Uuring: kooliõpilaste seas üha rohkem ülekaalulisi

Uuring: kooliõpilaste seas üha rohkem ülekaalulisi

Rahvusvahelisest kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust selgub, et õpilaste eluga rahulolu jätkas tõusutrendi, murettekitav on aga kasvav ülekaalulisuse probleem ning tütarlaste tervisekäitumine.

Õpilaste eluga rahulolu jätkas tõusutrendi: üle keskmise oli eluga rahul 89% Eesti 11-15-aastastest  poistest ja 86% tüdrukutest. Eestis oli eluga rahulolu suurem kui teistes Balti riikides, aga madalam kui Soomes (15-aastased soomlased olid edetabelis 3., Eesti 8. kohal). Oma tervist hindas väga heaks 32% poistest ja 27% tüdrukutest. See on küll paari protsendi võrra madalam kui 2006. aastal, ent ligi 10% kõrgem kui 2001. aasta uuringus.

  Ülekaalulisus on tõusutrendis nii Baltimaades kui ka mujal uuringus osalenud riikides. Eestis oli 2010. aastal ülekaalulised või rasvunud 17% 11-15-aastastest poistest ja 11% samas vanuses tüdrukutest. 2006. aastal olid need tulemused vastavalt 12% ja 7%. Seejuures on Eesti 15-aastased õpilased maade edetabelis teinud kõige suurema tõusu – Eesti 12 koha, Läti seitsme ja Leedu nelja koha võrra. Balti riigid olid 2010. aastal vastavalt 24., 34. ja 37. kohal.

  Eesti noorte alkoholitarvitamise ja suitsetamise trendide juures on toimunud väike langus poiste arvelt. Kui 15-aastaste poiste regulaarse suitsetamise näitaja on alates 2001. aastast langustrendis, siis tütarlaste hulgas püsinud samal tasemel. Alkoholi iganädalane joomine on alates 2001. aastast langustrendis 11- ja 15-aastaste poiste ja tüdrukute seas; 13-aastaste vanuserühmas aga avaldub langustrend vaid poistel, tüdrukute iganädalane alkoholitarvitamine on püsinud kolmes viimases HBSC uuringus samal tasemel (8%).

  Kui regulaarse alkoholitarvitamise tabelis on Eesti 11- ja 15-aastased 2010. aastal tabeli lõpuosas (39 riigi seas vastavalt 31. ja 27.) ja 13-aastased on 15. kohal, siis tõsiseks probleemiks on kõikides Balti riikides purju joomine, millega oleme kuue esimese riigi hulgas. Kaks või enam korda on purju joonud 18% 13-aastastest ja 45% 15-aastastest õpilastest. Võrreldes 2001. ja 2006. aastaga on kaks ja rohkem kordi purju joonud õpilaste osakaal Eestis vähenenud, erandiks on 13-aastased tüdrukud, kellel purju joomine on tõusutrendis.

  13-aastaselt või varem oli esmakordselt purju joonud 27% poistest ja 21% tüdrukutest. Selle tulemusega oleme riikide edetabelis langenud 2006. aasta esikohalt viiendale, aga see on toimunud vaid poiste näitaja vähenemise tõttu.

  Kas see artikkel oli kasulik?

  Jaga

   

  Lisa kommentaar

  Saada