviõli tervisekeskus, SA Narva haigla, SA Pärnu haigla, Pärnu perearstikeskus, SA Pärnu-Jaagupi Vändra hooldusravi, Pärnu Hambapolikliinik, Kilingi-Nõmme Tervise ja Hoolduskeskus, AS Järvamaa haigla, AS Lõuna-Eesti Haigla, AS Põlva Haigla, SA Jõgeva Haigla, Mustvee Tervisekeskus, AS Hoolekandeteenused, Võisiku Kodu, SA Viljandi Haigla, SA Abja Haigla, OÜ Terviseagentuur, SA Perekodu, OÜ Peremeedik, OÜ Õendusteenused, AS Rakvere Haigla ja SA Kuressaare haigla.
 
Lisaks osalevad aktsioonis pereõed, koduõed, kooliõed, erakabinettides töötavad õed ja iseseisvalt töötavad õed.
 
Õdede liidu alampalga nõue on 5 eurot õdede ja 3 eurot hooldajate tunnitasuks. Kehtiva kollektiivleppe järgi on alates 2008. aastast kehtinud alampalgamäär õele, ämmaemandale ja tervishoiuteenust osutavale spetsialistile 3,83 eurot tunnis (arvestuslikult 644 eurot kuus) ja hooldajale 2,11 eurot tunnis (arvestuslikult 354 eurot kuus).

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada