Sügisest hakkavad kehtima uued nõuded hambavalgendustoodetele

Sügisest hakkavad kehtima uued nõuded hambavalgendustoodetele

Sügisel jõustuv seadusemuudatus lubab hakata müüma ja kasutama hambavalgendustooteid, mis sisaldavad seni lubatust suuremas koguses vesinikperoksiidi (H2O2), kuid seda ainult teatud tingimuste täitmisel.

Praegu on lubatud müüa ja kasutada suuhügieenitooteid, mis sisaldavad kuni 0,1% (sisalduvat või vabanevat) H2O2.  Selline kogus on tarbijaohutuse komitee kinnitusel inimese tervisele ohutu.

Alates 30.10.2012 kohalduv Euroopa Nõukogu direktiiv 2011/84/EL, mis muudab kosmeetika direktiivi 76/768/EMÜ ja reguleerib vesinikperoksiidi (edaspidi H2O2) sisaldust hammaste valgendamiseks või pleegitamiseks ettenähtud toodetes, lubab hammaste valgendamiseks või pleegitamiseks müüa ja kasutada ka tooteid, mis sisaldavad vesinikperoksiidi 0,1% kuni 6%.

Nii suure H2O2 sisaldusega hambavalgendustooteid tohib müüa üksnes hambaarstile, kes edaspidi teeb toote kättesaadavaks tarbijale. Selline müügipiirang võimaldab vältida hambavalgendustoodete väärkasutust ja sellega seotud kõrvaltoimete tekkimist. Nimetatud toodet ei tohi kasutada alla 18aastastel lastel ja noorukitel.

Täiskasvanud peavad esimest korda tegema hambavalgendusprotseduuri ainult hambaarsti juures, kes teeb patsiendi suuõõne põhjaliku läbivaatuse ja otsustab, kas hambavalgendamine on antud patsiendile näidustatud või mitte. Olenevalt suuõõne ja hammaste seisundist, valib arst sobiva hambavalgendustoote ja teeb patsiendile esimese hambavalgendusprotseduuri. Juhul, kui vastunäidustused puuduvad, annab hambaarst patsiendile vajalikud soovitused (kasutamise sageduse ja kestvuse kohta) hambavalgendustoote edasiseks iseseisvaks kasutamiseks kodustes tingimustes ning teeb talle selle toote kättesaadavaks.

Suuõõne kliiniline läbivaatus hambaarsti poolt on vajalik selleks, et teha kindlaks hammaste ja igemete terviseseisund, eesmärgiga välistada vastunäidustused ja vältida hammaste valgendamise või pleegitamisega kaasneda võivaid ebasoovitavaid kõrvaltoimeid.

Vastunäidustused hambavalgendusprotseduuri läbiviimiseks on:

Suuõõne limaskesta kahjustused või haigused
Igemete haigused
Hammaste kaaries (kaaries kulgeb sageli varjatult)
Paljastunud juurepind/dentiin
Lekkivad hambatäidised
Suuõõne ja hammaste seisundit oskab reaalselt hinnata ainult hambaarst.

Valgendamiseks või pleegitamiseks kasutatav aine - vesinikperoksiid - on söövitava toimega ja võib kahjustada suuõõne limaskesta, põhjustades põletust ning hambaemaili hõrenemist.

Hambavalgendustoodete kasutamise kõrvaltoimeteks võivad olla:

Igemete keemilised põletused või ärritus
Hammaste tundlikuks muutmine
Tundlikkusest põhjustatud valu
Suurenenud risk kuuma/külma suhtes tundlikuks muutumisele
Ülepleegitamine
Hambaemaili morfoloogiline muutus (emaili vagude struktuuri muutus ja sügavuse suurenemine, mis tõstab madala molekulmassiga ainete tungimist läbi emaili)

Üle 0,1 % ja kuni 6 % sisalduva või vabaneva H2O2 hambavalgendustoodete märgistusele trükitakse järgmised kasutustingimused ja hoiatused:

 „H2O2 sisaldus või vabanemine märgitud protsentides. Mitte kasutada alla 18aastastel lastel/noorukitel. Müüa ainult hambaarstidele. Igas kasutusetapis lubada esimest korda kasutada ainult hambaarstidel või nende otsese järelevalve all, kui on tagatud samaväärne ohutustase. Seejärel teha kasutuse lõppetapis kättesaadavaks tarbijatele.“

Üle 6% sisalduva või vabaneva H2O2 hambavalgendustoodete kasutamine ja müük on viidatud direktiivi kohaselt keelatud.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada