Ravikindlustushüvitiste kokkutõmbamine vähendas sotsiaalkaitse kulutusi

Ravikindlustushüvitiste kokkutõmbamine vähendas sotsiaalkaitse kulutusi

Eesti riigi sotsiaalkaitse kogukulutused olid 2010. aastal 2,59 miljardit eurot, mis on 66 miljonit eurot vähem kui aasta varem. Languse põhjustasid registreeritud töötuse vähenemine ja ravikindlustushüvitiste kokkutõmbamine.

2010. aasta on esimene kord alates sotsiaalkaitsekulutuste arvepidamise algusest 1999, kui sotsiaalkaitse kogukulutused on langenud, kirjutab Statistikaameti juhtivstatistik Marve Randlepp statistikablogis.

"Selgub, et sotsiaalkaitsekulutuste kaheksast funktsioonist jääb langus kahe kanda: tervishoid ja töötus. Kummaski vähenesid kulutused ligi 60 miljonit eurot. Töötuse puhul on põhjuseks hüvitisesaajate hulga vähenemine, näiteks oli nii töötuskindlustushüvitise kui ka töötutoetuse saajaid 2010. aasta lõpus kaks korda vähem kui aasta algul. Tervishoius andis jätkuvalt tunda seadusemuudatuse mõju, millega vähendati Haigekassa poolt makstavate haigushüvitiste maksmist (Haigekassa maksab hüvitist alates haiguse või vigastuse üheksandast päevast, varem alates teisest päevast). Et seadus jõustus 2009. aasta 1. juulil, siis 2009. aastal maksti vähendatud mahus hüvitisi vaid pool aastat, 2010. aastal aga kogu aasta," kirjutab Randlepp.

"Seevastu vanaduse ja puude funktsioonis on kulutused kasvanud vastavalt 17 ja 18 miljoni euro võrra. Mõlemal puhul on põhjuseks suurenenud kulutused pensionidele. Et 2010. aastal pensioni suurus ei muutunud, sõltus pensionikulutuste maht pensionäride arvust, mis 2010. aastal kasvas ligi kümne tuhande võrra. Perehüvitiste maht tõusis 13 miljoni euro võrra, mis tulenes vanemahüvitise maksmisest," selgitab ta.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada